صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

درباره ما

معرفی صندوق

کارآفرینان متخصص و نوآوران به دلیل ضعف ساختارهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در کشور امکان بروز و ظهور قابلیت‌های فناورانه خود را به قدر توان خود و نیازهای کشور نمی‌یابند. در همین راستا صندوق‌های پژوهش و فناوری، با هدف ارائه خدمات مالی ویژه به کارآفرینان متخصص و نوآور کشور و در راستای کمک به فعالیت‌های پژوهشی، علمی و فناوری بخش غیر دولتی تأسیس گردیده‌اند. لزوم ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری را می‌توان بصورت ذیل عنوان نمود:

 • عدم تمایل نهادهای مالی سنتی (بانک‌ها) برای سرمایه گذاری در فناوری‌های نو و ریسک پذیر
 • جبران خلأ ناشی از فقدان ادبیات مشترک بین بانک‌ها و محققان و نوآوران خصوصاً مسائل مربوط به دانش فنی
 • ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته
 • راهبری تخصصی پروژه‌های دانش بنیان تا تجاری سازی یافته‌های پژوهشی
 • ارائه مشاوره مالی و سرمایه گذاری جهت تشویق سرمایه گذاران در حوزه فناوری‌های نوین
 • ارائه ابزارهای مناسب برای کمک به ترویج فناوری‌های نوین با ایجاد و توسعه بنگاه‌های دانش بنیان
 • کاهش ریسک و تشویق سایر نهادهای مالی برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های نوین

f2

ضرورت ایجاد صندوق

کارآفرینان متخصص و نوآوران به دلیل ضعف ساختارهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در کشور امکان بروز و ظهور قابلیت‌های فناورانه خود را به قدر توان خود و نیازهای کشور نمی‌یابند. در همین راستا صندوق‌های پژوهش و فناوری، با هدف ارائه خدمات مالی ویژه به کارآفرینان متخصص و نوآور کشور و در راستای کمک به فعالیت‌های پژوهشی، علمی و فناوری بخش غیر دولتی تأسیس گردیده‌اند. لزوم ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری را می‌توان بصورت ذیل عنوان نمود:

 • عدم تمایل نهادهای مالی سنتی (بانک‌ها) برای سرمایه گذاری در فناوری‌های نو و ریسک پذیر
 • جبران خلأ ناشی از فقدان ادبیات مشترک بین بانک‌ها و محققان و نوآوران خصوصاً مسائل مربوط به دانش فنی
 • ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته
 • راهبری تخصصی پروژه‌های دانش بنیان تا تجاری سازی یافته‌های پژوهشی
 • ارائه مشاوره مالی و سرمایه گذاری جهت تشویق سرمایه گذاران در حوزه فناوری‌های نوین
 • ارائه ابزارهای مناسب برای کمک به ترویج فناوری‌های نوین با ایجاد و توسعه بنگاه‌های دانش بنیان
 • کاهش ریسک و تشویق سایر نهادهای مالی برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های نوین

f1

چشم‌انداز صندوق

ارائه خدمات و حمایت‌های مالی، علمی و پشتیبانی از فنآوران و محققین در تبدیل ایده‌های فنآورانه حوزه سلامت به محصولات بازار محور (تجاری سازی)؛ در راستای کمک به حل مشکلات حوزه سلامت از طریق تقویت ارتباط با مراجع حوزه سلامت کشور و سایر ذینفعان؛ با تاکید بر بهره مندی از توانمندیها، ظرفیت‌ها، امکانات و ابزارهای فنی و اجتماعی جامعه جهت کارآفرینی و ثروت آفرینی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان در بستر اقتصاد مقاومتی

رسالت و مأموریت صندوق

رسالت و مأموریت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت تهران به شرح ذیل می‌باشد:

 1. اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در حوزه‌های فناوری حوزه سلامت؛
 2. کمک به تولید نیمه صنعتی طرح‌های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری؛
 3. کمک به تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید؛
 4. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری حوزه سلامت؛
 5. ارائه خدمات عاملیت مالی؛
 6. انجام خدمات کارشناسی و ارزیابی طرح‌های فناورانه حوزه سلامت؛
 7. اعتبار سنجی طرح‌ها از حیث فنی، بازار و اقتصادی؛
 8. انجام خدمات نظارتی برای طرح‌های مصوب و کنترل فرایند اجرای آنها؛
 9. بازاریابی و شناسایی طرح‌های فناورانه حوزه سلامت؛
 10. شناسایی و جذب اعتبارات و منابع مالی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد زیست فن آوری، شرکت‌های داروئی، خیرین و سایر منابع به طرح‌های فناورانه حوزه سلامت؛
 11. کمک به تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان در حوزه سلامت جامعه بشری؛
 12. سایر خدمات مورد نیاز در چارچوب ضوابط و براساس شرایط.

ساختار تشکیلاتی صندوق

image001

مدارک و فرم‌ها

فرم‌ها

فرم‌های لازم جهت ارائه طرح‌های صاحبان ایده به ترتیب در ذیل مطلب ارائه شده است که می‌بایست تکمیل و جهت بررسی ارائه گردد، بدین صورت که کاربرگ امکان‌سنجی طرح‌های فناورانه حوزه سلامت، خلاصه مشخصات طرح، به همراه طرح کسب و کار جامع و رزومه صاحب طرح برای صندوق ارسال می‌گردد و پس از بررسی‌های لازم فرم‌های بعدی ارائه خواهد گردید.

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.