شرایط معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

عدم اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان

رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه معافیت مالیاتی برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیانی که فعالیت آنها به تایید رسیده باشد، اعمال می‌شود، در خصوص ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان ، معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان و مزایای قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت:

“‌ ولی برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد که تاکنون اجرایی نشده است.”

تاکنون ۳۵۱۷ شرکت دانش‌بنیان تاییدیه دریافت نموده اند که از این تعداد ۷۲۸ شرکت، شرکت‌ دانش‌بنیان تولیدی نوع یک، ۱۰۷۱ شرکت، شرکت‌ دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲ (صنعتی)، ۱۴۸۳ شرکت، شرکت‌ دانش‌بنیان نوپای نوع یک و ۲۳۵ شرکت، شرکت‌ دانش‌بنیان نوپای نوع دو هستند.

بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت های دانش‌بنیان از مزایایی چون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال، تامین تمام و یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت بر طبق عقود شرعی و اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز شد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری برخوردار خواهند شد.

عدم اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان

توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

علاوه بر آن در ماده ۹ این قانون آمده است:

“به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند.”

بر اساس این دو بند قانونی از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری اقداماتی در زمینه اجرای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعمال شده است، ولی در کشور علاوه بر مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می‌شود که به گفته رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های دانش‌بنیان با ابهامات قانونی همراه است.

شاید این مطلب هم مناسبتان باشد:   تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان

اینکه آیا این مالیات می‌تواند همانند مشابه مناطق آزاد اجرایی شود یا خیر و اینکه آیا تنها تعاملات درون پارک‌های علم و فناوری مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یا خیر، از جمله سوالات مطرح در این زمینه است که به گفته دکتر صاحبکار، پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

مزایای قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول استفاده از مزایای ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را ۳ هزار و ۵۱۷ شرکت دانست و افزود: ما به فرآیند تمدید شرکت‌ها وارد شدیم که بر اساس آن شرکت‌هایی که پویایی لازم را نداشته باشند، حذف خواهند شد و این فرآیند یک فرآیند طبیعی در این حوزه است.

وی در خصوص بهره‌مندی شرکت‌ها از معافیت مالیاتی با تاکید بر اینکه در کشور دو نوع مالیات “مستقیم” و “مالیات بر ارزش افزوده” وجود دارد، اظهار کرد:

“در خصوص معافیت مالیاتی مستقیم؛ شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، به استناد ماده ۲۷ برنامه ۴ توسعه مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد می‌شوند.”

به گفته این مقام مسوول، در ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ماده ۲۷ برنامه چهارم توسعه “دایمی” شد و نیازی نیست هر ۵ سال این قانون تمدید شود.

مزایای قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان

شرط بهره‌مندی شرکت های دانش بنیان معافیت مالیات مستقیم

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه قانون معافیت مالیاتی مستقیم برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا است، خاطرنشان کرد:

“بر این اساس هر شرکت دانش‌بنیانی که در داخل پارک‌های علم و فناوری مستقر بوده و فعالیتی را داخل پارک اجرایی می‌کند، با تایید مدیر پارک فناوری و رییس سازمان امور مالیاتی همان منطقه، می‌تواند از مزایای معافیت مالیات مستقیم بهره‌مند شود.”

صاحبکار توضیح داد:

” به عنوان مثال اگر بخشی از فعالیت‌های یک شرکت دانش‌بنیان در داخل پارک و بخشی در خارج پارک باشد، آن بخش از فعالیت‌های این شرکت که در داخل پارک قرار دارد، مشمول معافیت مالیات مستقیم می‌شود.”

 اجرای معافیت مالیات بر ارزش افزوده

وی به معافیت مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها اشاره کرد و یادآور شد:

“در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های مستقر در داخل پارک‌های علم و فناوری بحث‌های زیادی میان سازمان امور مالیاتی و مسوولان پارک‌ها و وزارت علوم وجود دارد و این سوال مطرح است که آیا معافیت مالیات بر ارزش افزوده باید مشابه اجرای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اجرایی شود یا خیر.”

صاحبکار با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده بین دو طرف معنادار می‌شود، افزود:

” در مناطق آزاد برای اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده به این صورت عمل می‌شود که اگر دو طرف معامله در داخل منطقه آزاد باشند، مشمول این معافیت می‌شوند و اگر خارج از محدوده باشد، شرکت‌ها مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.”

شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری

وی اضافه کرد:

” در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری این بحث مطرح است که آیا معافیت مالیات بر ارزش افزوده در پارک‌های فناوری مشمول تعاملات داخل پارک می‌شود یا تعاملات شرکت‌های مستقر در پارک‌ها با شرکت‌های خارج از پارک هم مشمول این طرح می‌شود.”

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مزایای قانونی مطرح در ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تاکید کرد:

“در این بند قانونی،‌ معافیت‌های دیگری در نظر گرفته شده است که این تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول این معافیت‌ها می‌شوند.”

صاحبکار با تاکید بر اینکه این مزایا ربطی به اینکه شرکت‌ها مستقر در پارک‌های علم و فناوری هستند یا خیر، ندارد،‌ گفت:

“شرکت‌های دانش‌بنیان در هر منطقه‌ای که مستقر شده باشند، مشروط بر آنکه از سوی کارگروه ارزیابی شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و صلاحیت دانش‌بنیانی آنها به تایید رسیده باشد، می‌توانند از مزایای معافیت مالیات مستقیم برخوردار شوند.”

معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان

معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان

وی در این باره یادآور شد:

“بعد از احراز و تایید صلاحیت دانش‌بنیانی، شرکت‌ها می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را که در آخر تیر ماه هر سال ارائه می‌شود، به ما ارائه دهند و با تحلیل این اظهارنامه‌ها از سوی ما، تاییدیه آن به سازمان امور مالیاتی کل کشور ارسال خواهد شد تا این شرکت‌ها از معافیت مالیات مستقیم بهره‌مند شوند.”

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی در عین حال تاکید کرد:

” برای شرکت‌هایی که مشمول مزایای ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شوند، تاکنون نتوانستیم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اعمال کنیم؛ چرا که در این زمینه ابهامات قانونی وجود دارد.”

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در این زمینه استدلالات قانونی دارد، یادآور شد:

” در این زمینه ابهاماتی وجود دارد و ما در حال بررسی و تطبیق آن هستیم.”

معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان

 

لطفا امتیاز خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.