بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

ریاست بنیاد

معرفی ریاست بنیاد

دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
الف. سوابق علمی

 1. کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف سال 1369
 2. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1373
 3. دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1380
 4. دانشیار مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

ب. افتخارات:

 1. دریافت نشان درجه یک هنری از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
 2. دارای چندین ثبت اختراع و تألیف چند کتاب و نگارش مقالات متعدد علمی

مسئولیت‌های اجرایی:

 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • دبیر هیات امنا صندوق نوآوری و شکوفایی
 • عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
 • رییس هیات امنا پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری
 • رئیس هیات امنا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 • عضو هیات امنا موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
 • مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 • ریاست پژوهشکده نانو تکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت
 • ریاست گروه انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

nokhbegan

هیات امنای بنیاد

هیأت امناء عالیترین مرجع بنیاد در زمینه سیاستگداری و تصمیم گیری و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور آن می‌باشد. ریاست هیأت امناء با رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ترکیب هیأت امناء:

 • الف: اعضای حقوقی
 • رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء) جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
 • معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد جناب آقای دکتر سورنا ستاری
 • دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر مخبر دزفولی
 • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فرهادی
 • وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر هاشمی
 • وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر جنتی
 • وزیر آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فانی
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر زاهدی
 • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها جناب آقای دکتر حجت الاسلام محمد محمدیان
 • رئیس جهاد دانشگاهی جناب آقای دکتر طیبی
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر میرزاده

ب: اعضای حقیقی

 • نُه نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی که دو نفر از آنها از علمای برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمی کشور می‌باشند.
 • دکتر منصور کبگانیان
 • دکتر سعید سهراب‌پور
 • -دکتر محمدعلی کی‌نژاد
 • -دکتر رضا ملک‌زاده
 • -حضرت آیت‌اللّه سید محمد غروی
 • -حضرت آیت‌اللّه سید محمدرضا مدرسی یزدی
 • -دکتر محمدرضا عارف
 • -دکتر الهام امین‌زاده

