ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت گاز و ذغال سنگ

معرفی ستاد

دبیر ستاد

دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس

مشخصات:

 • نام و نام خانوادگی: جعفر توفیقی داریان
 • متولد: ۱۳۳۴/۱۲/۲۹ تهران

تماس:

 • تلفن:۰۲۱۸۲۸۸۳۳۱۱
 • فکس: ۰۲۱۸۲۸۸۳۳۱۱
 • ایمیل: towfighi@modares.ac.ir

تحصیلات:

 • دیپلم ریاضی از دبیرستان خوارزمی ۱۳۵۳
 • کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه شیراز ۱۳۶۰-۱۳۵۳
 • دکتری تخصصی از دانشگاه پلی تکنیک بخارست- رومانی ۱۳۶۵-۱۳۶۰

سوابق اجرائی و مدیریتی:

 • مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری از ۱۳۹۲
 • دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ از ۱۳۹۲
 • رئیس دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۷- ۱۳۸۹
 • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۲ – ۱۳۸۴
 • رئیس شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۲-۱۳۸۴
 • رئیس شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۲-۱۳۸۴
 • رئیس دبیر خانه تحول ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۹- ۱۳۸۳
 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۲- ۱۳۸۴
 • عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۶- ۱۳۸۲
 • عضو شورای عالی آموزش و پرورش ۱۳۷۶- ۱۳۸۴
 • معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۶- ۱۳۸۲
 • نائب رئیس شورای گسترش آموزش عالی، ۱۳۷۶- ۱۳۸۲
 • مسئول کمیته آموزش عالی برنامه سوم و چهارم توسعه
 • دبیر هیات مرکزی گزینش استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۲- ۱۳۷۶
 • رئیس هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۲- ۱۳۷۶
 • رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۸- ۱۳۸۲
 • مشاور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۵- ۱۳۷۶
 • معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۰- ۱۳۷۵
 • رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷- ۱۳۷۰
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۶-۱۳۶۷
 • رئیس گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۵-۱۳۶۷

دروس ارائه شده:

الف) کارشناسی

 • سینتیک و طراحی راکتور
 • قوانین پایه و محاسبات در مهندسی شیمی

ب) کارشناسی ارشد و دکتری

 • سینتیک وطراحی راکتورهای شیمیایی پیشرفته
 • شبیه سازی و مدل سازی ریاضی
 • کاتالیست های ناهمگن
 • طراحی و کنترل راکتورهای بیوشیمیایی
 • راکتورهای صنعتی ویژه
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی

زمینه تحقیقاتی:

 • بهینه سازی راکتورهای پیرولیز
 • شکست کاتالیستی حرارتی
 • ریفرمینگ هیدروکربن‌ها برای تولید گاز سنتز
 • مدل سازی و شبیه سازی
 • مدل سازی سینتیکی برای راکتورهای شکست کاتالیستی و حرارتی
 • طراحی راکتورها و بیوراکتورها
 • فرآیند جذب سطحی با تناوب فشار
 • شیرین سازی گاز
 • فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک

تجهیز آزمایشگاه:

 • شکست حرارتی هیدروکربن‌های سبک و سنگین
 • شکست کاتالسیتی حرارتی برای تولید الفین های سبک
 • جذب گاز با تناوب فشار
 • هیدروژن زدایی اکسایشی از آلکان ها
 • تبدیل متانول به الفین های سبک

تعداد پروژه‌های تحقیق و توسعه انجام شده با صنعت: ۱۶ پروژه از سال ۱۳۷۶-۱۳۹۱
استاد راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد: حدود ۱۵۰ پایان نامه
استاد راهنما و مشاوردانشجوی دکتری: حدود ۳۰ رساله دکتری
تعداد مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر:

الف) مجلات ایرانی: ۳۴ مقاله
ب) مجلات خارجی: ۷۴ مقاله

تعداد مقالات در کنفرانس‌های علمی:
الف) کنفرانس‌های ملی: ۹۱ مقاله
ب) کنفرانس‌های بین المللی: ۴۷ مقاله

داوری مجلات:

 1. Industrial and Engineering Chemistry
 2. Applied Catalysis:A
 3. Applied Catalysis:B
 4. Science of Advanced Materials
 5. Fuel Processing Technology
 6. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
 7. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
 8. Korean Journal of Chemical Engineering
 9. Scientia Iranica(Sharif University of Technology)
 10. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
 11. Iranian Journal of Chemical Engineering(Iranian Association of Chem. Eng.)
 12. Higher Education Buletin(NOET&IRPHE)
 13. Engineering Education Journal(Iran Academy of Science)
 14. Journal of association of educational research
 15. Chemical Engineering Communication
 16. International Journal of Chemical Reactor Engineering

