اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی

اخذ گواهینامه ‌ها و مجوزهای بین‌المللی محصولات شرکت دانش بنیان

گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های بین‌المللی از مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازارهای جهانی و همچنین یکی از ابزارهای مهم در ترغیب مشتریان به افزایش کارایی، ایمنی و کیفیت محصولات است. در همین راستا و با هدف توانمندسازی شرکت‌ها و ورود محصولات شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های دریافت تاییدیه‌ها و مجوزهای بین‌المللی برای تسهیل فرآیند صادرات توسط معاونت پرداخت می‌گردد. معاونت در قالب حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، بخشی از هزینه‌های اخذ مجوزها و گواهینامه‌ها شامل هزینه خدمات مشاوره، پیاده‌سازی، انجام آزمون‌های خارج از شرکت و همچنین صدور گواهینامه از مراجع ذیصلاح را مورد حمایت قرار می‌دهد.

این دستورالعمل، نحوه ارائه خدمات اخذ گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های بین‌المللی و همچنین چگونگی تخصیص حمایت‌های معاونت به شرکت‌های دارای تأییدیه دانش بنیان را مشخص می‌نماید.

aid1405719-728px-Get-a-Philippine-Passport-Step-14-Version-2

فهرست مجوزها و گواهینامه‌های مشمول حمایت شرکت دانش بنیان (کریدور صادرات)

هدف ISO تدوین استانداردهای برای سهولت در روابط تجاری کشورهای عضو آن است. کار تدوین استانداردها از طریق مشارکت و تلاش جمعی از اعضای آن و با تشکیل کمیته‌های تخصصی برای هر موضوع انجام می‌شود. حاصل تلاش این کمیته‌ها به صورت استانداردهای بین المللی تدوین شده منتشر می‌گردد. کلیه استانداردهایی که توسط ایزو تدوین می‌شوند با پیشوند ISO همراه هستند.

میزان حمایت اخذ مجوزها و گواهینامه‌های شرکت دانش بنیان

درصد هزینه‌های مشاوره، پیاده‌سازی، انجام آزمون‌های خارج از شرکت و صدور گواهینامه‌های مرتبط با بند 1 ماده یک برای حداکثر دو گواهینامه به ازای هر شرکت حداکثر حمایت‌های معاونت برای یک شرکت دارای تأییدیه، مجموعاً در حدود 200 میلیون ریال به ازای هر محصول دارای تأییدیه است

هزینه‌های تمدید، مراقبت و بازرسی‌های دوره‌ای گواهینامه‌ها شامل حمایت‌های معاونت نیست
Certificate-480x480

شرایط اعطای حمایت اخذ مجوزها و گواهینامه‌های شرکت دانش بنیان

تناسب گواهینامه‌های درخواستی با نیازهای شرکت و برنامه صادرات بایستی به تأیید کریدور و همچنین مشاوران مورد وثوق کریدور برسد. در این راستا صرفاً از مجوزها و تاییدیه‌هایی که در راستای برنامه صادراتی محصول شرکت باشد حمایت خواهد شد.

شرکت‌هایی که برنامه صادراتی مشخصی برای صادرات محصول خود ندارند می‌توانند ضمن استفاده از خدمات مشاوره صادرات، با همکاری کریدور نسبت به تدوین برنامه صادراتی و تعیین پیش‌نیازهای مجوزی خود اقدام نمایند.

دریافت هریک از گواهینامه‌های ماده ۲ تنها زمانی مشمول حمایت معاونت قرار می‌گیرد که صلاحیت مرجع صدور آن گواهینامه و اعتبار آن قبلاً توسط کریدور مورد تأیید قرار گرفته باشد.

کریدور قابلیت ارائه تمامی خدمات دریافت گواهینامه‌های مذکور از طریق کارگزارن مورد تأیید و همکار خود را دارد و در صورت تمایل شرکت‌ها به استفاده از کارگزاران بیرونی، دریافت خدمات از آن شرکت خدماتی در صورت دارا بودن شرایط زیر امکان‌پذیر است:

 • تناسب تجربه تخصصی کارگزار در حوزه محصول مورد نظر
 • تجربه صدور حداقل یک مجوز مورد نظر بصورت ممیزی شده و از طریقNB های معتبر
 • تجربه همکاری و تعامل با NB ها و CB های معتبر و عدم انحصار همکاری با یک مرجع صدور خاص

