معافیت سربازی

معافیت سربازی 

معافیت سربازی دانش بنیان

خدمت سربازی یکی از دغدغه های جوانان برای ادامه کار و فعالیت پس از تحصیل است. جوانی که پس از 12 سال تحصیل در مدرسه و 4-5 سال تحصیل در دوره لیسانس و 2-3 سال تحصیل در دوره فوق لیسانس و 4-5 سال تحصیل در دوره دکترا تازه آماده فعالیت در جامعه شده و می تواند در میان متخصصین سربلند کند، تازه 24 ماه به سربازی اعزام می شود. این جوان متخصص در این 24 ماه باید کارهایی انجام بدهد که به تخصص و دانش وی ارتباطی نداشته و در اکثر موارد باعث می شود یافته های پیش از آن را از یاد ببرند. پس چه بهتر است که نخبگان و متخصصان در حوزه های مختلف در همان حوزه تخصصی خود مشغول به کار شوند.
منظور از معافیت سربازی دانش بنیان برای مشمولان، در واقع انجام خدمت سربازی در قالب امریه در شرکت دانش بنیان می باشد.

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

توضیحات در رابطه با معاونت علمی ریاست جمهوری را در اینجا مطالعه نمایید.

توصیف مشمولان سربازی

معرفی سازمان نظام وظیفه ناجا

فرآیند اعطای معافیت سربازی

شرایط افراد مشمول جهت استفاده از معافیت سربازی

سایر شرایطی که باعث می شود افراد معافیت سربازی یا امریه دریافت نمایند

معرفی سازمان نظام وظیفه ناجا

تاریخچه سازمان

در نخستین سازمان ارتش، شعبه ای بنام « جدیــد گــیری » یــا «سربـازگیری» تاسیس شد و در سال 1301 شمسی موقتاً مقرراتی هم بر اساس ضوابط قبلی برای سربازگیری وضع و به تصویب مجلس شـورای ملـی رسید تا قانون کامل تری موافق مقتضیات اوضاع و احوا ل زمان تهیه گردد .
در سال 1304 شمسی اداره ای به نام « اداره کل احصائیه و سجل احوال » تشکیل شد .
قانونی هم برای تعیین جمعیت حقیقی کشور و ثبت احوال آنها وضع و قانـــون خدمت اجباری نیـــز از تصویب مجلس گذشت و شعبه «سربازگیری » نیز از 28 بـهمن 1304 شمســـی به «دایره نـظام اجباری» تبـدیل و از ســال 1305تشکیلات دایره مذکور به « اداره نظام اجباری» ارتقا یافت که از عناصر متشکل ارکان حرب بود .
اداره نظام اجباری در 15 خرداد 1307 به «اداره نظام وظیفه عمومی » تغییر نام یافت و از این پس هر چند زمان گاهی ، تغییراتی در سازمان اداره و افزایش نواحی و حوزه ها روی می داد به نحوی که در سال 1313 تعداد نواحی و حوزه های مستقل آن مطابق سازمان لشگرهای 17 گانه به 17 منطقه سربازگیری تبدیل شد.
مناطق و نواحی نظام‌ وظیفه تا سال 1314 از نظر تشکیلات و امور فنی تابع اداره مرکزی (اداره نظام وظیفه عمومی) بودند ولی از آن تاریخ به بعد از نظر کادر سازمان جزء پادگانها و از لحاظ کارهای فنی تابع اداره مرکزی باقی ماندند.
در سال 1335 امور سربازگیری از ارتش جدا و به وزارت کشور واگذار شد، اما اجرای این قانون به علت عدم آمادگی وزارت کشور تا مهرماه 1341 به تعویق افتاد و سرانجام از تاریخ 29 اسفند 1343 امور نظام‌ وظیفه به ژاندارمری کل کشور محول گردید. در سال بعد هم لایحه قانونی انتقال افسران و درجه‌داران و اموال نظام‌وظیفه به وزارت کشور (ژاندارمری کشور) به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید (1344/10/30) و از این تاریخ به بعد اداره کل مرکزی به نام (اداره وظیفه عمومی) خوانده شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره نظام وظیفه زیر نظر ژاندارمری به فعالیت خود ادامه داد. سرانجام، قانون ادغام نیروهای انتظامی شامل شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی در 27 تیرماه 1369 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در 2 مرداد 1369 به تصویب و تنفیذ شورای نگهبان رسید. پس از گذشت شش ماه، ادغام نیروهای انتظامی سابق آغاز شد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در دوازدهم فروردین سال 1370، در پی تایید مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا، به معرض ظهور رسید. نیروی انتظامی که به اختصار، ناجا نامیده می‏شود و اداره وظیفه عمومی زیر نظر نیروی انتظامی به فعالیت خود ادامه داد.
لازم به ذکر است اداره کل وظیفه عمومی در دهه 70 به معاونت تبدیل شد و در دهه 80 از معاونت وظیفه عمومی به سازمان وظیفه عمومی ارتقاء یافت .

