پذیرش و اعزام هیات تجاری

پذیرش و اعزام اعضای شرکت دانش بنیان همراه هیات تجاری

ارتباطات بین‌المللی یکی از الزمات اولیه در فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌ها و صادرات محصولات و خدمات می‌باشد. حضور در هیات‌های تجاری بین‌المللی همواره از طرف دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته و بر همین مبنا کریدور نیز بعنوان بازوی اجرایی معاونت در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، از اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری در راستای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان حمایت می‌کند. پذیرش و اعزام این هیات‌ها و یا افراد می‌تواند با هدف‌های مختلفی نظیر توسعه بازار، رصد رقبا و فناوری‌های مشابه، سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف باشد. لذا و بر اساس اختیارات معاونت و در راستای حمایت از صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان، نفوذ و حضور صادراتی در بازارها، افزایش سهم بازار موجود، پرداخت بخشی ازهزینه‌­های اعزام “هیأت­­های صادراتی، بازاریابی و سرما‌یه‌­گذاری محصولات دانش بنیان” در چارچوب این آیین­‌نامه قابل اقدام می­باشد.

میزان حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

فهرست حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

گردش کار و نحوه حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

شرایط اعطای حمایت و پذیرش اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

معرفی سازمان توسعه تجارت ایران

فهرست حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

کریدور در قالب حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان، بخشی از هزینه‌های اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری (متشکل از فرد یا افراد مورد تایید کریدور) را در صورتی که در راستای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد. هیات‌های مورد حمایت کریدور می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشند:

  • هیات‌های اعزامی

هیات‌های اعزامی از شرکت دانش بنیان که به منظور رصد فناوری‌های مشابه در نمایشگاه و یا بازدید از پارک‌های فناوری اعزام می‌شوند.

  • پذیرش هیات‌های تجاری

هیات‌های بین‌المللی که کریدور به منظور بین‌المللی‌سازی نمایشگاه‌های محصولات دانش بنیان و یا مذاکرات تجاری به کشور دعوت می‌نماید.

3509812_556

پذیرش هیات تجاری

پذیرش هیات‌های تجاری و یا افراد می‌تواند با هدف‌های مختلفی نظیر توسعه بازار، سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف باشد. لذا و بر اساس اختیارات معاونت و در راستای حمایت از صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان، نفوذ و حضور صادراتی در بازارها، افزایش سهم بازار موجود، پرداخت بخشی ازهزینه‌های پذیرش هیات تجاری قابل اقدام می‌باشد.

شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات پذیرش هیات تجاری در صورت نیاز می‌توانند ضمن ارایه نامه درخواست خدمت بصورت رسمی به کریدور، سایر مدارک مرتبط نظیر مشخصات هیات پذیرشی و برنامه زمانبندی نسبت به مورد تایید بودن هیات اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تایید کریدور، هزینه‌ها پس از بازگشت هیات و دریافت مستندات مالی مربوطه و گزارشی از نتایج حضور هیات در وجه شرکت‌ دانش بنیان پرداخت می‌گردد.

اعزام هیات تجاری

کریدور در قالب حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، بخشی از هزینه‌های اعزام هیات‌های تجاری (متشکل از فرد یا افراد مورد تایید کریدور) را در صورتی که در راستای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد. هیات‌های اعزامی از شرکت دانش بنیان که به منظور رصد فناوری‌های مشابه در نمایشگاه و یا بازدید از پارک‌های فناوری اعزام می‌شوند.

میزان حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

کریدور به منظور توسعه ارتباط شرکت‎‌های دانش بنیان از هیات‌های معرفی شده در ماده 1 به شرح زیر حمایت می‌نماید:

برای هیات های اعزامی تا 80% هزینه بلیط رفت و برگشت را همراه با 50% هزینه اقامت در هتل تا سقف 40 میلیون ریال به ازای هر نفر و حداکثر برای دو نفر در هر شرکت دانش بنیان پرداخت نموده و برای هیات های پذیرشی تا 80% هزینه بلیط رفت و برگشت و کل هزینه ترانسفر فرودگاهی را همراه با 50% هزینه اقامت در هتل تا سقف 40 میلیون ریال به ازای هر نفر و حداکثر برای دو نفر در هر شرکت دانش بنیان پرداخت خواهد کرد.