اختراعات: ۶ اختراع، ۲ مورد آمریکا و ۴ مورد ایران
کتاب: ترجمه ۱ کتاب

جوایز:

 • محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲، ۱۳۸۵،۱۳۸۶،۱۳۸۷
 • برنده اول جشنواره نوآوری‌های صنایع نفت ایران برای “طراحی کوره الفین و توسعه نرم افزار برای شبیه سازی راکتورهای شکست حرارتی”، ۱۳۸۲
 • استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۵
 • استاد نمونه کشوری ۱۳۷۶

عضویت علمی:

 • عضو هیات امناء پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی از ۱۳۹۳
 • عضو هیات امناء پزوهشگاه مهندسی ژنتیک و بیو تکنولوژی از ۱۳۹۳
 • عضو شورای پژوهشی پزوهشکده فناوری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، از سال ۱۳۹۱
 • عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰
 • عضو شورای تحول آموزش شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۶
 • عضو کمیته مهندسی صندوق حمایت از پزوهشگران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • دبیر علمی کنگره‌های ملی و بین المللی مهندسی شیمی از سال ۱۳۸۲
 • رئیس کمیته علمی سومین کنگره گاز ایران، ۱۳۸۹
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنگره همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت، ۱۳۸۸
 • عضو هیئت تحریریه مجله صنعت و دانشگاه، از سال ۱۳۸۸
 • عضو هیئت تحریریه مجله آموزش عالی از سال ۱۳۸۸
 • رئیس کمیته علمی سومین کنگره راهبردهای توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، ۱۳۸۹- ۱۳۸۵
 • عضوشورای راهبردی کنفرانس آموزش مهندسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۷
 • عضو شورای مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، ۱۳۹۰- ۱۳۸۷
 • سردبیر مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، از سال ۱۳۸۷
 • سردبیر مجله انگلیسی مهندسی شیمی ایران، از سال ۱۳۷۸ – ۱۳۹۳
 • عضو کمیته ملی آموزش عالی، وابسته به کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۹
 • سردبیر مجله رشد فناوری از سال ۱۳۸۶
 • عضو شورای راهبردی مرکز علوم و فناوری‌های پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، از سال ۱۳۸۶-۱۳۹۱
 • عضو شورای پژوهشی شرکت پژوهش و فناوری گاز، از سال ۱۳۸۵
 • مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۸۹- ۱۳۸۵
 • عضو کمیسیون دائمی هیئت امنا دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۵-۱۳۹۰
 • عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، از سال ۱۳۸۵
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹- ۱۳۸۵
 • عضو هیئت تحریریه مجله شریف دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۷۹
 • عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۷۸- ۱۳۸۵
 • عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، از سال ۱۳۸۱
 • عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران
 • عضو انجمن مهندسی شیمی ایران
 • عضو هیئت امنا دانشگاه تهران، ۱۳۸۱- ۱۳۸۹
 • عضو هیئت ارزیابی علمی و فرهنگی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۸۸- ۱۳۸۲

تعداد مقالات و سمینارهای مرتبط با حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری: ۲۵ مقاله

اعضای شورا

اسامی اعضای شورای راهبری ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

 • آقای دکتر محمدرضا امیدخواه
 • آقای دکتر سعید پاک سرشت
 • آقای دکتر مسعود درخشان نو
 • آقای مهندس ابراهیم علوی طالقانی
 • آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال
 • آقای مهندس مسعود مروی
 • آقای مهندس سیروس وطنخواه
 • آقای دکتر علی وطنی

کارگروه های تخصصی

کارگروه مطالعات راهبردی

شیوه کلی کار کارگروه مطالعات راهبردی، پایش مستمر نیازهای فناورانه و روند آنها در صنعت نفت است. این کارگروه همچنین روند تولید دانش فنی و فناوری‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز کشور را نیز پایش و عوامل مؤثر بر روند آن را تحلیل می‌نماید.
کارگروه مطالعات راهبردی در نظر دارد با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان زبده و همفکری متخصصان و دست‌اندرکاران، به‌طور مستمر مشکلات و مسائل راهبردی و کلیدی حوزه فناوری در صنعت نفت و گاز را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و نتایج را به‌منظور کار بیشتر در قالب صورت مسئله‌هایی در معرض چاره‌اندیشی اشخاص و نهادهای ذی‌صلاح قرار دهد.