اساسنامه بنیاد

 • اساسنامه بنیاد ملی نخبگان
 • مصوب جلسات 552، 553، 554،555،556،557،558،559، 560، 561، 562 مورخ 24/9/83،22/10/83، 6/11/83، 20/11/83، 4/12/83، 18/12/83، 16/1/84،30/1/84، 13/2/84، 27/2/84 و 10/3/84
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • مقدمه
  نظر به تأکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری در جلسه دیدار برخی از نخبگان علمی کشور با ایشان در مهر ماه 1383، بنیاد ملی نخبگان کشور با اساسنامه‌ای به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
 • فصل اول: کلیات
 • ماده 1- نام
 • نام بنیاد عبارت است از “بنیاد ملی نخبگان کشور” که از این پس در این اساسنامه به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.
 • ماده 2- هدف
 • هدف از تأسیس بنیاد، عبارت است از برنامه‌ریزی وسیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری وپشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور واحراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشوردرافق 1404.
 • ماده 3- وظایف
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای:
 • الف- پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور
 • ب ـ شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان به منظور ارتقاء تولید علم در کشور
 • ج ـ کشف، جذب و پرورش استعدادها و حمایت ازشخصیت‌های جامع الشرایط علمی
 • د ـ حمایت از نخبگان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و کارآفرینی
 • ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بانخبگان و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به آنان در جهت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب
 • 3 ـ کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی ومتوازن کشور
 • 4 ـ کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور نخبگان درهمایش‌های علمی در داخل و خارج کشور
 • 5 ـ تشکیل شبکه جهانی ویژه نخبگان ایرانی درداخل و خارج از کشور
 • ماده 4- تعریف نخبه و احراز نخبگی
 • نخبه به فردبرجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثر گذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشورمحسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد. احراز نخبگی افرادبراساس آیین نامه پیشنهادی هیات امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهدبود.
 • ماده 5- شکل حقوقی
 • بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسه دولتی و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه تحت نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. رئیس بنیاد معاون رئیس جمهور است.
 • فصل دوم: ارکان
 • ماده 6- ارکان
 • بنیاد دارای ارکان زیرمی‌باشد:
 • هیأت امناء
 • رییس بنیاد
 • شورای نخبگان
 • ماده 7- هیات امناء
 • هیأت امناء عالیترین مرجع بنیاد در زمینه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ودارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور آن می‌باشد. ریاست هیات امناء با رئیس جمهوری‌اسلامی ایران می‌باشد.
 • ماده 8- ترکیب هیات امناء
 • الف: اعضای حقوقی
 • رئیس جمهور (رئیس هیات امناء)
 • معاون اول رئیس جمهور
 • معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد
 • دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی
 • وزیر آموزش و پرورش
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
 • رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
 • رئیس جهاد دانشگاهی
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
 • تبصره 1ـ برای پیشبرد اهداف بنیاد، قائم مقام رئیس بنیادطبق ضوابط تصویب شده توسط هیات امناء و با رعایت شرایط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب می‌شود.
 • تبصره 2ـ احکام اعضای فوق الذکر توسط رئیس هیات امناء صادر خواهدشد.
 • ب: اعضای حقیقی
 • نه نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی که دو نفر از آنها ازعلمای برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و دو نفر ازبانوان نخبه علمی کشور می‌باشند.
 • تبصره 3ـ احکام اعضای فوق الذکر به پیشنهاد رئیس بنیاد و با حکم رئیس هیات امناء صادرخواهد شد.
 • ماده 9- وظایف هیئت امناء
 • تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ها و خط مشی فعالیت‌های بنیاد
 • تصویب سیاستها و برنامه‌های لازم در ارتباط با نخبگان که توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود
 • سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان در خصوص نخبگان و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی بنیاد
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در موردپیشنهادهای رئیس بنیاد و یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل یک سوم از اعضاء هیات امناء ارائه شده باشد
 • تصویب نمودار سازمانی و پست‌های مورد نیاز بنیاد
 • تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد
 • تصویب آیین‌نامه‌های نحوها رائه کمک‌های مادی و معنوی بنیاد به نخبگانایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، مراکز و نهادهایی که متولی امور نخبگان می‌باشند
 • پیشنهاد ادغام مؤسسات وواحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با امور نخبگان فعالیت می‌نمایند به مراجع قانونی ذی‌ربط جهت تصویب
 • تصویب اساسنامه صندوق‌های حمایتی در ارتباط با نخبگان علمی و دانشمندان و پژوهشگران
 • تصویب آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری نخبگان علمی کشور و نحوه ارائه کمک‌های مادی و معنوی به آنان
 • تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز بنیاد
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در اموری که از سوی رئیس هیات امناء یا رئیس بنیاد در دستور کار هیات امناء قرار می‌گیرد و در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف بنیاد است.
 • پیشنهاد اصلاح و یا تغییر اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • بررسی و تصویب کلیه ضوابط پیشنهادی از سوی شورای نخبگان
 • تبصره 1-جلسات عادی هیات امناء سالی دوبار به پیشنهاد رئیس بنیاد تشکیل می‌شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هیات امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.
 • تبصره 2- جلسات فوقالعاده هیأت امناء برحسب ضرورت با پیشنهاد رئیس بنیاد و یا رئیس هیات امناء تشکیل می‌شود.
  تبصره 3- ایجاد هرگونه مؤسسه در ارتباط با نخبگان با تأیید بنیاد به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط می‌رسد.
 • تبصره 4-هیأت امنا می‌تواند برخی از وظایف خود را به کمیسیون دائمی هیأت امنای بنیاد، مرکب از تعدادی از اعضای هیأت امنا، تفویض نماید. آیین‌نامه طرز تشکیل و شرح وظایف این کمیسیون توسط هیأت امنا به تصویب خواهد رسید.
 • ماده 10- رئیس بنیاد
 • رئیس بنیاد (معاون رئیس جمهور) بالاترین مقام اجرایی بنیاد است. قائم مقام رئیس بنیاد از میان اعضاء هیات علمی و واجد شرایط زیر انتخاب می‌شود:
 • دارای توانمندی علمی، پژوهشی و اجرایی در امور مربوط به نخبگان باشد.
 • دارای سوابق علمی و اجرایی درخشان بوده و آشنا با جامعه نخبگان و نیازهای علمی آنان باشد.
  آشنا به معیارهای استاندارد بین المللی و سازوکارهای بنیادهای نخبه پرور جهان باشد.
 • نسبت به نظام‌های علمی، اداری، مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی و مدیریت کشور اشراف داشته باشد.
  تبصره-ریاست بنیاد و قائم مقام ایشان به عنوان سمت آموزشی وپژوهشی محسوب می‌شود.
 • ماده 11- الف ـ وظایف رئیس بنیاد
 • اجرای کلیه مصوبات هیائت امناء
 • اداره و هدایت امور بنیاد و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آن درچارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیات امناء
 • اداره شورای نخبگان
 • تأمین ساز و کار لازم جهت عملیاتی کردن ایده‌های نخبگان
 • هماهنگی و هدایت مراکز علمی، اجرایی، تولیدی، خدماتی (دولتی و غیردولتی) برای جذب و به‌کارگیری نخبگان کشور
 • پیشنهاد اصلاح و یا تغییر در مواد اساسنامه به هیات امناء و پس ازتأیید هیات امناء جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • برنامه‌ریزی برای تقویت روحیه و انگیزه‌های دینی، اخلاقی و ملی نخبگان در جهت خدمت به کشور
 • ارائه گزارش سالانه از فعالیت‌های بنیاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • اطلاع رسانی مناسب و سالیانه به افکار عمومی در مورد فعالیت‌های بنیاد
 • نصب و عزل کارکنان بنیاد، تعیین حقوق و دستمزد آنان طبق مقررات و آئین نامه استخدامی بنیاد که به تصویب هیات امنا می‌رسد.
 • حفظ و حراست اموال و دارایی‌های منقول وغیرمنقول بنیاد
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه بنیاد و ارائه آن به هیات امناءبرای بررسی
 • نمایندگی بنیاد در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل به غیربرای استیفای حقوق بنیاد در حدود مقررات
 • ارائه ترازنامه و صورت منابع ومصارف ترکیبی سالانه هیات امناء برای تصویب
 • ماده 12- شورای نخبگان
 • شورای نخبگان شورای علمی بنیاد است که ترکیب اعضای آن متشکل از رییس بنیاد (رئیس شورا)، قائم مقام و معاونان بنیاد و 7 نفر عضو اصلی می‌باشد که از میان نخبگان با پیشنهادهیات امناء و تأیید رئیس هیات امناء و حکم رییس بنیاد به مدت 5 سال منصوب می‌گردند. شرایط و ویژگی اعضای شورای نخبگان و وظایف آن توسط هیات امناء تعیین می‌گردد.
 • فصل سوم: امور مالی و اداری
 • ماده 13- بودجه بنیاد از محل کمک‌های پیش بینی شده در ردیف‌های بودجه سالیانه کل کشور و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تأمین می‌شود.
 • تبصره 1- بنیاد می‌تواند از محل منافع حاصل از تمامی موقوفات در نظر گرفته شده برای امور نخبگان برای برنامه‌های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.
 • تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درقالب مقررات قانونی مورد عمل قسمتی از اعتبارات سالیانه خود را جهت کمک به بنیاد اختصاص دهند.
 • ماده 14 – بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیات امناء که به تأیید رئیس هیات امناءمی‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایرقوانین و مقررات عمومی، اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی اداره خواهد شد.
 • فصل چهارم: مقررات متفرقه
 • ماده 15-محل اصلی بنیاد در تهران است و علاوه بر آن باتصویب هیات امناء می‌تواند نمایندگی‌هایی در داخل و یا خارج از کشور داشته باشد.
 • ماده 16-اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و سایر امکانات بنیاد متعلقبه دولت است که در صورت انحلال بنیاد به نهاد ریاست جمهوری تحویل خواهدشد.