گواهینامه‌هایی که قبلاً از مسیری غیر از کارگزاران مورد تأیید اخذ شده باشد، با نظارت و ارزیابی کیفیت گواهینامه مربوطه توسط کریدور،‌ حمایت خواهد نمود. سقف حمایت‌های معاونت در صورتی که کیفیت خدمات اخذ شده اعم از مرجع صادرکننده و میزان اعتبار آن، مورد تأیید کریدور قرار گیرد، به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

گردش کار حمایت اخذ مجوزها و گواهینامه‌های شرکت دانش بنیان

شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این آیین‌نامه در صورت نیاز می‌توانند ضمن ارائه درخواست مکتوب به کریدور، سایر مدارک مرتبط نظیر پروپوزال شرکت‌های خدماتی جهت دریافت گواهینامه (در صورت وجود) را به کریدور ارسال نمایند. بدیهی است کریدور ضمن نظارت در حین اجرای قرارداد، سهم حمایتی معاونت را طی قرارداد سه جانبه پرداخت می‌نماید.

حمایت اخذ استانداردها و گواهینامه‌های سیستمی و مدیریتی شرکت دانش بنیان

بخشی از استانداردها، گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی مربوط به یک شرکت می‌شود، گواهینامه‌های سیستمی و مدیریتی از قبیل: انواع ISO، GMP، OHSAS، HACCP  و غیره، شرکت‌های دانش بنیان که در مسیر صادرات محصول خود نیاز به این استانداردها و گواهینامه‌ها داشته باشند، کریدور صادرات ارائه خدمات اخذ استانداردها و گواهینامه‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌ها، از این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

شرایط و نحوه دریافت استانداردها و گواهینامه‌های سیستمی و مدیریتی

50 درصد هزینه‌های مشاوره، پیاده‌سازی، انجام آزمون‌های خارج از شرکت و صدور گواهینامه‌های سیستمی و مدیریتی برای حداکثر دو گواهینامه به ازای هر شرکت تا سقف 200 میلیون ریال پرداخت می‌گردد.

شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این آیین‌نامه در صورت نیاز می‌توانند ضمن ارائه درخواست مکتوب به کریدور، سایر مدارک مرتبط نظیر پروپوزال شرکت‌های خدماتی جهت دریافت گواهینامه (در صورت وجود) را به کریدور ارسال نمایند. بدیهی است کریدور ضمن نظارت در حین اجرای قرارداد، سهم حمایتی معاونت را طی قرارداد سه جانبه پرداخت می‌نماید.

حمایت اخذ گواهینامه‌های محصول شرکت دانش بنیان

بخشی از گواهینامه‌ها، مجوزها و استانداردها مربوط به محصول تولیدی شرکت می‌شود از قبیل ATEX، GOST، CE  و غیره. کریدور صادرات از اخذ مجوزهای بین‌المللی برای محصولات دانش بنیان صادراتی در راستای ورود به بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

شرایط و نحوه دریافت گواهینامه‌های محصول شرکت دانش بنیان

80 درصد هزینه گواهینامه‌های محصول برای هر محصول دانش بنیان تا سقف 200 میلیون ریال پرداخت می‌گردد.

شرکت‌های متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این آیین‌نامه در صورت نیاز می‌توانند ضمن ارائه درخواست مکتوب به کریدور، سایر مدارک مرتبط نظیر پروپوزال شرکت‌های خدماتی جهت دریافت گواهینامه (در صورت وجود) را به کریدور ارسال نمایند. بدیهی است کریدور ضمن نظارت در حین اجرای قرارداد، سهم حمایتی معاونت را طی قرارداد سه جانبه پرداخت می‌نماید.

تسهیلات و گواهینامه های توانمندسازی (صندوق نوآوری و شکوفایی)

صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حمایت هر چه بیشتر از شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه تسهیلات بعضا بلاعوض در قالب خدماتی از قبیل اخذ مشاوره و هزینه دریافت مجوزها و گواهینامه های استاندارد، ایزو و سایر گواهینامه های بین المللی نموده است.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش بهره وری و مزیت رقابتی، بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان،  فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر، کمک به  فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید شرکت های دانش بنیان، در راستای برنامه عملیاتی حمایت از توسعه زیر ساخت های رقابتی، از اخذ و مشاوره  گواهی های ایزو و استاندارد حمایت می نماید.

