معافیت مالیاتی

معرفی سازمان امور مالیاتی

وزارت دارایی پیش از انقلاب تا قبل از برنامه سوم توسعه اقتصادی، تنها وظیفه دریافت خراج را از مودیان داشته ولی در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل موارد زیر می باشد:

 1. تشکیل سازمان امورمالیاتی
 2. اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
 3. روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور

1.تشکیل سازمان امورمالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و چارت سازمانی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید. با تشکیل سازمان امورمالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و این سازمان زیر نظر وزیر اقتصاد و یکی از معاونان وی هدایت می شود.
2.اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم:همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی در شرکت ها این نرخ، ثابت و 25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیات هایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسند، هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.

لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها:

بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

تجمیع عوارض::

بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات، شفاف سازی هزینه های تولید، کاهش دغدغه تولید کنندگان، قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و با همکاری وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع، وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرار می گیرند تهیه شد و سازمان امورمالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد. براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می کنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند. در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات و یک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنار گذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند، گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات برارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد. اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود وکارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امورمالیاتی کشور باشد. سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست ودر مقایسه با سایر کشورها. نیزدرآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات برارزش افزوده واقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی وتصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.
نظام جامع مالیاتی
باتوجه به اهدافی که سازمان امورمالیاتی کشور درنظرگرفته است انجام کارهایی ضروری است که عبارتند از :
الف ـ استقرار کامل ساختار جدید سازمانی: با توجه به تایید و ابلاغ تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استقرار هرچه سریعتر تشکیلات ابلاغی و تهیه و تدوین بودجه ادارات کل، به نحوی که تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق کلیه برنامه های عملیاتی فراهم شود، انجام خواهد شد .
ب ـ سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه منابع انسانی: تعهد، تخصص و هماهنگی کارکنان ادارات مالیاتی برای موفقیت سازمان امری حیاتی است، بنابراین ارتقاء توانمندی های علمی، فنی و تخصصی کارکنان مالیاتی در سطوح مختلف از اهمیت ویژه ای برخواردار است. دراین زمینه مطالعات گسترده ای صورت گرفته است و برنامه های آموزشی مورد نیاز برای رسیدن به بالاترین سطح استاندارد تدوین شده است .
ج ـ توسعه نظامها: نظامهای اجرایی قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طریق تکنولوژیهای اطلاعاتی به عنصر مهمی در فرآیند وصول مالیات تبدیل شوند. به همین منظور شناسایی مودیان با شماره رمز طراحی شده تا همه تلاشهای معمول در اکثر کشورها برای توسعه فناوری اطلاعات مشمول این فرآیند شود. توسعه چارچوب های اطلاعاتی و کاربرد موثر این نظامها در سازمان از اولویت های انکار ناپذیر است.
د ـ فرآیندهای عملیاتی : تدوین راهبرد جامع وآینده نگر وتصویب مبانی قانونی برای تصویب نظام اجرایی به تنهایی و بدون تغییر در فرآیندهای عملیاتی از شیوه های سنتی به روشهای مدرن و کارآمد تلاشی بی ثمر می باشد از این روند کلی فرآیند عملیات را از حالت دستی و سنتی به سیستمی مـکانیزه و پویا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالیاتی تغییر یافت، به نحوی که بتوان در کمترین زمان ممکن و صرف هزینه ای معقول، مراحل مختلف مطالبه مالیات را به شیوه ای نوین ساماندهی کرد. برنامه های تغییر فرآیندهای عملیاتی به عنوان مبنایی برای ادامه اصلاحات مالیاتی بیشتر مورد نظر می باشد.
ح ـ خدمات مودیان مالیاتی : در حال حاضر در نظامهای مالیاتی مدرن 20تا30 درصد نیروی انسانی به خدمات رسانی به مودیان اشتغال دارند. در این نظامها ابتدا نیازهای اطلاعاتی مودیان را به روشهای علمی مشخص و سپس با سازماندهی کردن آن به صورت کارا و انعطاف پذیر خدمات مطلوبی را به آنان ارائه می نمایند معمولاً این خدمات شامل موارد زیر می باشد :

   • پاسخگویی به سوالات مودیان به طرق مختلف کتبی ، تلفنی و حضوری
   • ارائه خدمات مشاوره ای
   • سمینارهای آموزشی مودیان
   • خدمات اطلاعات
   • دعوت برای پرداخت به موقع مالیات
   • دعوت برای ارائه اظهارنامه