نمودار تشکیلاتی بنیاد ملی نخبگان
image002

حوزه ریاست و روابط عمومی

آشنایی با قائم مقام

قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان: دکتر سعید سهراب پور
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سهراب‌پور دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و به عنوان چهره ماندگار انتخاب شده‌است. همچنین او از شاگردان ممتاز شهید دکتر مصطفی چمران بوده است.
سوابق اجرایی:

 • ریاست دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹
 • معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز
 • معاونت عمرانی دانشگاه شیراز
 • معاونت عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • قائم مقامی وزیر فرهنگ و آموزش عالی

مشاور و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی

امیر حسین کاظمی
مشاور و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان

شرح وظایف

 1. تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت وکوتاه‌مدت بنیاد در حوزه‌های فعالیت معاونت
 2. تدوین بودجة پیشنهادی سالانة بنیاد بر اساس برنامه‌ها و تبادل با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وتهیة موافقت‌نامه
 3. تدوین بودجة تفصیلی سالانة بنیاد و اصلاحیه‌های آن بر اساس برنامه‌های بنیاد
 4. تدوین برنامه‌ها، چارچوب‌ها و الگوها در قالب پیش‌نویس لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیة آن‌ها در قالب قوانین توسعه‌ای پنج ساله و بودجة سالانه
 5. طرح‌ریزی و رصد فعالیت‌های بنیاد به‌منظور تخصیص کارامد و اثربخش منابع وتلفیق و هماهنگ ساختن بودجة پیشنهادی واحدها با خط‌مشی و اهداف بنیاد در قالب برنامه‌های بودجه‌ای
 6. نظارت بر انطباق فعالیت‌های بنیاد با اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی و برنامه‌های پنج‌سالة توسعة کشور
 7. پیگیری تخصیص اعتبارات بودجه و تهیة گزارش‌های ماهانه و سالانه از تخصیص‌های دریافتی
 8. تأمین و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق مقررات، تهیة‌گزارش‌های دوره‌ای از میزان تخصیص اعتبار به برنامه‌ها یا واحدهای سازمانی بنیاد و میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها
 9. تهیه و تنظیم گزارش سالانةامور اجرایی و مطالعاتی معاونت
 10. جمع‌آوری، تلفیق و نگهداری اطلاعات مختلف آماری بنیاد و برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به‌منظور بهره‌مندی و ارائه اطلاعات روزآمد
 11. برنامه‌ریزی، مدیریت و استقرار نظام جامع آمار، ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و تدوین گزارش عملکرد بنیاد
 12. مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های تحول و ارتقای سطح کارایی و بهره‌وریبا استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت، چرخة مدیریت بهره‌وری و مشابه آن
 13. تعامل و ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور
 14. نظارت برحسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، نظام‌ها و روش‌های انجام کار، ساختار نیروی انسانی، ساختار سازمانی و انعکاس موانع اجرایی شدن قوانین و مقرارت به مبادی ذی‌ربط
 15. برنامه‌ریزی برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و مهارتی‌کارکنان و مدیران در چارچوب برنامة جامع نیروی انسانی
 16. برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مستمر دوره‌های آموزشیبه‌منظورسنجش اثربخشی برنامه‌ها و تطابق آنها با برنامة جامع نیروی انسانی
 17. پیگیری امور نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرایی
 18. بازنگری و اصلاح ساختار متناسب بنیاد با نیازها، الزامات و تحولات محیطی از طریق بررسی و مطالعة مستمر، تهیه و تنظیم اهداف، شرح وظایف و مشابه آن
 19. مطالعه و بررسی مستمر وظایف واحدهای سازمانی بنیادبه‌منظور ارائة پیشنهاد تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدهای سازمانی و حذف موازی‌کاری، تکرار و تداخل وظایف و رفع موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی
 20. تدوین شرح وظایف واحدها و سمت‌های سازمانی و نظارت بر حُسن اجرای آن
 21. بازمهندسی وظایف و فرایندهای سازمانی به منظورمنطقی‌کردنو تطبیق فعالیت‌ها با مأموریت‌ها و اهداف بنیاد
 22. نظارت برفرایندها و روش‌های انجام کار، حذف تشریفات زائد، ساده‌کردن و ایجاد سرعت در مراحل انجام فعالیت‌ها
 23. پایش مستمر فرایندها و روش‌های گردش‌کار به‌منظور اصلاح و بهبود نظام‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار
 24. برنامه‌ریزی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد و اقدام برای اجرایی شدن دستورعمل‌ها
 25. نظارت بر چگونگی تدوین طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بنیاد
 26. نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه، نگهداری و احداث ساختمان‌های موردنیاز بنیاد
 27. نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به منظور تطبیق با اهداف و سیاست‌های بنیاد

مشاور رسانه‌ای رئیس بنیاد

پرویز کرمی
مشاور رسانه‌ای رئیس بنیاد ملی نخبگان
و دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
پست الکترونیکی: parvizkarami@yahoo.com
سوابق اجرایی و مدیریتی:
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی و روابط عمومی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان
مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مشاور اجرایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عضو ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عضو شورای فرهنگی بنیاد ملی نخبگان
مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاون تبلیغات و انتشارات مؤسسه پژِوهشی وفرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
مشاور رییس و مدیر کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان
مدیر کل روابط عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (بخش جانبازان)
عضو مجمع و رئیس هیأت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران
نماینده ویژه و تام الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد مبارزه با مواد مخدر
نماینده تام الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سوابق رسانه‌ای و مطبوعاتی:
مدیر مسوول و سردبیر روزنامه جوان
مدیر عامل و سردبیر خبرگزاری برنا
معاون مدیر مسوول روزنامه همشهری و سردبیر ایرانشهر
عضو شورای تعیین خط مشی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
مدیر مسئول ماهنامه فناوری و نوآوری
مدیرمسئول ماهنامهٔ تخصصی دانش بنیان
دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی‌هنری ” ایران ساخت”
سردبیر و دبیر شورای سیاست گذاری ماهنامهٔ تخصصی خبری علمی و تحلیلی بنیاد ملی نخبگان ” سرآمد ”
عضو کارگروه رتبه بندی حرفه‌ای روزنامه نگاران
مدیرمسئول خبرگزاری هنر ایران (هنرآنلاین)
سوابق تشکل‌ها و صنوف:
مؤسس و رئیس هیأت مدیره انجمن فعالان روابط عمومی ایران (افرا)
عضو هیأت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
عضو هیأت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان
عضو کمیسیون طرح و برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
عضو انجمن روابط عمومی ایران
دبیرکل جشنواره ملی رسانه، علم و فناوری
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال (4 دوره)
عضو انجمن روزنامه نگاران ایران


