صندوق نوآوری شکوفایی

اطلاعات شناسنامه‌ای صندوق نوآوری و شکوفایی

%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c سال تأسیس: ۱۳۸۹ وب سایت:www.nsfund.ir مدیریت: دکتر بهزاد سلطانی هدف اصلی: تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، توسعهٔ فناوری و کمک به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از طریق توزیع هدفمند منابع مالی خود به شرکت‌های دانش بنیان است. آدرس حال حاضر: ایران – تهران – خیابان ملاصدرا – تقاطع بزرگراه کردستان به سمت شمال – کوچه زاینده رود شرقی ساختمان شماره ۲۴ کد پستی جدید: ۱۹۹۱۹۱۳۱۱۱ تلفن‌های حال حاضر: ۴۲۱۷۰۰۰۰ – ۱۵۰ خط فکس حال حاضر: ۴۲۱۷۰۰۰۰ – داخلی ۱۱   آدرس پیشین: ایران – تهران – زعفرانیه – خیابان شهید فلاحی – بالاتر از خیابان شیرکوه – ساختمان فرهنگستان کد پستی پیشین: ۱۵۳۳۳۸۸۹۹۱ تلفن‌های پیشین: ۲۲۷۴۹۶۲۸ – ۲۲۷۴۹۶۳۰ – ۲۲۷۴۹۶۳۳ – ۲۲۷۳۶۵۲۵ – ۲۲۷۳۶۵۴۲ – ۲۲۷۳۶۵۴۹  

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

  اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۰ به پیشنهاد شورای عتف به تصویب رسید. این اساسنامه در ۱۶ ماده و ۹ تبصره تنظیم شده است که از تاریخ تصویب تا کنون تغییراتی داشته است. برخی از این تغییرات در پیوست اساسنامه آن قابل ملاحظه می‌باشد. در ماده ۱ اساسنامه این صندوق، هدف از تشکیل آن را “کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان” بیان کرده است. متن اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر است.

اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی

شماره ۵۰۲۹۸/ت ۴۶۴۲۸ ه مورخ ۳/۱۳۹۱/۱۶ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را به شرح زیر تصویب نمود:   اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی فصل اول ـ کلیات ماده ۱ ـ به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی که از این پس صندوق نامیده می‌شود تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید. ماده ۲ ـ صندوق با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی براساس تمهیدات و مصوبات هیئت امنا و زیرنظر رییس جمهور (رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) به مدت نامحدود تشکیل می‌شود و با رعایت این اساسنامه اداره می‌شود. ماده ۳ ـ موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ ـ برآورد منابع مالی موردنیاز و تأمین آن از طریق منابع دولتی، بودجه‌های سنواتی، اخذ کمک، سود سرمایه گذاری و کارمزد تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق. ۲ ـ دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری. ۳ ـ بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان به منظور اعطای تسهیلات. ۴ ـ ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکتها و مؤسسات و فعالیت‌های دانش بنیان به صورت اعطای کمک بلاعوض و یارانه و تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه خدمات ضمانت نامه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم.

 • ـ مشارکت و سرمایه گذاری ریسک پذیر در مراحل تجاری سازی طرح‌ها و فعالیتهای دانش بنیان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و نیز کمک مالی بلاعوض در این مورد.
 • ـ شناسایی و انتخاب شبکه کارگزاری در ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی و پشتیبانی صندوق.

۷ ـ کمک مالی و حمایت از نهادهای پشتیبان تجاری سازی نوآوری و فناوری و فراهم کردن خدمات توانمندسازی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان. ۸ ـ مشارکت در تدوین سیاست‌ها و تعیین اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایتهای موجود در کشور. ۹ ـ نظارت بر مراحل تخصیص منابع صندوق به شرکت‌ها و مؤسسات و فعالیت‌های دانش بنیان. ۱۰ ـ همکاری با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی. ۱۱ ـ مدیریت بهینه منابع در اختیار به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق. ۱۲ ـ انجام هرگونه فعالیت در راستای اهداف صندوق. ۱۳ ـ سایر حمایت‌ها و کمک‌های مالی براساس مصوبه هیئت امنا. فصل دوم ـ سرمایه و منابع صندوق ماده ۴ ـ سرمایه اولیه صندوق، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال است که از طریق حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی یا سایر منابع در حداکثر سه سال، تأمین و پرداخت خواهد شد. ماده ۵ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر می‌باشد: ۱ ـ کمک‌های دولت مندرج در بودجه سالانه کل کشور. ۲ ـ کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکت‌های وابسته و تابع. ۳ ـ سود و کارمزد تسهیلات. ۴ ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق.