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مدیریتی: این فعالیت محوری، تحلیل های دقیقی از عملکردها ونحوه بکارگیری منابع را فراهم می سازد و سازمان را از سطح کارآیی عملیات خویش آگاه می نماید وموفقیت دراین کار کلیدی با نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرد .
ط ـ برنامه مدرن سازی: سازمان امورمالیاتی در برنامه های مدرن سازی بخش عمومی وایجاد مدیریتهای راهبردی مشارکت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار مالیات برارزش افزوده که به عنوان مدرن ترین نوع مالیات برمصرف در دنیای امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاری ونوسازی سیستم مالیاتی موجود که برپایه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالیاتی کشور اضافه خواهد شد . برقراری این نوع مالیات به عنوان یک سیاست اصلاحی جزء اهداف مهم برنامه می باشد که دراین راستا قبلاً واحد مودیان بزرگ مالیاتی شکل گرفته است .
ظ ـ مقابله با فرارهای مالیاتی : فرارهای مالیاتی که ناشی از گسترش اقتصاد زیرزمینی ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاری و پیچیده تر شدن فعالیتهای اقتصادی می باشد از مشکلات عمده فرا روی سازمان است . برای مقابله با این پدیده سازمان در نظردارد با راه اندازی سیستم اطلاعات مالیاتی وگسترش کنترل های دورن وبرون سازمانی نه فقط از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند بلکه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعایت عدالت مالیاتی ، تعدیل در توزیع درآمد ، کاهش فساد اداری ، درنهایت ایجاد اعتماد عمومی وامنیت اقتصادی را میسر نماید .
م ـ تمرکززدایی : همزمان با تغییرات موجود درساختارهای سازمانی در راستای تصمیمات دولت به این موضوع توجه لازم خواهد شد . به همین علت هم سه اداره کل در تهران (اداره کل مالیات برارث اداره کل وصول واجرا ، اداره کل هیاتهای حل اختلاف ) در ادارات امورمالیاتی ادغام شدند .
1-4) شرح وظایف سازمان

   1. شناسایی منابع درآمدهای مالیاتی استان و تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور
   2. برنامه ریزی و اتخاذ روشهای مناسب به منظور افزایش میزان وصولی با اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی کشور
   3. رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم
   4. تشخیص و کزارش تخلفات مامورین مالیاتی و همچنین مودیان مالیاتی به مراجع ذیصلاح با توجه به قوانین و مقررات مربوطه
   5. تهیه و تنظیم بودچه پیشنهادی ( درآمد و هزینه ) اداره کل امور مالیاتی بر اساس ظرفیت ها و نیازهای واقعی با توجه به هدفها و سیاستها و خط مشهای سازمان امور مالیاتی کشور در چهارچوب سیاست کلی دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه های مربوطه.
   6. بررسی و پیشنهاد ایجاد اداره امور مالیاتی در بخش و شهرستانهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور جهت سیر مراحل اداری . تایید و ابلاغ.
   7. حضور در کلیه جلسات . شوراها . کمیته های استانی از قبیل شورای برنامه ریزی استانها . ستاد درآمد و تجهیز منابع . کمیسیون نظارت استان و… .
   8. انجام کلیه امور مربوط به برقراری پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفین و افزایش و یا قطع حقوق آنها بر اساس احکام صادره از سوی سازمان بازنشستگی کشوری.
   9. انجام کلیه امور مربوط به برقراری و پرداخت حقوق کارمندان رسمی و پیمانی بر اساس احکام صادره توسط مراجع ذیصلاح و همچنین سایر پرداختی ها از جمله پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.
   10. تصمیم گیری در خصوص انتصاب عاملین ذیحساب و امنای اموال و آموزش و مراقبت آنها.
   11. نظارت بر انعقاد قراردادها از طریق شرکت در کمیسیون ماده 79 و ماده 83 قانون محاسبات عمومی.
   12. بررسی تشخیص و اعلام نیازهای آموزشی کارکنان بر اساس اختیارات تفویض شده به مقامات مافوق.
   13. انجام امور دبیرخانه ای اداره کل از قبیل ثبت. صدور . تولید . تکثیر و توزیع نامه ها و نگهداری اسناد بر مدارک مربوط.
   14. انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان از قبیل مرخصی ها . ترفیعات . انتصابات. نقل و انتقال و موارد مشابه کارکنان تابعه بر اساس قوانین ومقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده.
   15. تهیه و تنظیم صورتحساب درآمدهای مالیاتی بصورت ماهانه و سالانه جهت ارسال به مقامات ذیصلاح.
   16. تحریر و نگهداری دفاتر حسابداری جهت تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی.
   17. انعقاد قراردادهای خدماتی . پشتیبانی . تاسیسات و ساختمان با سایر اشخاص و رسیدگی و نظارت بر اجرای آنها.
   18. تامین وسایل و لوازم اداری و فنی مورد نیاز واحدهای تابعه و تنظیم صورت اموال اداره کل.
   19. مراقبت در حفظ و نگهداری ساختمان تاسیسات وسایط نقلیه برقراری انتظامات و خدمات مورد لزوم واحدهای تابعه.
   20. تهیه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق.
   21. انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