شرح وظایف:

 1. بررسی و مطالعة اخبار رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری و وبگاه‌های اطلاع‌رسانی داخلی‌وخارجی، استخراج مطالب مربوط به بنیاد و انتقال آنها به رئیس بنیاد و سایر مسؤولان ذی‌ربط و تدوین پاسخ‌های احتمالی بر اساس مشورت با مراجع ذی‌ربط
 2. هماهنگی و تنظیم کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌های لازم و تنظیم اخبار بنیاد و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی
 3. بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب و موضوعات مطرح شده در رسانه‌های گروهی و در صورت لزوم تهیة گزارش و پاسخ لازم با همکاری واحدهای ذی‌ربط
 4. تدوین، تنظیم، انتشار و توزیع انتشارات بنیاد از قبیل: کتاب، خبرنامه، نشریه، لوح فشرده و مانند آن
 5. مشارکت و نظارت بر طراحی، آماده‌سازی و تولید انتشارات و گزارش‌های دوره‌ای یا مقطعی بنیادو نیز رسانه‌های غیرچاپی از قبیل: انواع تابلوها، نمودارها ومانند آن
 6. تهیة طرح‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی و انجام امور مربوط به مناسبت‌ها و مشارکت فعال با سایر واحدهای بنیاد در زمینة برنامه‌ریزی و اجرا
 7. آگاه ساختن عموم جامعه از نتایج برنامه‌ها و فعالیت‌های بنیاد از طریق انتشار اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها

%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87

معاونت فرهنگی نخبگان

معاونت فرهنگی نخبگان

آشنایی با معاون فرهنگی

دکتر آریا الستی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی مکانیک رتبه علمی: استاد

سوابق اجرائی:

 • رئیس ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان 1392 تا کنون؛
 • معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 1388 تا 1392؛
 • عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 1391 تا 1392؛
 • رئیس شورای راهبری طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) 1388 تا 1392؛
 • دبیر 4 دوره جشنواره‌های بین‌المللی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی 1389 تا 1392؛
 • دبیر 4 دوره همایش‌های ملی نخبگان جوان 1389 تا 1392؛
 • عضو ستاد توسعه صنایع و فناوری هوا فضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1389 تا 1392؛
 • رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1384 تا 1388؛
 • عضو کمیسیون دائم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1385 تا 1388؛
 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافت، 1385 تا 1388؛
 • مدیر مسئول مجله سیاست علم و فناوری و مجله دانشگر، 1384 تا 1388؛
 • معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1383 تا 1384؛
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. 1380 تا 1383؛
 • رئیس مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف. 1378 تا 1380؛
 • معاون آموزشی پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی.1376 تا 1378؛

سوابق علمی و پژوهشی:

 • عضو هیات مدیره انجمن رباتیک ایران 1393؛
 • عضو هیات مؤسس انجمن رباتیک ایران 1390؛
 • عضو هیات امنا بنیاد توسعه علوم و فناوری‌های هوافضای ایران (سازمان مردم نهاد) 1392؛
 • دبیر ستاد تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان. 1389 –1391؛
 • مدیر طرح ملی “پایلوت آینده نگاری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران 1404 (پامفا)؛
 • عضو کمیته علمی و راهبردی “طرح تحول علم و فناوری کشور”؛
 • عضو کمیته تلفیق “نقشه جامع علمی کشور”؛
 • مدیر و مؤسس واحد مهندسی رباتیک و اتوماسیون شرکت مهندسی توسعه سایپا؛
 • عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف؛
 • مجری بیش از 20 پروژه پژوهشی- صنعتی در فاصله سالهای 1378 تا 1393؛
 • راهنمائی 11 رساله دکتری اتمام یافته؛
 • راهنمائی 70 رساله کارشتاسی ارشد اتمام یافته؛
 • راهنمائی 70 پایان نامه کارشناسی اتمام یافته؛
 • چاپ 90 مقاله در مجلات بین المللی؛
 • ارائه 120 مقاله در کنفرانسهای علمی بین المللی؛

افتخارات:

 • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، 1387؛
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف، 1386؛
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف، 1385؛
 • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، 1379؛
 • مدال طلای سنای دانشگاه کارلتون برای رساله دکتری برتر، 1376؛
 • راهنمائی طرح منتخب جشنواره جوان خوارزمی، 1388؛
 • راهنمائی رساله دکتری برتر سال 1386 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک؛
 • راهنمائی پایان نامه برتر کارشناسی 1381 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک؛
 • راهنمائی پایان نامه برتر کارشناسی 1380 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک؛