 • ـ سود خالص صندوق که پس از تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌گردد.
 • ـ سایر کمک‌های مالی

تبصره ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند. ماده ۶ ـ حمایت‌های مالی صندوق شامل انواع کمک بلاعوض، یارانه، ارائه تسهیلات، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرائم متعلقه، انواع خدمات ضمانت نامه و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های نوآوری و فناوری با استفاده از سپرده گذاری، جذب و هدایت منابع بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق خواهد بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم براساس مصوباتهیئت امنا ارائه نماید. تبصره ۱ ـ صندوق می‌تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزاران انجام دهد. تبصره ۲ ـ صندوق با تصویب هیئت امنا و در چارچوب این اساسنامه می‌تواند در زیرمجموعه خود واحدها و شعب تخصصی ایجاد نماید. فصل سوم ـ ارکان صندوق ماده ۷ ـ صندوق دارای ارکان ذیل می‌باشد: ۱ ـ هیئت امنا ۲ ـ هیئت عامل ۳ ـ رئیس هیئت عامل (رییس صندوق) ۴ ـ بازرس ماده ۸ ـ اعضای هیئت امنای صندوق به شرح ذیل می‌باشد: ۱ ـ رییس جمهور (رییس هیئت امنا). ۲ ـ معاون علمی و فناوری رییس جمهور. ۳ ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور. ۴ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

 • ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۷ ـ رییس کل بانک مرکزی. ۸ ـ رییس بنیاد ملی نخبگان. ۹ ـ سه نفر با انتخاب رییس جمهور. تبصره ـ نایب رییس و دبیر هیئت امنا با حکم رییس هیئت امنا انتخاب می‌شود. دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین می‌شود. ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و اولویت‌ها.

 • ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیئت عامل و بازرس و تصویب صورت‌های مالی.

پ ـ تصویب برنامه‌های راهبردی و بودجه سالانه که از طریق هیئت عامل به هیئت امنا ارائه می‌گردد.

 • ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیئت عامل.
 • ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیئت عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیئت امنا و تعیین حقوقو مزایا و پاداش اعضای هیئت عامل و بازرس.
 • ـ تعیین حق الزحمه حسابرس، حقوق و مزایای رییس هیئت عامل و تعیین حسابرس قانونی.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق.

 • ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال صندوق و ارائه آن به هیئت وزیران.
 • ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
 • ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • ـ سایر مواردی که در این اساسنامه آمده و نیز مواردی که در جهت اهداف صندوق قرار دارد.
 • ـ هیئت امنا می‌تواند وظایف و اختیارات خود را به هیئت عامل یا رییس آن تفویض نماید. در این صورت مسئولیت حسب مورد به عهده هیئت عامل یا رییس آن می‌باشد.

تبصره ـ جلسات هیئت امنای صندوق حداقل سالی دوبار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۱۰ ـ هیئت عامل صندوق مرکب از پنج نفر است که به پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا با حکم رییس هیئت امنا منصوب می‌گردند. ماده ۱۱ ـ هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد: الف ـ اجرای مصوبات هیئت امنا.

 • ـ تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی و خط مشی عمومی صندوق و پیشنهاد به هیئت امنا.

پ ـ تهیه و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی صندوق و ارائه گزارش عملیات صندوق به هیئت امناء.

 • ـ تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارائه آن به هیئت امنا.
 • ـ تصویب آیین نامه داخلی مورد نیاز براساس پیشنهاد رییس هیئت عامل.
 • ـ تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی مربوط.

چ ـ ارائه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به هیئت امنا.

 • ـ افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی در بانک‌های داخلی و خارجی و استفاده از آنهـا به نام صـندوق و انسداد حساب‌های یادشده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 • ـ تهیه آیین نامه‌ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه و پیشنهاد به هیئت امنا.
 • ـ تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارائه آن به هیئت امنا.
 • ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموالغیرمنقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت امنا.
 • ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری به هیئت امنا.
 • ـ تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات عامل در چهارچوب این قرارداد.

