مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

آشنایی با ما

تاریخچه

 

تاریخچه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

سابقه برنامه ریزی توسعه در ایران به سال ۱۳۲۷ برمی گردد که اولین برنامه توسعه کشور بوسیله متخصصان خارجی تنظیم گردید و سازماندهی برای برنامه ریزی نیز در سال ۱۳۲۸ طراحی شد.
در بخش آموزش عالی در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد و نیز موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی به عنوان سازمانی مستقل در جهت همکاری و همفکری با وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۴۸ پس از طی مراحل قانونی بوجود آمد و در سال ۱۳۶۰ منحل گردید.
بدین ترتیب با انحلال موسسه تحقیقات متاسفانه نیروی انسانی با تجربه آن هم در سطح دانشگاهها، وزارت و کشور پراکنده گردیدند. در جریان طراحی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تدوین برنامه بخش آموزش عالی و تحقیقات، کمبود مطالعات و تحقیقات و اطلاعات مستند علمی و نیروی انسانی متخصص، با تجربه، کاردان و آشنا به امر برنامه ریزی توسعه در آموزش عالی احساس گردید که پس از بررسی‌های کارشناسی توسط متخصصان اقتصاد، برنامه ریزی و مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی از دانشگاههای تهران، تربیت معلم تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد، طی ۳۵ جلسه ۶ ساعته مسائل و مشکلات آموزش عالی بررسی شد و به منظور چگونگی امر نهادی کردن پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی با استفاده از تجربیات گذشته پیشنهاد گردید که موسسه‌ای با نام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تأسیس گردد. در این زمینه، اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۵ توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.
این موسسه عملاً از سال ۱۳۷۰ با امکانات مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی، که از واحدهای تابعه معاونت آموزشی وزارت متبوع است، شروع به کار نمود و با گذشت مدت زمانی در حدود ۲ سال، سرانجام تشکیلات و نمودار سازمانی آن در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۲ به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.
اهداف

 1. زمینه سازی مناسب برای تأمین اهداف و مأموریتهای “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”
 2. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی در نظام آموزش عالی کشور
 3. زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط ماده

 
moassese-pajohesh
 

ارکان موسسه

هیات امنا

 • وظایف هیأت امنای مؤسسه به شرح مصوبه جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی خواهد بود.

رئیس مؤسسه
کارویژه‌ها

 • اجرای مصوبات هیأت امنا
 • اجرای مصوبات شورای مؤسسه
 • پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه
 • پیشنهاد طرح تشکیلاتی مؤسسه
 • تعیین برنامه کار واحدهای تابعه مؤسسه و نظارت بر حسن اداره امور
 • صدور دستور درباره امور استخدامی، مالی و سازمانی مؤسسه
 • نصب و عزل کارکنان مؤسسه
 • پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم به هیأت امنای جهت تصویب
 • تشکیل جلسات شورای مؤسسه
 • اقدام برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی و اختصاصی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی و غیره

 
شورای مؤسسه
کارویژه‌ها

 • تدوین خط مشی کلی مؤسسه
 • تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا
 • بررسی و تأیید برنامه‌های کلان آموزش عالی کشور برای ارائه به وزیر علوم، تحقیقات وفناوری
 • بررسی و تأیید برنامه‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی موسسه
 • بررسی و تصویب آیین نامه‌ها و دستور العمل های اجرایی مؤسسه
 • ارزشیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی مؤسسه
 • تعیین ضوابط تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های علمی و پژوهشی مؤسسه
 • اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایلی که رئیس مؤسسه به شورا احاله می‌کند
 • شورا می‌تواند بنا به ضرورت با تشکیل کمیته‌های تخصصی، بخشی از وظایف خود را به کمیته‌های مذکور تفویض کند