شرح وظایف

 1. تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت وکوتاه‌مدت بنیاد در حوزه‌های فعالیت معاونت
 2. تدوین بودجة پیشنهادی سالانة بنیاد بر اساس برنامه‌ها و تبادل با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وتهیة موافقت‌نامه
 3. تدوین بودجة تفصیلی سالانة بنیاد و اصلاحیه‌های آن بر اساس برنامه‌های بنیاد
 4. تدوین برنامه‌ها، چارچوب‌ها و الگوها در قالب پیش‌نویس لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیة آن‌ها در قالب قوانین توسعه‌ای پنج ساله و بودجة سالانه
 5. طرح‌ریزی و رصد فعالیت‌های بنیاد به‌منظور تخصیص کارامد و اثربخش منابع وتلفیق و هماهنگ ساختن بودجة پیشنهادی واحدها با خط‌مشی و اهداف بنیاد در قالب برنامه‌های بودجه‌ای
 6. نظارت بر انطباق فعالیت‌های بنیاد با اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی و برنامه‌های پنج‌سالة توسعة کشور
 7. پیگیری تخصیص اعتبارات بودجه و تهیة گزارش‌های ماهانه و سالانه از تخصیص‌های دریافتی
 8. تأمین و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق مقررات، تهیة‌گزارش‌های دوره‌ای از میزان تخصیص اعتبار به برنامه‌ها یا واحدهای سازمانی بنیاد و میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها
 9. تهیه و تنظیم گزارش سالانةامور اجرایی و مطالعاتی معاونت
 10. جمع‌آوری، تلفیق و نگهداری اطلاعات مختلف آماری بنیاد و برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به‌منظور بهره‌مندی و ارائه اطلاعات روزآمد
 11. برنامه‌ریزی، مدیریت و استقرار نظام جامع آمار، ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و تدوین گزارش عملکرد بنیاد
 12. مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های تحول و ارتقای سطح کارایی و بهره‌وریبا استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت، چرخة مدیریت بهره‌وری و مشابه آن
 13. تعامل و ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور
 14. نظارت برحسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، نظام‌ها و روش‌های انجام کار، ساختار نیروی انسانی، ساختار سازمانی و انعکاس موانع اجرایی شدن قوانین و مقرارت به مبادی ذی‌ربط
 15. برنامه‌ریزی برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و مهارتی‌کارکنان و مدیران در چارچوب برنامة جامع نیروی انسانی
 16. برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مستمر دوره‌های آموزشیبه‌منظورسنجش اثربخشی برنامه‌ها و تطابق آنها با برنامة جامع نیروی انسانی
 17. پیگیری امور نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرایی
 18. بازنگری و اصلاح ساختار متناسب بنیاد با نیازها، الزامات و تحولات محیطی از طریق بررسی و مطالعة مستمر، تهیه و تنظیم اهداف، شرح وظایف و مشابه آن
 19. مطالعه و بررسی مستمر وظایف واحدهای سازمانی بنیادبه‌منظور ارائة پیشنهاد تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدهای سازمانی و حذف موازی‌کاری، تکرار و تداخل وظایف و رفع موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی
 20. تدوین شرح وظایف واحدها و سمت‌های سازمانی و نظارت بر حُسن اجرای آن
 21. بازمهندسی وظایف و فرایندهای سازمانی به منظورمنطقی‌کردنو تطبیق فعالیت‌ها با مأموریت‌ها و اهداف بنیاد
 22. نظارت برفرایندها و روش‌های انجام کار، حذف تشریفات زائد، ساده‌کردن و ایجاد سرعت در مراحل انجام فعالیت‌ها
 23. پایش مستمر فرایندها و روش‌های گردش‌کار به‌منظور اصلاح و بهبود نظام‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار
 24. برنامه‌ریزی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد و اقدام برای اجرایی شدن دستورعمل‌ها
 25. نظارت بر چگونگی تدوین طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بنیاد
 26. نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه، نگهداری و احداث ساختمان‌های موردنیاز بنیاد
 27. نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به منظور تطبیق با اهداف و سیاست‌های بنیاد

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
آشنایی با معاون برنامه ریزی و نظارت

 • دکتر غلامعلی منتظر

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرّس

 • آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رشته: مهندسی برق
 • تخصص: مهندسی فنّاوری اطلاعات مرتبة علمی: دانشیار

سوابق علمی:

 • تألیف بیش از 290 مقاله درمجلات معتبر علمی
 • – پژوهشی وکنفرانسهای ملّی وبین‌المللی
 • تألیف سه عنوان‌کتاب
 • ترجمة دوعنوان‌کتاب
 • مدیر 48 طرح تحقیقاتی ملّی
 • مدیر 3 طرح تحقیقاتی بین‌المللی
 • داور 44 مجلة علمی- پژوهشی ملّی وبین‌المللی

زمینه‌های تحقیقاتی

 • نرم رایانش (شبکة عصبی مصنوعی، نظریة فازی، مجموعه‌های نادقیق، الگوریتم ژنتیکی، هوش انبوه)
 • فنّاوری اطلاعات (یادگیری الکترونیکی، سیاستگذاری فنّاوری اطلاعات، توسعة اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی)
 • سیاستگذاری علم وفنّاوری (سیاستگذاری آموزش عالی و پژوهش، آینده پژوهی فنّاوری، ترویج علم و فنّاوری)

سوابق اجرایی:

 • مدیر دفتر نشر دانشگاه تربیت مدرّس )1376 -1379(
 • رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرّس (1377- 1380(
 • بنیانگذار و رئیس پژوهشکدة فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرّس (1380- 1382)؛
 • مشاور معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری (1380- 1382)؛
 • مدیرکل‌ّ دفتر امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری (1382 – 1385)؛
 • مدیرکل دفتر آموزشهای عالی آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (1382- 1385)؛
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (1385 – 1388)؛
 • معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران )1388- 1389(
 • قائم مقام رئیس پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران )1389 – 1392(
 • مشاور پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان (1388 – 1392(
 • مشاور علمی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی (1388 تاکنون)
 • رئیس کارگروه فنّاوری اطلاعات، معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری (1389- 1391(
 • معاون پژوهش و برنامه‌ریزی، بنیاد ملّی نخبگان، (1392 تاکنون)

