پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

معرفی پژوهشگاه

تاریخچه و اهداف پژوهشگاه

توجه به علم و تکنولوژی برای دستیابی به پیشرفت و استقلال واقعی از عناصر اساسی فرهنگ جهان معاصر به شمار می‌آید، بی شک، شناخت درست علوم و فنون جدید و کاربرد آنها و همچنین انجام پژوهشهای متناسب با نیازهای جامعه، عامل اصلی رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی است. بدیهی است که بدون توجه به این امر، تحقق اهداف آموزش و پژوهشی به نحو مقتضی (مطلوب) امکان پذیر نخواهد بود. بنابر این، بین پیشرفتهای علمی و فنی از یک سو و رشد و توسعه فراگیر و پویا از سوی دیگر رابطه‌ای مستقیم و ناگسستنی برقرار است.
پژوهش‌های مستمر علمی، در قلمروهای مختلف دانش بشری طبیعتاً تحولاتی را ایجاد می‌کند وافقهای جدید و روشنی را برای دسترسی به فرآورده‌های بدیع و بی سابقه پیش روی قرار می‌دهد. بر این اساس، تاریخ زیست شناسی – در روند تحول خود، گهگاه به نقاط عطفی دست یافته است. پیشرفتهای چشمگیر حاصل در زیست شناسی مولکول، به ویژه در پژوهشهای ژنتیکی و بیوشیمیایی، به کمک فنون و روشهای دستکاری ژن‌ها و پیدایش مهندسی ژنتیک، در حقیقت انقلابی را در عرصه علوم تجربی به وجود آورده است. با اطمینان می‌توان گفتت که مهندسی ژنتیک شگفت انگیز ترین رخداد علمی – تجربی است که بشر تاکنون به آن دست یافته است وبدیهی است که آگاهی جامع و ریشه‌ای از چگونگی پیدایش، استقرار و کاربرد آن ضروری است.
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه‌های مختلف علمی – زیستی (مانند کشاورزی – علوم پزشکی و دارویی و صنعت) کاربردهای ارزشمند است که آثار خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی روزمره انسان و در عرصه‌های گوناگون علمی، پژوهشی، اقتصادی، صنعتی اجتماعی و فرهنگی ظاهر ساخته است.
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یک موسسه پژوهشی و به منظور انجام تحقیقات علمی – صنعتی و بویژه کاربردی، براساس مصوبهٔ ۶۶/۳/۳۰ شورای گسترش آموزش عالی تأسیس گردید تا از یک سو در جهت نیل به اهدافی چون تحقیقات در زمینه‌های مختلف علوم زیستی، پزشکی،‌ کشاورزی، دارویی و بیوتکنولوژی گام بردارد و از سوی دیگر، آموزش و تربیت متخصصان و محققان دانشگاههای کشور را به عهده گیرد. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ نفر در بخش‌های مختلف پژوهشی، اداری و خدماتی مرکز فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، تعدادی از متخصصان و پژوهشگران سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور،
از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک و برگزاری دوره‌های آموزشی با پژوهشگاه همکاری می‌کنند.

رسالت ما و سازمان ما چیست؟

ما تولید کننده علم و خالق فناوری‌های زیستی هستیم.
ما برای رفع تنگناهای علمی و اجتماعی، ایجاد زمینه‌های رشد علمی و اقتصادی، تربیت محققان مجرب، دستیابی به دانش فنی لازم در جهت توسعه فناوری‌های زیستی و کمک به خودکفایی کشور که حاصل آنها کسب اقتدار ملی و افتخار بین المللی برای ملت ودولت ایران است به وجود آمده‌ایم. بقای ما در گرو رسیدن به اهداف فوق است، زیرا بدون کسب این اهداف وجود ما مفهومی ندارد.
ما در تماس دائم با مراکز علمی معتبر داخل و خارج کشور هستیم و این تماس‌ها را توسعه خواهیم داد تا علم و دانش روز را کسب کرده، نیازهای اساسی و مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را بهتر تشخیص داده و با نوآوری‌های موفق خود، در مقابله با آنها کنش مناسب نشان دهیم. فلسفه وجودی ما ایجاد محیطی سالم برای بقای هموطنان، کمک به سلامت و بهداشت آنان و خدمت به جامعه بشری است.
ارزش بنیادی ما نه پول است، نه ابزار، هر چند هر دو را برای ادامه کار لازم داریم، ارزش بنیادی ما نیروی انسانی متخصص و متعهد است (نیروهای فکری مسئول). ما عزم آن داریم تا با تلاش در جهت دستیابی به علم و فناوری‌های زیستی نوین، سایر فناوری‌ها را تحرک بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور پیدا کنیم و از این راه حمایتهای سیاسی و مالی مسئولین طراز اول کشور و مردم را بدست آورده و به سمت اهداف عالیه خود برای تبدیل شدن به یک مرکز علمی پیشتاز در منطقه خاور میانه و جهان حرکت نمائیم. وجه تمایز ما با سایر مراکز علمی نو بودن دانش ما است.

genetic-engineering

ریاست

ریاست پژوهشگاه

دکتر محمد رضا زمانی


پیام ریاست پژوهشگاه

زیست فناوری با تولید علم و ساماندهی دانش در حوزه‌های مختلف علوم زیستی منجر به تولید دانش فنی، محصولات، خدمات تخصصی دانش بنیان و خلق ثروت شده است. اهمیت و گستره زیست فناوری و ورود آن به عرصه‌های گوناگون زندگی و نیز توسعه این فناوری در سطح بین المللی بسیار چشمگیر است. خوشبختانه اسناد ملی فرادستی کشور به زیست فناوری توجهی شایسته نموده است؛ سند ملی زیست فناوری مصوب هیات وزیران، نقشه جامع علمی کشور و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ارتقاء جایگاه زیست فناوری و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی (GDP) تاکید نموده است. در این راستا این پژوهشگاه به عنوان تنها پژوهشگاه ملی مربوط به ژنتیک و زیست فناوری در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران رسالت مهم و نقش ویژه‌ای را بر عهده دارد و تلاش خواهد شد تا پژوهشگاه متبوع با استعانت از خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری، الهام از سیاستهای دولت تدبیر و امید و با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های پژوهش و فناوری در مسیری بنا شده بر قانونگرایی، تعامل سازنده، مشارکت همگانی و اتکا به خرد جمعی، شایسته سالاری و رعایت مشی اعتدال حرکت کند.
همچنین توسعه همکاری‌های ملی با سایر نهادهای فعال در حوزه زیست فناوری، گسترش مناسبات علمی و تحقیقاتی با مؤسسات بین المللی و تسهیل و تسریع جریان امور با تمرکززدایی و بهینه سازی فرآیندهای جاری در حوزه‌های پژوهش، فناوری و تشکیلاتی مطمح نظر است تا به برداشتن گام‌های بلند و استوار در جهت خودکفایی کشور و پیشگامی فناوری زیستی در سطح منطقه و بین المللی منجر گردد.

مدیریت طرح، برنامه و تحول اداری

دفتر طرح، برنامه و نظارت
فعالیت این دفتر، برنامه‌ریزی در جهت اصلاح اعتبارات، ساختار تشکیلات، هرم نیروی انسانی و افزایش بهره وری پژوهشگاه و در نهایت هماهنگ‌سازی سیاست‌های پژوهشی و آموزشی در حوزه‌های مختلف پژوهشگاه است. بدین منظور در دفتر طرح، برنامه و نظارت برحسب مورد برخی موضوعاتی که در سطح کلان و توسط مدیریت پژوهشگاه تعریف می‌شود و به مباحث عام پژوهشگاه مرتبط است (در سطح حوزه‌های خاص پژوهشگاه قابل تعریف نیست) معمولاً به دفتر طرح و برنامه ارجاع می‌شود تا پس از بررسی کارشناسی و طراحی موضوع در این دفتر مراتب جهت تصمیم گیری به هیات رئیسه پژوهشگاه پیشنهاد شود. در مجموع دفتر طرح و برنامه پژوهشگاه به دلیل آن‌که کمتر درگیر امور جاری و اجرایی پژوهشگاه است، فرصت بیشتری برای مطالعه در زمینه مسائلی که به ارتقا کیفی و ساختاری پژوهشگاه منجر می‌شود، دارد.

