پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

معرفی پژوهشگاه

تاریخچه

تحول ساختاری نیروی انتظامی کشور در سال ۱۳۷۰ و همچنین تعمیق علمی در فرایند تصمیم سازی سازمانی موجب گردید تا با احساس نیاز و ضرورت ایجاد حوزهٔ تحقیقات علمی در مجموعه فرماندهی نیروی انتظامی، مرکز تحقیقات در سال ۱۳۷۲ در ساختار ناجا تصویب و فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز نماید. در این مرکز که در ابتدا با دو بخش معاونت مطالعات و معاونت اطلاعات و پشتیبانی شکل گرفت در روند فعالیت و تعاملات خود با تحولات ساختاری و تغییر عناوینی چون مرکز مطالعات و پژوهشها و مرکز تحقیقات و پژوهشها و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی همراه بوده است. این مجموعه در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی کشور گردیده و در سال ۱۳۷۸ نیز موافقت قطعی از سوی این شورا صادر و اساسنامه آن به تصویب رسیده است. بر این اساس با تشکیل هیئت امنا پژوهشی، آیین نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی پژوهشی و آئین نامه مالی و معاملاتی خود را نیز تهیه و تصویب نموده و به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده است.

توسعه نیازهای پژوهشی و اهتمام به رویکرد علمی بخشهای اجرائی زمینه گسترش فعالیتهای پژوهشی کاربردی در بخشهای اجرائی و ستادهای تخصصی را فراهم نمود. در این راستا پژوهشگاه علوم انتظامی از سال ۱۳۸۵ به ایجاد دفاتر تحقیقات کاربردی تخصصی یا جغرافیائی در کلیه یگانهای ناجا همت گماشت بطوریکه در سال ۱۳۸۷ شاهد وجود پنج حوزه مشخص پژوهشی با بیش از ۶۰ رده ستادی و اجرائی تحقیقاتی و مطالعاتی در نیروی انتظامی می‌باشیم. ساختار و منظومه تحقیقات در ناجا بگونه‌ای تعریف و اجرا گردیده است تا هر بخش چون اجزا یک منظومه، نقشی مکمل و متحدی را ایفا نماید بگونه ای که در فرایند فعالیتهای پژوهشی ضمن پرهیز و پیشگیری از فعالیتهای تکراری و غیر ضرور، زمینه تعامل و هم افزایی نیز فراهم گردد.
رویکرد کلی منظومه تحقیقاتی بصورتی است که هر رده دارای چشم انداز، اهداف بلند مدت، مآموریت و وظایف، اولویت‌های محوری، تعاملات درون حوزه‌ای، بین حوزه‌ای و برون سازمانی و برنامه در دامنه فعالیتهای موضوعی مشخص و تعریف شده می‌باشند که بر اساس تسهیم منابع، تدابیر و سیاست‌های کلان شورای [عالی] تحقیقات ناجا مدیریت می‌گردند.