ژ ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های مناسب.

 • ـ سایر وظایفی که طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق برعهده هیئت عامل می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ رییس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است، از بین اعضای هیئت عامل یا خارج از آن با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا منصوب می‌گردد. ماده ۱۳ ـ وظایف و اختیارات رییس هیئت عامل به شرح زیر است: الف ـ انجام امور اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی و عملیات موضوع صندوق و اجرای تصمیمات هیئت عامل و مصوبات هیئت امنا.

 • ـ نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداری و نیز در مقابل سایر اشخاص با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت.

پ ـ تهیه بودجه سالانه و تنظیم و گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیئت عامل و هیئت امنا.

 • ـ ارائه پیشنهاد اصلاح سرمایه صندوق و سایر پیشنهادهای مالی به هیئت عامل.
 • ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکلات به هیئت عامل.
 • ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت امنا یا هیئت عامل به رییس هیئت عامل تفویض می‌نماید.

چ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق برعهده رییس هیئت عامل می‌باشد. تبصره ـ اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای صندوق باید به امضای رییس هیئت عامل و یکی از اعضای هیئت عامل و مهر صندوق برسد و سایر مکاتبات با امضای رییس هیئت عامل خواهد بود. ماده ۱۴ ـ گزارش سالانه بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه هیئت امنا ارائه گردد. تبصره ۱ ـ بازرس حق مداخله در امور اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را به صورت کتبی به رییس هیئت عامل یا هیئت عامل اطلاع دهد. تبصره ۲ ـ بازرس می‌تواند برای انجام وظایف خود هر موقع که مقتضی بداند به دفاتر و اسناد و دارایی صندوق رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را بخواهد. تبصره ۳ ـ بازرس می‌تواند به دعوت دبیر هیئت امنا در جلسات هیئت امنا بدون حق رأی شرکت نماید. ماده ۱۵ ـ انحلال و تسویه صندوق با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود و اموال آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ماده ۱۶ ـ هیئت عامل ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، آیین نامه‌های مربوط (نظیر استـخدامی، اداری، مالی و مـعاملاتی) را تهیه و برای تصویـب به هیئت امنا تسلیم می‌نماید. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۶۷۵۲/۳۰/۹۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.   معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی   اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره ۱۵۹۳۴۱/ت ۴۸۴۵۲ هـ ۸/۱۳۹۱/۱۵ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۳۹۱/۲۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود: اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت ۴۶۴۲۸ هـ مورخ ۳/۱۳۹۱/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ در ماده (۲) عبارت » در چارچوب قوانین و مقررات مربوط «بعد از عبارت» هیئت امنا«اضافه می‌گردد.

 • ـ عبارت » یا سایر منابع«از ماده (۴) حذف می‌شود.
 • ـ در انتهای بند (ث) ماده (۹) عبارت » با رعایت قوانین و مقررات مربوط«افزوده می‌گردد.
 • ـ در انتهای بند (ج) ماده (۹) عبارت » با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ«اضافه می‌شود.

هـ ـ در بند (د) ماده (۹) بعد از عبارت » کاهش سرمایه صندوق «عبارت» مشروط براینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در ماده (۴) نگردد«اضافه می‌شود.

 • ـ در ماده (۱۰) واژه » پنج «به واژه» هفت«تغییر می‌یابد.
 • ـ ماده (۱۵) حذف می‌شود و شماره ماده (۱۶) به شماره (۱۵) تغییر می‌یابد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۴۸۳۷۲/۳۰/۹۱ مورخ ۷/۱۳۹۱/۲۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.       اصلاح بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره ۲۲۸۰۶۰/ت ۴۸۴۵۲ هـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ نهاد ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود: در بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت ۴۶۴۲۸ هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ عبارت » با رعایت قوانین «بعد از عبارت» رییس هیئت عامل«اضافه می‌گردد.   جهت مشاهده متن اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی کلیک نمایید.   