اهداف و وظایف در راستای برنامه و بودجه

 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین ومقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر اجرای طرح جامع پژوهشگاه
 • بررسی نیازهای مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های موجود پژوهشگاه و طبقه بندی نیازهای همگن
 • جایگزینی نیازها در برنامه‌ها و فعالیتهای مناسب برای دستگاه اجرایی
 • تهیه و تنظیم جداول مقایسه‌ای عملکرد اعتبارات در طول سال‌های هر برنامه و مقایسه وضع موجود با دانشگاه‌های مشابه
 • تنظیم موافقتنامه های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) شامل فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، فضاهای پژوهشی، تعمیر و تجهیز و …
 • تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و اصلاحیه‌های مربوطه
 • جمع آوری عملکردها به منظور مقایسه با اعتبارات و رفع کمبودها
 • مقایسه عملکرد با بودجه‌های تفصیلی مصوب و تکمیل فرم‌های لازم به منظور دریافت تخصیص‌های عمرانی و جاری
 • مراجعه به مراجع ذیربط و پیگیری به منظور دریافت تخصیص‌های جاری (هزینه‌ای) و عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
 • نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‌ای بودجه سال‌های قبل
 • تهیه گزارشات لازم از امور مالی در بخش درآمدهای عمومی و اختصاصی به تفکیک برنامه‌ها برای لحاظ مانده
 • شرکت در جلسات دفاعیه بودجه در مراجع ذیربط
 • حضور در جلسات توجیهی جهت بررسی اعتبارات درخواستی
 • توزیع ابلاغ اعتبار پژوهشکده‌ها و حوزه‌های ستادی
 • تهیه و تنظیم لیست بازنشستگان جهت تنظیم و درج در بودجه تفصیلی و دریافت مطالبات پاداش پایان خدمت و اعلام به مؤسسات ذیصلاح
 • پیش بینی درآمد اختصاصی سال آتی و ارسال به مراجع ذیربط جهت درج در قانون بودجه سال کل کشور
 • تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی طرح‌های تملک دارایی‌های
 • سرمایه‌ای و ارسال به مراجع ذیربط
 • مکاتبات پایان سال جهت دریافت کسری پایان سال برای دستگاه
 • مکاتبات و نامه به مراجع ذیربط جهت تأمین اعتبارات عمومی و عمرانی برای اعلام کمبود موارد نیاز
 • اخذ ابلاغیه‌های مصوب هزینه‌ای جاری و عمرانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تهیه گزارش مربوط به قراردادهای منعقده توسط اداره تدارکات جهت درج در بودجه تفصیلی
 • دریافت تفریغ بودجه و استفاده از آن در اصلاحیه بودجه
 • برآورد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه با توجه به لایحه بودجه برای پیش بینی سال آتی

اهداف و وظایف در راستای آموزش کارکنان

 • افزایش کارائی و اثربخشی در ارائه خدمات دولتی و بهبود میزان پاسخگوئی به مردم
 • ارتقاء سطح‌کیفی سرمایه‌انسانی بخش دولتی از ط‌ریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان دولت
 • توسعه آگاهی‌های عمومی کارکنان دولت بمنظور افزایش کیفیت ارائه خدمات
 • توانمندسازی مدیران در زمینه‌های بهبود وظایف مدیریتی
 • آماده سازی کارکنان دولت برای ارتقاء به رده‌های شغلی بالاتر
 • رشد فضائل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان دولت
 • ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظامهای استخدامی معرفی آموزش کارکنان:
 • نیاز سنجی آموزشی برای کلیه کارکنان، مدیران و… و ارائه آن در هیأت اجرایی جهت تصویب
 • برنامه ریزی برای برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی و اعلام آنها از طریق تقویم آموزشی
 • هماهنگی با مدرسین دوره‌های مختلف آموزشی
 • مکاتبه با و احدهای مختلف واحدها جهت ثبت نام
 • بررسی سابقه آموزشی افراد متقاضی شرکت در دوره‌های پیش بینی شده

اهداف و وظایف در راستای طبقه بندی مشاغل

 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تمام پیشنهادهای رسیده از واحدها در مورد اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات
 • تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته‌های شغلی و تعیین گروه مستخدمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی و یا کارآموزی کارکنان قبل و بعد از استخدام
 • بررسی محتوای دوره‌ها از لحاظ انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد و نتایج بررسی‌ها به هیأت اجرائی
 • نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمان پیمانی از لحاظ شرایط تصدی و طبقات مربوط و یا تغییر عنوان
 • نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط مربوط
 • نظارت بر انتصابها و ارتقاء و تنزل گروه، با توجه به قوانین و مقررات و ضوابط موجود
 • بررسی و تأیید تمام پیشنهادهای ارتقاء گروه مستخدمان دستگاه متبوع براساس ضوابط ملاک عمل
 • نظارت براجرای طرح ارزیابی مدیران و محققان و متخصصان و سایر طرحهای امتیازی برحسب مقررات مندرج در طرحهای نامبرده.
 • نظارت بر صحت صدور تمام حکمهای استخدامی دستگاه متبوع
 • انجام تمام اموری که بر حسب قوانین و مقررات مختلف و درچارچوب آن به کمیته محول می‌شود.
 • بررسی سوابق خدمت کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان آورطبق دستورالعمل مربوط
 • بررسی سوابق و سایر موارد مربوط به همترازی دارندگان فوق لیسانس و دکترا در مشاغل مطالعاتی، آموزشی
 • اجرای مقررات مربوط به تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی
 • تشخیص مشاغل تخصصی
 • تجدید نظر در وضع مستخدم ازنظر امتیازهای طرحهای امتیازی
 • ارتقای گروه بر اساس نتایج بدست آمده از ارزشیابی موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی
 • احتساب سوابق خدمت موقت کارکنانی که از وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی تطبیق وضع می‌یابند.
 • اعطای گروه تشویقی مدیران بعد از طرح در کمیته و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه
 • احتساب سابقه خدمت غیررسمی که می‌تواند به منظور افزایش سنواتی جزء سوابق رسمی به حساب آید.