ساختار

مجموعه فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی هر سازمان می‌تواند نقش مؤثر و بسزایی در تحول، رشد و توسعه آن داشته و مسیر یا دوره گذرا را برای رسیدن به یک سازمان پویا و مترقی، کوتاه و هموار نماید.
تحقیقات و مطالعات اگر چه ابزار مناسبی برای رشد و ترقی است، لکن عدم توجه لازم به جایگاه آن و فراهم نیامدن هماهنگی و خواسته‌های سازمانی می‌تواند اتلاف منابع و انحراف از مسیر رسیدن به اهداف را موجب شده و جو بی اعتمادی و یأس را شایع نماید. لذا انسجام، هماهنگی، وحدت، هم اندیشی، تعاون در تعیین و قبول اهداف سازمانی محوری‌ترین امر در پیمودن این راه خواهد بود.
پژوهشگاه علوم انتظامی مسئولیت هدایت کلی ساختار تحقیقات و مطالعات ناجا را به منظور پاسخگوئی به نیازهای پژوهشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های ستادی و اجرایی در زمان حال و آتی مرتبط با وظائف و ماموریتهای این نیرو بر عهده دارد.
فراهم نمودن بسترهای مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای نیروی انسانی به عنوان عنصر اصلی تحول سازمان، بهره گیری از عناصر علمی مؤثر در برگزاری جلسات علمی، هم اندیشی، انتقال تجربه، تشکیل تیم‌های علمی و تحقیقاتی، تشویق و ترغیب عناصر سازمانی به فعالیتهای علمی و بررسی و نیازسنجی تحقیقات، محور فعالیت رده‌های سازمانی تعریف شده در این ساختار می‌باشد.
مجموعه حوزه‌های تعریف شده در این ساختار هر یک دارای نقش مستقل و متمایزی بوده که ایفا آن همانند قطعات یک منظومه یکدیگر را کامل و هم افزایی مثبتی را در راستای اهداف سازمانی ایجاد خواهند کرد. این حوزه‌ها و مأموریت تعریف شده برای آنها بدین شرح می‌باشد:
الف) حوزه هدایت و نظارت ستادی:
این حوزه که مسئولیت هدایت و نظارت کلی را در ساختار تحقیقات و مطالعات بر عهده دارد، مأموریت خود را از طریق معاونتهای تحقیقات غیرصنعتی، صنعتی، نظارت و ارزیابی و مرکز اطلاع‌رسانی که در تابعیت پژوهشگاه علوم انتظامی تعریف شده‌اند به انجام می‌رساند.
ب) حوزه پشتیبانی مفهومی، نظری و آینده پژوهی:
این حوزه که مسئولیت پشتیبانی مفهومی و نظری از تحقیقات ناجا را بر عهده دارد از طریق سه پژوهشکده امنیتی انتظامی، منابع انسانی و فنی صنعتی و همچنین مرکز اسناد و گنجینه و دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر در تابعیت سازمان تلاش می‌نماید از تمامی قابلیتهای فردی و سازمانی در راستای دستیابی به جایگاه مناسب در نظریه پردازی پلیسی و همچنین ترسیم مناسب روندهای آتی در محیط‌های متأثر از عملیات پلیسی، استفاده نماید.
ج) حوزه پاسخ یابی علمی کاربردی- تخصصی:
این حوزه که مسئولیت اصلی پاسخ یابی علمی کاربردی انتظامی را در تمامی حوزه تخصصی ناجا بر عهده دارد، مأموریت خود را از طریق فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی همچون تحقیق، تألیف، ترجمه، گردهمایی علمی، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی و ….. در نزدیک به ۲۳ دفتر تحقیقات کاربردی به انجام می‌رساند. این دفاتر تحت تابعیت رده‌های ستادی و اجرای مرکزی ناجا بوده و خط مشی‌های کاری خود را به عنوان رده وابسته از پژوهشگاه علوم انتظامی اخذ می‌نمایند.
د) حوزه پاسخ یابی علمی کاربردی- جغرافیایی:
این حوزه که مسئولیت اصلی پاسخ یابی علمی- کاربردی انتظامی را با قبول پذیرش تاثیرگذاری محیط جغرافیایی بر ماموریتهای پلیسی در تمامی استانهای کشور بر عهده دارد، مأموریت خود را از طریق فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی همچون تحقیق، تألیف،‌ ترجمه، گردهمایی علمی، حمایت از پایان نامه‌های تحصیلی و ….. در ۳۱ دفتر تحقیقات کاربردی استانی به انجام می‌رساند، این دفاتر تحت تابعیت مستقیم فرماندهی‌های انتظامی استان بوده و خط مشی‌های کاری خود را به عنوان رده وابسته از سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا اخذ می‌نمایند.
هـ) حوزه دانش نو:
این حوزه که مسئولیت دارد با مطالعات عمیق دامنه فعالیت خود را در ژرفای روشها و تجهیزات مورد استفاده در حوزه عملیات پلیسی متمرکز نموده تا بتواند به نوعی با خط شکنی در مرزهای دانشی تعریف شده قبلی، به نوعی برتری قابل لمسی نسبت به پلیس سایر کشورهای منطقه دست پیدا نماید. این مأموریت از طریق حوزه‌های پژوهشی متنوعی که در دانشکده‌های پنج گانه دانشگاه علوم انتظامی تعریف گردیده و با اتکاء به قابلیتهای علمی آن مجموعه، تحت تابعیت فرماندهی دانشگاه و هدایت ستادی پژوهشگاه علوم انتظامی، انجام می‌گردد.

