مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

درباره ما

معرفی

تاریخچه مرکز
در اجرای یادداشت تفاهم همکاری منعقعده میان وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشورمان و مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) و به منظور گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج کشور، دفتری با نام “مرکز همایش‌های علمی بین المللی (ISMO)” در فروردین ماه سال ۱۳۷۸ تأسیس شد. این مرکز در راستای گسترش فعالیت‌ها در چارچوب ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رفع برخی از نیازهای پژوهشی کشور از جمله همکاری‌های علمی بین‌المللی از مرداد ماه سال ۱۳۸۰ با مجوز شورای گسترش آموزش عالی با عنوان جدید “مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی” ادامه فعالیت داد.

markaz_motaleaat_2213

نشست‌ها و همایش‌ها

اهداف و وظایف مرکز

 1. مطالعه و شناسایی مسائل بنیادی و توسعه علمی کشور با استفاده از متخصصان و کمک تشکل‌های تخصصی و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی.
 2. برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی.
 3. گسترش و تسهیل ارتباط علمی میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و مراکز علمی و بین‌المللی با توجه به اولویت‌های پژوهشی و مزیت‌های نسبی کشور.
 4. شناسایی امکانات علمی بین‌المللی برای رفع نیازهای پژوهشی کشور.
 5. بررسی و ارزیابی میزان حضور مستمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های تولید دانش در جهان و کمک به ارتقاء آن.

اعضای هیأت امناء

اعضای حقوقی:

 • دکتر محمد فرهادی؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
 • دکتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
 • دکتر سعیده لطفیان؛ سرپرست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر هیات امنا
 • دکتر حسین سالار آملی؛ رئیس کمیسیون دائمی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و عضو هیات امنا
 • دکتر وحید احمدی؛ معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دکتر مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:

 1. دکتر احمد اکبری؛ عضو هیات امناء
 2. دکتر حسین سالار آملی؛ عضو هیات امناء
 3. دکتر سید محمد کاظم سجادپور؛ عضو هیات امناء
 4. دکتر بهزاد سلطانی؛ عضو هیات امناء
 5. آقای حسن قشقاوی؛ عضو هیات امناء
 6. دکتر محمد محمودی میمند؛ عضو هیات امناء

اعضای کمیسیون دائمی

 1. دکتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
 2. دکتر حسین سالارآملی؛ رئیس کمیسیون دائمی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
 3. دکتر سعیده لطفیان؛ سرپرست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر کمیسیون‌دائمی
 4. دکتر حسین راغفر؛ عضو کمیسیون دائمی
 5. دکتر محمدرضا تخشید؛ عضو کمیسیون دائمی
 6. دکتر مصطفی ترک زهرانی؛ عضو کمیسیون دائمی
 7. دکتر عطااله کوهیان؛ عضو کمیسیون دائمی

مصوبات هیئت امنا

image001

image002

سرپرست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی: خانم دکتر سعیده لطفیان

برنامه راهبردی مرکز

طرح تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در اردیبهشت ۱۳۸۵ مطرح شد و طی شش ماه کار کارشناسی تدوین آن عملی شد. در تدوین این برنامه مدیران معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران معاونت فناوری و رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات همکاری کردند. کلیه اهداف و برنامه‌های اولویت بندی شده از طریق نظرخواهی از افراد مطلع با همکاری مرکز بدست آمده است. برنامه راهبردی با توجه به سند چشم‌انداز کشور و با هدف ارتقاء سطح روابط بین‌المللی کلیه مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است. این برنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ در جلسه هیأت امنای مرکز مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه کلی مرکز

 1. حمایت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی بین‌المللی در مراکز علمی کشور
 2. برنامه دعوت برای پژوهش مشترک (ICRP)
 3. برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
 4. پشتیبانی از حضور ایران در سزامی
 5. حمایت از شرکت دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی
 6. دعوت از اندیشمندان در قالب برنامه سیمرغ
 7. انجام طرح‌های مطالعاتی در زمینه شناخت فضای علم و فناوری کشور و امکانات بین‌المللی
 8. حمایت از سفرهای علمی
 9. برگزاری همایش‌های سالانه همکاری‌های علمی بین‌المللی
 10. پی‌گیری تفاهم نامه‌های موجود بین وزارت علوم و سایر کشورها
 11. سایر فعالیت‌ها (تواس، سرن، هفته پژوهش، رتبه‌بندی، کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی)