اهداف و وظایف در راستای تشکیلات و تحول اداری

 • طراحی و سازماندهی واحدها، تنظیم شرح وظایف، ایجاد و اداره نظام پستهای سازمانی با توجه به کل سیستم پژوهشگاه
 • تجزیه و تحلیل سیستم‌های سازمانی از طریق مطالعه در ارتباطات، فعالیت‌ها و نحوه تقسیم کار واحدهای پژوهشگاه و تنظیم وپیشنهاد بهترین روشهای انجام کار
 • بررسی نیازهای واحدهای مختلف پژوهشگاه در خصوص پست‌های سازمانی

اهداف و وظایف در راستای وظایف آمار

 • ایجاد هماهنگی لازم در فعالیت‌های آماری حوزه‌های مختلف پژوهشگاه
 • ایجاد تفکر ثبتی نمودن نظام آماری
 • برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم جهت ایجاد ارتباط الکترونیکی بین بانکهای اطلاعاتی سطح پژوهشگاه
 • تهیه آمار اساتید حق التدریس جهت استفاده در بودجه تفصیلی و موارد مورد نیاز
 • تهیه دفتر چه آمار دانشجویی، کادر آموزشی و کارکنان غیر آموزشی مربوط به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تکمیل پرتال آمار دانشجویی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تکمیل شاخص‌های بهره وری در سطح کلان پژوهشگاه
 • پردازش و تکمیل آمارهای جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارهای مربوطه و انعکاس نتایج آن
 • همکاری با واحدهای مختلف، برای استخراج و تهیه جداول و نمودار و شاخصهای آماری براساس داده‌های جمع‌آوری شده
 • همکاری درتهیه گزارشات آماری برای مدیران ارشد پژوهشگاه برحسب درخواست مدیریت مربوطه در تأمین نیازهای اطلاعات آماری و پاسخگویی به واحدهای مختلف
 • همکاری در تأمین نیازهای آماری افراد، سازمان‌ها و نهادها در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری و اولویتهای پژوهشی- آموزشی
 • جمع‌آوری اطلاعات و آمار و عملکرد دوره‌ای و مقطعی مراکز و واحدهای پژوهشگاه
 • تهیه و بهنگام نگاهداشتن داشتن آخرین آمار
 • تولید آمار بر اساس نیاز مدیریت پژوهشگاه
 • تولید آمار بر اساس نیاز وزارت متبوع
 • تولید آمار بر اساس نیاز (در قالب برنامه‌های مصوب) مرکز آمار کشور
 • جمع‌آوری اطلاعات و طبقه‌بندی آنها و تهیه و تنظیم اطلاعات آماری

مجموعه قوانین و مقررات
بازنشستگی
اختیارات تفویض شده به هیات رئیسه
تفویض اختیار

گروه همکاری‌های علمی و بین المللی

دفتر همکاریهای علمی و روابط بین الملل
تسهیل ارتباطات و فعالیت‌های علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با مراکز علمی داخلی و بین المللی و برقراری رابطه پژوهشی و آموزشی با مراکز علمی و دانشگاه‌های خارجی و داخلی هدف کلی این دفتر می‌باشد. نیل به این هدف از طریق دعوت از شخصیت‌های علمی خارج از کشور، برگزاری گردهمایی‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین المللی، اطلاع رسانی فرصت‌ها و تسهیلات بین المللی در راستای گسترش ارتباطات علمی صورت می‌پذیرد. این دفتر زیر نظر ریاست پژوهشگاه فعالیت می‌کند و عمده مسئولیت‌های آن به شرح زیر است:

  1. ایجاد ارتباط با مراکز علمی بین المللی

انجام امور سازمان‌های بین المللی عضو به عنوان رابط اصلی (Focal Point) در داخل کشور، شامل:

   • مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی (ICGEB)
   • فرهنگستان علوم کشورهای در حال توسعه (TWAS)
   • فدراسیون انجمن‌های بیوتکنولوژی آسیا (FABA)
  1. هماهنگی و انجام امور مربوط برای جذب بودجه‌ها و بورس‌های بین المللی
   • تسهیل جذب بودجه‌های پژوهشی از سازمان‌های بین المللی از جمله: ICGEB, WHO, IDB, TWAS, COMSTECH, EMRO, IFS
   • انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت بین المللی در پژوهشگاه
   • فراهم آوردن شرایط اخذ بورس دوره‌های دکتری و فوق دکتری کوتاه مدت و بلندمدت برای فارغ التحصیلان و دانشجویان ایرانی از نهادهای بین المللی
  1. بسط روابط با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشورهای خارجی
   • بررسی پتانسیل‌های زیست فناوری مراکز علمی خارج از کشور و بسترسازی لازم در راستای ایجاد همکاری علمی – پژوهشی در زمینه‌های مرتبط
   • انعقاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای علمی با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های خارجی
   • دعوت از هیات ها و دانشمندان عالی رتبه خارجی و ایرانیان مقیم خارج
   • پذیرش پژوهشگران خارجی برای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی در پژوهشگاه
  1. گسترش همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی
   • انعقاد تفاهم نامه‌ها، قراردادهای پژوهشی و دوره‌های آموزشی مشترک با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های داخلی
   • بررسی راهکارهای تبادل اطلاعات علمی با مراکز علمی داخلی
 1. اطلاع رسانی
  • معرفی شبکه‌ها و سازمان‌های بین المللی مرتبط با علوم زیست فناوری
  • اطلاع رسانی بودجه‌های پژوهشی و جوایز داخلی و خارجی
  • اطلاع رسانی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
  • اطلاع رسانی گردهمایی‌ها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی داخلی وخارجی
  • انعکاس فرصت‌های ارائه شده سازمان‌های بین المللی

اداره حراست

منشور سازمانی
منشور اخلاقی و سازمانی حراست

 1. عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 2. رعایت موازین و مقررات و ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان.
 3. تلاش در تأمین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
 4. رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 5. رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان و دانشجویان.
 6. تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
 7. تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی.
 8. تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیبهای سازمان.
 9. شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 10. بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوری روز.
 11. توجه لازم به سه اصل دقت- صحت- سرعت در بررسی گزارش‌های رسیده و اطلاع رسانی به موقع.
 12. اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی: حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو

پیام حراست
هر تلفن همراهی دارای یک میکروفون بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را داراست. فعال کردن این میکروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم کارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.
به گزارش سرویس وبگردی سیتنا، امروزه یکی از تجارت‌های پرسود برای شرکت‌های سازنده تلفن‌های همراه، فروش دستگاه‌های فعال کننده میکروفون‌های تلفن‌های همراه و امکانات شنود این میکروفون‌های فعال شده می‌باشد.
این دستگاه‌ها قابلیت‌هایی به خریداران آنها می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند به راحتی، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به میکروفون مخفی خود تبدیل نموده و همه مکالمات وی در محل کار، منزل و یا حتی در جمع دوستان را به راحتی شنود نمایند.
البته این دستگاه‌های شنود تنها توسط شرکت‌های سازنده تلفن‌های همراه، تولید نمی‌شود و سایر شرکت‌های تولید کننده نرم افزارهای موبایل نیز می‌توانند در صورت داشتن کدهای نفوذ به دستگاه‌های تلفن‌های همراه شرکتی خاص نرم افزار مناسب شنود این نوع تلفن‌های همراه را تولید نمایند.
البته فعال کردن این نوع سیستم، عموماً نیاز به نصب نرم افزار مربوطه بر روی تلفن همراه افراد قربانی دارد که این عمل ممکن است از طریق ارسال پیامک، بلوتوث و … انجام گیرد.
در صورتی که فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامک برای نصب این نرم افزار مخفی استفاده نماید، پیامکی عمومی مانند تبریک سال نو به طیف وسیعی از مشترکان یک شهر ارسال می‌کند و مشترکان تلفن‌های همراه نیز پس از خواندن این پیامک، فرد مهاجم را در جایگذاری این جاسوس کوچک یاری می‌رسانند.
با استفاده از این تکنولوژی، هر تلفن همراه می‌تواند یک جاسوس بالقوه باشد که حتی در صورت خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نیز می‌تواند بسته به حساسیت میکروفون خود، امواج صوتی را از شعاعی از محیط، جذب و ارسال نماید.
لازم به ذکر است که این سیستم جاسوسی، تنها محدود به شنود مکالمات محیطی نمی‌شود بلکه این دستگاه‌ها قادر به دسترسی به تمامی‌بخش های تلفن همراه از قبیل یادداشت‌های شخصی، پیام‌های کوتاه، لیست تماس‌ها و … می‌باشند.
روش‌های مقابله