معاونت‌ها و پژوهشکده‌ها

[/vc_column_text]

معرفی حوزه بندی مطالعات

حوزه‌های مطالعات ویژه ستادی
حوزه‌های مطالعات ویژه استان‌ها

مراکز و دفاتر تحقیقاتی

رده ستادی

 1. پژوهشکده مدیریت راهبردهای انتظامی
 2. پژوهشکده جغرافیای انتظامی
 3. پژوهشکده صنعت و فن آوری
 4. دانشگاه علوم انتظامی
 5. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا
 6. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا
 7. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
 8. دفتر تحقیقات کاربردی معاونت اجتماعی ناجا
 9. مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا
 10. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
 11. دفتر تحقیقات کاربردی پلیس بین الملل ناجا
 12. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت تربیت و آموزش ناجا
 13. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
 14. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
 15. مرکز تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا
 16. دفتر تحقیقات کاربردی معاونت عملیات ناجا
 17. مرکز تحقیقات کاربردی سازمان وظیفه عمومی ناجا
 18. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت مهندسی ناجا
 19. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
 20. مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی مرزبانی ناجا
 21. مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی یگان ویژه پاسداران ناجا
 22. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه موادمخدر ناجا
 23. مرکز تحقیقات کاربردی سازمان عقیدتی ناجا
 24. مرکز تحقیقات کاربردی مقابله با جرائم سایبری
 25. مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی هوا ناجا
 26. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت حقوقی و امورمجلس ناجا
 27. مرکز تحقیقات کاربردی معاونت نیروی انسانی ناج

امور نخبگان و کسر خدمتی‌ها

واگذاری فعالیتها به محققان درقبال کسرخدمت

واگذاری فعالیتهای تحقیقاتی به محققان مشمول در قبال کسرخدمت
نخبگان و استعدادهای برتر، دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره‌های دکتری که مشمول انجام خدمت وطیفه عمومی بوده و ضمن دارا بودن کارنامک (رزومه) آموزشی و پژوهشی مطلوب دارای توانمندی علمی مناسب باشند، در صورت تمایل می‌توانند به روش‌های زیر، جهت اخذ فعالیت تحقیقاتی در قبال تمام یا بخشی از خدمت سربازی اقدام نمایند.
الف – نخبگان و استعدادهای برتر
دارندگان احکام نخبگی یا استعداد برتری از بنیاد ملی نخبگان با اخذ معرفی نامه از بنیاد مذکور و ارائه به بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و معرفی به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، با توجه به تخصص و رشته تحصیلی، به رده‌های تحقیقاتی ذیربط ناجا جهت بررسی توانمندی علمی و توافق انجام فعالیت تحقیقاتی معرفی شده و برابر مراحل زیر اقدامات لازم در مورد آنها انجام می‌گردد.

 1. مراجعه حضوری به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا به همراه معرفی نامه ستاد کل و مدارک مورد نیاز
 2. تکمیل فرم مشخصات متقاضیان و تشکیل پرونده در مرکز امور نخبگان پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 3. مصاحبه، توجیه، راهنمایی و سپردن تعهدات لازم
 4. معرفی به رده تحقیقاتی ذیربط جهت مذاکره برای اخذ فعالیت تحقیقاتی جایگزین کل خدمت از بین موضوعات نیازسنجی شده و مصوب سازمانی
 5. بررسی و تصویب توانمندی علمی مشمول، تصویب موضوع و تصویب طرح نامه (پروپزال) نهایی تحقیق در جلسه شورای پژوهشی
 6. اعلام مشخصات فعالیت تحقیقاتی پیشنهادی به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 7. بررسی و تصویب واگذاری فعالیت تحقیقاتی و صدور مجوز بکارگیری توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 8. انجام مراحل مختلف فعالیت تحقیقاتی و ارائه گزارش‌های سه ماهه با میزان درصد پیشرفت فعالیت و اخذ و ارائه تأییدیه ناظر برای هر یک از گزارش‌های سه ماه
 9. دفاع از دستاورد فعالیت تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی
 10. تأیید دستاورد فعالیت و تأیید اتمام کامل آن توسط اعضای شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و درج در صورتجلسه شورای پژوهشی و اعلام به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 11. بررسی دستاورد نهایی فعالیت تحقیقاتی در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و در صورت تأیید، اعلام آن به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت احتساب به عنوان جایگزین کل خدمت سربازی

ب- دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره‌های دکتری:
واجدین شرایط با ارائه مدرک تحصیلی و تصاویر اوراق هویتی خود و بدون هر گونه معرفی نامه با توجه به تخصص و رشته تحصیلی خود می‌توانند با توجه به تخصص خود بطور مستقیم به رده تحقیقاتی ذیربط جهت مذاکره برای اخذ فعالیت تحقیقاتی، مراجعه نمایند که برابر مراحل زیر اقدامات لازم در مورد آنها انجام خواهد گرفت:

 1. انتخاب موضوع فعالیت تحقیقاتی از بین موضوعات نیازسنجی شده و مصوب سازمانی
 2. تهیه و ارائه طرح نامه (پروپزال) اولیه تحقیق برابر قواره مصوب سازمانی
 3. اخذ توافق کلی و اولیه رده تحقیقاتی در خصوص محتوای طرح نامه او
 4. تهیه و ارائه طرح نامه نهایی تحقی
 5. بررسی و تصویب توانمندی علمی مشمول، تصویب موضوع و طرح نامه نهایی تحقیق در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و اعلام به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 6. بررسی توسط سازمان و دعوت از مشمول برای مصاحبه و تشکیل پرونده
 7. مراجعه به سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، بر اساس دعوت به عمل آمده، به همراه مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه، تکمیل فرم اطلاعات فردی متقاضیان و تشکیل پرونده
 8. بررسی و تصویب واگذاری فعالیت تحقیقاتی و صدور مجوز بکارگیری
 9. انجام مراحل مختلف فعالیت تحقیقاتی و ارائه گزارش‌های سه ماهه با میزان درصد پیشرفت فعالیت و اخذ و ارائه تأییدیه ناظر برای هر یک از گزارش‌های سه ماه
 10. دفاع از دستاورد فعالیت تحقیقاتی در جلسه شورای پژوهشی رده تحقیقاتی
 11. تأیید دستاورد فعالیت و تأیید اتمام کامل آن توسط اعضای شورای پژوهشی رده تحقیقاتی و درج در صورتجلسه شورای پژوهشی و اعلام به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
 12. بررسی دستاورد نهایی فعالیت تحقیقاتی در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و در صورت تأیید، اعلام آن به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت احتساب به عنوان بخشی از خدمت سربازی

حمایت ناجا از نوآوری‌ها و اختراعات پلیسی
بر اساس مفاد سند راهبردی توسعه دانش، تحقیقات و مطالعات انتظامی، به ویژه بیانیه چشم انداز، راهبردهای کلان و اجرایی، تجلی سازی کارکردهای نوآوری و خلاقیت در محیط مأموریت‌ها و مسائل سازمانی؛ گسترش فضای خلاقیت و نوآوری سازمانی با بهره‌گیری از ساز و کار تشویقی؛ بهره‌گیری از نخبگان و قابلیت‌های علمی جامعه در مسیر نهادینه سازی نظم و امنیت پایدار؛ در دستور کار این سازمان قرار دارد.
دراین راستا و به منظور ایجاد عرصه مناسب برای حمایت از نوآوری‌ها و اختراعات پلیسی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مناسب صادر و وظایف هر یک از یگانهای ناجا در این زمینه مشخص گردیده است. از این رو کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی می‌توانند نوآوری‌ها، اختراعات و طرح‌های صنعتی مرتبط با حوزه‌های نظم و امنیت را در سامانه نوآوری و شکوفایی ناجا (از طریق دفاتر تحقیقاتی ناجا در سراسر کشور) ثبت نموده و به منظور بررسی و تصمیم گیری برای خرید امتیاز، حمایت برای ساخت نمونه، حمایت برای تولید صنعتی و انبوه، تجاری سازی یا کاربردی شدن آنها در محیط‌های ماموریتی پلیس و طی نمودن چرخه ایده تا محصول، با توجه به موضوع آنها و با عنایت به وجود ۵۶ رده تحقیقاتی مستقر در یگانهای ستادی ناجا و مراکز انتظامی استانها، اطلاعات لازم را به رده‌های ذیربط ناجا ارائه نمایند. ضمناً با توجه به دامنه‌های متنوع نوآوری‌ها و اختراعات (دسته بندی‌های زیر) رده‌های ذیربط ناجا صرفاً موضوعاتی را که بطور مستقیم با ماموریتها و وظائف تخصصی پلیس مرتبط باشند را پذیرش نموده و از پذیرش سایر موضوعات معذور می‌باشند.

