قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی کوچک

قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی کوچک

ایجاد ارزش افزوده در حوزه دانش بنیان

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی و تقسیم بندی حوزه صنایع کوچک و حوزه دانش بنیان سخن گفت:

“در زمان حاضر بیش از ۸۱۰ واحد صنعتی کوچک که قابلیت دانش بنیان شدن دارند شناسایی شده است.”

علی اصغر مصاحب ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت:

شرکت های دانش بنیان در دو بخش دانش بنیان نوپا و دانش بنیان صنعتی فعالیت می کنند که منجر به ثروت آفرینی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه دانش بنیان می شوند به نحوی که ۸۰ درصد طرح های دانش بنیان در واحدهای صنعتی اجرایی شده است.”

وی تصریح کرد:

“برای گرفتن مجوز به واحدهای شناسایی شده کمک می شود و همچنین با صندوق نوآوری و شکوفایی برای جذب حمایت متنوع برای واحدهای دانش بنیان و واحدهای فناور برای سرمایه گذاری در واحدهای صنایع کوچک تفاهم نامه ای دیده شده است.”

قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی

تقسیم بندی حوزه صنایع کوچک

مصاحب اضافه کرد:

” حوزه صنایع کوچک در چهار بخش مشخص شامل حوزه توسعه صنعتی و فناوری که انتقال تکنولوژی، حوزه کلینیک های مشاوره در زمینه توسعه بازار حمایت از کنسرسیوم ها، حوزه شرکت های مدیریت صادرات برای نمایشگاه ها و مطالعات بازار و در حوزه کارآفرینی و توسعه بنگاه ها و رویدادادهای استارتاپی طراحی شده است.”

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود:

” تا امروز ۵۴ رویداد استارتاپی برگزار کرده ایم و نمونه موفق آن رویداد استارتاپی استان بوشهر در حوزه آبزیان بود.”

وی تصریح کرد:

“در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری کار جدیدی در تأمین مالی مولد شامل پلت فرمی با همکاری بخش خصوصی و بانک ملی طراحی و بانک ایران ونزوئلا به عنوان رابط خارجی در این بحث واردشده و در این زمینه تأمین مالی برای واحدهای کوچک و متوسط پوشش داده می شود.”

ایجاد تابلو ضمنی در فرا بورس در راستای قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی

وی بحث های آموزشی و تورهای صنعتی را از جمله دیگر اقدام های این سازمان عنوان کرد و گفت:

“فرا بورس نیز به واحدهای کوچک و متوسط کمک می کند، بتوانند پذیرش آن ها را در این بخش بگیرند و برای نخستین بار غیر از تابلوهای معمول بورس توانسته ایم تابلو ضمنی را در فرا بورس داشته باشیم.”

مصاحب گفت:

“در زمان حاضر در صنایع کوچک به وسیله شرکت های استانی بیش از ۸۱۰ واحد صنعتی که قابلیت دانش بنیان شدن دارند، شناسایی شده اند و از این تعداد ۳۰۰ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی دانش بنیان شدند.”

تقسیم بندی حوزه صنایع کوچک

بازگشت ۶۰۰ واحد حوزه دانش بنیان راکد به چرخه تولید

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت:

“باز فعال سازی واحدهای راکد یکی از برنامه های اصلی این سازمان است و در این راستا امسال تاکنون ۶۰۰ واحد در این بخش به چرخه تولید بازگشته اند.”

مصاحب با بیان اینکه امسال باز فعال سازی دو هزار واحد در بخش صنایع بزرگ، کوچک و متوسط مشخص شده که از این تعداد هزار و ۴۰۰ واحد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است افزود:

“با توجه به روند کار انتظار می رود تا پایان سال به هدف گذاری مشخص شده در این بخش دست یابیم.”

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد:

“از هزار و ۴۰۰ واحد هدف گذاری برای باز فعال سازی واحدهای تولیدی در سال گذشته توانستیم هزار و ۷۲۶ واحد صنعتی کوچک را به چرخه تولید بازگردانیم.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.