متولیان صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی دارای ارکان زیر می‌باشد:

 1. هیئت امنا
 2. هیئت عامل
 3. بازرس

هیئت امنا:

هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی متشکل از افراد زیر می‌باشند:

 1. رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
 2. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
 3. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 4. وزیر علوم
 5. وزیر بهداست
 6. وزیر اقتصاد
 7. رئیس کل بانک مرکزی
 8. رئیس بنیاد ملی نخبگان
 9. سه نفر با انتخاب رئیس جمهور

هیئت امنای این صندوق متشکل از ۱۱ نفر بوده و وظیفه تعیین خط مشی و سیاست گذاری صندوق را دارندو همچنین اعضای هیئت عامل را نیز مشخص می‌کنند. اعضای هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضرعبارتند از: دکتر حسن روحانی ) رئیس جمهور و رئیس هیئت امنا (، دکتر سورنا ستاری) نایب رئیس هیئت امنا (، دکتر محمد فرهادی، دکتر محمد نهاوندیان) عضو حقیقی (، دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، دکتر علی طیب نیا، مهندس محمدرضا نعمت زاده، دکتر ولی الله سیف، دکتر سعید سهراب پور) عضو حقیقی (، مهندس اکبر ترکان) عضو حقیقی (، دکتر بهزاد سلطانی) دبیر هیئت امنا(

هیئت عامل:

در اساسنامه آمده است که هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی باید متشکل از ۵ نفر باشد، ولی در حال حاضر این افراد ۸ نفرند. رئیس هیئت عامل به پیشنهاد رئیس هیئت امنا (رئیس جمهور) مشخص می‌گردد. در اساسنامه آمده است که هیئت امنا می‌تواند وظایف خود را به هیئت عامل و یا رئیس آن تفویض کند و در حال حاضر نیز به همین صورت صندوق نوآوری و شکوفایی هدایت می‌شود. وظایف هیئت عامل به قرار زیر است:

 • تهیه و تنظیم و ارائه پیشنهاد جهت هدف گذاری و سیاست‌های صندوق
 • تنظیم بودجه صندوق
 • تهیه، تنظیم و تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی صندوق
 • نظارت بر روند اعطای تسهیلات و…..

صندوق نوآوری و شکوفایی ازنظر حقوقی مستقل است و به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمانهای کشور ) ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(وابستگی ندارد. صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضر توسط هیات عامل خود هدایت می‌شود و سیاست گذاری آن، توسط اعضای این هیات صورت می‌گیرد. در بهمن ۱۳۹۲، مدیریت جدید صندوق منصوب شده و شروع به کار کرد. رئیس جدید صندوق با پیشنهاد مشترک معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس محترم جمهور منصوب شد. آیین نامه صندوق نوآوری و شکوفایی عموماً هر ساله بروز می‌شود و در حال حاضر آیین نامه تیرماه سال ۱۳۹۵ را در دستور کار دارد که در خردادماه امسال به تصویب رسیده است. اعضای هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر بهزاد سلطانی ) رئیس هیئت عامل (دکتر سورنا ستاری، دکتر غلامحسین رحیمی) عضو موظف هیئت عامل (، دکتر حمیدرضا شاهوردی) عضو موظف هیئت عامل(، دکتر سید مصطفی صفوی، دکتر رضا ملک زاده و دکتر کاظم جلالی می‌باشند که با نظر هیئت امنا و با رأی آنان منصوب شده‌اند. اطلاعات کامل‌تر در مورد اعضای هیئت عامل عبارتند از: اعضای هیئت عامل در حال حاضر عبارتند از:   دکتر بهزاد سلطانی (رئیس هیئت عامل) %d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c رزومه دکتر بهزاد سلطانی   دکتر سورنا ستاری (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و عضو هیئت عامل) %d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c رزومه دکتر سورنا ستاری   دکتر رضا ملک زاده (عضو هیئت عامل) رزومه دکتر رضا ملک زاده   دکتر غلامحسین رحیمی (عضو هیئت عامل) %d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%db%8c رزومه دکتر غلامحسین رحیمی   دکتر حمیدرضا شاهوردی (عضو هیئت عامل) %d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c رزومه دکتر حمیدرضا شاهوردی   دکتر سید مصطفی صفوی همامی (عضو هیئت عامل) %d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c رزومه دکتر سید مصطفی صفوی همامی   دکتر کاظم جلالی (عضو هیئت عامل) %da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c رزومه دکتر کاظم جلالی

بازرس:

بازرس در صندوق نوآوری و شکوفایی همانند سایر ارگانهای دولتی و خصوصی، وظیفه نظارت بر امور و همچنین ارائه گزارش به هیئت امنا را دارد. بازرس قانونی صندوق در حال حاضر آقای مهندس سید جعفر نجفی می‌باشد که با تصویب هیئت امنای صندوق زمامدار این پست شده‌اند.  