برنامه سال ۹۵
کارگروه مطالعات راهبردی در راستای ایفای نقش و وظایف خود در ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ، در سال ۱۳۹۵ موضوعات کلیدی چون ازدیاد برداشت، برآورد روند متغیرهای راهبردی در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز، جایگاه ذغال سنگ در سبد انرژی کشور، امکان سنجی همکاری‌های فنی با شرکت‌های خدمات فنی (OSC) و شرکتهای مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) و احداث پالایشگاههای کوچک نفتی را در دستور کار خود قرار داده است.

کارگروه بهبود فضای کسب و کار

کارگروه بهبود فضای کسب و کار یکی از کارگروه‌های اصلی ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ است که تلاش می‌کند همسو با اهداف کلان ستاد، در جهت تسهیل و بهبود شرایط کسب و کار و توانمندسازی بازیگران صنعت نفت و گاز به ویژه بخش خصوصی دانش بنیان به سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازد.
این کارگروه در شیوه کلی کار خود در نظر دارد تا با بهره گیری از نظرات خبرگان علمی و فناوری کشور به پایش محیط کسب و کار و آسیب شناسی مداوم آن پرداخته و راهکارهایی کاربردی برای رفع دیوانسالاری و سایر موانع ورود به بازار از یک سو و کاهش یا مدیریت ریسک‌های توسعه شرکت‌های دانش بنیان از سوی دیگر ارائه و اجرایی نماید.

کارگروه طرح‌های توسعه فناوری

این کارگروه بر اساس دو روش، از طرح­های توسعه فناوری حمایت می‌کند:
الف) طرح­های کلان ملی که دارای ماهیتی چند وجهی در ابعاد کشوری می‌باشد مانند: ایجاد مناطق ویژه فناوری نفت و گاز در استان‌ها، ازدیاد برداشت از میادین نفتی، مهار گازهای فلر، توسعه فناوری پالایشگاه­های کوچک، توسعه فناوری صنایع پایین دستی پتروشیمی و…‌

ب) بررسی و ارزیابی درخواست­های ارسال شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و یا صندوق نوآوری و شکوفایی: دراین روش طرح­هایی که در مرحله تجاری سازی بوده و دارای متقاضی مشخصی می‌باشند، توسط کارگزاران ستاد که شامل تشکل‌های صنفی و تخصصی حوزه‌های مختلف می‌باشند، مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورت احراز شرایط لازم به مراکز ذیربط برای دریافت تسهیلات و یا حمایت معرفی می‌شوند.

نمودار سازمانی

image003

رهنمودها

دریافت رهنمودهای رهبری
دریافت رهنمودهای ریاست جمهوری

بسته آرمانی

بیانیه چشم‌انداز

ایدئولوژی بنیادین
رویکرد ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ، نگرشی متوازن، راهبردی، تسهیل کننده و توسعه‌ای در عرصه فناوری است. محور اصلی فعالیت ستاد، توسعه و بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ به منظور افزایش ارزش افزوده و ارتقای قدرت رقابتی می‌باشد. برای تحقق این هدف، ستاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی، مراکز تحقیق و توسعه فناوری و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های معتبر داخلی و خارجی و پارک‌های علمی و فناوری همواره شرایط محیطی حاکم بر بازار پویا و رقابتی فناوری را رصد کرده و بر پایه تحلیل‌های علمی و استفاده از بهترین روش‌ها و تجارب، نیازها و انتظارات داخلی در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ را به بهترین شکل ممکن برآورده می‌نماید.
در مسیر تحقق این هدف، همراستایی برنامه‌ها و عملیات ستاد با سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور از معیارهای ضروری محسوب می‌شود. توجه به توسعه متوازن و بهبود مستمر فناوری‌های مورد نیاز در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ، مبنای فعالیت‌های این ستاد محسوب می‌شود.