هیئت علمی

اداره هیئت علمی و توسعه منابع

مقدمه ومعرفی:
مدیریت منابع انسانی در واقع جنبه‌های انسانی مدیریت را در بر می‌گیرد. انسان عامل مهمی در رسیدن به هدف‌های سازمان و مدیریت است. از این رو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان‌های مهم و حیاتی سازمان محسوب می‌شود. هدف مدیریت منابع انسانی بهبود بخشیدن مشارکت مؤثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی می‌باشد که از طرق تأمین نیروی انسانی واجد شرایط، پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد، حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنها و تأمین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت کارکنان به نحوی که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها و اهداف سازمان ایجاد گردد حاصل می‌شود. سازمان ناجا به عنوان یک سازمان پویا و با پیچیدگی‌های ماموریتی و حساسیت‌های شغلی نیازمند وجود یک نیروی انسانی قوی با دسترسی به آخرین اطلاعات روز می‌باشد که در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله کشور و چشم انداز سازمانی خود می‌بایست با جایگاه اول در سپهر امنیت عمومی و انضباط اجتماعی و بهره مند از دانش و فناوری و تجهیزات پیشرفته و توانا در تولید دانش و علوم پلیسی باشد. بر این اساس مطالعه و پژوهش در توسعه دانش و علوم امنیتی و انتظامی، ارتقای مدیریت، تحول و توسعه افکار نو و راهبردی، خلاقیت و ابتکار، آینده پژوهی و آینده نگاری وشناسایی عوامل مؤثر در تدوین راهبردهای حوزه امنیت همواره مورد توجه این سازمان بوده است.
با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظشان و قداست والای محیط‌های آموزشی وپژوهشی و نظر به نقش محوری و ارزنده اعضای هیات علمی، اداره امور هیأت علمی و توسعه منابع که یکی از مراکز اصلی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی، به شمار می‌رود از سال ۱۳۸۶ در این پژوهشگاه راه اندازی شده است و هدف آن شناسایی، جذب، بکارگیری، نگهداری و ارتقائ و تسریع درانجام امورمحوله و رسیدگی به امور هیأت علمی پژوهشگاه می‌باشد. هیئت علمی پژوهشگاه هم اکنون با بیش از ۸۰ نفر عضو مشغول به فعالیت بوده که این اعضا اعم از (رسمی – پیمانی– داخلی) در ۹ گروه پژوهشی و سه پژوهشکده به فعالیتهای علمی می‌پردازند.

نگاهی به مأموریت و وظایف اداره هیات علمی:

 • برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیئات امنا
 • شناسایی و جذب از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سطح ناجا
 • پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به تکمیل پرونده‌های استخدامی اعضای هیات علمی و استعلامهای مربوط به آن.
 • صدور احکام استخدام (قرارداد همکاری موقت، پیمانی، طرح سربازی)، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع و ارتقاء، احتساب سابقه، افزایش ضریب سالیانه، مرخصی‌ها، مأموریت (ورودی و خروجی)، فرصت مطالعاتی، انتقال.
 • صدور احکام مأموریت آموزشی و پژوهشی داخلی
 • بررسی و اجرای قوانین و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با اعضای هیات علمی و بررسی مطالعاتی و نیازسنجی به منظور به‌روز کردن آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط
 • نگهداری و بروز رسانی و رفع اشکالات نرم افزار سیستم پرسنلی منابع انسانی
 • سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
 • اصلاح و بهبود فرآیندهای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی در سطح پژوهشگاه
 • تشکیل پرونده سوابق علمی – آموزشی – پژوهشی و اجرایی
 • مکاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی
 • اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه‌ها و دستور العملهای مصوب وزارت متبوع
 • ارزیابی فعالیتهای تمامی فعالیت اعضای هیات علمی (فرهنگی-آموزشی-پژوهشی و اجرایی) و بررسی پرونده اعضای هیات علمی جهت ترفیع پایه سالیانه و ارتقا و تغییر وضع استخدامی آنان
 • جمع آوری و بررسی مدارک و مستندات اعضاء هیات علمی جهت ارتقاء در زمینه‌های مختلف
 • تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • برگزاری کلاسهای ضمن خدمت در امور پژوهش ویژه اعضای هیات علمی
 • تهیه گزارش و نامه‌های مربوط به اخذ وام اعم از وام صندوق پس انداز، وام ضروری، وام خودرو، وام اثاثیه منزل، وام مسکن، وام ودیعه مسکن، وام اتومبیل، وام تعمیرات و …
 • انجام کلیه مکاتبات جاری مربوط به اعضای هیات علمی
 • صدور گواهی‌های اشتغال بکار و کسر از حقوق و….
 • ارتقای تحصیلی اعضای هیئت علمی از طریق شناسایی مراکز علمی و دانشگاه‌ها
 • معرفی اعضای هیئت علمی به شورای بورس و پیگیری بورس اعضا جهت ارتقای سطح علمی
لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.