چارت سازمانی

معافیت سربازی دانش بنیان

ماموریت و شرح وظایف سازمان وظیفه عمومی ناجا

ماموریت کلی
اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی و مقررات مربوط به آن
ماموریت
تدوین خط مشی ها و طرح های کلی ، برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و انجام امور ستادی و انجام اجرائیات متمرکز امور احضار، اعزام و تعیین تکلیف اتباع مشمول خدمت وظیفه عمومی و رسیدگی و صدور کارت های معافیت و تامین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی
وظایف کلی

0.بررسی و تدوین سیاست ها ، خط مشی ها ، طرح ها و برنامه ها و دستورالعمل های مربوط به :

 • احضار و اعزام بخدمت مشمولان داخل و خارج از کشور
 • امور معافیت ها (پزشکی ، کفالت ، موارد خاص ، تحصیلی)
 • تامین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی دارای سهمیه
 • صدور کارت معافیت
 • هیئت های رسیدگی و تجدید نظر
 • شوراهای پزشکی و شوراهای عالی پزشکی
 • احتیاط و ذخیره
 • امور مشمولان غایب
 1. مطالعه و بررسی و قوانین و مقررات مربوط به وظیفه عمومی و تعیین نیازها و کمبود های قانونی و تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز وظیفه عمومی و ارائه به مراجع ذیربط و دفاع از سازمان وظیفه عمومی در محاکم قضایی-جمع آوری ، تلخیص و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به امور وظیفه عمومی
 2. اطلاع رسانی و توجیه و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش تخصصی کارکنان وظیفه عمومی د رناجا و مشارکت با معاونت آموزش ناجا در امر طراحی دوره های طولی تخصصی و تدوین متون آموزشی رشته وظیفه عمومی
 3. نظارت و بازرسی تخصصی بر عملکرد و فعالیت های مرازک وظیفه عمومی ناجا د رسطح کشور به منظور حسن اجرای وظایف محوله و اجرای قوانین و مقررات و برخورد با تخلفات و جرایم
 4. برنامه ریزی و تهیه طرح ها و دستور العمل ها و ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بهره مندی سازمان وظیفه عمومی ناجا از فناوری اطلاعات و سیستم های مکانیزه و غیر تمرکزی نمودن امور وظیفه عموم
 5. ایجاد تعامل و هماهنگی و ارتباط مناسب با ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، سازمان ها ،نهادها و ارکان های دولتی در جهت اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی و تامین مشمولان مورد نیاز
 6. تهیه طرح ها و برآوردهای مربوط به تامین و توزیع نیازمندی سخت افزاری، تجهیزات، امکانات، اماکن، بودجه و اعتبارات، نیروی انسانی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی سراسر کشور و نیز تدوین جداول سازمان و مشاغل به منظور اجرای مناسب ماموریت وظیفه عمومی درناجا
 7. تهیه و طرح و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت وظیفه عمومی و بررسی و بهبود سیستمها و روشهای وظیفه عمومی
 8. ارائه مشاوره لازم به فرماندهی ناجا در امور وظیفه عمومی
 9. آگاهسازی و اطلاع رسانی به مردم و مشمولان در خصوص مقررات و ضوابط وظیفه عمومی از طرق مختلف
 10. انجام اقدامات لازم در خصوص صیانت از کارکنان وظیفه عمومی و تعقیب و شناسایی و دستگیری افراد متخلف و مجرم خارج از ناجا که درخصوص امور وظیفه عمومی مرتکب تخلف و جرم شوند و معرفی آنها به مراجع قضایی
 11. بررسی و پیشنهاد انتصاب / عزل ماونین و روسای ادارات مستقل سازمان ومعاونین وظیفه عمومی استان ها
 12. انجام اجرائیات متمرکز امور وظیفه عمومی
 13. بررسی و جانمایی واحد های وظیفه عمومی سراسر کشور و تعیین میزان اختیارات و وظایف معاونت های وظیفه عمومی در استان ها و شهرستان ها
 14. انجام امور وظیفه عمومی تهران بزرگ
 15. انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی مرتبط با وظایف محوله و پشتیبانی، هدایت علمی و اطلاع رسانی در خصوص نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته

sartip

مسئول سازمان وظیفه عمومی

سرتیپ دوم پاسدار سید حمید صدرالسادات
تاریخ انتصاب در سازمان89/03/20

اقدامات انجام شده در زمان مدیریت :

 1.  اصلاح فرآیندها
 2.  استفاده از فن آوری های نوین
  • پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا در سایت پلیس به نشانی www.police.ir
  •  مشاوره غیر حضوری : ارائه مشاوره و پاسخگویی به سؤالات مشمولان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا در سایت پلیس به نشانی www.police.ir
  •  توسعه خدمات الکترونیک :
  •  ایجاد سامانه تلفن گویا به شماره (096480)
  •  ایجاد سامانه پیامک به شماره (110206010)
  •  استفاده از کیوسک های اطلاع رسانی
  •  استفاده حداکثری از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) با واگذاری 14 عنوان خدمت
 3. تجمیع اطلاعات و اجرای طرح تعویض کارت های قدیمی وظیفه عمومی
 4. کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای مشمولین
 5. ارائه تسهیلات بیشتر در خصوص معافیت پزشکی مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور
 6. ساماندهی و بهسازی امور همانند ساماندهی برنامه ملاقات مردمی، افزایش تفویض اختیارها به معاونین وظیفه عمومی ، برون سپاری و تمرکز زدایی بخشی امور به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) , نوسازی و بهسازی فیزیکی ساختمان و سیستم های اداری و . . .
 7. برقراری شبکه ارتباطی با نیروهای مسلح
توصیف مشمولان سربازی

برابر ماده (2) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمول کسی است که در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار داشته باشد. برابر قانون، افراد از 18 سالگی تمام تا 50 سالگی تمام در شمول قانون وظیفه عمومی قرار دارند.
برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دالّ بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان می‌باشد:

 •  شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
 •  دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
 •  کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.
 •  تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
 •  صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.
 •  دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
 •  استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.

شرایط افراد مشمول جهت استفاده از معافیت سربازی دانش بنیان

افرادی که تمایل دارند خدمت وظیفه عمومی آنها در یکی از شرکت های دانش بنیان به عنوان پرسنل و در قالب امریه سپری شود باید دارای شرایط زیر باشند:

 1.  شخص باید به عنوان یک فرد کلیدی در شرکت های دانش بنیان مشغول کار باشد.
 2.  شرکت دانش بنیان اظهارنامه مالیاتی داشته باشد.
 3.  فرد متقاضی حداقل 6 ماه دارای سابقه بیمه از شرکت  دارای مدرک دانش بنیان باشد.
 4.  تحصیلات وی کارشناسی ارشد به بالا باشد.
 5.  فرد باید از کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل شده باشد و اگر هم دانشجوی دکتراست، باید از رساله خود دفاع کرده باشد.
 6.  معدل دوران کارشناسی بالای 14 و معدل کارشناسی ارشد فرد بالای 15 باشد.
 7.  کمتر از 3 سال از تاریخ فراغت از تحصیل وی نگذشته باشد. ( این زمان برای دانش آموختگان خارج از کشور، 6 سال می باشد. )

فرآیند اعطای معافیت سربازی دانش بنیان

نکته:
• هر شرکت های دانش بنیان که دارای فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی باشد، اعم از شرکت دانش بنیان نوپا و دانش بنیان تولیدی و همچنین دانش بنیان صنعتی، می توانند یک نفر را به عنوان سهمیه خود معرفی کنند و به ازای هر پانصد میلیون تومان فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی و یا هر 10 نفر نیروی انسانی شاغل بیمه شده، می توانند یک نفر دیگر را به عنوان سهمیه خود معرفی کنند. لذا یک شرکت با فروش بیش از پانصد میلیون تومان (کمتر از 1 میلیارد تومان)، می تواند 2 نفر را به عنوان سهمیه خود معرفی کند که سقف این سهمیه برای هر شرکت 10 نفر تعیین شده است.
• خدمت امریه ارتباطی با آموزشی ندارد. به عبارت دیگر افرادی که از هر طریقی میخواهند امریه شوند، باید خدمت آموزشی را به مدت 2 ماه انجام داده و سپس به شرکت و یا نهادی که در آن امریه شده است مراجعه نماید.

روند:
فرد متقاضی باید اطلاعات خود و شرکت را در سامانه Soraya.bmn.ir ثبت نموده و فرآیند ثبت نام را تکمیل نماید. در اثناء ثبت نام معرفی نامه ای از شرکت دانش بنیان برای فرد متقاضی نیاز هست که طی نامه ای باید تکمیل گردد.اسکن این نامه نیز باید در سامانه Soraya.bmn.ir در محل مخصوص بارگزاری گردد. پس از اتمام فرایند معاونت علمی ریاست جمهوری موارد را پیگیری کرده و سپس از آن نتیجه را اعلام می کند.
البته پیگیری از دبیرخانه معاونت را در حصول نتیجه نباید نادیده گرفت و بهتر است تا با شماره 83533030-021 (دبیرخانه معاونت علمی ریاست جمهوری) پیگیری ها انجام شود.

نامه معرفی نامه شخص از طریق شرکت

سایر شرایطی که باعث می شود افراد معافیت سربازی یا امریه دریافت نمایند

 • معافیت کفالت پدر با سن بالای 70 سال برای تنها پسر
 • معافیت کفالیت پدر با سن زیر 70 سال و از کار افتاده برای تنها پسر
 • کفالت مادر بیوه برای تنها پسر
 • کفالت مادر مطلقه برای تنها پسر
 • معافیت پزشکی
 • انجام پروژه های کسری خدمت برای ارگان های دفاعی
 • امریه در سازمان ها و ارگان های دولتی

مطالب مناسب در این حوزه جهت مطالعه بیشتر در ادامه آورده شده است:

راهنمای خدمت (چگونگی بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان مؤسسه های علمی درون کشور)
نظام نامه خدمت فناور(نظام نامه تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برتر فناور)
راهنمای خدمت فناور(چگونگی بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش آموختگان برتر فناور)


امتیاز :
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (بدون نظر)
Loading...
به اشتراک بگذارید :

مشاوره رایگان آنلاین

با ما راحت باشید. هر سوال و درخواستی دارید به راحتی با تماس بگیرید تا مشاوران ما به صورت رایگان به شما خدمت رسانی نمایند.

برچسب ها :

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.