شرکت دانش بنیان نوع ۳

تاکنون با دو نوع از شرکت های دانش بنیان آشنا شده ایم و در وب سایت شبکه دانش بنیان ایران در خصوص آن ها اطلاعات کافی را کسب کرده ایم. در این بخش به معرفی نوع دیگری از شرکت های دانش بنیان که با عنوان شرکت های دانش بنیان نوع ۳ شناخته می شوند، آشنا خواهیم شد. با ما در این بخش همراه باشید، همچنین در صورت نیار به مشاوره و راهنمایی در خصوص این نوع از شرکت ها می توانید با همکاران ما در این مجموعه همراه باشید.

آشنایی با شرکت های دانش بنیان نوع ۳

در راستای اجرای قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش‌بنیان و همچنین تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و به منظور استفاده از ظرفیت های پنهان شرکت‌ها و موسسات دارای توانمندی‌های فناور محور و نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار، پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری، شرکت‌های نقش آفرین در حل مسایل راهبردی و اساسی کشور و همچنین توجه ویژه به شرکت‌های فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی و اجتماعی، نوع جدیدی از اعطای گواهی نامه  شرکت‌های دانش‌بنیان با عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان نوع ۳، با شرایط خاص، ارایه می گردد. تسهیلات و مزایای شرکت ها و موسسات دانش بنیان نوع ۳ ماننده نوع دو بوده است با این تفاوت که ممکن است در ارایه تسهیلات نسبت به نوع دوم و بنا به نوع و شرایط هر شرکت متفاوت باشد.

. این چهار نوع شرکت یا موسسه عبارتند از:

الف- شرکت هایی که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردار است

ب-شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی یا اساسی کشور

ج- شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها پارکها و مراکز رشد علم و فناوری است

د- شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی

چه شرکت هایی می توانند از دانش بنیان نوع سه بهره مند شوند؟

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع سوم، به مجموعه ای شرکت ها اطلاق می شود که دارای معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان نوع با تشخیص شورای تخصصی دبیرخانه کارگروه باشند. این معیار های در چهار گروه اصلی دسته بندی می شوند و هر شرکتی که در یکی از این گروه ها قرار داشته باشد، می تواند با بهره مندی ازا مشاوران زبده سایت، از این تسهیلات و امکانات حاصل از دریافت گواهی نامه دانش بنیان، بهره مند شوند.

معیار های ارزیابی شرکت های دانش بنیان نوع ۳ به شرح زیر است:

شرکتها یا موسساتی  که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردار ( با توجه به آنچه در مرکز آمار ایران ارایه شده که با کمترین میزان تولید سرانه باشند که شامل ۱۰ استان است). این مجموعه ها در صورتی که دارای یکی از شرایط زیر باشند، تایید می گردند.

-۱ -شرکت متقاضی کلیه معیارهای منطبق با آیین نامه، دارای شرایط با لحاظ استثنا در بندهای ۱-۲ و ۱-۳( شروط مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) بوده و در راستای جایگزینی این دو بند، دارای یک کالا یا خدمات با نمونه آزمایشگاهی آماده یا در حال تکمیل و با امکان بررسی فنی بوده باشد. همچنین عدم وجود با توجه به بند ۱-۳، حاصل نواقص نمونه آزمایشگاهی باشد.

۴-۱-۲ -شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه و با مستثنی قرار دادن بند ۱ -۳( شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه باشد) و در راستای جایگزین نمودن بند یاد شده، بخش هایی از دانش فنی پیچیده مرتبط با محصول را کسب نموده و دارای نیروی انسانی مجرب و متخصص در زمینه محصول باشد.

۴-۱-۳ -شرکت دارای شرایط کلیه معیارهای آیین نامه به جز بند ۱-۱ ( شرط سطح فناوری باشد) و به عنوان جایگزین بند ذکر شده محصول، دارای سطح فناوری با پیچیدگی فنی کمتر نسبت به سایر کالاهای فهرست محصولات و خدمات دانش بنیان باشد. لازم است به این نکته توجه شود که شرکت دارای فعالیت های تحقیقی و توسعه ای و یا سایر توانمندی های فناور محور اساسی در زمینه محصول ارائه شده باشد..

شرکت های تاثیرگذار در حل مسایل راهبردی یا اساسی کشور که با داشتن نوعی محصول و یا کالا، حائز یکی از ویژگی های زیر هستند، در صورت داشتن یکی از شرایط بندهای ۴-۱-۱ یا ۴-۱-۲ ، از سوی معاونت تایید می گردند. این ویژگی ها در چهار محور اصلی و به شرح زیر است:

الف- محصول برای اولین بار در کشور تولیده شده باشد.

ب- کالا حاصل شده از تولید شرکت،

توسط شرکت به خارج از کشور صادر شده باشد.

ج- محصول ارایه شده جزو نمونه های وارداتی با ارزبری بالا یا اقلام تحریمی باشد.

د- محصول دارای اولویت ملی بوده و در چارچوب برنامه های تاب آوری ملی ستاد اقتصاد مقاومتی قابل ارایه و بررسی باشد .

مجموعه هایی که محل اصلی فعالیتشان در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، با داشتن هر کدام از مجوز های فناوری مورد تایید از یکی از دو وزرات خانه و همچنین شرایط منطبق با بند ۴-۱-۱ ، مورد تایید قرار می گیرند.

تبصره- بند ۴-۳ صرفا در مورد پارکها و مراکز رشدی بوده است که دارای نظام ارزیابی مورد تاییدِ کمیته مشترک هر دو وزارت خانه بوده و و دبیرخانه کارگروه باشند، اجرا می گردد.

مجموعه های فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی که دارای کلیه معیارها و شرایط آیین نامه و با استثنا قرار دادن بندهای ۱-۱ و ۱-۳( شرط سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) بوده باشند و همچنین در جایگزینی بندهای یاد شده، دارای حداقل یک محصول در((فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، خالق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی)) باشند. همچنین لازم است تا در مورد یاد ظده، مجموعه دارای نیروی انسانی متخصص بوده و ایجادیا توسعه محصول، فرآیند یا تجهیزات تولید آن، مبتنی بر دانش شرکت مربوطه باشد.

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.