    • هیات‌های اعزامی و پذیرشی می‌تواند شامل فرد یا افرادی باشد که به تشخیص شرکت‌های دانش بنیان و یا کریدور انتخاب شده‌اند.
  • هر یک از شرکت‌های دانش‎‌بنیان حداکثر مجاز به اعزام 2 هیات و پذیرش 2 هیات در سال بوده و در صورت ارایه مستندات مرتبط با صادرات محصول یا تعاملات تجاری موفق، سقف تعدادی هیات‌ها بر اساس تائید کریدور افزایش می‌یابد.
شرایط اعطای حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

تناسبات، سمت و همچنین جایگاه افراد جهت حضور در نمایشگاه یا رویداد تجاری- فناوری بایستی به تایید کریدور برسد، لذا لازم است شرکت متقاضی ضمن اعلام رسمی مشخصات هیات موردنظر، نسبت به ارایه برنامه بازدید و زمانبندی‌های مربوطه به کریدور نیز اقدام نماید

نمایشگاه‌های بین‌المللی که از طرف سازمان توسعه تجارت برگزار می‌گردد، مورد تایید کریدور بوده و کریدورتنها درخواست شرکت را از منظر تناسب آن رویداد با برنامه صادراتی شرکت درخواست کننده بررسی و اعلام نظر می‌نماید

نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری- فناوری مورد تایید برای پذیرش هیات‌های تجاری شامل نمایشگاه‌ها و رویدادهایی است که با حمایت معاونت در حوزه‌های مرتبط با محصولات دانش بنیان (نظیر: زیست‌فناوری، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات پزشکی، هوافضا، نانوفناوری، گیاهان دارویی، علوم شناختی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر، علوم دریایی) در کشور برگزار می‌گردد

مجری برگزاری و مدیریت هیات‌های تجاری می‌تواند شرکت دانش بنیان، کریدور و یا هریک از کارگزاران کریدور اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بازرگانی و برگزارکننده نمایشگاه و تورهای نمایشگاهی باشد

گردش کار و نحوه حمایت پذیرش و اعزام هیات تجاری شرکت دانش بنیان

شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این آیین‌نامه در صورت نیاز می‌توانند ضمن ارایه نامه درخواست خدمت بصورت رسمی به کریدور، سایر مدارک مرتبط نظیر مشخصات هیات اعزامی یا پذیرشی و برنامه زمانبندی نسبت به مورد تایید بودن هیات اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تایید کریدور، هزینه‌ها پس از بازگشت هیات و دریافت مستندات مالی مربوطه و گزارشی از نتایج حضور هیات در وجه شرکت‌ دانش بنیان پرداخت می‌گردد.

در صورتیکه مجری برگزاری تور اعزامی یا پذیرشی یکی از کارگزاران کریدور اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بازرگانی و برگزارکننده نمایشگاه و تورهای نمایشگاهی باشد، پرداخت حمایت بصورت یک قرارداد تجمیعی و با رعایت میزان حمایت‌های ذکر شده و با در نظر گرفتن حق‌الزحمه مجری پرداخت می‌گردد.

larg_2

معرفی سازمان توسعه تجارت ایران

تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارب جهانی است. در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمانهای توسعه تجارت (Tpos) از جایگاه ویژه ای در گسترش فعالیت های تجاری و رقابت آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار می باشند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می نمایند.

سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش که در راستای برنامه های کلان کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثر بخش می باشد. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع انسانی کارآمد و بکارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی سیاستگذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها  و ظرفیت های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور فراهم نماید.

خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

ایجاد پایگاه اطلاعات تجاری به روز و معتبر از اطلاعات تجاری کشور

افزایش و ارتقاء رتبه پورتال تجارت خارجی در میان موتورهای جستجوگر در شبکه جهانی اینترنت

افزایش تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی پورتال سازمان

جلب اعتماد و اطمینان مخاطبین پورتال

افزایش میزان رضایت مخاطبین و بازدیدکنندگان پورتال سازمان

اخذ رتبه وب سایت برتر کشور از سوی ماهنامه عصر فن آوری اطلاعات با توجه به شاخصهای حرفه ای تولید و مدیریت وب سایتها

کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات تجاری

ایجاد فرصت برابر جهت دسترسی به اطلاعات تجاری جهت تجار و بازرگانان کشور

فراهم نمودن امکان ارتباط و تعامل بازدید کنندگان پورتال با بخشهای مختلف در سازمان توسعه تجارت ایران

ایجاد بانکهای اطلاعاتی متعدد بر روی پورتال سازمان ( بانک اطلاعات گزارشات کشوری،‌مقررات صادرات وواردات،‌ سامانه های اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران)

کاهش زمان اطلاع رسانی به مخاطبین پورتال از طریق فراهم نمودن امکان درج اطلاعات توسط دفاتر تخصصی سازمان بر روی این پایگاه اطلاعاتی راهبردهای تقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری توسط سازمان توسعه تجارت ایران

بستر سازی و همکاری در جهت ایجاد مزیت و ظرفیت های تولیدی مناسبت در بخش تولید و صادرات کالا و خدمات( تولید صادرات محور )

توسعه زیر ساخت ها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات

توسعه و تقویت بنگاه های تجاری و حمایت از تشکیل شرکتهای کوچک، تشکل ها و شرکتهای بزرگ صادراتی

اعطای مشوق صادراتی هدفمند

تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی سازمان شامل اتحادیه ها، تشکل ها، اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کالا و خدمات همراه با ارئه خدمات مشاوره فنی در امر توسعه تجارت خارجی با آنها

پایانه های صادراتی و ویژگی هایی آن

پایانه ها دربرگیرنده مجموعه ای از تأسیسات و تجهیزات پیشرفته هستند که تشریفات قانونی خروج کالا از آنجا در کوتاهترین زمان ممکن به انجام می رسد. بدین منظور امور بسته بندی کالاهای صادراتی، بازاریابی بین المللی، خدماتی نظیر بیمه، بانکداری، استاندارد و امور گمرکی، سرمایه گذاری و حمل و نقل در این مجموعه تکمیل کننده نقش پایانه های صادراتی هستند.

در طراحی پایانه های صادراتی در نقاط مناسب جغرافیایی 4 مؤلفه مهم به این امر کمک میکند:

  • مکان یابی صحیح و استقرار در نقاط جغرافیایی مناسب متناسب با خوشه های تولیدی کالا
  • ویژگیهای فیزیکی و کالبدی
  • ساختار اداری، سازماندهی و سیستمهای گردش کار
  • برخورداری از نهادهای پشتیبانی پژوهشی، جلب سرمایه گذاری، بازاریابی، تبلیغات
منطقه ویژه اقتصادی در ایران

منطقه ویژه اقتصادی، منطقه حراست شده ایست که در مبادی ورودی کشور با محدوده های گمرکی تاسیس می شود و هدف از ایجاد آنها پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصادهای منطقه ای پیش بینی شده است. لذا به همین منظور مقررات خاصی نیز در آنها به اجرا در می آید.


امتیاز :
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (بدون نظر)
Loading...
به اشتراک بگذارید :

مشاوره رایگان آنلاین

با ما راحت باشید. هر سوال و درخواستی دارید به راحتی با تماس بگیرید تا مشاوران ما به صورت رایگان به شما خدمت رسانی نمایند.

برچسب ها :

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.