فعالیت‌های علمی بین المللی مرکز

همکاری‌های علمی بین المللی پژوهشی

برنامه‌های پژوهشی جندی شاپور
معرفی
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. برنامه شامل پروژه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست‌شناسی است. فراخوان ارائه درخواست پروژه‌های مشترک دو کشور همزمان در ایران توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و در فرانسه توسط موسسه کامپوس فرانس منتشر می‌شود و درخواست‌های پروژه‌های مشترک تحقیقاتی (پروژه‌های جاری یا جدید) به طور همزمان در دو کشور بررسی می‌شوند. ارزیابی نهایی به عهده کمیته مختلط دو کشور است. در صورت تصویب پروژه مشترک، هزینه سفر طرف ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، و هزینه سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسه کامپوس فرانس پرداخت می‌شود. در مقابل، سالانه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های انجام شده در خصوص چاپ مقالات و انتشار نتایج پژوهش در اختیار مرکز قرار می‌گیرد و در مقالات چاپ شده نام مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و همچنین بخش فرهنگی سفارت فرانسه ذکر می‌شود. قابل ذکر است که تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترک به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود و مرکز تنها از ارتباط بین مراکز علمی دو کشور حمایت می‌کند.

مرکز در انتخاب پروژه‌های برنامه جندی‌شاپور برای موارد ذیل اولویت قائل است:

پروژه‌هایی که همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛
پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛
پروژه‌هایی که باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی-اقتصادی شوند.

فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور – سال ۱۳۹۵
برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه- SCAC (زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران) با فراخوان سالانه اجرا می‌شود. این برنامه از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است.

نوع حمایت
در صورت پذیرش پروژه پیشنهادی، برای تسهیل و کمک به سفر محققان ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC)، و برای سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسهٔ کامپوس فرانس (نماینده فرانسه) مبلغ مشخصی پرداخت می‌شود. در مقابل ضروری است سالانه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های انجام شده در خصوص چاپ مقالات و انتشار نتایج پژوهش در اختیار مرکز قرار گیرد. در قسمت “سپاسگزاری” مقالات چاپ شده می‌بایستی از مرکز مطالعات و بخش فرهنگی سفارت فرانسه قدردانی گردد. قابل ذکر است که تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترک به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود. مدت در نظر گرفته شده برای انجام پروژه ۲ سال است.

زمینه پروژه‌ها
برنامه “جندی‌شاپور” شامل پروژه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه‌ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست شناسی است که مورد تصویب موسسه پژوهشی متبوع قرار گرفته است. مدت برنامه برای هر پروژه نباید بیش از دو سال باشد. پروژه‌های زیر در اولویت قراردارند:

پروژه‌هایی که همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛
پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛
پروژه‌هایی که باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی- اقتصادی شوند.

شرایط شرکت در برنامه
تصویب پروژه توسط یکی از مؤسسات پژوهشی یا دانشگاه‌های ایران؛
انتخاب یک نماینده بعنوان مسئول پروژه برای پروژه‌هایی که چند موسسه یا دانشگاه در آن مشارکت دارند؛
ارائه تنها یک پروژه توسط هر مسئول پروژه.

مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور از طریق وب سایت مرکز (نسخه چاپ شده این فرم جداگانه به مرکز ارسال شود)؛
معرفی محقق از سوی پژوهشگاه یا دانشگاه متبوع؛
ارائه نام و نشانی کامل و سوابق علمی مسئولان فرانسوی و ایرانی پروژه، نشانی پست الکترونیکی آنها و دانشجویانی که تأمین اعتبار سفر آنها از برنامه جندی‌شاپور درخواست شده است، لازم به ذکر است تنها کسانی می‌توانند از برنامه جندی‌شاپور استفاده کنند که اسامی آنها قبل از تصویب پروژه به عنوان همکار طرح اعلام شده باشد.
ارائه نامه‌ای از طرف همکار فرانسوی مبنی بر موافقت در شرکت در پروژه؛
مدارک تصویب طرح در موسسه پژوهشی متبوع؛
خلاصه تایپ شده پروژه (حداقل یک صفحه)؛
طرح توصیفی دقیق پروژه (اهداف، نتایج مورد نظر، روش‌ها، امکانات استفاده شده، ارزیابی، اعتبارات، هزینه و نحوه سهم‌بندی بین دو موسسه، تعداد سفرها، مدت زمان، برنامه زمانی دو ساله، و…)؛

کلیه مدارک فوق باید به زبان فارسی به مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی (CISSC) ارسال گردد.

به پرونده‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود.
آخرین مهلت تحویل مدارک به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
آخرین مهلت تحویل مدارک روز ۳ تیرماه ۱۳۹۵
سامانه ثبت طرح

دریافت فایل فراخوان

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبگاه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به نشانی http://www.cissc.ir مراجعه کنید و یا با شماره تلفن: ۵-۸۸۹۱۹۸۹۴ تماس بگیرید.
بررسی مدارک به طور همزمان توسط گروه متخصصان هیأت علمی، فناوری و آموزشی (Mission Scientifique, Technique et Pédagogique – MSTP) و مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC) در ماه‌های مهر و آبان انجام می‌شود. جلسه کمیسیون مشترک متخصصان برای تصمیم‌گیری نهایی در اواسط آبان ماه و اعلام نتایج به متقاضیان اواسط آذر ماه انجام خواهد شد.