شرایط شرکت ها و موسسات برای دریافت معافیت مالیاتی

شرکت ها و موسساتی که مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان باشند، می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. این شرکت ها و موسسات باید بعنوان دانش بنیان تولیدی و یا نوپا تایید شده باشند.
این شرکت ها و موسسات، تنها می توانند برای کالاهای دانش بنیان خود معافیت مالیاتی دریافت نمایند. به عنوان مثال:اگر شرکتی دارای 5 محصول باشد که 2 محصول آنان به عنوان دانش بنیان تایید و 3 محصول دیگر ایشان مردود شده باشد، این شرکت تنها برای 2 محصول تایید شده می تواند تا 15 سال معافیت مالیاتی دریافت نماید.

در اینجا می توانید متن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را مطالعه نمایید.
در اینجا می توانید توضیحات درباره شرکت های تولیدی را مطالعه نمایید.
در اینجا می توانید توضیحات درباره شرکت های نوپا را مطالعه نمایید.

فرآیند اعطای معافیت مالیاتی

هر ساله در سه ماهه اول، ارزیابی هایی تحت عنوان “ارزیابی مالیاتی” از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری صورت می پذیرد. البته این موضوع برای شرکت هایی که مستقر در پارک های علم و فناوری هستند، اندکی متفاوت است. ارزیابی این شرکت ها توسط پارک های علم و فناوری در همان زمان صورت می گیرد و کالاهایی که داخل پارک علم و فناوری هستند از طریق معافیت پارک ها و کالاهایی که دانش بنیان هستند و خارج از پارک علم و فناوری تولید می گردند، از طریق دانش بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری معافیت خواهند گرفت. در این ارزیابی ها محصولات از نظر فنی بررسی می شوند و در کنار آن مهمترین بخش این ارزیابی که یافتن نام های تجاری جدید است، صورت می پذیرد.
منظور از نام تجاری، نام و یا نام های مختلف محصول است که در ستون “شرح کالا و خدمات” در فاکتور فروش و یا اعلام صورت وضعیت خود در اسناد حسابداری ثبت می نمایید.

FactorDarayee

جهت دریافت معافیت مالیاتی برای محصولات جدید چه باید کرد

شرکت دانش بنیانی که دارای محصولاتی جدید باشد و یا زیر محصول هایی جدید تولید کرده و به فروش رسانده باشند، به جهت افزودن این محصولات به لیست کالاهای خود می تواند در اوایل بهمن ماه همان سال مالی با ارسال نامه ای به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان، به شماره 83533333-021 فکس نموده و در آن نامه تقاضای ارزیابی مالیاتی نمایید.
البته این موضوع به طور اتوماتیک صورت خواهد گرفت ولی از طریق ارسال فکس و پیگیری موضوع از دبیرخانه با شماره تلفن 83533030-021 می توانید به کار خود سرعت ببخشید.