هدف بنیادین
توسعه فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ

شعار الهام بخش
برترین حامی و پشتیبان در توسعه و ارتقاء فناوری‌های ارزش آفرین در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ در افق ۱۴۰۴

بیانیه مأموریت

گستره فعالیت‌ها
ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ، نهادی دولتی است که همسو با سیاست‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اسناد بالادستی کشور و با استفاده از توان فنی، دانشی و مشارکت نیروهای متخصص و مجرب خود و بهره‌گیری از حمایت و همراهی ذی‌نفعان کلیدی و شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی و مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری معتبر داخلی و خارجی و همچنین بهره مندی از کارآمدترین و روزآمدترین استانداردها و روش‌های مدیریتی، فناوری‌های موردنیاز در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ را توسعه و ارتقاء می‌بخشد و این صنایع را به پیشرفته‌ترین فناوری‌های ارزش آفرین مجهز می‌نماید. این ستاد، به عنوان عالی‌ترین حامی و پشتیبان در تصمیم گیری، سیاست گذاری و تسهیل گری در طراحی، استقرار، پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرای برنامه توسعه فناوری کشور ایفای نقش می‌نماید.
فعالیت‌های ستاد، بر پایه به گزینی از آخرین یافته‌های فناوری، مهندسی مجدد، بومی و تجاری سازی فناوری‌های موردنیاز به منظور کاهش وابستگی، افزایش قدرت چانه زنی و ایجاد موقعیت رقابتی برتر در صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌گیرد.
فعالیت اصلی ستاد، مشارکت و همکاری در سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات توسعه و ارتقای فناوری در صنایع نفت، گاز و ذغال‌سنگ می‌باشد.
این ستاد، با رعایت الزامات زیست محیطی و اخلاق حرفه‌ای، خدمات خود را در بهترین کیفیت و کوتاه‌ترین زمان ممکن و هزینه بهینه به ذی‌نفعان عرضه کرده و تلاش می‌نماید با ارائه کارآمدترین و روزآمدترین فناوری‌ها، سودآوری بلندمدت، منافع عادلانه و قدرت رقابتی برتر و پایدار را برای صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ تأمین کند.
این ستاد می‌کوشد که نهادی پویا و نوآور باشد و با ایجاد محیطی سرشار از انگیزه برای کارکنان و همکاران خود به کرامت انسانی ارج بگذارد.

گستره خدمات:

 • پایش و ارزیابی چالش‌ها، تنگناها و موانع پیش روی توسعه فناوری
 • تعامل، سازماندهی، هماهنگی و هم افزایی میان عناصر و مراکز مرتبط با توسعه فناوری
 • اجرای برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری با مشارکت عناصر و مراکز مرتبط
 • نظارت و کنترل بر حسن اجرای برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری
 • تجاری سازی و بومی سازی فناوری‌های توسعه یافته و نظارت عالیه بر پیاده سازی آنها در صنایع مرتبط
 • شناسایی و اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندهای زائد و ناکارآمد و تعیین قوانین و آئین نامه‌های مشوق توسه فناوری
 • بهبود و تسهیل شرایط کسب و کار و ارتقای قدرت رقابتی صنایع از طریق تقویت شرکت‌های دانش بنیان برای تولید محصولات فناورانه و دارای ارزش افزوده بالا
 • توانمندسازی تشکل‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان بخش خصوصی از طریق ارائه خدمات مشاوره، آموزشی و برگزاری همایش‌های تخصصی ملی و بین المللی برای تبادل اندیشه‌ها و آخرین یافته‌های فناوری
 • همکاری با صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ جهت نیل به صنایع دانش بنیان و فناور محور
 • کمک به ایجاد و ارتقای زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه فناوری
 • برقراری ارتباطات سازمان یافته بین المللی انتقال فناوری، تنظیم و انعقاد پروتکل‌های همکاری با سازمان‌ها و مؤسسات حرفه‌ای فعال در عرصه فناوری
 • همکاری و مشارکت در سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت تأمین مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری در صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ
 • هدفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهش‌های کاربردی، تقاضامحور و مأموریت گرا در دانشگاه‌های معتبر سطح کشور
 • حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه و ارتقای توان مدیریت فناوری در شرکت‌های دانش بنیان صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ

گستره ذی‌نفعان کلیدی

 • سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ
 • دست‌اندرکاران فعال در اجرای پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ (کارفرمایان، پیمانکاران ساخت، مشاوران مهندسی، سازندگان و بهره برداران و…)
 • مراکز تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش بنیان فعال در توسعه فناوری در صنایع نفت، گاز و ذغال‌سنگ
 • پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های علمی- تحقیقاتی
 • دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های سراسر کشور
 • سایر ستادهای مسقر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

گستره جغرافیایی
این ستاد زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده و دفتر اصلی آن در تهران می‌باشد، اما خدمات آن با توجه به نیاز صنایع و ذی‌نفعان فراگیر خواهد بود.