در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و کمک به تجاری شدن هرچه سریعتر محصولات دانش بنیان، کمک های بلاعوض با سقف حمایت های مختلف در قالب ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات به شرکت های دانش بنیان تعلق خواهد گرفت.

iso-9001-certificate

فهرست تسهیلات توانمندسازی اخذ استانداردهای ملی و بین المللی (صندوق نوآوری و شکوفایی)

واحد توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب ارائه تسهیلات مشاوره و اخذ مجوزهای زیر از شرکت های دانش بنیان حمایت بلاعوض می نماید :

مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 9001

پیاده سازی ISO 9001 ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید. هدف استاندارد ایزو 9001 ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شرکت دانش بنیان در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است. استاندارد ایزو 9001 ،آنچه که شرکتها در حال حاضر انجام می شود را بهبود می بخشد و فرآیندهای مرتبط با فعالیت های شما را با توجه به الزامات استاندارد ایزو 9001 ، مستند و اجراء می نماید.بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان به منظور بهبود کیفیت و خدمات و ایجاد فرصتهای بازاریابی و ورود به بازارهای جدید و همچنین فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر فرایندهای شرکتهای دانش بنیان، آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 9001 اقدام می نمایند، با پرداخت تسهیلات بالعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت مشاوره استاندارد ISO 9001 مبلغ 60 میلیون ریال می باشد.
 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد ISO 9001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 14001

امروزه تاثیر زیست محیطی از موضوعات مهم در سراسر جهان به شمار می رود و فشار ها در جهت کاهش این اثر از طریق مدیریت منشا آن اعمال می شود. ISO 14001  (مدیریت محیط زیست) یک استاندارد بین المللی است و در مورد نحوه اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر مطالعاتی در اختیار ما می گذارد. این استاندارد به منظور ایجاد توازن بین دو هدف حفظ سود آوری و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده است. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان به منظور توسعه پایدار، ایجاد ارتباط بهتر با نهادهای قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی و کاهش هزینه ها، به علت مدیریت منابع در شرکتهای دانش بنیان،  آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 14001 اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت مشاوره استاندارد ISO 14001 مبلغ 60 میلیون ریال می باشد.
 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد ISO 14001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

مشاوره و اخذ استاندارد OHSAS 18001

درحالیکه قوانین بهداشت و ایمنی رو به افزایش است، اکنون سازمانها به سیستمهای مدیریتی به عنوان چارچوبی برای ارتقای عملکرد خود در حوزه بهداشت و ایمنی مینگرند. سازمانها باید با همان مقدار تخصص و همانند استانداردهای دیگر فعالیتهای تجاری اصلی به مدیریت موضوع بهداشت و ایمنی بپردازند.لذا صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان،  آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 18001 OHSAS اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت مشاوره استاندارد OHSAS 18001 مبلغ 60 میلیون ریال می باشد.
 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد OHSAS 18001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 13485

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 تمرکز بر یک سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ، خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی به منظور تسهیل دریافت نشانCE ، افزایش کیفیت محصولات وکاهش هزینه ها دارد. این استاندارد الزامات استاندارد ISO 13485 را برای صنعت تجهیزات پزشکی به صورت یکپارچه به اجرا در می آورد. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان به منظور بهبود کیفیت در تجهیزات پزشکی و ارایه خدمات منطبق با نیازمندی های مشتریان و ایجاد آمادگی لازم شرکتهای دانش بنیان جهت دریافت نشان CE  برای تجهیزات پزشکی و صنایع مرتبط ، آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 13485 اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت مشاوره استاندارد ISO 13485 مبلغ 60 میلیون ریال می باشد.
 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد ISO 13485 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

تأییدیه ممیزی مراقبتی ایزو 9001

خدمت حمایتی دریافت ممیزی مراقبتی ایزو 9001 ،با هدف نظارت بر روی سازمان و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد اعطا میشود. نهاد گواهی دهنده به صورت دورهای (معمولا سالیانه) مشتریان خود را ممیزی میکند تا بتواند عدم انطباقها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ تائیدیه ممیزی مراقبتی استاندارد ISO 9001 اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت تائیدیه ممیزی مراقبتی استاندارد ISO 9001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