جوایز وافتخارات

 • دانشجوی نمونة کشور (1373)؛
 • دانشجوی ممتاز ایران در رشته مهندسی برق (1377)؛
 • برندة جایزة‌کتاب سال دانشگاهی ایران (1381)؛
 • پژوهشگر برگزیدة آیسسکو (1382)؛
 • برگزیدة نوزدهمین جشنوارة بین‌المللی خوارزمی (1384)؛
 • متخصص برجستة فنّاوری اطلاعات کشور (1388)؛
 • رئیس انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران (1390 تاکنون)؛

شرح وظایف

 1. تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت وکوتاه‌مدت بنیاد در حوزه‌های فعالیت معاونت
 2. تدوین بودجة پیشنهادی سالانة بنیاد بر اساس برنامه‌ها و تبادل با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وتهیة موافقت‌نامه
 3. تدوین بودجة تفصیلی سالانة بنیاد و اصلاحیه‌های آن بر اساس برنامه‌های بنیاد
 4. تدوین برنامه‌ها، چارچوب‌ها و الگوها در قالب پیش‌نویس لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیة آن‌ها در قالب قوانین توسعه‌ای پنج ساله و بودجة سالانه
 5. طرح‌ریزی و رصد فعالیت‌های بنیاد به‌منظور تخصیص کارامد و اثربخش منابع وتلفیق و هماهنگ ساختن بودجة پیشنهادی واحدها با خط‌مشی و اهداف بنیاد در قالب برنامه‌های بودجه‌ای
 6. نظارت بر انطباق فعالیت‌های بنیاد با اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی و برنامه‌های پنج‌سالة توسعة کشور
 7. پیگیری تخصیص اعتبارات بودجه و تهیة گزارش‌های ماهانه و سالانه از تخصیص‌های دریافتی
 8. تأمین و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق مقررات، تهیة‌گزارش‌های دوره‌ای از میزان تخصیص اعتبار به برنامه‌ها یا واحدهای سازمانی بنیاد و میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها
 9. تهیه و تنظیم گزارش سالانةامور اجرایی و مطالعاتی معاونت
 10. جمع‌آوری، تلفیق و نگهداری اطلاعات مختلف آماری بنیاد و برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به‌منظور بهره‌مندی و ارائه اطلاعات روزآمد
 11. برنامه‌ریزی، مدیریت و استقرار نظام جامع آمار، ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و تدوین گزارش عملکرد بنیاد
 12. مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های تحول و ارتقای سطح کارایی و بهره‌وریبا استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت، چرخة مدیریت بهره‌وری و مشابه آن
 13. تعامل و ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور
 14. نظارت برحسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، نظام‌ها و روش‌های انجام کار، ساختار نیروی انسانی، ساختار سازمانی و انعکاس موانع اجرایی شدن قوانین و مقرارت به مبادی ذی‌ربط
 15. برنامه‌ریزی برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و مهارتی‌کارکنان و مدیران در چارچوب برنامة جامع نیروی انسانی
 16. برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مستمر دوره‌های آموزشیبه‌منظورسنجش اثربخشی برنامه‌ها و تطابق آنها با برنامة جامع نیروی انسانی
 17. پیگیری امور نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرایی
 18. بازنگری و اصلاح ساختار متناسب بنیاد با نیازها، الزامات و تحولات محیطی از طریق بررسی و مطالعة مستمر، تهیه و تنظیم اهداف، شرح وظایف و مشابه آن
 19. مطالعه و بررسی مستمر وظایف واحدهای سازمانی بنیادبه‌منظور ارائة پیشنهاد تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدهای سازمانی و حذف موازی‌کاری، تکرار و تداخل وظایف و رفع موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی
 20. تدوین شرح وظایف واحدها و سمت‌های سازمانی و نظارت بر حُسن اجرای آن
 21. بازمهندسی وظایف و فرایندهای سازمانی به منظورمنطقی‌کردنو تطبیق فعالیت‌ها با مأموریت‌ها و اهداف بنیاد
 22. نظارت برفرایندها و روش‌های انجام کار، حذف تشریفات زائد، ساده‌کردن و ایجاد سرعت در مراحل انجام فعالیت‌ها
 23. پایش مستمر فرایندها و روش‌های گردش‌کار به‌منظور اصلاح و بهبود نظام‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار
 24. برنامه‌ریزی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد و اقدام برای اجرایی شدن دستورعمل‌ها
 25. نظارت بر چگونگی تدوین طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بنیاد
 26. نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه، نگهداری و احداث ساختمان‌های موردنیاز بنیاد
 27. ظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به منظور تطبیق با اهداف و سیاست‌های بنیاد

معاونت توسعه مدیریت و منابع
آشنایی با معاون
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان: دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رشته: باستان شناسی، دانشگاه برادفورد انگلستان
مرتبه علمی: دانشیار

برخی مسؤلیت‌های علمی- اجرایی:

 • معاون اداری مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس (به مدت 6 سال).
 • مدیر دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
 • معاون اداری مالی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • بنیانگذار و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
 • معاون اداری مالی دانشگاه مازندران
 • مدیر امور پایگاه‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
 • معاون پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
 • سرپرست پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
 • عضو هیأت امناء پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به مدت 4 سال.
 • عضو کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو (به مدت 2 سال).
 • عضو هیأت نمایندگی ایران در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو برای دفاع از پرونده بیستون جهت ثبت در فهرست آثار جهانی در کشور لیتوانی سال 2006
 • عضو هیأت نمایندگی ایران در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو برای دفاع از پرونده مجموعه کلیساهای ایران برای ثبت در فهرست آثار جهانی در شهر کبک کشور کانادا سال 2008
 • عضو هیأت مؤسس موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر.
 • رییس موسسه آموزش عالی مارلیک به مدت 6 سال.
 • بنیانگذار و عضو هیأت مؤسس انجمن علمی باستان شناسی ایران.
 • رئیس هیأت مدیره انجمن علمی باستان شناسی ایران (از مهر 1390 ادامه دارد).
 • عضو هیأت تحریریه مجله The International Journal of Humanities (از سال 1386 ادامه دارد)
 • مدیر داخلی مجله The International Journal of Humanities (از سال 1389 ادامه دارد)
 • مدیر مسئول مجله International Journal of the Society of Iranian Archaeologist از سال 1392.