توانمندی‌های اصلی

 • این ستاد جهت انجام مأموریت خود، از توانمندی‌های خویش به شرح زیر بهره خواهد برد:
 • اعتبار نهاد بالادستی ستاد (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
 • بهره‌مندی از مدیران آگاه و با تجربه، کارشناسان و متخصصین مجرب
 • دسترسی به اطلاعات جامع در مراکز تحقیقاتی فعال در توسعه فناوری صنعت نفت، گاز و ذغال‌سنگ
 • توانمندی در ایجاد ارتباطات مؤثر با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه فناوری و انجمن‌های علمی داخلی و خارجی

بیانیه ارزش‌ها

ارزش‌های بنیادین
ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ، به بهبود فرآیندهای داخلی خود؛ ایجاد سازمانی یادگیرنده؛ پاسخگویی سریع و رضایتمندی ذی نفعان و همچنین ارزش آفرینی برای صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ پایبند بوده و ارزش‌های بنیادین زیر را در مجموعه خود نهادینه کرده است:

 • انعطاف پذیری، چابکی و برون سپاری
 • شایسته سالاری
 • خلاقیت، نوآوری و یادگیری مستمر
 • مسؤولیت پذیری، صداقت در گفتار و عمل
 • کیفیت در خدمات و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای
 • کار گروهی و سخت کوشی
 • احترام به عرف، فرهنگ و قوانین ملی و بین المللی
 • مشارکت و همکاری

اهداف کلان

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ، اهداف کلان زیر را مدنظر داشته و در اجرای استراتژی‌های خود به دنبال تحقق آن‌ها می‌باشد:

 • ارتقای اقتدار ملی و افزایش رشد اقتصادی از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ
 • ارتقای جایگاه رقابتی صنعت نفت در عرصه بین المللی از طریق تجاری سازی فناوری‌های بومی
 • ارتقای «نظام نوآوری بخشی در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ» و تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن
 • تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای علم، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ
 • اعتلای ارتباطات بین المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ
 • توسعه فناوری‌های راهبردی و اولویت دار ملی صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ مصرح در نقشه جامع علمی کشور
 • هم افزایی بین تولیدات و دستاوردهای علمی و فنی شرکت‌های دانش بنیان فعال در عرصه صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ و توسعه ظرفیت‌های دانشی کشور
 • ارزش آفرینی از طریق توسعه فناوری‌های تبدیلی در صنایع پایین دستی نفت و گاز
 • توانمندسازی تشکل‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان بخش خصوصی

حمایت‌ها

شرایط و نحوه حمایت

بسمه تعالی
سیاست‌های حمایتی ستاد
ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ در مسیر دستیابی به اهداف و انجام مأموریت خود از طرح‌هایی که همسو با اهداف ستاد هستند، حمایت می‌کند.
طرح‌های ارسالی جهت حمایت مالی باید حائز شرایط زیر باشند:

 1. طرح در مرحله تجاری سازی باشد. (محصول/خدمت، آماده عرضه به صنعت نفت باشد)
 2. طرح‌هایی که پتانسیل تجاری سازی شدن را دارا می‌باشند. (در مرحله نیمه صنعتی و ساخت نمونه قرار دارند)
 3. توافقات اولیه با بهره بردار (خریدار) محصول/خدمت صورت پذیرفته باشد. (ارائه توافقنامه با بهره بردار الزامی می‌باشد)
 4. درخواست حمایت در قالب یک شخصیت حقوقی مطرح شده باشد. (در حال حاضر حمایت از افراد حقیقی در اولویت‌های ستاد قرار ندارد)
 5. اولویت استفاده از این حمایت‌ها با شرکتهای بخش خصوصی است. (حداقل ۵۱ درصد سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد)

فرآیند ارزیابی درخواست‌ها (حمایت‌های مالی):

image004

ملاحظات:
کارگزاران فنی ستاد مجموعه‌های تخصصی خارج از ستاد (شامل انجمن‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها، پارک‌های علم و فناوری و …) می‌باشند.
لطفاً جهت تسریع در بررسی، مشخصات طرح خود را در قالب پرسشنامه زیر تکمیل و به همراه نامه درخواست حمایت به ستاد ارسال فرمایید.
پرسشنامه طرح های ارسالی به ستاد نفت

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.