تأییدیه مراقبتی استاندارد ایزو 14001

خدمت حمایتی دریافت ممیزی مراقبتی ایزو 14001 ،با هدف نظارت بر روی سازمان و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد اعطا میشود. نهاد گواهی دهنده به صورت دورهای (معمولا سالیانه) مشتریان خود را ممیزی میکند تا بتواند عدم انطباقها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی  آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ تائیدیه ممیزی مراقبتی استاندارد  ISO 14001 اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت تائیدیه ممیزی مراقبتی استاندارد ISO 14001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

تأییدیه مراقبتی استاندارد OHSAS 18001

خدمت حمایتی دریافت ممیزی مراقبتی 18001 OHSAS ،با هدف نظارت بر روی سازمان و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد اعطا میشود. نهاد گواهی دهنده به صورت دورهای (معمولا سالیانه) مشتریان خود را ممیزی میکند تا بتواند عدم انطباقها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت تائیدیه ممیزی مراقبتی استاندارد OHSAS 18001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

تأییدیه مراقبتی استاندارد ایزو 13485

خدمت حمایتی دریافت ممیزی مراقبتی ایزو 13485 ،با هدف نظارت بر روی سازمان و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد اعطا میشود. نهاد گواهی دهنده به صورت دورهای (معمولا سالیانه) مشتریان خود را ممیزی میکند تا بتواند عدم انطباقها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت دریافت تائیدیه ممیزی مراقبتی استاندارد ISO 13485 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

اخذ استاندارد ایزو 9001

پیاده سازی ایزو 9001 ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید. هدف استاندارد ایزو 9001 ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شرکت دانش بنیان در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است. استاندارد ISO 9001 ،آنچه که شرکتها در حال حاضر انجام می دهید را بهبود می بخشد و فرآیندهای مرتبط با فعالیت های شما را با توجه به الزامات استاندارد ISO 9001 ، مستند و اجراء می نماید. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان به منظور بهبود کیفیت و خدمات و ایجاد فرصتهای بازاریابی و ورود به بازارهای جدید و همچنین فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر فرایندهای شرکتهای دانش بنیان ، از آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 9001 اقدام مینمایند با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام از آنها حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد ISO 9001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

اخذ استاندارد ایزو 14001

امروزه تاثیر زیست محیطی از موضوعات مهم در سراسر جهان به شمار می رود و فشار ها در جهت کاهش این اثر از طریق مدیریت منشا آن اعمال می شود. ایزو 14001 (مدیریت محیط زیست) یک استاندارد بین المللی است و در مورد نحوه اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر اطالعاتی در اختیار ما می گذارد. این استاندارد به منظور ایجاد توازن بین دو هدف حفظ سود آوری و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده است. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانشبنیان به منظور توسعه پایدار، ایجاد ارتباط بهتر با نهادهای قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی و کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع در شرکتهای دانش بنیان، از آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 14001 اقدام مینمایند با پرداخت تسهیالت بلاعوض جهت ثبت نام از آنها حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد ISO 14001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

اخذ استاندارد OHSAS 18001

درحالیکه قوانین بهداشت و ایمنی رو به افزایش است، اکنون سازمانها به سیستمهای مدیریتی به عنوان چارچوبی برای ارتقای عملکرد خود در حوزه بهداشت و ایمنی می نگرند. سازمانها باید با همان مقدار تخصص و همانند استانداردهای دیگر فعالیتهای تجاری اصلی به مدیریت موضوع بهداشت و ایمنی بپردازند. لذا صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان،  آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ایزو 18001 OHSAS اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام ،حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد OHSAS 18001 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

اخذ استاندارد 13485

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 تمرکز بر یک سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ، خدمات پس از فروش و توزیع انواع تجهیزات پزشکی به منظور تسهیل دریافت نشانCE ، افزایش کیفیت محصولات وکاهش هزینه ها دارد. این استاندارد الزامات استاندارد ایزو 13485 را برای صنعت تجهیزات پزشکی به صورت یکپارچه به اجرا در می آورد. بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد حامی شرکتهای دانش بنیان به منظور بهبود کیفیت در تجهیزات پزشکی و ارایه خدمات منطبق با نیازمندی های مشتریان و ایجاد آمادگی لازم شرکتهای دانش بنیان جهت دریافت نشان CE  برای تجهیزات پزشکی و صنایع مرتبط ،آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی که برای اخذ استاندارد ISO 13485  اقدام مینمایند، با پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت ثبت نام، حمایت مینماید. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد ISO 13485 مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