آدرس پستی برای ارسال پروژه‌ها به زبان فارسی
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC)
تهران، بلوار کریمخان زند، نبش خیابان عضدی، پلاک ۷۶، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۹۷۶۳۳۱۴۱
تلفن: ۵- ۸۸۹۱۹۸۹۴-۲۱-۹۸+
دورنگار: ۸۸۹۰۹۵۱۷-۲۱-۹۸+
وبگاه: http://www.cissc.ir
آدرس پست الکترونیک: Jundi.cissc@yahoo.com

آدرس پستی برای ارسال پروژه‌ها به زبان فرانسوی
موسسه کامپوس فرانس
وبگاه: http://www.campusfrance.org/fr/gundishapur

درخواست شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
در خواست‌های خود را همراه مدارک لازم به آدرس زیر ارسال نمایید:
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی (CISSC)
خیابان کریمخان، نبش خیابان شهید دکتر حسن عضدی، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی
برای دریافت هرگونه اطلاعات با تلفن ۸۸۹۰۹۵۱۰ تماس بگیرید.

می توانید فرم تقاضا را از این قسمت دریافت کنید.

برنامه دعوت برای پژوهش‌های مشترک (ICRP)
تعریف برنامه Invited Collaborative Research Program
برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می‌کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همهٔ زمینه‌ها است.

اهداف برنامه
مهم‌ترین اهداف برنامه دعوت برای پژوهش مشترک را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

 • ارتقاء کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دکتری
 • ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
 • کمک به ایجاد شبکه‌های مجازی از ایرانیان مقیم خارج از کشور
 • گسترش روابط بین المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
 • دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص

معرفی برنامه ICARD
در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند. به منظور اجرای این طرح‌ها، تبادل استادان ایرانی مقیم خارج از کشور یا دانشجو به صورت متقابل و برای مدت زمان مشخص بنا به تشخیص مرکز انجام می­شود.

همکاری‌های علمی بین المللی حمایتی

همایش‌ها
برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های منطقه‌ای/ بین المللی
مرکزمطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در برقراری همکاری‌های علمی و تبادل افکار و آراء میان صاحبنظران داخلی و خارجی اقدام به برگزاری همایش‌های بین المللی در موضوعات مختلف نموده است. این مرکز از سال ۱۳۸۹ نیز با برگزاری سالانه این همایش‌ها در برقراری همکاری‌های علمی، آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران سراسر جهان و برقراری ارتباطات با اندیشمندان داخل کشور که خود یکی از اهداف مد نظر مرکز به شمار می‌رود گام‌های مؤثری برداشته است. همچنین قابل ذکر است این مرکز از سال ۱۳۹۱ مسئولیت کمیتهٔ بین‌الملل دبیرخانهٔ دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را نیز به عهده گرفته است.

معرفی برنامه ICED
در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند. استادان داخل کشور نیز می‌توانند برای تدریس در یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی خارج از کشور درخواست حمایت نمایند.

حمایت از برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی
مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی حمایت از اجرای دوره‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای علمی منطقه‌ای و بین‌المللی را برعهده دارد. هدف این برنامه حمایت از جریان ارتباطی داشمندان بین‌المللی، و حمایت از سفرهای علمی دانشمندان جوان می‌باشد. مرکز می‌تواند مستقیماً برگزاری یا حمایت مالی کامل “گردهمایی‌ها” و “همایش‌های” علمی منطقه‌ای یا بین‌المللی را که سطح علمی بالایی دارند به عهده گیرد.
حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش‌های بین‌المللی
مقدمه
در راستای مأموریت‌های “مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی” برای گسترش همکاری‌ها بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و نیز در اجرای ماده ۱۸ فصل دوم برنامه پنج ساله پنجم کشور به منظور گسترش حمایت هدفمند از نوآوران علمی و فراهم آوردن زمینه مشارکت آنان در مجامع علمی و پژوهشی جهان، این مرکز در نظر دارد به عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی خود جهت گسترش ارتباط علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری با مجامع علمی جهان، تسهیلات حمایتی مالی برای شرکت دانشجویان واجد شرایط در همایش‌های بین‌المللی فراهم آورد.

