شرکت دانش بنیان صنعتی

شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) چیست؟

دانش بنیان تولیدی نوع دو یا دانش بنیان صنعتی در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که بیشتر از سه سال از عمرشان گذشته باشد.
در ارزیابی این شرکت ها علاوه بر مسائل فنی، مسائل مالی شرکت نیز بررسی می شد. و می بایست حداقل ۱۰% از فروش آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت مورد نظر از محصول دانش بنیان شرکت حاصل شود.
اگر شرکتی این گرید را از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا دریافت نماید، به غیر از حمایت معافیت مالیاتی بر روی محصولات تایید شده، می تواند از تمام حمایت ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، بابت محصولات تایید شده خود استفاده نماید.

 شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) چیست

معیار های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان

سطح فناوری کالا یا خدمت:
  • به سختی قابل کپی‌ برداری باشد.
  • نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجهی باشد.
  • منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول شده باشد.
وضعیت تولید کالا یا خدمات:

کالاها و خدمات شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان، باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. همچنین خدماتی که توسط شرکت متقاضی ارائه می شود ، باید دارای اسناد فروش باشد.

تسلط بر دانش فنی:
  • عمدتا به صورت داخلی تحقیق و توسعه یافته باشد.
  • از طریق مهندسی معکوس تولید شده باشد.
  • دانش فنی از مجموعه های بیرونی کسب شده باشد، ولی شرکت متقاضی در محصول تغییرات اساسی ایجاد کند.

 شرایط تایید کالا و خدمات شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع دو

شرایط تایید کالا و خدمات شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع دو

با تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، سه نوع از شرکت ها با شرایط مختلف می توانند تاییدیه شرکت های دانش بنیان (صنعتی) را دریافت کنند.

نوع اول:

شرکت هایی که محصولشان به مرحله ی تولید رسیده و این محصول، علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، از سطح فناوری نسبتا بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان گردد.

نوع دوم:

شرکت هایی که پروژه های مهندسی، پیمانکاری و ساخت  EPCانجام دهند، منوط به این که حداقل ۱۰% پروژه شامل معیارهای دانش بنیان باشد.

نوع سوم:

شرکت هایی که محصولشان در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده وعلاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، از سطح فناوری بالایی برخوردارو مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان گردد.


نیازمندی های شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو

با توجه به این که شرکت های دانش بنیان (صنعتی) شامل حالت های مختلف هستند، در هر کدام از حالت ها بسته به نوع آن محصول باید دارای تکنولوژی بالا (مشمول فهرست کالاها و محصولات دانش بنیان سطح یک) و یا تکنولوژی متوسط رو به بالا (مشمول فهرست کالاها و محصولات دانش بنیان سطح دو) باشد.

نیازمندی های شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.