اخذ استاندارد تخصصی

شرکتهای دانش بنیان میتوانند با توجه به حوزه فعالیت و نیاز خود از تسهیلات حمایتی اخذ استانداردهای تخصصی با توجه به شرایط اعلام شده و تایید دفتر توانمندسازی می توانند استفاده نمایند. این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ استاندارد تخصصی مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

مشاوره و ثبت برند و اخذ نشان ملی استاندارد

استاندارد ملی به صورت استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات کاربرد دارد. تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به موجب قانون اجباری اعلام شده، موظف می باشند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی تولید و عرضه نمایند. صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور افزایش صادرات، فروش داخلی، تأمین ایمنی و بهداشت، صرفه جویی در هزینه در شرکت های دانش بنیان به آن دسته از شرکت هایی که برای دریافت نشان استاندارد ملی اقدام میکنند تسهیلات حمایتی اعطا مینماید.

 • سقف حمایت تسهیلات جهت مشاوره خدمات ثبت برند و اخذ نشان ملی استاندارد مبلغ 40 میلیون ریال می باشد.
 • سقف حمایت تسهیلات جهت ثبت برند مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.
 • سقف حمایت تسهیلات جهت اخذ نشان ملی استاندارد مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

اخذ مشاوره و دریافت استاندارد یکپارچه IMS

IMS مخفف عبارت Integrated management system بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. اگر یک مجموعه سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001 را بصورت یکپارچه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی نماید اصطلاحاً گفته میشود مجموعه ی مذکور دارای سیستم مدیریت یکپارچه است. از این رو گواهینامه IMS  داشتن همزمان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامهOHSAS18001 می باشد.

گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده و در واقع گواهینامه ای بنام گواهینامه IMS وجود ندارد. البته بعضی از مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO پس از ثبت و صدور سه مدرک ISO9001 و مدرک ISO14001 و مدرکOHSAS18001 برای مجموعه گیرنده این سه مدرک ایزو ISO ، گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) نیز صادر میکند.

این حمایت تسهیلاتی تنها در صورتیکه شرکت برای بار اول اقدام به دریافت آن نماید شامل شرکت دانش بنیان خواهد شد.

سقف حمایت تسهیلات جهت مشاوره دریافت استاندارد یکپارچه مبلغ 120 میلیون ریال می باشد.

از جمله مزایای طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS میتوان موارد زیر را نام برد :

  • کاهش حجم مستنداتIMS بدلیل اشتراکات خیلی زیاد بین سه استاندارد ایزو 9001و  ایزو14001  و  18001OHSAS
  • کاهش زمان طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازیIMS بدلیل وجود اشتراکات وجود تناسب خیلی زیاد بین سه استاندارد ( سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی )
  • کاهش هزینه ی طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS
  • کاهش هزینه ی مشاور جهت مشاوره ، طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS
  • کاهش هزینه ی اخذ گواهینامهIMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )
  • پرداختن به موضوعات مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی بطور همزمان
  • جلب نظر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی
  • تامین خواسته و جلب رضایت کارفرمایان و مشتریان
  • کسب امتیاز در مناقصات برگزار شده توسط کارفرمایان بدلیل داشتن گواهینامهIMS
 • افزایش انگیزه کارکنان و پرسنل مجموعه دارنده مدرکIMS

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات توانمندسازی (صندوق نوآوری و شکوفایی)

جهت دریافت تسهیلات فوق، شرکت می بایست مراحل زیر را طی نموده و تمامی مواردی الزامی را رعایت نماید، مراحل و شروط مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر می باشند :

ثبت نام در سامانه nsfund.ir جهت دریافت خدمات حمایتی اخذ استاندارد

تائید اولیه کارشناس دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

حضور شرکت دانش بنیان در کارگاه آنلاین آشنایی با شرایط و الزامات دریافت استانداردها (رایگان)\

انتخاب مشاور از لیست شرکت های مشاوره مورد تائید صندوق توسط شرکت دانش بنیان

انعقاد قرارداد ما بین مشاور و شرکت دانش بنیان (بر اساس فرمت قرارداد استاندارد تعریف شده از طرف صندوق)