 
کارویژه‌ها
وظایف کلی مؤسسه

 • جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش در زمینه خط مشی‌ها و فعالیتهای اجرایی آموزش عالی و پیشنهاد راه حل‌های مناسب در جهت نیل به اهداف پیشبینی شده به مراجع ذیصلاح
 • تحقیق در زمینه تواناییهای موجود بخش آموزش عالی و بررسی قابلیتها
 • ایجاد پایگاه اطلاعات آموزش عالی در چهارچوب وظایف پیش بینی شده، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی آموزش عالی و عنداللزوم انتشار و ارائه آن
 • پژوهش برای دستیابی به بهترین و مناسب‌ترین فنون و روشهای برنامه ریزی با مطالعه تطبیقی نظام‌های آموزش عالی
 • تحقیق در زمینه منابع تأمین مالی آموزش عالی
 • تهیه طرح آمایش آموزش عالی کشور و تهیه برنامه‌های جامع بلند مدت و میان مدت و مکان یابی جهت تأسیس و توسعه مراکز آموزش عالی و اراِئه آن به مراجع ذیصلاح
 • تحقیق در زمینه عملکرد بخش آموزش و مقایسه آن با اهداف تعیین شده
 • پژوهش پیرامون عوامل مؤثر در آموزش عالی نظیر مدیریت، اعضای هیأت علمی، دانشجو و کارکنان، تجهیزات، کتابخانه‌ها و ابنیه و اماکن آموزشی و …
 • پژوهش در زمینه انطباق برنامه‌های آموزش عالی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 • پژوهش پیرامون ارتباط زمینه تحصیلی با اشتغال فارغ التحصیلان و تهیه آمار مربوط به نیازهای بازار کار به تخصصهای آموزش عالی و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح
 • پژوهش در زمینه فعالیت‌های انجمن‌های علمی و ارائه پیشنهاد به منظور جهت دادن آن در راستای اهداف آموزش عالی کشور
 • بررسی سمینارهای علمی یا تخصصی در چارچوب وظایف پیش بینی شده
 • پژوهش درباره معیارهای معتبر مربوط به ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در رابطه با سیاستهای توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی کشور
 • برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارت مدیران و برنامه ریزان در بخش آموزش عالی انتشار نتایج تحقیقات و بررسی‌های انجام شده
 • گسترش فرهنگ آماری و اطلاع رسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
 • پژوهش درباره برنامه‌های علمی و آموزشی برای ترویج فرهنگ اسلامی در محیطهای علمی و دانشگاهی
 • مطالعه درباره استفاده بهینه ارتباطات بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی در داخل و خارج از کشور
 • مطالعه در کیفیت دروس دانشگاهی از حیث انطباق با نیازهای کشور
 • مطالعه و پیشنهاد سیاستهای برنامه ریزی آموزش به مراجع ذیصلاح

 

ساختار سازمانی

حوزه ریاست

وظایف رئیس مؤسسه

 • اجرای مصوبات هیأت امنا
 • اجرای مصوبات شورای علمی مؤسسه
 • پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه
 • پیشنهاد طرح تشکیلاتی مؤسسه
 • تعیین برنامه کار واحدهای تابعه مؤسسه و نظارت بر حسن اداره امور
 • صدور دستور درباره امور استخدامی، مالی وسازمانی مؤسسه
 • نصب و عزل کارکنان مؤسسه
 • پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم به هیأت امنا جهت تصویب
 • تشکیل جلسات شورای علمی مؤسسه
 • اقدام برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی و اختصاصی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی و غیره

 
دفتر رئیس و روابط عمومی
وظایف

 • برنامه‌ریزی و تنظیم امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت امنا و سایر جلسات مربوط به رئیس مؤسسه
 • انجام امور مربوط به دیدارهای رئیس مؤسسه
 • راهنمایی مراجعین به واحدهای ذیربط
 • توزیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به واحدهای تابعه مؤسسه
 • تهیه نامه‌ها و گزارشهای لازم مربوط به رئیس مؤسسه
 • اجرای مراسم مربوط به بزرگداشتها و اعیاد و سمینارها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی
 • انجام امور مکاتبات محرمانه مؤسسه و نگهداری سوابق
 • برنامه‌ریزی در جهت حفظ امنیت و ایمنی کارکنان، تأسیسات و ساختمان مؤسسه
 • طرح و پاسخگویی به دعاوی مربوط به مؤسسه در مراجع ذیصلاح و پیگیری تا حصول نتیجه
 • پیگیری در جهت اجرای احکام صادره از مراجع قضایی
 • انجام امور حقوقی و ثبتی مؤسسه در مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر انعقاد قراردادها از جنبه‌های حقوقی و مطابقت آنها با مفاد قانون
 • جمع‌آوری و نگهداری سوابق مربوط به امور حقوقی
 • بررسی شکایات واصله و تهیه گزارشهای لازم
 • ارزشیابی عملکرد واحدها و تهیه گزارشهای دوره‌ای برای رئیس مؤسسه
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان مؤسسه و واحدهای تابعه
 • دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات مربوط به مؤسسه و نگاهداری سوابق و ضمائم مربوط
 • همکاری با رسانه‌ها در معرفی فعالیت‌های موسسه
 • پیگیری مکاتبات و پاسخگویی به مراجعان در موارد لزوم
 • انجام دادن سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