 1. در صورتی که این سیستم جاسوسی توسط یکی از شرکت‌های سازنده تلفن همراه به فرد مهاجم فروخته شود، عملاً هیچ کاری نمی‌توان انجام داد جز اینکه به هنگام حضور در جلسات کاری و خصوصی که اطلاعات با ارزشی (مانند اطلاعات مالی) ردوبدل می‌شود باتری موبایل خود را خارج کرده و فضای کاری را عاری از دستگاه تلفن همراه شرکت مورد نظر نمایید.
 2. حتی الامکان شماره‌هایی که پیامک‌های گروهی ارسال می‌نماید را Ban نمایید.
 3. پیامک‌هایی که از افراد ناشناس می‌رسد و دارای حجمی بیش از یک اس ام اس است را باز نکنید.
 4. Bluetooth دستگاه موبایل خود را در مواقع غیر ضروری، در حالت Off قرار دهید.
 5. اطلاعات شخصی و حساس مانند رمز عبور سامانه بانکی، شماره حساب و … را در دستگاه تلفن همراه خود ذخیره ننمایید.
 6. در بازه‌های زمانی کوتاه، دستگاه تلفن همراه خود را Format نمایید.
 7. به یاد داشته باشیم که دستگاه‌های تلفن‌های همراه نسل قدیم به دلیل قدرت پردازش و فضای حافظه اندک از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به تلفن‌های نسل جدید برخوردار هستند.

در پایان یادآور می‌شود که نوکیا از متهمان شنود گوشی‌های تلفن‌های همراه در دنیاست!

گروه امور فرهنگی و اجتماعی

 1. دفتر امور فرهنگی پژوهشگاه در اولین ماه فعالیت رسمی خود را پس از تأسیس دبیرخانه شورای فرهنگی در بهمن ماه ۱۳۸۶ درجهت ارتقاء سطح فعالیتهای فرهنگی و ایجاد فضای معنوی به شرح زیر آغاز نمود.
  دفتر امور فرهنگی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با یاری خداوند منان براساس اهداف و وظایف مربوطه و با حمایت مسئولین، خصوصاً ریاست محترم پژوهشگاه در سال سه سال فعالیتها و برنامه‌های فرهنگی مصوب در کمیته فرهنگی را به نحو شایسته با رویکرد فرهنگی و مذهبی شرح زیر اجرا می‌نماید:
  این دفتر ضمن بهره‌گیری از تجربیات و برنامه‌های فرهنگی اجرا شده در سالهای قبل در پژوهشگاه، و در سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دیگر همچنین استفاده از ایده‌ها و پیشنهادات جدید و روز آمد، کلیه برنامه‌های فرهنگی متناسب با اهداف در کمیته فرهنگی مطرح و طی بحث و تبادل نظر و کارشناسی لازم زمینه اجرای برنامه‌ها را فراهم می‌آورد.
 2. اهداف کلان فعالیت دفتر امور فرهنگی:
  • برنامه ریزی در حوزه فعالیتهای فرهنگی در زمینه قرآن و عترت بصورت برنامه‌های میان مدت و بلند مدت درپژوهشگاه
  • ایجاد زمینه‌های مناسب جهت انسجام و هماهنگی فعالیتهای فرهنگی در پژوهشگاه
  • بهره‌مندی از نظرات اساتید و دانشجویان، معرفی و استفاده از پتانسیل فرهنگی پژوهشگاه
  • ایجاد حس مشارکت‌پذیری در دانشجویان و ارتباط مناسب بین فعالین فرهنگی در پژوهشگاه
  • نیازسنجی کانون قرآن و عترت در پژوهشگاه و ساماندهی و ارتقاء فعالیت‌های قرآنی
  • رشد و نهادینه کردن فضایل اخلاقی در پژوهشگاه
  • تلاش در جهت ارتقاء نشاط اجتماعی و امید به زندگی برای کارکنان و دانشجویان
  • تلاش در جهت شکوفائی استعدادها و خلاقیت‌های فرهنگی
  • ایجاد وحدت و مشارکت در امور فرهنگی
  • ساماندهی فعالیت و خدمات فرهنگی و رفاهی و فوق برنامه

دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

اهداف
به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب در هر مؤسسه تشکیل خواهد شد.
وظایف هیأت اجرایی جذب

 1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی
 2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
 3. تصمیم‌گیری درخصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
 4. اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی
 5. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
 6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب

ترکیب هیأت اجرایی جذب

 1. رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)
 2. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه
 3. سه تا پنج عضو هیأت علمی از همان مؤسسه با پیشنهاد رئیس موسسه و انتخاب هیات عالی جذب و حکم دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم

تبصره: دبیر هیأت اجرایی جذب که با حکم رئیس مؤسسه از بین اعضاء هیات علمی بند ۳ انتخاب خواهد شد.
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و… توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد.
آدرس دبیرخانه:
تهران: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران – کرج، بعد از پیکان شهر، خروجی شماره ۱۵، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تلفن ۴۴۷۸۷۳۰۲-۱۰ داخلی ۲۵۴ تلفن مستقیم:۴۴۷۸۷۴۵۸ دورنگار ۴۴۷۸۷۴۲۰
مسوول دبیرخانه: شفیع گلیج

آیین نامه جذب
خلاصه مصوبات

فرم‌ها
فرم شماره ۱
فرم امتیازات علمی
فرم درخواست ملاقات با ریاست

biology-tech

معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد حسین صنعتی

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه‌های سیاست گذاری، مدیریت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان پژوهشگاه فعالیت می‌کند. هدف از این فعالیت‌ها تولید علم و فناوری در جهت رفع نیازهای کشور است. بدین منظور اولویت‌های پژوهشی ملی در زمینه‌های مختلف سلامت، کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و صنعت و معدن و محیط زیست که توسط دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین می‌شود بعنوان زمینه‌های کاری پژوهشگاه مورد هدف قرار گرفته و فعالیت‌های پژوهشی در این راستا برنامه ریزی و هدایت می‌شود. در ساختار اداری پژوهشگاه سه زیر مجموعه، اداره امور پژوهشی، اداره آموزشی و کتابخانه و انتشارات دیده شده است.
اهم فعالیت‌های معاونت پژوهشی:

 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی، آموزشی، کتابخانه و انتشارات پژوهشگاه
 • بررسی نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور و اولویت‌های تعیین شده در اسناد راهبردی
 • تعیین اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی و اعضای هیات علمی
 • برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های کلان و اولویت دار که در راستای رفع نیازهای کشور می‌باشد.
 • هماهنگی برنامه‌های آموزشی، پذیرش دانشجویان، تعیین اساتید راهنما و برگزاری کلاس‌های درسی مرتبط با پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی نظیر کارگاه‌های تئوری و عملی، سمینارها و کنگره‌ها در سطح ملی و بین المللی
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور کتابخانه و انتشارات و تأمین منابع و مدارک علمی مورد نیاز پژوهشگران پژوهشگاه
 • اعمال نظارت و ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی از طریق شورای پژوهش و فناوری
 • تدوین، تصویب واجرایی نمودن آئین نامه‌ها و ضوابط پژوهشی و آموزشی داخلی
 • تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های راهبردی پژوهشی و آموزشی در پژوهشگاه
 • ارزیابی سالیانه فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی، گروه‌های پژوهشی و پژوهشکده‌های و برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی این فعالیت‌ها
 • برنامه ریزی و نظارت بر مسائل ایمنی و اخلاقی در انجام تحقیقات و کارهای آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی
 • پیش بینی بودجه تحقیقاتی و آموزشی سالیانه پژوهشگاه
 • برنامه ریزی و تلاش برای افزایش همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات داخل و خارج
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن استفاده و بهره برداری از مواد و تجهیزات و تأمین و تکمیل امکانات مورد نیاز تحقیقاتی اعضای هیات علمی
 • برگزاری جلسات کمیته‌ها و شوراهای تخصصی مرتبط با آموزشی، پژوهشی، کتابخانه و انتشارات، ایمنی و اخلاق زیستی

