معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال حاضر به ریاست جناب آقای دکتر سورنا ستاری اداره می شود.
این سازمان دارای شانزده ستاد و هفت معاونت زیر مجموعه می باشد که عبارتند از :
ستادها :

 • لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی
 • آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست
 • سلول های بنیادی
 • گیاهان دارویی و طب سنتی
 • مواد و ساخت پیشرفته
 • انرژی های تجدید پذیر
 • فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
 • علوم و فناوری های شناختی
 • نفت، گاز، ذغال سنگ
 • نانو
 • زیست فناوری
 • صنایع دانش بنیان دریایی
 • بهینه سازی انرژی و محیط زیست
 • صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
 • فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکتریک
 • نرم و هویت ساز

معاونت های زیر مجموعه :

 • مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی
 • معاونت توسعه فناوری
 • معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری
 • معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری
 • معاونت توسعه مدیریت و منابع

برای آشنایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به معرفی کاملی از این سازمان می پردازیم.

اهداف و وظايف اساسی معاونت علمی و فناوری رييس جمهور

اهداف:

 1. ارتقای ‌اقتدار ملی، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگی مردم از طريق افزايش توانمنديهای فناوری و نوآوری در كشور
 2. ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تكميل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن
 3. توسعه «اقتصاد دانش‌بنيان» از طريق هماهنگی و هم‌افزايی بين‌بخشی و بين دستگاهی
 4. ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادلات بين بخش‌های عرضه و تقاضا
 5. توسعه فناوريهای راهبردی و اولويت‌دار ملي مطرح در نقشه جامع علمی کشور
 6. اعتلای ارتباطات بين‌المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه ديپلماسی علمی و فناوری

وظايف اساسي:

 1. برنامه‌ريزی، هماهنگی بين بخشی و هم افزايی در «نظام ملی نوآوری» در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان
 2. هماهنگی و هم‌افزايی بين برنامه‌های توسعه کشور و سياستهای كلان توسعه علم و فناوری كشور
 3. سياستگذاری و برنامه‌ريزی تامين منابع مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور
 4. هدفمندسازی، هدايت و توسعه پژوهشهای کاربردی، تقاضا محور و مأموريت گرا و كمك به تجاری سازی نتايج آنها
 5. توسعه فناوری، تقويت فرآيند تجاري‌سازی و حمايت از موسسات و شرکتهای دانش‌بنيان و شرکتهای طراحی مهندسی
 6. حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقای توان «مديريت فناوری» در شركتهای دانش بنيان
 7. آينده نگاری و رصد فناوری، توسعه مراکز اطلاع رسانی فناوری و ايجاد و ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و تخصصی
 8. حمايت از ايجاد و تقويت زيرساختهای علمی، فناوری و نوآوری
 9. ارتقای كارآفرينی فناورانه و بهبود فضای كسب و كار دانش‌بنيان و هدايت سرمايه‌های كشور جهت توليد كالاها و خدمات دانش‌بنيان
 10. توسعه سازوكارهای سرمايه‌گذاری خطر‌پذير و تأمين مالي لازم در اقتصاد دانش ‌بنيان
 11. کمک به ارتقا نظام مالكيت فكری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری
 12. کمک به ارتقا فعاليت‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی در حوزه علم و فناوری
 13. حمايت از ايجاد و توانمندسازی تشكل‌های خصوصی در زمينه توليد و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنيان
 14. انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولويت‌های علم و فناوری نقشه جامع علمی كشور
 15. راهبری «ستادهای فناوریهای راهبردی» و «كانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار»
 16. حمايت از نفوذ فناوریهای برتر در صنايع موجود و راهبری اجرای «طرح‌های كلان فناوری و نوآوری» در محورهای راهبردی و نيازهای اصلی كشور

17.تحريك تقاضا، بازارسازی و تضمين بازار براي توليدات داخلی و بازاريابی و صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان
18.توسعه ديپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بين‌المللی و توسعه سرمايه‌گذاری خارجی در طرحهای دانش بنيان، هدايت سرمايه‌های انسانی و مالی ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبكه‌های بين‌المللی علم و فناوری به ويژه در جهان اسلام با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذيربط

 1. رصد فرصت‌های بين‌المللی به منظور توسعه فناوری به ويژه شناسايی و كسب فناوری های نوظهور با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذيربط
 2. توسعه فرآيندهای شناسايی، جذب و انتقال و انتشار فناوريها در کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذيربط

شرح وظايف امور حقوقی و مجلس

•    تنظيم قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و كليه اسناد حقوقی فی مابين معاونت با ساير دستگاه‌های اجرایی.
•    اظهارنظر حقوقی پيرامون پيش‌نويس كليه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و اسناد تعهدآور تهيه شده در سطح معاونت علمی و فناوری و همچنين مراكز تابعه و بنياد ملی نخبگان.
•    بررسی و اعلام نظر در خصوص پيش‌نويس قوانين و تصويب‌نامه‌های مورد نياز معاونت جهت ارائه به مقام مافوق و اخذ دستور به منظور پيگيری موضوع تا تصويب در مراجع ذيربط و صلاحيت‌دار.
•    تهيه بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌های حقوقی.
•    دفاع از حقوق معاونت در قبال دعاوی مطروحه عليه معاونت در دستگاه قضایی.
•    طرح دعاوی عليه اشخاص حقيقی يا حقوقی با ارائه مستندات متقن و غيرقابل انكار.
•    اظهارنظر صريح، واضح و روشن و قانع‌كننده در خصوص استعلام‌های حقوقی واحدهای مختلف.
•    تبيين، تفسير، توجيه و تحليل قوانين و مقررات و بخشنامه‌های مربوط به وظايف سازمان برای واحدهای استفاده كننده دستگاه متبوع.
•    تهيه و تنظيم مجموعه قوانين و مقررات و اساسنامه‌ها و ارائه برای تصويب به مراجع ذيصلاح.
•    حل اختلاف ميان معاونت‌ها و ساير دستگاه‌های دولتی.
•    همكاری و مشاركت با حوزه‌های مشابه معاونت‌های ديگر در تهيه و تنظيم لوايح قانونی.
•    مستندسازی و تشكيل بانك اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات برای بهره‌برداری كليه واحدهای سازمانی.
•    برقراری ارتباط با مجلس شورای اسلامی و اعضای قوه مقننه كشور بر حسب مورد طبق دستور مقام مافوق.
•    تهيه گزارش از مطالب مطروحه مرتبط با معاونت در مجلس شورای اسلامی.
•    تهيه گزارشات لازم جهت دفتر امور حقوقی و مجلس برای دفاع از لوايح مطروحه در مجلس شورای اسلامی.
•    جمع‌آوری اسناد و مدارك به منظور توجيه و تبيين لوايح قانونی و آئين‌نامه و تصويب‌نامه‌ها در مجلس.
•    دريافت و پيگيری نامه‌ها، شكايات، تذكرات و درخواست‌های نمايندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص فعاليت بخش‌های مختلف دستگاه و ارسال آنها به واحدهای ذيربط.
•    هماهنگی در اعلام برنامه‌های كميسيونهای مجلس شورای اسلامی به واحدهای ذيربط جهت آگاهی و حسب لزوم حضور در مجلس.
•    ترتيب دعوت از مسئولان و مديران و كارشناسان حسب ضرورت و ايجاد هماهنگی جهت حضور در مجلس و كميسيونهای ذيربط.
•    تعقيب و پيگيری لوايح، پيش‌نويس تصويب‌نامه‌ و آئين‌نامه در كميسيونهای مجلس تا مرحله تصويب و ابلاغ.
•    تهيه گزارش مكاتبات و نامه‌های نمايندگان و كميسيونهای مجلس شورای اسلامی.
•    انجام ساير امور مربوط طبق نظر مافوق.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

این مرکز به ریاست آقای پرویز کرمی اداره می شود و دارای شرح وظایف ذیل می باشد :
راهبردها و شرح وظایف مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
حوزه هاي عمل:
ترویج علم و فناوری (ستادی)

 • ارتباطات و اطلاع رسانی
 • تبلیغات و امور فرهنگی
 • انتشارات و مستند سازی
 • مراسم و تشريفات
 • افكارسنجی و ارتباطات مردمی
 • پژوهش و برنامه ريزی

راهبـردها:
الف) ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهينه سیاستها و برنامه های معاونت.
ب) معرفی برنامه ها و فعالیتهای معاونت در دو سطح عمومی و اختصاصی.
(عموم جامعه و بدنه تصمیم ساز، صاحب نظر و کارشناسی کشور در حوزه علم و فناوری).
ج) بستر سازی فرهنگی و تبليغی برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های معاونت.
و) کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پيشرفت علم و فناوری» در جامعه .

شرح وظايف به تفكيك حوزه های عمل :
ارتباطات و اطلاع رسانی

 • دريافت اخبار و اطلاعات معاونت به‌منظور تنظيم گزارش، خبر، سياستهای خبری و تبليغاتی و اجرای طرحهای ارتباطی و انتشاراتی با توجه به خط مشی كلان سازمان از طريق: شركت در جلسات، ارتباط مستقيم و مستمر با مسئولان، حضور در سفرهای داخلی و خارجی، دريافت اخبار طرح ها و برنامه‌های واحدهای مختلف سازمان، انتشار مكاتباتی كه ارزش اطلاع‌رسانی دارند. ارتباط مستقيم با مردم ورسانه‌های داخلی و خارجی.
 • ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب رسانه‌های جمعی در بخشهای مختلف بويژه علم و فناوری.
 • برنامه‌ریزی و اجرا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید. شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.