 
معاونت پژوهشی موسسه
وظایف

 • نظارت بر تهیه خط مشی مؤسسه در امور پژوهشی، اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون روشهای برنامه‌ریزی آموزش عالی
 • شناخت احتیاجات و عملکرد گذشته و وضع موجود آموزش عالی و طراحی برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
 • نظارت بر طراحی برنامه‌های (بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت) توسعه آموزش عالی
 • نظارت برانجام مطالعات در زمینه نوآوری‌های آموزشی و علمی
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی مربوط به برنامه‌های درسی و انطباق آن با نیازهای کشور
 • نظارت بر تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه‌های آموزش عالی و سیاستهای اتخاذ شده در امور آموزشی، پژوهشی و مالی
 • نظارت بر تهیه وبرنامه‌های دوره‌های آموزشی برای مدیران و برنامه‌ریزان آموزش عالی و برگزاری آنها
 • تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط امور پژوهشی
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مربوط به آمایش آموزش عالی
 • ارائه طریق و نظارت بر تهیه خط‌مشی‌های مربوط به تبادل نظر درباره فعالیتهای پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر در آموزش عالی و چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و سایر عواملی که در گسترش خدمات و اطلاعات علمی مؤثرند
 • نظارت بر تأمین احتیاجات اداری و پرسنلی و انجام امور مربوط به خدمات عمومی
 • نظارت بر انجام امور مالی و حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارشهای مالی
 • مطالعه و اقدام درامر تأمین رفاه کارکنان
 • نظارت بر انجام امور استخدامی و پرسنلی
 • نظارت بر تألیف، تصنیف و ترجمه کتب علمی و فنی و انتشارات مؤسسه
 • نظارت بر تأمین منابع علمی مورد نیاز در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه و راهنمایی‌های مربوط به آن
 • نظارت بر خرید، و حفظ و نگهداری اموال، تأسیسات و بناهای مؤسسه
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام ریاست مؤسسه

 
معاونت اجرایی موسسه
وظایف

 • اجرای خط‌مشی مؤسسه در امور اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات اداری و مالی
 • تأمین احتیاجات پرسنلی و خدماتی مؤسسه
 • انجام امور مالی و حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارشهای مالی
 • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های تشکیلاتی مورد نیاز
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه
 • تأمین امور رفاهی کارکنان
 • انجام امور استخدامی و پرسنلی
 • پیش‌بینی و تأمین تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز
 • اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه‌های استخدامی
 • اقدام در مورد خریدهای مؤسسه
 • انجام امور خدماتی عمومی، و تعمیراتی و حفظ و نگهداری و حراست از اموال، تأسیسات و ساختمانهای مؤسسه
 • انجام سایر امور محوله

 
کتابخانه، انتشارات و اطلاع رسانی
معرفی کتابخانه
کتابخانه مؤسسه با توجه به رسالت، اهداف و مأموریت مؤسسه، به منظور ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران تشکیل شده است. در این کتابخانه در مجموع تعداد ۹۵۲۶ عنوان منبع علمی به صورت کتاب، طرح پژوهشی، گزارش علمی، نشریه و لوح فشرده به زبان فارسی و انگلیسی با تأکید بر حوزه آموزش عالی وجود دارد. کلیه علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان می‌توانند از خدمات تخصصی این کتابخانه استفاده کنند.
 
نمودار سازمانی – چارت
نمودار چارت سازمانی
 

برنامه راهبردی موسسه

برنامه راهبردی موسسه ۹۲-۱۳۸۷
 

گروه‌های پژوهشی

 
گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی
 
معرفی
این گروه شامل ۴ نفر عضو هیات علمی و ۱ نفر کارشناس می‌باشد.
 
