حمایت ها از شرکت های دانش بنیان براساس دسته بندی های آن ها متفاوت و متنوع می باشد.
دی 21, 1400
شرط لازم برای ایجاد یک شرکت دانش بنیان، دریافت تاییدیه گواهی دانش بنیان از طرف شرکت می باشد.
اردیبهشت 16, 1398
معاونت علمی و فناوری، شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
اردیبهشت 20, 1396
فهرست کالا و خدمات دانش بنیان، سالانه توسط معاونت علمی و فناوری به روز رسانی و منتشر می گردد.
دی 7, 1395