چارت سازمانی صندوق نوآوری و شکوفایی

فایل E-drow  

معاونت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی

معاونت نوآوری

در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آقای دکتر رحیمی را با عنوان “معاون نوآوری” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت و در جایگاه پیشین خود ابقاء شد.

وظایف معاونت نوآوری و توسعه فناوری

معاونت نوآوری و توسعهٔ فناوری صندوق با هدف حمایت از شرکت‌ها و طرح‌های دانش بنیان تشکیل شده است. طرح‌ها و شرکت‌هایی که توسط این معاونت مورد بررسی قرار می‌گیرند، بایستی در سطح ملی از ویژگی نوآورانه برخوردار باشند و یا به منظور توسعه فناوری بوده و پاسخگوی یکی از نیازهای مبرم کشور باشند. طرح‌های قابل بررسی توسط این معاونت می‌تواند در یکی از موارد زیر طبقه بندی گردد:

 • طرح مراحل تحقیق و توسعه و ساخت و تست نمونه اولیه آزمایشگاهی را طی کرده و در مرحله ساخت نمونه اولیه صنعتی (نمونهٔ مهندسی) و انجام آزمون‌های عملکردی کارگاهی باشد.
 • طرح مرحله تولید نمونهٔ مهندسی را به پایان رسانده و پس از انجام آزمون‌های استاندارد و اخذ مجوزهای قانونی لازم در مرحله ورود به تولید پایلوت (نیمه صنعتی) قرار داشته باشد.
 • طرح تولید نیمه صنعتی را آغاز نموده و با هدف تکمیل فاز نیمه صنعتی و انتقال به مرحله تولید صنعتی به تأمین سرمایه در گردشنیاز دارد.
 • طرح در مرحله قبل از توسعه تولید قرار داشته و در حال تأمین زیرساخت‌های لازم جهت تولید صنعتی باشد.

 

معاونت سرمایه گذاری

در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آقای دکتر دباغیان را با عنوان “معاون سرمایه گذاری” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت. مأموریت معاونت سرمایه گذاری، تأمین مالی از طریق سود حاصل از سرمایه گذاریها و ثروت افزایی از طریق شناسایی و جذب فرصت‌های پر بازده سرمایه گذاری با محوریت شرکتهای دانش بنیان تعریف شده است. انواع مشارکت و سرمایه گذاری بر اساس مفاد مندرج در مواد ۳، ۵ و ۶ اساسنامه و مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر آیین نامه اجرائی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و همراستا با آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت تجاری سازی مصوب کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ از وظایف این نهاد است.

اهداف معاونت سرمایه گذاری

 • سرمایه گذاری در قالب مشارکت
 • توسعه و ایجاد شرکت‌های سرمایه گذار خطر پذیر
 • مدیریت منابع مازاد صندوق نوآوری و شکوفایی
 • جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب سرمایه گذاری‌های مشارکتی

 

معاونت توسعه و پشتیبانی

در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آقای دکتر شاهوردی را با عنوان “معاون توسعه و پشتیبانی” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت.   معاونت توسعه و پشتیبانی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در بخش اعطای تسهیلات و حمایت‌های زیر مشغول به کار است:

 • اعطای وام و تسهیلات کم بهره در قالب لیزینگ به خریداران کالاهای دانش بنیان که مشتریان شرکت‌های دانش بنیان می‌باشند.
 • صدور انواع ضمانت نامه‌ها برای شرکت در مناقصه، دریافت پیش پرداخت و حسن انجام کار

حمایت‌های انجام شده در قالب تسهیلات منطبق با آیین نامه‌ها و مصوبات صندوق خواهد بود.  

معاونت تسهیلات و تجاری سازی

در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آقای دکتر کمالی با عنوان “معاون تسهیلات و تجاری سازی” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت.

