شرکت دانش بنیان تولیدی

شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک چیست

شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک چیست؟

شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک با توجه به داشتن معیارهای آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان دارای سابقه و تجربه خوبی در تولید محصولات و ارائه خدمات خود می باشند. این شرکت ها از محصولات دانش بنیان خود فروش داشته و این فروش بیش از ۲۵ درصد از فروش کل آخرین اظهار نامه مالیاتی می باشد. علاوه بر این محصولات دانش بنیان نوع یک می بایست از تکنولوژی بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک گردند.


معیارهای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک

سطح فناوری کالا یا خدمت :
  • به سختی قابل کپی‌ برداری باشد.
  • نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجهی باشد.
  • منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول شده باشد.
وضعیت تولید کالا یا خدمات:

کالاها و خدمات شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان، باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. همچنین خدماتی که توسط شرکت متقاضی ارائه می شود ، باید دارای اسناد فروش باشد.

تسلط بر دانش فنی:
  • عمدتا به صورت داخلی تحقیق و توسعه یافته باشد.
  • از طریق مهندسی معکوس تولید شده باشد.
  • دانش فنی از مجموعه های بیرونی کسب شده باشد، ولی شرکت متقاضی در محصول تغییرات اساسی ایجاد کند.

شرایط تایید کالاها و خدمات تولیدی نوع یک

تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان تاثیر زیادی روی نحوه ارزیابی این شرکت ها نداشته است. این شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که بیش از ۲۵% درآمد خود در آخرین اظهار نامه مالیاتی را از محصول دانش بنیانشان کسب کرده باشند. محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

شرایط تایید کالاها و خدمات تولیدی نوع یک

نیازمندی های شرکت تولیدی نوع یک
نیازمندی های شرکت تولیدی نوع یک

حداقل ۲۵ درصد از درآمد یک سال گذشته شرکت که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است ، ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش بنیان دارای همه معیارهای بالا (سطح فناوری و تسلط بر دانش فنی) باشد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.