مدیریت امور پژوهشی

دریافت فایل امور پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد طرح های تحقیقاتی ماموریت محور
قالب گزارش شش ماهه
قالب گزارش نهایی
سیاست‌ها و آیین‌نامه پژوهشی پژوهشگاه

لینک فایل طرح‌های پژوهشی

طرح های پژوهشی
فلوچارت روند بررسی طرح های پژوهشی
فلو چارت مراحل بررسی و نظارت طرح های مصوب

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانه پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین کتابخانه‌ها در زمینه موضوعی خود می‌باشد. هدف اصلی کتابخانه انتخاب وگرد آوری و ساماندهی منابع علمی وتخصصی اعم از چاپی و غیرچاپی در زمینه‌های پژوهشی پژوشگاه می‌باشد. کتابخانه پژوهشگاه افتخار دارد که توانسته است این مهم را بخوبی انجام دهد.

مدیریت آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

پ‍ژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک به عنوان یک موسسه پژوهشی به منظور انجام تحقیقات علمی صنعتی و کاربردی براساس مصوبه ۳۰/۳/۶۶ شورای عالی گسترش تأسیس گردید. تا از یک سو در جهت نیل به اهدافی چون تحقیقات در زمینه‌های مختلف علوم زیستی، بیوتکنولو‍ژی، پزشکی و … گام بردارد و از طرف دیگر با هدف آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص فعالیت نماید. بدین منظور اداره تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه فعالیت خود را در دو بخش پذیرش دانشجوی میهمان و کارگاههای آموزشی از سال ۱۳۷۸ آغاز نمود. با توجه به قابلیتهای موجود در پژوهشگاه اعم از (آزمایشگاه‌های مجهز و مدرسین مجرب) از سال ۱۳۷۹ در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت مشترک و مستقل اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. اداره آموزش پژوهشگاه تاکنون بالغ بر ۷۰ عضو هیات علمی دارد که توانسته با تلاش مدرسین مجرب، محققین و پژوهشگران زیادی را به جامعه علمی تحویل نماید. امید است در آینده نه چندان دور و با تربیت محققان و پژوهشگران مجرب و دستیابی به دانش فنی لازم در جهت توسعه فناوریهای زیستی شاهد کسب اقتدار ملی و افتخار بین المللی برای ملت و دولت ایران در تمامی زمینه‌های علمی باشیم.
دستورالعمل اجرایی فرایند های هیات علمی
دستورالعمل اجرایی فرایند های دانشجویان
بخش ایمنی
منشور و موازین اخلاق پژوهشی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

دکتر باقر یخچالی
معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی:
به منظور پشتیبانی و فراهم نمودن امکانات موردنیاز بخش پژوهش و فناوری پژوهشگاه، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی متشکل از دو مدیریت (مدیریت امور پشتیبانی و منابع انسانی و مدیریت امور مالی) و واحدهای تابعه، وظیفه هماهنگی، اجرای وظایف و نحوه پشتیبانی مؤثر فعالیت‌های پژوهشی را بر عهده دارد.
انجام اموری نظیر هماهنگی برای بهره برداری از آموزش‌های تخصصی، فراهم کردن زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تلاش برای تأمین نیازهای پژوهشی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به منظور حرکتی سریع و چالاک در زمینه‌های مختلف علمی از اهم وظایف این حوزه به شمار می‌آید. ایجاد آرامش تحقیقاتی با تأمین مواد و وسایل موردنیاز بخش پژوهش و فناوری و در قالب سیستم انبار و خریدهای مناسب و تخصصی کارپردازان از سایر فعالیت‌های قابل توجه است.
معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی پژوهشگاه برخود لازم می‌داند که به عنوان بازوی پشتیبان و به عنوان تکیه گاهی محکم و قابل اعتماد در کنار سایر بخشهای این مجموعه علمی فعالیت نماید.

اهم فعالیت‌های معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی:

 • تلاش در اجرای درست قوانین و دستورالعمل‌های موجود و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط
 • تکمیل مستندات و مدارک پرونده‌های پرسنلی کارکان در راستای حصانت از حقوق مادی و معنوی همکاران
 • انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها، حمل و نقل، اسکان دانشجوئی و مهمانان خارجی و داخلی
 • حفظ و نگهداری اسناد و سایر مستندات پرسنلی همکاران
 • توجه به امور رفاهی و خدماتی همکاران (در حد امکان)
 • بازنگری در روشها و مسیرهای کاری به منظور افزایش بهره وری و بالا بردن سرعت و دقت فرآیندها
 • اعمال مدیریت مالی صحیح و استفاده از منابع مالی موجود به نحو مناسب
 • ایجاد ارتباط مالی سالم، شفاف و صحیح با همکاران و ارباب رجوع (شرکت‌ها)
 • ایجاد تعامل سازنده و مفید با سازمان‌های مالی دولتی و سیستم‌های نظارتی
 • تلاش جدی برای به کارگیری و راه اندازی سیستم‌های اتوماسیون اداری و مالی به منظور تسریع در گزارش گیری، دسترسی به اطلاعات و شفاف سازی مراحل اداری و مالی
 • اعمال مدیریت در زمینه بهبود روابط اداری و مالی و ایجاد رقابت نسبی در همکاران
 • حفظ و نگهداری ساختمان و فضای سبز، به منظور بهره برداری بهینه از امکانات موجود

مدیریت امور مالی

مدیر امور مالی به استناد ماده ۲ آئین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه از بین اعضای غیر هیات علمی رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت و با حکم رئیس پژوهشگاه برای انجام امور مالی و محاسباتی منصوب می‌شود.
وظابف مدیریت امور مالی:

 • اعمال نظارت مالی با رعابت مفاد آئین‌نامه مالی معاملاتی و مصوبات هیات امنا،
 • نگاهداری حساب و تنظیم گزارشها و صورتهای مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی
 • نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
 • نگاهداری حساب و نظارت بر اموال
 • نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آن‌ها به خزانه
 • نظارت بر تأمین اعتبار هزینه‌های پژوهشگاه براساس بودجه تفصیلی و موافقتنامه های مبادله شده و میزان تخصیص دریافتی از خزانه
 • تأیید درخواست وجه اعتبارات فعالیتهای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و درآمد ختصاصی پژوهشگاه از خزانه مطابق قوانین
 • نظارت بر هزینه‌ها و تأیید لیستهای حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با قوانین و مقررات مربوطه
 • نظارت بر تنظیم صورت حسابهای مربوط به مغایرت بانکی
 • نظارت بر تهیه و تنظیم و تأیید گزارشهای مالی لازم برای مسئولین ذیربط
 • نظارت بر حساب پیش پرداختها، علی الحسابها و تنخواه گردان
 • نظارت بر تهیه و تنظیم حسابداری طرحهای پژوهشی، فناوری و حسابداری دانشجویان طبق دستورالعمل‌های مربوطه
 • نظارت بر تهیه و تنظیم حسابداری عامل مالی طبق دستورالعمل‌های مربوطه