تائید آمادگی شرکت دانش بنیان جهت اخذ استاندارد توسط منتور معرفی شده از طرف صندوق

نتخاب CB از شبکه CB های مورد تائید صندوق توسط شرکت دانش بنیان

دریافت استاندارد برای اولین بار توسط شرکت دانش بنیان

ارائه مدارک دریافت استاندارد برای اولین بار به صندوق و پرداخت هزینه تسهیلات مشاور (در سقف تعیین شده) به حساب شرکت دانش بنیان

ارائه مدارک دریافت استاندارد برای اولین بار به صندوق و پرداخت هزینه ثبت نام جهت اخذ استاندارد (در سقف تعیین شده) به حساب شرکت دانش بنیان بر اساس فاکتور پرداختی از طرف شرکت دانش بنیان به CB جهت اخذ استاندارد

شرکت دانش بنیان تنها در صورت کسب استاندارد مطابق با ضوابط و تحویل آن به دفتر توانمندسازی تا پایان سال 95 مشمول تسهیلات حمایتی میشود

امکان دریافت تسهیلات برای چند حمایت متفاوت به صورت همزمان وجود ندارد

در صورت دریافت حمایتهای مشابه از سایر نهادها همچون کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان مشمول حمایت مشابه توسط صندوق نمیشود

آشنایی با گواهینامه‌ها و استانداردهای سیستمی و مدیریتی

سازمان بین‌المللی استاندارد ISO با نام (ISA (International standard association در سال 1926 با شرکت 20 کشور دنیا تأسیس شد و بعدها درسال 1942 تعطیل شد

سازمان بین‌المللی استاندارد ISO که مقر آن در ژنو می‌باشد در 24 فوریه 1947 به منظور یکپارچه کردن تدوین استاندارد در سراسر جهان، ایجاد تسهیلات در تجارت بین‌المللی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و توسعه همکاریهای علمی تکنولوژیکی اقتصادی با عضویت 25 کشور به فعالیت خود ادامه داد. برخی از استانداردها و گواهینامه هایی که برای محصولات و شرکت مورد نیاز می باشند به این شرح می باشند :

استاندارد آمریکایی سلامت غذا

تطابق مواد غذایی با الزامات قوانین اسلامی

استاندارد محصول در اروپا, تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا

گواهینامه تعالی سازمانی

استاندارد وسایل نقلیه در اروپا

سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست

استانداردسیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی

عملکرد خوب در تولید

عملکرد خوب در توزیع و پخش

عملکرد خوب آزمایشگاهی

استاندارد محصولات باغی و کشاورزی

مدیریت حفظ حقوق کارکنان و تولید کالاطبق مسائل اجتماعی و اخلاقی

استاندارد مشعل‌های گازسوز

استانداردمدیریت هوا فضا

استاندارد آراستگی سازمان

استاندارد سیستم توسعه و گسترش متدهای مدیریتی و تحول سازمانی

گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی

جهت آشنایی با استانداردهای ایزو کیفیت و همچنین شناخت کافی پیرامون ایزو ها و تفاوت بین آنها می توانید به مقاله آشنایی با گواهینامه ها و استانداردهای سیستمی و مدیریتی مراجعه نمایید.

آشنایی با گواهینامه‌ها و استانداردهای محصول

استانداردهای جهانی الگوهایی جهت مشخص سازی محصولات مناسب از محصولات نامناسب می باشند، استاندارد باعث می‌شود که ما با خیال راحت، کالا و خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنیم و بدانیم که انتخاب ما مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند.اگر استاندارد نباشد، زندگی بسیار پر خطر و حادثه آفرین خواهد شد.
اجرای استانداردها از جمله استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‌ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت‌ها می‌شود.

انواع گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی :

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(isiri)

استاندارد اروپا

استاندارد آمریکا

ایزو

استاندارد DIN آلمان

استاندارد TUV

استاندارد حلال


امتیاز :
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (بدون نظر)
Loading...
به اشتراک بگذارید :

مشاوره رایگان آنلاین

با ما راحت باشید. هر سوال و درخواستی دارید به راحتی با تماس بگیرید تا مشاوران ما به صورت رایگان به شما خدمت رسانی نمایند.

برچسب ها :

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.