سقف ریالی اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت ها

شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی می توانند بدون سقف، معافیت مالیاتی دریافت کنند. این بدان معناست که اینگونه شرکت ها برای فروش کالاهای دانش بنیان خود مالیاتی به دارایی پرداخت نمی کنند. مبلغ معافیت مالیاتی این شرکت ها باید به دو بخش مساوی تقسیم گردد. 50% میزان معافیت مالیاتی باید صرف افزایش سرمایه شرکت شود و 50% مابقی باید در تحقیق و توسعه هزینه گردد.
همانطور که در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان عنوان شده است، شرکت ها و موسسات می توانند حداکثر 15 سال از حمایت معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

شیوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی چگونه خواهد بود

شرکت هایی که از معافیت مالیاتی و هر گونه معافیت و بخشودگی می خواهند استفاده نمایند، باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند. این بدان معناست که اینگونه شرکت ها باید اظهارنامه، دفاتر قانونی و سایر مدارک حسابداری را به دقت تکمیل کرده و در زمان های مقرر تسلیم سازمان های مربوطه نمایند.
در اظهارنامه مالیاتی، بخش هایی هست که به درآمد ها و هزینه های معاف از مالیات می پردازد که از آن طریق سود معاف از مالیات را حساب کند.

   1. در ابتدای تکمیل اظهارنامه در بخش “الف” سوالی پرسیده شده است مبنی بر آنکه “آیا در دوره مالی مربوطه دارای معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی می باشد؟” در پاسخ به این سوال باید گزینه بله را انتخاب کنید.
   2. در جدول 6 درآمد ها و هزینه های معاف را باید وارد کنیم. دقت داشته باشید که درآمدها و هزینه ها صرفا برای کالاها و خدمات دانش بنیان باید در این بخش وارد شود.
   3. در بخش های مختلف اظهارنامه، موارد معاف و مشمول مالیاتی مورد پرسش قرار گرفته است. دقت شود که اعداد معاف و مشمول با جمع فروش همخوانی داشته باشد.

شرکت هایی که سال مالی آنها آخر اسفندماه نیست باید چه کنند

شرکت ها و موسسات عموما پایان سال مالی خود را پایان سال شمسی قرار می دهند و این بدان معناست که باید اظهارنامه خود را نهایتا تا 4 ماه شمسی پس از آن به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. در این میان شرکت هایی وجود دارند که پایان سال مالی خود را به زمان دیگری موکول کرده اند. مثلا شرکت هایی که واردات و صادرات انجام می دهند به جهت پایان سال میلادی، عموما پایان آذرماه را برای خود انتخاب کرده اند. که نهایتا تا پایان فروردین ماه سال بعد باید اظهارنامه مالیاتی خود را به دارایی ارائه دهند.
در حال حاضر تدابیر خاصی جدای از سایر شرکت ها اندیشیده نشده و شاید هم نیازی نباشد زیرا که تا حدود 7-8 ماه پس از ارسال اظهارنامه، ممیز دارایی برای وارسی حساب ها به شرکت ها مراجعه می کند. در این زمان درصورت نیاز ارزیابی مالیاتی انجام شده است. در جلسات ارزیابی مالیاتی، تمامی محصولات جدید و نام های تجاری چک می شود و بازخورد آنها به معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه می گردد. سپس معاونت علمی موارد را جهت اقدام عملی و اعمال معافیت، به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می گردد.

سایر شرایطی که باعث می شود شرکت ها معافیت مالیاتی دریافت نمایند

 • شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری (ماده 9 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)
 • شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری
 • درآمدهای نهادهای واسط (ماده 11 قانون توسعه ابزار های مالی)
 • فعالیت های شرکت های معدنی (ماده 132 ق.م.م)
 • شرکت های تعاونی روستایی و عشایری (ماده 133 ق.م.م)
 • کارخانه های واقع در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و شهرهای بزرگ (تبصره 3 ماده 138 ق.م.م)
 • صادرات کالا و خدمات (بند الف و ب ماده 141 ق.م.م)
 • درآمد فعالیت های گردشگری مورد تایید (تبصرت 3 ماده 132 ق.م.م)
 • صندوق های سرمایه گذاری (تبصره 1 ماده 143 مکرر ق.م.م)
 • هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده 139 ق.م.م)
 • کارگاههای فرش دستبافت (ماده 142 ق.م.م)
 • فعالیت های کشاورزی و دامپروری (ماده 81 ق.م.م)
 • سود سپرده و جوایز بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اوراق مشارکت (ماده 145 ق.م.م)
 • مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده 134 ق.م.م)

مشاوره رایگان آنلاین

با ما راحت باشید. هر سوال و درخواستی دارید به راحتی با تماس بگیرید تا مشاوران ما به صورت رایگان به شما خدمت رسانی نمایند.

برچسب ها :
امتیاز :
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره
Loading...
به اشتراک بگذارید :

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.