بیش از 30 مقاله ارائه شده در همایشهای ملی و بین‌المللی
بیش از 50 مقاله چاپ شده و در دست چاپ در مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی

طرح‌های پژوهشی و ملی اجرا شده:

 1. طرح پژوهشی “بررسی باستان شناسی غرب مازندران”، طرح پژوهشی انجام شده، مصوب دانشگاه مازندران 80-1379.
 2. طرح پژوهشی ” گمانه زنی و لایه نگاری تپه کلار کلاردشت” فصل اول، مصوب پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، شهریور 1385.
 3. “طرح پژوهشی بررسی باستان شناسی منطقه کلاردشت” مصوب پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، فروردین 1386.
 4. طرح تحقیقاتی (ملی) “تهیه نقشه باستان شناسی استان مازندران”، کارفرما: پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ مجری: دانشگاه تربیت مدرس؛ مدیر پروژه: سید مهدی موسوی کوهپر؛ 1386.
 5. طرح پژوهشی “شناسائی و بررسی معادن ومراکز قلزگری باستان در دامنه‌های شمالی البرز: اولویت اول غرب مازندران”، مصوب دانشگاه تربیت مدرس. 1384.
 6. طرح پژوهشی ” گمانه زنی و لایه نگاری تپه کلار کلاردشت” فصل دوم، مصوب پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، شهریور 1387.
 7. طرح پژوهشی ” مطالعات باستان شناسی طرح سیستم انتقال آب رودخانه سزار به مخزن سد بختیاری؛ کارفرما: شرکت آب و نیروی ایران؛ مجری: دانشگاه تربیت مدرس؛ مدیر پروژه: سید مهدی موسوی کوهپر؛ زمستان 1389.

شرح وظایف

 1. تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت وکوتاه‌مدت بنیاد در حوزه‌های فعالیت معاونت
 2. تدوین بودجة پیشنهادی سالانة بنیاد بر اساس برنامه‌ها و تبادل با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وتهیة موافقت‌نامه
 3. تدوین بودجة تفصیلی سالانة بنیاد و اصلاحیه‌های آن بر اساس برنامه‌های بنیاد
 4. تدوین برنامه‌ها، چارچوب‌ها و الگوها در قالب پیش‌نویس لایحه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیة آن‌ها در قالب قوانین توسعه‌ای پنج ساله و بودجة سالانه
 5. طرح‌ریزی و رصد فعالیت‌های بنیاد به‌منظور تخصیص کارامد و اثربخش منابع وتلفیق و هماهنگ ساختن بودجة پیشنهادی واحدها با خط‌مشی و اهداف بنیاد در قالب برنامه‌های بودجه‌ای
 6. نظارت بر انطباق فعالیت‌های بنیاد با اهداف تعیین شده در اسناد فرادستی و برنامه‌های پنج‌سالة توسعة کشور
 7. پیگیری تخصیص اعتبارات بودجه و تهیة گزارش‌های ماهانه و سالانه از تخصیص‌های دریافتی
 8. تأمین و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق مقررات، تهیة‌گزارش‌های دوره‌ای از میزان تخصیص اعتبار به برنامه‌ها یا واحدهای سازمانی بنیاد و میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها
 9. تهیه و تنظیم گزارش سالانةامور اجرایی و مطالعاتی معاونت
 10. جمع‌آوری، تلفیق و نگهداری اطلاعات مختلف آماری بنیاد و برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به‌منظور بهره‌مندی و ارائه اطلاعات روزآمد
 11. برنامه‌ریزی، مدیریت و استقرار نظام جامع آمار، ارزیابی عملکرد و بهره‌وری و تدوین گزارش عملکرد بنیاد
 12. مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های تحول و ارتقای سطح کارایی و بهره‌وریبا استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت، چرخة مدیریت بهره‌وری و مشابه آن
 13. تعامل و ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور
 14. نظارت برحسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، نظام‌ها و روش‌های انجام کار، ساختار نیروی انسانی، ساختار سازمانی و انعکاس موانع اجرایی شدن قوانین و مقرارت به مبادی ذی‌ربط
 15. برنامه‌ریزی برای ارتقای توانمندی‌های دانشی و مهارتی‌کارکنان و مدیران در چارچوب برنامة جامع نیروی انسانی
 16. برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مستمر دوره‌های آموزشیبه‌منظورسنجش اثربخشی برنامه‌ها و تطابق آنها با برنامة جامع نیروی انسانی
 17. پیگیری امور نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرایی
 18. بازنگری و اصلاح ساختار متناسب بنیاد با نیازها، الزامات و تحولات محیطی از طریق بررسی و مطالعة مستمر، تهیه و تنظیم اهداف، شرح وظایف و مشابه آن
 19. مطالعه و بررسی مستمر وظایف واحدهای سازمانی بنیادبه‌منظور ارائة پیشنهاد تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدهای سازمانی و حذف موازی‌کاری، تکرار و تداخل وظایف و رفع موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی
 20. تدوین شرح وظایف واحدها و سمت‌های سازمانی و نظارت بر حُسن اجرای آن
 21. بازمهندسی وظایف و فرایندهای سازمانی به منظورمنطقی‌کردنو تطبیق فعالیت‌ها با مأموریت‌ها و اهداف بنیاد
 22. نظارت برفرایندها و روش‌های انجام کار، حذف تشریفات زائد، ساده‌کردن و ایجاد سرعت در مراحل انجام فعالیت‌ها
 23. پایش مستمر فرایندها و روش‌های گردش‌کار به‌منظور اصلاح و بهبود نظام‌ها، فرایندها و روش‌های انجام کار
 24. برنامه‌ریزی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد و اقدام برای اجرایی شدن دستورعمل‌ها
 25. نظارت بر چگونگی تدوین طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بنیاد
 26. نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه، نگهداری و احداث ساختمان‌های موردنیاز بنیاد
 27. نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به منظور تطبیق با اهداف و سیاست‌های بنیاد