شماره حسابهای درآمد اختصاصی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری
حساب رابط سیبا به شماره ۲۱۷۲۴۱۹۰۰۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه غدیر کد ۱۶۱۷
شماره شبا حساب سیبا: IR 58 0170 0000 0217 2419 0010 09
شماره کارت مجازی حساب سیبا: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۱۴۶۵

گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
واحد رایانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از بدو تأسیس مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک، فعالیت رایانه‌ای خود را آغاز نمود. از حدود سال ۷۵ این پژوهشگاه، خدمات اینترنت خود را از طریق مرکز فیزیک نظری و ریاضیات (اولین مرکز خدمات اینترنت در کشور) دریافت نمود. همزمان با پپیشرفت روز افزون فناوری در سالهای اخیر موجب گردیده که واحد رایانه نیز با تلاش و همت کارشناسان این واحد، جهت پاسخگویی به نیاز پژوهشگران فعالیت‌های خود را در زمینه‌های وب و نرم افزارهای اتوماسیون گسترش دهد که اعم فعالیت‌های این واحد بشرح زیر می‌باشد:

 1. پشتیبانی و نگهداری کلیه امور شبکه‌ای از قبیل ارائه سرویس اینترنت پرسرعت، ایمیل آکادمیک و اکانت اشتراک شبکه به کلیه کاربران شبکه داخلی بروی سرورهای داخل پژوهشگاه
 2. پشتیبانی وبروز رسانی و ب سایت ایستا پژوهشگاه جهت اطلاع رسانی و ارائه خدمات تحت وب از سال ۷۹ و ارتقا آن به پورتال و ایجاد زیرپورتال ها برای واحدهای مختلف و بخش‌ها و گرو هها جهت دستیبابی به کلیه اطلاعات و خدمات بصورت یکجا از سال ۸۹ تاکنون
 3. پشتیبانی از سیستم‌های نرم افزاری حسابداری، پرسنلی و حضور غیاب و انبار بصورت تک کاربره از بدو تأسیس و راه اندازی، ارتقاء و آموزش سیستم جامع اتوماسیون اداری و مالی چند کاربره تحت وب (نرم افزار دیدگاه) و راهبری و انجام کلیه امور مربوط به آن از سال ۸۶ تا کنون
 4. بررسی و رفع نیازهای کاربران جهت نصب نرم افزارهای گوناگون و راه اندازی و آماده سازی رایانه‌ها و تجهیزات جانبی
 5. بررسی و تعریف پروژه ایمن سازی شبکه رایانه‌ای پژوهشگاه (تعریف RFP) و اجرای و راه اندازی آن در سال ۹۰
 6. همکاری در برگزاری همایش‌ها و کارگاههای بین المللی در سالن آمفی تئاتر و نظارت بر تجهیز سیستم‌های صوتی تصویری سالن‌های آمفی تئاتر و سالن ویدئو کنفرانس پژوهشگاه در سال ۸۸ تا کنون
 7. راه اندازی و اتصال بستر فیبر نوری مخابرات به تجهیزات شبکه‌ای اتاق سرور و انتقال سرویس اینترنت از لینک قدیمی مسی بروی این بستر و دریافت پهنای باند اینترنت ۷ مگابیت بر ثانیه از سال ۸۹ تا کنون و راه اندازی لینک پشتیبان وایرلس ۴ مگابیت بر ثانیه تا پایان سال
 8. خرید و راه اندازی سیستم اتوماسیون آموزشی (دانشجویی) تحت وب ERP در سال ۸۹
 9. ارتقاء و راه اندازی دستگاههای حضور و غیاب با رکد خوان قدیمی به سیستمهای جدید بدون تماس و نصب و راه اندازی سیستم‌های کنترل دسترسی آزمایشگاهها از سال ۸۹ تاکنون
 10. راه اندازی سیستم اتوماسیون تغذیه بهمراه دستگاه‌های صدور ژتون، رزرو اینترنتی و همچنین دستگاه صدور انواع کارت‌های پرسنلی و دانشجویی در سال ۸۹

معاونت فناوری

معاونت فناوری پژوهشگاه با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه، عرضه و تجاری‌سازی فناوری‌های زیستی مبتنی بر نیازهای جامعه، دارای زیر مجموعه‌های مرکزتوسعه فناوری‌های زیستی، مرکز خدمات تخصصی زیست‌فناوری، مدیریت تجاری‌سازی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی و گروه مالکیت فکری است. اهم وظایف این واحدها آن به شرح زیر می‌باشد:

شرح وظایف معاونت فناوری بر اساس برنامه راهبردی مصوب

 1. تلاش گسترده برای معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی-پژوهشی کاربردی به بازار
 2. اعلام نیازها و پروژه‌های ماموریت‌گرا و تقاضامحور به اعضاء هیات علمی پژوهشگاه
 3. کوشش در جهت جمع آوری, مستند سازی و به روزکردن دانش‌های فنی حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی و عرضه آن به متقاضیان
 4. تعامل با پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی درجهت بررسی و شناسایی طرح‌های توسعه فناوری برای تکمیل چرخه کامل فناوری‌های مورد نیاز بخش زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک کشور
 5. بسترسازی جهت اجرای پروژه‌های ملی کاربردی با قابلیت سرمایه‌گذاری و مزیت رقابتی در جهت توسعه پایدار
 6. تدوین نظام جامع انتقال و ارزشیابی فناوری و مقررات مالکیت فکری
 7. فراهم آوردن زمینه‌های حمایت مادی، علمی، فنی و حقوقی از اعضاء هیات علمی و پژوهشگران نوآور (مخترعین, مبتکرین و کارآفرینان) به منظور شکوفایی خلاقیت‌ها و گسترش نوآوری
 8. تدوین و اتخاذ سیاست‌ها, راهبردها و اولویت‌های توسعه زیست‌فناوری در پژوهشگاه برمبنای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور (افق ۱۴۰۴ هـ. ش)
 9. تدوین ساز و کارهای انتقال دانش فنی و ثبت و تحلیل اطلاعات مربوط به نوآوری‌ها در زمینه زیست‌فناوری با حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین
 10. اهتمام در جذب و تخصیص بودجه و اعتبارات مورد نیاز طرحهای توسعه فناوری و ارائه تسهیلات در راستای اولویت‌های تدوین شده از سوی شورای فناوری، هیات امناء پژوهشگاه و شورای عالی زیست‌فناوری
 11. اعمال اصلاحات ساختاری لازم در حوزه معاونت فناوری با امکان انطباق با فعالیت‌های پویا
 12. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز و پیشنهاد آن به شورای فناوری و هیات امنای پژوهشگاه
 13. گسترش فرهنگ سازمانی کار آفرینی، افزایش ثروت و درآمدزایی از طریق واگذاری دانش‌های فنی و ارائه خدمات تشخیصی، ارائه خدمات تحقیق و توسعه به اشخاص حقیقی و حقوقی
 14. حمایت از ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و تعامل سازنده با پارک‌ها و مراکز رشد زیست‌فناوری
 15. تدوین ساز و کار لازم جهت انعقاد قراردادهای فناوری با اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با آیین‌نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک بنگاه‌های زیست فناوری داخلی و خارجی جهت دستیابی به فناوری زیستی پیشرفته در سطح جهانی

پژوهشکده‌ها

پژوهشکده زیست فناوری پزشکی

پژوهشکده زیست فناوری پزشکی در فروردین ماه ۱۳۹۳ با ادغام ۳ بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه یعنی بخش ژنتیک پزشکی، بخش علوم پایه و سلول‌های بنیادی راه اندازی شد. این پژوهشکده با ۲۵ عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از ۶ دانشیار، ۱ استاد و ۱۸ استادیار و ۵ کارشناس پژوهشی، یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری می‌باشد. گروه‌های پژوهشی این پژوهشکده از ابتدای فعالیت تاکنون دستاوردهای علمی و پژوهشی ارزنده‌ای داشته‌اند. در حال حاضر فعالیت‌های پژوهشی این پژوهشکده در سه گروه زیر انجام می‌شود:

 • گروه ژنتیک پزشکی
 • گروه پزشکی مولکولی
 • گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی

این پژوهشکده ضمن تربیت دانشجویان مهمان دانشگاه‌های کشور در قالب دوره‌های کارآموزی یا انجام پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، خود نیز به طور مستقل به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با زیست فناوری پزشکی می‌پردازد.
اعضای هیات علمی این پژوهشکده با اجرای ۴ طرح مأموریت محور در زمینه سرطان، بیماری‌ام اس، سلول‌های بنیادی و طرح‌های متعدد پژوهشی در حوزه زیست فناوری پزشکی در مسیر حل مشکلات و نیازهای کشور فعالیت می‌نمایند.