 
کارویژه‌ها – وظایف

 • تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و ارائه پیشنهادها
 • تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی به منظور شناخت احتیاجات کشور به نیروی انسانی کارآزموده و متخصص
 • طراحی و پیشنهاد برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
 • تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه‌های آموزش عالی
 • تهیه واجرای طرح‌های پژوهشی مربوط به سیاستهای اتخاذ شده در تأمین منابع مالی و هزینه‌های آموزش عالی
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه جذب نیروهای متخصص از طریق ارائه برنامه‌های لازم در این مورد
 • انجام بررسی‌های لازم درباره بهره‌وری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و عرضه بازخورد لازم در این زمینه
 • انجام سایر امور محوله

 

گروه برنامه ریزی آموزش عالی

معرفی
این گروه شامل ۵ عضو هیات علمی و ۳ کارشناس می‌باشد.
 
کارویژه‌ها – وظایف

 • مشارکت در تهیه طرح آمایش آموزش عالی
 • انجام بررسی‌های لازم در مورد کاربرد روشهای برنامه‌ریزی آموزشی
 • تهیه وتنظیم برنامه‌های آموزشی با توجه به نیازهای علمی، اقتصادی و تکنولوژی کشور
 • مطالعه در زمینه توزیع دانشجویان در مراکز آموزش عالی
 • مطالعه و ایجاد بررسی‌های لازم در زمینه توسعه مراکز آموزش عالی
 • تهیه و اجرای طرحهای مربوط به شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود بخش آموزش عالی
 • نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و برنامه‌ریزان آموزش عالی
 • انجام همکاری‌های لازم با واحدهای ذیربط به منظور دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده
 • ارائه روشی برای ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استانداردهای مختلف در زمینه محتوای دروس
 • بررسی، اظهارنظر و اجرای طرحهای مربوط
 • انجام سایر امور محوله

 

گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات

 
معرفی
این گروه شامل ۴ عضو هیات علمی و ۷ کارشناس می‌باشد.
 
وظایف و مسئولیت‌های گروه – وظایف گروه

 • گردآوری اطلاعات آماری در زمینه عوامل آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
 • ذخیره اطلاعات آماری به دست آمده در بانکهای اطلاعاتی به صورت خام، یا پرورده
 • بازیابی و بازکاوی اطلاعات برای بهره‌گیری در برنامه‌ریزی‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تدوین شده وهمانندسازی مدل‌های آماری برای استخراج نتایج تا مرحله تصمیم‌گیری
 • ایجاد بانک آمار و اطلاعات در زمینه مسائل آموزش عالی کشور
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت کارشناسان، تحلیلگران و برنامه‌نویسان
 • هماهنگی با سایر واحدها
 • همکاری در تهیه و آماده‌سازی نشریات مربوط به عوامل آموزش عالی کشور، از جمله نشریات آمار آموزش عالی
 • عرضه خدمات کامپیوتری جهت انجام تحقیقات علمی و برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی باتوجه به نیازهای مؤسسه
 • بررسی، اظهار نظر و اجرای طرحهای مربوط
 • به کارگیری و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در آموزش عالی
 • اطلاع رسانی در زمینه آموزش عالی
 • مکانیزاسیون اداری
 • بررسی وضعیت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در مراکز آموزش عالی
 • آموزش استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات
 • ارتباط با مجامع ملی و بین المللی در زمینه آموزش عالی
 • انجام سایر امور محوله

 

گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی

معرفی
این گروه شامل ۴ عضو هیات علمی و ۱ کارشناس می‌باشد.
اهداف و مأموریت‌های گروه – آیتم‌ها

 • انجام مطالعات لازم در زمینه نوآوری‌های آموزش عالی
 • بررسی نوآوری‌های نظام‌های آموزش عالی در کشورهای مختلف (صنعتی، نیمه صنعتی و در حال توسعه)
 • بررسی مقایسه‌ای راهبردهای مختلف آموزش، تعلیم و فراگیری در آموزش عالی
 • مطالعه مقایسه‌ای محتوای برنامه‌های درسی نظامهای آموزش عالی (ایران با کشورهای دیگر)
 • مطالعه مقایسه‌ای درباره شیوه‌های انتخاب و گزینش دانشجو و سایر عوامل مؤثر در امر آموزش عالی کشورهای مختلف
 • انجام مطالعات در زمینه ایجاد رشته‌های جدید و عنداللزوم تفسیر محتوای برنامه‌های درسی
 • ارزیابی برنامه‌های آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم
 • بررسی اطلاعات علمی انتشار یافته به وسیله سازمانهای جهانی در زمینه آموزش‌عالی به منظور شناسایی آخرین تحولات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهان
 • کمک به برگزاری سمینارهای علمی و برقراری روابط علمی مؤسسه با مؤسسات و مجامع علمی ذیربط
 • بررسی و مطالعه پیرامون مسائل فرهنگی و اعتقادی دانشجویان
 • اجرای کارگاههای آموزشی روش تحقیق
 • بررسی، اظهارنظر و اجرای طرحهای مربوط