وظایف حوزه معاونت تسهیلات و تجاری سازی

در چارچوب مأموریت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت تسهیلات و تجاری سازی اقدام به حمایت از آن دسته از شرکت‌های دانش بنیان می‌نماید که مراحل آغازین خود را گذرانده‌اند و در مسیر تجاری سازی نیازمند حمایت‌های مالی از قبیل سرمایه در گردش، سرمایه ثابت می‌باشند. حمایت‌های انجام شده در قالب تسهیلات منطبق با آیین نامه‌ها و مصوبات صندوق خواهد بود. شرکت‌های دانش بنیان که مراحل اولیه رشد خود را گذرانده و به مرحله تولید انبوه گام گذاشته‌اند به منظور فعالیت و یا توسعه و بقا در فضای اقتصادی کشور عموماً نیازمند دریافت انواع تسهیلات می‌باشند این تسهیلات عبارتند از:

 • سرمایه در گردش کوتاه مدت با هدف تولید محصول و یا اجرای قراردادهای سفارشی
 • سرمایه ثابت با هدف تأمین تجهیزات خطوط تولید

معاونت تسهیلات و تجاری سازی در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل‌های مصوب هیئت امنا، کمیسیون دائمی و هیئت عامل تسهیلات فوق را در راستای اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا می‌کند.  

معاونت برنامه ریزی

در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ با حکم جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیئت عامل و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آقای دکتر فصیحی با عنوان “معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی” مسئولیت این معاونت را به عهده گرفت. وظیفه این صندوق تعیین خط مشی برای ادامه راه صندوق نوآوری و شکوفایی بوده و گزارش‌هایی برای هیئت امنای این صندوق آماده سازی می‌نماید. این معاونت وظیفه دارد با الگو گیری از شیوه‌های نوین ارزیابی و بررسی شرکت‌ها و مؤسسات و به کمک تلفیق آن با تجارب و بازخورد کارها و فعالیت‌های صورت گرفته، خط مشی و راهنمای صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.  

منبع بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی

بنا بر اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال معادل سه هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه این صندوق در بدو تأسیس (سال ۱۳۸۹) بوده است و که از طریق حساب دخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع دولتی تا سال ۱۳۹۲ تأمین شده است. این بدان معناست که در ابتدای راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی که اواخر سال ۱۳۹۲ بوده است، سرمایه‌ای معادل سه هزار میلیارد تومان داشته است و نیز در ادامه اساسنامه و اسناد مرتبط با صندوق داریم که هر ساله (۵/۰%) نیم درصد از بودجه عمومی سالانه کشور به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا می‌شود. به عنوان مثال، بودجه عمومی سالانه برای سال ۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵/۸۹۵/۳۵۴/۳ ریال می‌باشد که نیم درصد آن برابر ۰۰۰/۷۲۵/۴۷۵/۷۷۴/۱۶ ریال معادل هزار و ششصد و هفتاد و هفت میلیارد تومان می‌باشد که باید در سال ۱۳۹۵ به صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق شود تا در راستای اهداف آن به مصرف برسد.  

انواع حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی

حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و فناورانه از در راستای سیاست‌های صندوق، از اهداف و سیاست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد. طرح‌ها و یا محصولاتی که برای تولید آنها تحقیق و توسعه می‌شود از ابتدا نیازمند جذب حمایت‌های مالی بوده و در ادامه راه نیز در راستای تولید محصول، نیازمند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت می‌باشیم. پس از راه اندازی خط تولید و همچنین برای بهره برداری از آن نیازمند سرمایه در گردش می‌باشیم. پس تولید انبوه کالاو محصولات، برای برندینگ و تجاری سازی محصولات و همچنین کاهش هزینه‌های تولید، نیازمند تزریق سرمایه هستیم. صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای نیل به اهداف خود و حمایت از طرح‌ها، کالاها و خدمات فناورانه در تمامی مراحل در کنار صنعتگران و مبتکران نوآور و فناور به ارائه تسهیلات می‌پردازد. حمایت‌ها و تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می‌دهد به قرار زیر است:

 1. وام بلاعوض به برخی از طرح‌های فناورانه و دارای اولویت
 2. وام‌های قرض الحسنه (با بهره پایین ۴%) برای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات تازه تأسیس
 3. اعطای تسهیلات کم بهره به شرکت‌ها و مؤسسات بیشتر توسعه یافته و نظام یافته در راستای پیشبرد اهداف توسعه آنان
 4. یارانه سود تسهیلات به بنگاههایی که از منابعی دیگر غیر از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
 5. فروش اقساطی (لیزینگ) محصولات فناورانه در راستای کمک به تجاری سازی شرکت‌های فناور
 6. اعطای ضمانت نامه به مؤسسات و شرکتهای فناور در مقابل کارفرمایان آنان
 7. سرمایه گذاری خطر پذیر و غیر خطرپذیر در شرکت‌ها و مؤسسات فناور
 8. تأمین دفتر کار و احداث مجتمع‌های فناوری برای شرکت‌ها و مؤسسات فناور

برای مطالعه و آشنایی بیشتر با هر یک از این خدمات می‌توانید بر روی آنها کلیک کرده و توضیحات مربوطه را مطالعه نمایید.   صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای رسیدن به اهداف خود و با توجه به سیاست گذاری‌های کلان در راستای حمایت از طرح‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات فناور، به دنبال افزایش سطح حمایت‌های خود از آنان می‌باشند. به همین دلیل هر چه پیش می‌رود بر حمایت‌های این صندوق افزوده می‌گردد. با این حال لیست بالا که ملاحظه می‌فرمایید، آخرین فهرست این حمایت‌ها می‌باشد. جهت مشاهده متن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات کلیک نمایید.  

شرایط استفاده از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی

همانطور که در اساسنامه این صندوق آمده است، هدف وجودی آن حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات فناور می‌باشد. تنها شرکت‌هایی که دارای گرید دانش بنیان هستند می‌توانند از حمایت‌های این صندوق بهره مند گردند. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که گرید دانش بنیان را ندارند، نمی‌توانند از حمایت‌های این صندوق استفاده کنند. به طور خلاصه، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان بررسی شده مورد تأیید باشند. این شرکت‌ها می‌توانند تحت حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی قرار بگیرند.   برای اطلاعات بیشتر در رابطه با امور دانش بنیان می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

مدت زمان پاسخگویی به درخواست‌ها

در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۸۹ آمده است: “کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند.” این بدان معناست که شرکت متقاضی وام و سایر تسهیلات باید پاسخ نهایی “تأیید” و یا “رد” درخواست خود را حداکثر تا ۱ ماه پس از تاریخ ارائه درخواست خود دریافت کنند. در حال حاضر متوسط زمانی که از ارائه درخواست و برگزاری جلسه اولیه در میز پذیرش صندوق تا آخر پروسه و تصویب نهایی و تعیین تکلیف آن در جلسه هیئت عامل، حدود ۵/۲ ماه طول می‌کشد.  

شیوه اعتراض به رأی صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی و کارگزاران آن در قبال نظرات و بررسی‌های خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشند. شرکت‌ها و موسساتی که مورد بررسی این صندوق قرار گرفته‌اند و به رأی صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی اعتراض دارند، می‌توانند با ارائه درخواست خود و موارد مورد اعتراض، نامه‌ای خطاب به “مدیریت محترم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی جناب آقای دکتر سلطانی” و یا خطاب به مدیریت معاونت مربوطه به شماره (۴۲۱۷۰۰۰۰ – داخلی ۱۱) فکس نمایید. پس از ارسال فکس می توا نید از شماره (۴۲۱۷۰۰۰۰ – داخلی ۱) موارد رسیدگی به درخاستتان را پیگیری نمایید. لازم بذکر است که پیگیری و استمرار در پیگیری شما برای پاسخگویی سریع به درخواستتان بسیار مفید فایده بوده و این کار را تا زمان حصول نتیجه مطلوب ادامه دهید. در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان آمده است که ” درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.” این بدان معناست که هر زمانی که شرکت متقاضی اعتراض نماید، صندوق موظف است با دلایل مطقن نسبت به رفع ابهام بوجود آمده، اقدام نماید و برای پاسخگویی و جمعبندی نهایی حد اکثر ۱ ماه فرصت دارد. این عدد در حال حاضر حدود همین ۱ ماه است.

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.