زمینه‌های تحقیقاتی:

گروه ژنتیک پزشکی:

 • مطالعه ژنتیک بیماری‌ام اس (مالتیپل اسکلروزیس)
 • مطالعه ژنتیک بیماری‌های میتوکندریایی
 • بررسی پاتوبیو لوژی مولکولی و سلولی بیماری‌های ایمونو ژنتیکی
 • تشخیص ژنتیکی و مولکولی سرطان
 • مطالعه ناهنجاری‌های کروموزومی در بیماری‌ها
 • مطالعات نورو ایمونو انکو سایکوژنتیک
 • بیوانفورماتیک و مودلینگ
 • تشخیص بیماری‌های ژنتیک تک ژن و چند عاملی
 • بررسی پروفایلینگ بیان ژن‌ها و میکرو RNA
 • راهکارهای نوین درمانی در سرطان و بیماری‌های اتوایمیون
 • ژنتیک بیماری هیپرتیروئیدیسم
 • مطالعات درمان بیماری دیابت و قلبی و عروقی
 • فارماکوژنتیک و ارائه روش‌های نوین درمانی

گروه پزشکی مولکولی:

 • مکانیسم‌های مولکولی و انتقال پیام در سرطان
 • جداسازی و بررسی ترکیبات ضد سرطان و ضد التهابی از منابع گیاهی ایران
 • رو ش‌های نوین تمایز درمانی در سرطان
 • ساخت نانوفتوکاتالیست‌ها و نقش ژن‌ها در فوتودینامیک درمانیِ سرطان
 • مطالعه عوامل اپی ژنتیک در تنظیم بیان ژن و سرطان
 • بررسی الگوهای بیان ژن درسرطان و توسعه کیت‌های تشخیصی
 • بررسی نقش میکرو RNA ها در تکامل و بیماری‌های انسانی
 • بررسی عوامل ایجاد التهاب در سیستم عصبی و سلول درمانی در بیماری‌های تخریب عصبی
 • راه اندازی سیستم‌های نوین انتقال دارو بر مبنای نانو
 • ساخت سیستم‌های انتقال ژن بر مبنای ناقل‌های ویروسی
 • بررسی راهکارهای نوین در تولید پروتیئن‌های نوترکیب
 • بررسی مکانیسم‌های رگ زایی و مهار آن توسط ترکیبات گیاهی در جهت معرفی داروهای گیاهی ضد سرطان
 • دست‌یابی به دانش فنی تولید یک داروی مهار کننده رگزایی برای ژن درمانی سرطان و نابینایی و متاستازیز
 • بررسی مکانیسم‌های سیگنالینگ و پیام رسانی سلولی در تمایز سلول‌های بنیادی به سمت سلول‌های عصبی
 • بررسی مکانیسم‌های پیام رسانی داخل سلولی در سلول‌های پشتیبان عصبی (گلیال) تحت تیمار با عوامل بلوکه کننده و القاء کننده مسیرهای پیام رسان
 • بررسی راهکاری درمانی در مدل حیوانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس MS
 • بررسی مکانیسم توکسین‌ها مترشحه از باکتری‌های کلونیزه شده در روده بزرگ بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

گروه سلو ل‌های بنیادی و پزشکی ترمیمی:

 • سلو ل‌های بنیادی اسپرماتوگونال و باروری
 • سلو ل‌های بنیادی سرطان
 • تولید سلو ل‌های iPS و مطالعه تمایز آنها
 • تمایز قلبی/نرونیِ سلو ل‌های بنیادی بافت چربی
 • تولید آنتی‌بادی‌های کایمریک (دو رگه)
 • ساخت داربست‌های قابل کاشت مغزی برای بیماران پارکینسون
 • ساخت شیشه فلزات حجمی BMG و کاربردهای آن در پزشکی مولکولی
 • ساخت نانو پلت فورم‌ها جهت کاربرد در مهندسی بافت

جهت گیری کنونی برای دستیابی به دانش فنی:
با توجه به اینکه سرطان از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورمان و کل جهان بوده و آمارها رشد صعودی آن را در سال‌های آینده برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی می‌نماید، لذا جهت گیری اصلی این پژوهشکده در جهت یافتن راهکارهای جدید تشخیصی و درمانی این بیماری متمرکز گردیده است. برخی ایده‌ها در این حوزه که به همت محققان پژوهشکده چشم انداز تبدیل به دانش فنی را دارد به قرار ذیل است:

 1. مطالعه ژنتیک سرطان در جهت دستیابی به دانش فنی و تشخیص زودهنگام
 2. مطالعات ژنومیک جهت ایجاد دانش مرتبط با پاتوژنز سرطان
 3. پزشکی فردی سرطان‌ها
 4. کاربرد سلول‌های بنیادی در سرطان
 5. ژن درمانی سرطان

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در فروردین ماه ۱۳۹۳ با ادغام دو بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه شامل بخش بیوتکنولوژی گیاهی و بخش بیوتکنولوژی دام و آبزیان راه اندازی شد. این پژوهشکده با ۲۲ عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از ۲ استاد، ۵ دانشیار و ۱۲ استادیار و ۳ مربی و ۵ کارشناس پژوهشی، یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری می‌باشد.
گروه‌های پژوهشی این پژوهشکده از ابتدای فعالیت تاکنون دستاوردهای علمی – پژوهشی و فناوری متعددی در زمینه‌های توسعه ارقام مقاوم به تنش‌ها و تولید فرآورده‌های بیولوژیک داشته‌اند. در حال حاضر فعالیت‌های پژوهشی این پژوهشکده در ۳ گروه زیر انجام می‌شود:

 • زیست فرآورده‌های گیاهی
 • زیست فناوری مولکولی گیاهی
 • زیست فناوری دامی

این پژوهشکده در راستای انجام پروژه‌های تحقیقاتی خود؛ ضمن تربیت دانشجویان مهمان از دانشگاه‌های متعدد کشور در قالب انجام پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا، خود نیز دوره‌های بیوتکنولوژی کشاورزی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم سلولی مولکولی را برگزار کرده و به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه پرداخته است. اعضای هیات علمی این پژوهشکده با اجرای ۶ پروژه کلان و مأموریت محور کلزا، شانکر مرکبات، زیست فناوری پسته، زیست فناوری زیتون، گندم و بیماری‌های ویروسی چغندر قند و طرح‌های متعدد پژوهشی در حوزه زیست فناوری کشاورزی در مسیر حل مشکلات و نیازهای کشور گام‌های موثری را برداشته است.