 

گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی

 
معرفی
این گروه شامل ۴ عضو هیات علمی و ۱ کارشناس مسئول می‌باشد.
کارویژه‌ها – کارویژه

 • بررسی نیازهای نظام آموزش عالی کشور به دانش، نگرش و مهارتهای مربوط به اداره امور آموزش عالی کشور
 • بررسی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی مناسب به منظور پرورش دانش، نگرش و توانایی‌های مورد نیاز
 • بررسی مسائل و مشکلات مدیریت مالی و اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
 • بررسی وضع موجود منابع انسانی نظام آموزش عالی کشور و پیشنهاد بهبود آن
 • تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی درباره آئین نامه‌ها و مقررات آموزشی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی
 • بررسی و پیشنهاد برگزاری سمینارهای علمی جهت ارتقای توانایی‌های مدیران آموزش عالی
 • بررسی، اظهار نظر و اجرای طرحهای مربوط

 
گروه نوآوری آموزشی و درسی
معرفی
این گروه شامل ۳ عضو هیات علمی می‌باشد.
برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵ – برنامه گروه
 
research-proposal
 
طرح‌های پژوهشی

 1. فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی ایران، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.
 2. سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی ایران، دکتر سیده مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 3. مطالعه زمینه‌های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دانشگاهی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
 4. میزان همگرایی اهداف برنامه‌های درسی دانشگاهی با اهداف ۲۰۳۰، دکتر سیده مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 5. سنجش میزان همسویی برنامه‌های درسی دانشگاهی با سیاست‌های توسعه پایدار، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 
گزارش‌های تخصصی
بررسی مقایسه ایی مراجعه داوطلبان دختر و پسر در مقطع تحصیلات تکمیلی به آموزشگاه آزاد کنکور، دکتر سیده مریم حسینی، ۱۳۹۵.
کتب تألیفی یا ترجمه‌ای
 

 • برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران، مریم حسینی و کوروش فتحی واجارگاه، ۱۳۹۵.
 • مطالعه موردی برنامه درسی دوره‌های ابتدائی و دبیرستان، جواد حاتمی، مریم حسینی و حسین محسن پور، ۱۳۹۵.

 
سخنرانی
 

 1. کاربرد پژوهش در علوم انسانی در حل مسائل جامعه، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.
 2. مفهوم برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 3. یادگیری زاید و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 4. سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 5. ارزشیابی درونی و بیرونی: ارتقا و تضمین کیفیت موزش عالی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
 6. برنامه درسی و جهانی شدن، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 
مقالات علمی
 

 1. سیاستگذاری در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.
 2. فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی ایران، دکتر نسرین نورشاهی، ۱۳۹۵.
 3. یادگیری زاید و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 4. سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان، دکتر مریم حسینی، ۱۳۹۵.
 5. ارزشیابی درونی و بیرونی: ارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
 6. جهانی شدن و برنامه درسی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.
 7. بررسی هوش هیجانی و بهره وری کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی، دکتر زهرا رشیدی، ۱۳۹۵.

 
شرکت در کنفرانس‌های داخلی
 

 1. دکتر مریم حسینی، همایش داخلی (۲ مورد)، ۱۳۹۵.
 2. دکتر زهرا رشیدی، همایش داخلی (۲ مورد)، ۱۳۹۵.

 
عضویت در مجامع و انجمن‌های علمی

 1. دکتر نسرین نورشاهی، انجمن آموزش عالی ایران، ۱۳۹۵.
 2. دکتر نسرین نورشاهی، جمعیت توسعه ایران، ۱۳۹۵.
 3. دکتر مریم حسینی، انجمن آموزش عالی ایران، ۱۳۹۵.
 4. دکتر مریم حسینی، هیات مدیره انجمن پژوهشی در نظام آموزشی، ۱۳۹۵.
 5. دکتر مریم حسینی، آموزش بهسازی منابع انسانی، ۱۳۹۵.
 6. دکتر زهرا رشیدی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ۱۳۹۵.

 

آموزش

دوره‌های کارشناسی ارشد

قوانین و آیین نامه‌ها – آیین نامه‌ها

 

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.