صندوق توسعه فناوری ایرانیان

خدمات

صـدور انواع ضمانت‌نامه

ما با شرایط ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم

پیچیدگی و تخصص گرایی در حوزه‌های دانش‌بنیان ضرورت استفاده از ضمانت‌نامه را بیشتر از قبل آشکار می‌کند. بانک‌ها به دلیل عدم آشنایی کافی و ناتوانی در ارزیابی فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور تمایلی به ارائه ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل شده ندارند.
صندوق توسعه فناوری ایرانیان با توجه به اختیارات قانونی مصوب هیئت‌وزیران، رسالت خود را صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور قرار داده است. ما انواع ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و تعهدات، پیش‌پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت، کسور وجه‌الضمان و غیره را صادر می‌کنیم.
آیین نامه صدور ضمانت نامه

tm-jsp

کارگزاری مالی

بسیاری از نهادها و سازمان‌ها از خدمات کارگزار ما استفاده می‌کنند
نهادها و سازمان‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از منابع مالی هزینه شده در حوزه‌های فناوری و نوآوری در اختیاردارند. واگذاری عاملیت اجرایی این منابع مالی، فرصت را برای سیاست‌گذاری و طراحی نقشه پیشرفت کشور فراهم می‌کند. تهیه گزارش‌های ارزیابی و اعتبارسنجی، عاملیت اعطای انواع تسهیلات، مدیریت وجوه اداره شده، ارزیابی طرح‌ها و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها ازجمله خدماتی است که صندوق توسعه فناوری ایرانیان برای سیاست‌گذاران، سازمان‌های دولتی و خصوصی پیش‌بینی کرده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد نانو از مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که صندوق ایرانیان کارگزار منابع مالی آن‌ها است. کلیه امور مربوط به ارزیابی و اعتبارسنجی و تهیه گزارش‌های نظارتی برای پرونده‌های معرفی‌شده انجام می‌گیرد.

ارائه انواع تسهیلات

حمایت از شرکت‌های فعال
صندوق توسعه فناوری ایرانیان آمادگی دارد؛ در قالب عقود مبادله‌ای به‌منظور رفع مشکل نقدینگی شرکت‌ها وام در اختیار آن‌ها قرار دهد. از انواع خدمات مالی در این حوزه می‌توان به تسهیلات قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، خرید دین و پیش‌خرید اشاره کرد. همچنین این صندوق آمادگی دارد تا طرح‌های دانش‌بنیان را در قالب عقود مشارکتی تأمین مالی نماید.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صندوق توسعه فناوری ایرانیان به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای فناور در طرح‌های فناورانه و نوآور سرمایه‌گذاری می‌نماید. ما شرکت‌هایی را که سطح نوآوری نسبتاً بالایی دارند و مراحل رشد خود را سپری نموده‌اند؛ کمک می‌کنیم تا با آمادگی بیشتر در بازارهای جدید حضور یابند.
اگر صاحب طرح جذاب برای سرمایه‌گذاری هستید، فرم “تماس با ما” را تکمیل و ارســال نمایید.

lg_1449292608_021c3e647fd83328facc0e0bf450ca05قوانین و مجوزها

ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهش و فناوری، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت صندوق‌های دولتی موجود را تقویت نماید. همچنین باید تدبیری اتخاذ نماید که امکان استفاده این صندوق‌ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرا فراهم گردد.
اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری به شماره ۶۲۷۲۴/ ت ۲۴۷۲۱ ه توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به استناد ماده ۱۰۰ قانون سوم توسعه به تصویب رسید.
دانلود اساسنامه

ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
در برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف است به‌منظور توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان و فناور، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و همچنین گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها به تأسیس و توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری کمک نماید.

آئین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور
این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده است.
به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالأخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع موردنیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

مجوزهای قانونی تأسیس صندوق توسعه فناوری ایرانیان

  1. مصوبه کارگروه هماهنگی ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳/۹۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ مبنی بر موافقت کارگروه با ثبت صندوق توسـعه فناوری ایرانیان – مشاهده
  2. تأییدیه ثبتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۱۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ – مشاهده
  3. تأییدیه ثبتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۸۸۷۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ – مشاهده

تشکیل پرونده

فرایند تشکیل پرونده در صندوق توسعه فناوری ایرانیان

اقدامات مربوط به متقاضی
ارســال اطلاعات اولیه و مدارک مربوطه
متقاضی باید فرم اطلاعات اولیه خود را تکمیل و به همراه مدارک و مســتندات به صندوق ارسال نماید.
کلیه مدارک و فرم‌ها بایستی مطابق باراهنمای طبقه‌بندی مدارک در قالب فایل الکترونیکی بصورت لوح فشرده به آدرس صندوق ارسال شوند، بدیهی است صحت مدارک ارائه شده در جلسه بازدید از شرکت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارسال اصل فرم رضایت نامه حقیقی و حقوقی به همراه لوح فشــرده الزامی است.
دانلود فرم اطلاعات متقاضی
دانلود فرم رضایت نامه حقیقی و حقوقی
دانلود نحوه طبقه بندی مدارک تشکیل پرونده

واریز هزینه تشــــکیل پرونده و اعتبارســنجی
متقاضی باید هزینه مربوط به تشــکیل پرونده و اعتبارســنجی را به حساب زیر واریز نماید.
هزینه ارزیابی برای شرکت‌های مستقر در تهران: ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال
هزینه ارزیابی برای شرکت‌های خارج از تهران در صورتی که بازدید در یک روز پایان پذیرد ۶، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال می‌باشد. شایان ذکر است که وسیله ایاب و ذهاب بایستی توسط متقاضی فراهم شود.
– حســاب پاسارگاد (سه راه تهران ویلا): ۳۸۱۱۱۰۱۱۱۰۰۳۲۱۱
– شماره شــــبا: IR500570038111011100321001
ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت می‌باشد و هیچگونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی‌کند.
untitled1ارسال نامه درخواســـت
پس از اتمام اعتبارسنجی؛ متقاضی باید درخواست خود را بصورت کتبی همراه با ملحقات و پیوست‌ها به صندوق ارسال نماید.
در نامه درخواست ضمانت نامه باید مبلغ ضمانت نامه، نوع ضمانت نامه، ذینفع و تاریخ سررســید آن مشخصاً قید گردد.
در نامه درخواست تسهیلات باید مبلغ تســهیلات، مدت زمان، نوع تســهیلات و محل هزینه کرد آن مشخصاً قید گردد.

اقدامات مربوط به صندوق توسعه فناوری ایرانیان
اعتبارســنجی و اعلام ســقف اعتباری متقاضی
این مرحله شامل بررسی مدارک ارسالی از طرف متقاضی، اخذ استعلام‌های لازم و بازدید از محل فعالیت شرکت است که در کمتر از ۵ روز کاری انجام می‌گیرد.
بررسی پرونده در کارگروه اعتبارات و اطلاع رسانی مصــوبات
مصوبات کارگروه و جزئیات شرایط دریافت خدمت تا ۲ روز (روز کاری) پس از وصول نامه درخواست به متقاضی اعلام می‌شود.
تنظیم قرارداد
قرارداد و اســناد مربوط به درخواست متقاضی توسط معاونت اعتبارات تنظیم و به متقاضی بمنظور انعقاد قرارداد اطلاع رســـانی می‌شود.
عقد قرارداد در محل صندوق
کلیه مدارک و ملزومات مهم بمنظور عقد قرارداد توسط مسـئول قراردادها به متقاضی اطلاع رسـانی خواهد شد.

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.