ستاداجرایی‎سازی‎سندراهبردی‎نخبگان
آشنایی با رئیس
دکتر آریا الستی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی مکانیک رتبه علمی: استاد

سوابق اجرائی:

 • رئیس ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان 1392 تا کنون؛
 • معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 1388 تا 1392؛
 • عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 1391 تا 1392؛
 • رئیس شورای راهبری طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) 1388 تا 1392؛
 • دبیر 4 دوره جشنواره‌های بین‌المللی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی 1389 تا 1392؛
 • دبیر 4 دوره همایش‌های ملی نخبگان جوان 1389 تا 1392؛
 • عضو ستاد توسعه صنایع و فناوری هوا فضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1389 تا 1392؛
 • رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1384 تا 1388؛
 • عضو کمیسیون دائم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1385 تا 1388؛
 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافت، 1385 تا 1388؛
 • مدیر مسئول مجله سیاست علم و فناوری و مجله دانشگر، 1384 تا 1388؛
 • معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1383 تا 1384؛
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. 1380 تا 1383؛
 • رئیس مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف. 1378 تا 1380؛
 • معاون آموزشی پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی.1376 تا 1378؛

سوابق علمی و پژوهشی:

 • عضو هیات مدیره انجمن رباتیک ایران 1393؛
 • عضو هیات مؤسس انجمن رباتیک ایران 1390؛
 • عضو هیات امنا بنیاد توسعه علوم و فناوری‌های هوافضای ایران (سازمان مردم نهاد) 1392؛
 • دبیر ستاد تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان. 1389 –1391؛
 • مدیر طرح ملی “پایلوت آینده نگاری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران 1404 (پامفا)؛
 • عضو کمیته علمی و راهبردی “طرح تحول علم و فناوری کشور”؛
 • عضو کمیته تلفیق “نقشه جامع علمی کشور”؛
 • مدیر و مؤسس واحد مهندسی رباتیک و اتوماسیون شرکت مهندسی توسعه سایپا؛
 • عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف؛
 • مجری بیش از 20 پروژه پژوهشی- صنعتی در فاصله سالهای 1378 تا 1393؛
 • راهنمائی 11 رساله دکتری اتمام یافته؛
 • راهنمائی 70 رساله کارشتاسی ارشد اتمام یافته؛
 • راهنمائی 70 پایان نامه کارشناسی اتمام یافته؛
 • چاپ 90 مقاله در مجلات بین المللی؛
 • ارائه 120 مقاله در کنفرانسهای علمی بین المللی؛

افتخارات:

 • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، 1387؛
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف، 1386؛
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف، 1385؛
 • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، 1379؛
 • مدال طلای سنای دانشگاه کارلتون برای رساله دکتری برتر، 1376؛
 • راهنمائی طرح منتخب جشنواره جوان خوارزمی، 1388؛
 • راهنمائی رساله دکتری برتر سال 1386 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک؛
 • راهنمائی پایان نامه برتر کارشناسی 1381 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک؛

. راهنمائی پایان نامه برتر کارشناسی 1380 به انتخاب انجمن مهندسان مکانیک؛

دفتر امور بین‌الملل

درباره ما

آذرماه سال ۱۳۹۲ با تدبیر و تصمیم ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان، بخش جدیدی در بنیاد با عنوان دفتر امور بین‌الملل ایجاد شد. این دفتر با رویکرد استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر ایرانی غیرمقیم در راستای ارتقای ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور و همینطور برقراری ارتباط با نخبگان سایر کشورها و تسهیل استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها فعالیت خود را آغاز نمود. ما با بررسی‌های دقیق و کارشناسی و مطالعه تجربیات سایر کشورها در استفاده از ظرفیت نخبگان و با استفاده از راهکارهای جدید قصد داریم مکانیزمی جهت بهره‌مندی از استعدادها و تجارب ارزشمند ایرانیان نخبه غیرمقیم در حوزه‌های علمی و فناوری با تأکید بر مدل چرخش مغزها ارائه نماییم.

شبکه همکاران

 • وزارت امورخارجه (اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور، اداره همکاری‌های علمی و فناوری)
 • دانشگاه‌های برتر
 • پارک‌های علم و فناوری
 • پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 • تشکل‌ها و شبکه‌های علمی ایرانیان در خارج از کشور

طرح‌ها و برنامه‌ها

با توجه به‌اینکه نخبگان و استعدادهای برتر ایرانی غیرمقیم دامنه شمول گسترده‌ای داشته و دارای تخصص و تجارب متفاوت علمی و تخصصی در سطوح مختلف می‌باشند، بدیهی است که تنها با ارائه یک طرح و برنامه نمی‌توان پاسخگوی نیازهای تمامی این افراد بود. در این راستا پس از مطالعه کیفی و کمی جوامع نخبگانی ایرانیان غیرمقیم و بررسی نیازها و چالش‌های پیش‌رو، این دفتر با رویکرد افزایش تردد و چرخش مغزهای ایرانی غیرمقیم و استفاده از ظرفیت ایشان در توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور، متخصصین و دانشمندان ایرانی غیرمقیم را به چهار گروه کلی ذیل تقسیم‌بندی نموده است:

 1. دانش‌آموختگان ایرانی مقطع دکتری از دانشگاه‌های برتر دنیا
 2. اساتید برجسته ایرانی در دانشگاه‌های برتر دنیا
 3. متخصصین و مدیران برجسته ایرانی در مراکز علمی و شرکت‌های برتر دنیا در حوزه‌های فناوری
 4. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران موفق ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری

این دفتر برای هر کدام از گروه‌های نخبگانی فوق با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن‌ها طرح‌هایی را ارائه خواهد نمود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید. شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.