زمینه‌های تحقیقاتی:

گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی

 • بیماری‌های باکتریایی مرکبات (با تاکید بر شانکر مرکبات)
 • ایجاد مقاومت به علف کش‌ها (توسعه گیاهان مقاوم به گلایفوسیت)
 • ایجاد مقاومت به بیماری‌های قارچی
 • مکانیسم‌های مولکولی مقاومت به تنش‌های زیستی و محیطی گندم
 • بیولوژی مولکولی واکنش فسفات در گیاهان
 • تحمل گیاهان به شوری و خشکی
 • کاربردهای بیوتکنولوژی در زیتون
 • بررسی مکانیسم‌های مولکولی بر همکنش گیاه – پاتوژن (با تاکید بر بیماری بلایت فوزاریومی گندم)
 • بهینه سازی کشت درون شیشه و مدیریت تنش‌ها در درخت پسته

گروه زیست فرآورده‌های گیاهی

 • مطالعه مسیرهای متابولیکی در گیاهان داروئی با هدف تولید مواد مؤثر با تاکید بر ترکیبات فنلی و پلی فنلی
 • تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان با تاکید بر ایمونوژن های خوراکی
 • کشت بافت و مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی، دارویی و زینتی
 • ساخت ناقل‌های بیانی گیاهی
 • تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان

گروه زیست فناوری دامی

 • زیست فناوری تولید مثل دام (تولید جنین آزمایشگاهی، دستکاری جنین، سلول‌های بنیادی جنین)
 • تشخیص مولکولی بیماری‌های دامی و توسعه واکسن‌های جدید
 • ایجاد حیوانات تغییریافته ژنتیکی
 • تولید بیوتکنولوژی افزودنی‌هایی از قبیل پروبیوتیک‌ها، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه و استفاده از سامانه‌های انتقال ترکیبات فعال زیستی در صنایع غذایی

جهت گیری کنونی برای دستیابی به دانش فنی
از آنجا که عامل اصلی محدودیت تولید و کاهش کیفیت در محصولات کشاورزی مربوط به تنش‌های زیستی و محیطی می‌باشند، جهت‌گیری گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در گام اول توسعه ارقام مقاوم به تنش‌های
زیان آور از طریق راهکارهای زیست فناوری می‌باشد.
همچنین با عنایت به اهمیت توسعه، داروهای بر مبنای ترکیبات گیاهی و نیز پروتئین‌های نوترکیب، تولید و توسعه فناوری داروهای جدید در میزبان‌های گیاهی نیز یکی از مهم‌ترین اهداف گروه فرآورده‌های گیاهی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی است.
از سوی دیگر، شناسایی و استفاده بهینه از نژادهای برتر دامی در جهت افزایش تولید و نیز تشخیص سریع، به موقع و دقیق
بیماری‌های شایع دامی و نیز ارائه پروتکل‌های بهینه برای تغذیه دام از اساسی‌ترین اهداف گروه زیست فناوری دامی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی است.

پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست

پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست در فروردین ماه ۱۳۹۳ با ادغام ۲ بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه شامل بخش صنعت و محیط زیست و بخش ژنتیک مولکولی با ۲۲ عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از ۴ دانشیار، ۱۸ استادیار و ۵ کارشناس پژوهشی راه اندازی شد.
در حال حاضر فعالیت‌های پژوهشی این پژوهشکده در ۳ گروه پژوهشی زیر انجام می‌شود:

 • مهندسی زیست فرآیند
 • زیست فناوری سامانه‌ای
 • زیست فناوری انرژی و محیط زیست

این پژوهشکده همچنین با پذیرش دانشجویان مهمان دانشگاه‌های کشور در قالب دوره‌های کارآموزی یا انجام پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا و برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی و زیست فناوری صنعت و محیط زیست به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه می‌پردازد. اعضای هیات علمی این پژوهشکده با اجرای طرح‌های متعدد پژوهشی در حوزه زیست فناوری صنعت و محیط زیست در مسیر حل مشکلات و نیازهای کشور فعالیت می‌نمایند.

زمینه‌های تحقیقاتی:

گروه مهندسی زیست فرآیند

 • تولید فرآورده‌های زیستی طبیعی و نوترکیب و طراحی فرآیندهای زیستی مورد نیاز صنایع کشاورزی و پزشکی با استفاده از موجودات طبیعی و تراریخت
 • پژوهش در زمینه‌های مدل سازی، طراحی، شبیه سازی، بهینه سازی، یکپارچه سازی و توسعه فرآیندهای تولید فرآورده‌های زیستی
 • پژوهش‌های توسعه‌ای (R & D) جهت رفع مشکلات و افزایش بازدهی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت فرآورده‌های زیستی
 • پژوهش در زمینه تولید توده‌های سلولی برای کاربرد در صنایع، کشاورزی، پزشکی و غیره
 • نانو زیست فناوری (طراحی، ساخت و به کارگیری نانوذرات در زیست فناوری)
 • گروه زیست فناوری سامانه‌ای
 • پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌های بیوانفورماتیک و زیست شناسی سامانه‌ای (سیستمی)
 • توسعه سویه‌های نوترکیب و یا افزایش توانائی و بازدهی میکروارگانیسم‌های مورد استفاده در صنایع، کشاورزی، معادن، نفت و انرژی، محیط زست، بر مبنای نگرش سامانه‌ای با استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین، مهندسی متابولیک، ژنومیکس، متابولومیکس و پروتئومیکس
 • بهبود ساختار پروتئین‌ها جهت کاربردهای صنعتی، پزشکی، داروئی با استفاده از روش‌های نوین بیوانفورماتیک و زیست شناسی سامانه‌ای
 • مدل سازی نرم افزاری، طراحی و ساخت پروتئین‌های جدید با کارآئی بالا در فرآیندهای زیست فناوری
 • گروه زیست فناوری انرژی و محیط زیست
 • جداسازی، شناسائی و استفاده از میکروارگانیسم‌های طبیعی و نوترکیب و فرآیندهای زیستی در حذف آلاینده‌های محیط زیست (Bioremediation)
 • طراحی و توسعه سیستم‌ها و تجهیزات مورد استفاده در زیست پالائی
 • استفاده از موجودات زنده و فرآیندهای زیستی آنها در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، بهداشتی و کشاورزی
 • طراحی و ساخت سنسورهای زیستی برای شناسائی و اندازه گیری آلاینده‌های زیستی
 • تولید توده‌های سلولی برای کاربرد در تولید سوخت‌های زیستی و زیست پالائی

جهت گیری کنونی برای دستیابی به دانش فنی
با توجه به اولویت‌های محوری کشور در زمینه سلامت، امنیت غذایی و حفظ محیط زیست، جهت‌گیری اصلی این پژوهشکده انجام پژوهش‌های با چشم‌انداز کاربردی در زمینه‌های زیست پالایی، زیست فناوری آنزیم، غذا و دارو و زیست فناوری نفت و انرژی است. برخی فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه در سطوح آزمایشگاهی و پایلوت با چشم‌انداز تبدیل به دانش فنی به قرار ذیل است:

 1. توسعه فرآیند تولید پروتئین‌های دارویی
 2. توسعه فرآیند تولید آنزیم‌های صنعتی (پروتئاز، لیپاز، کیتیناز، سلولاز، و…) در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
 3. سنتز بیوسورفاکتانتها از مواد پسماند فرآیندهای زیستی
 4. تولید سوخت زیستی (بیودیزل) از منابع تجدیدپذیر
 5. کاربرد منابع ژنتیکی میکروبیوم ایران در فرآیندهای زیست فناوری
۱.۶/۵ - (۷ امتیاز)
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.