رویکرد و دیدگاه
رویکرد مرکز در این برنامه مبتنی است بر افق مدنظر” سند چشم انداز ” از ایران به عنوان کشوری با هویت اسلامی و انقلابی و با تعامل مؤثر در روابط بین‌الملل، و نیز “مبانی و ارزش‌های بنیادین نقشه جامع علمی کشور” که در فصل اول آن بیان شده است. طبعاً یکی از اهداف پژوهش‌های علمی پیشرفت نظری دانش بشری است و شکل‌گیری مباحث علمی شکل‌گرفته در سایهٔ چنین پژوهش‌هایی بسیار ارزشمند است. با این حال، پرداختن به جنبه‌های نظری علم در صورتی معنی‌دار است که از یک سو برخاسته از متن واقعی زندگی از جمله در زمینهٔ فرهنگ، سلامت، فناوری، صنعت، و غیره باشد و از سوی دیگر پاسخگو و کمکی برای درک و از میان برداشتن مشکلات و معضلات عرصه‌های فوق. بنابراین، در این برنامه مرکز ارائه مقالاتی را در اولویت قرار می‌دهد که معطوف به حوزهٔ فعالیت و چالش‌های جاری یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، یا بخش‌های اجرایی فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره کشور باشد و اقتضائات موجود را مدنظر قرار دهند نه این که صرفاً محدود به ارائه سخنرانی یا مقاله‌ای به صورت رایج باشند.

زمینه‌های مورد حمایت
اولویت عمده مرکز در این برنامه حمایتی مد نظر قرار دادن رویکرد فوق و همکاری با یکی از مراکز اجرایی است. از این رو، این برنامه گستره وسیعی از رشته‌های علمی و زمینه‌های پژوهشی را در بر می‌گیرد که شامل اولویت‌هایی است که در فصل سوم نقشه جامع علمی کشور در سه سطح الف، ب، و ج تعیین شده‌اند. بنابراین، دانشجویان فعال در رشته‌های مربوط به تمامی آن اولویت‌ها می‌توانند متقاضی استفاده از این برنامه حمایتی باشند.

شرایط و چگونگی حمایت
۱) متقاضی در حال تحصیل در مقطع دکتری باشد.
۲) مقاله متقاضی برای ارائه در قالب سخنرانی در همایشی بین‌المللی پذیرفته شده باشد.
* در صورت پذیرش تقاضا، مرکز هزینه بلیط رفت وبرگشت یا هزینه ثبت‌نام در همایش، و یا هزینه هر دو مورد را تأمین می‌نماید (هزینه‌های اقامت جزء موارد حمایتی مرکز نمی‌باشد.)

مدارک مورد نیاز
۱) توضیح اجمالی در یک صفحه درباره قرار داشتن پژوهش انجام شده و مقاله حاصل از آن در راستای درک یا حل مسائل یکی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، و بخش‌های اجرایی، فرهنگی، خدماتی، صنعتی و غیره (این توضیح باید به تأیید مرکز همکار رسیده باشد)
۲) فرم تکمیل شده تقاضای حمایت مالی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی جهت شرکت در همایش
۳) متن کامل یا چکیده مقاله پذیرفته شده
۴) مشروح سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی (CV)
۵) دعوتنامه شرکت در همایش برای ارائه مقاله از طرف کمیته علمی همایش
۶) گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری از دانشگاه محل تحصیل

ارسال مدارک
سامانه ثبت طرح (طوبی)

عضویت در مجامع علمی بین المللی

پروژه تابش نور سنکروترون برای علوم تجربی و کاربردهای آن (سزامی)
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران به عضویت پروژه سزامی (تابش نور سنکروترون برای علوم تجربی و کاربردهای آن) درآمده است. پروژه سزامی (SESAME) طرح مشترک بین ایران و کشورهای منطقه با هدف ساخت یک ماشین سینکروترون (ماشین عظیم تولید پرتو ایکس با فرکانس قابل تنظیم) جهت استفاده در مصارف علمی است که در کشور اردن مستقر است. این پروژه جزء علوم مهندسی پیشرفته فیزیک ذرات محسوب می‌گردد و بهره گیری از آن در زمینه‌های علمی از جمله پزشکی، محیط زیست، کشاورزی و … مفید است. اعضای دائم پروژه سزامی عبارتند از جمهوری اسلامی ایران، اردن، امارات متحدهٔ عربی، بحرین، پاکستان، ترکیه، فلسطین، اسرائیل و مصر.

فعالیت‌های مرکز در سزامی

 • مشارکت در تدوین برنامه کاری و تخمین بودجه سالانه کمیته سزامی
 • برگزاری جلسه دوره‌ای اعضای کمیته سزامی ایران
 • تأسیس دبیرخانه، دفتر اجرایی، دفتر فنی کمیته سزامی
 • شرکت نمایندگان و مشاور ایران در شورای عالی سزامی
 • شرکت کاربران ایرانی در همایش سالانه کاربران
 • برگزاری همایش مربوط به کاربردهای تابش سنکروترون
 • همکاری با طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)

فرهنگستان علوم کشورهای درحال توسعه (TWAS)
فرهنگستان علوم کشورهای درحال توسعه (TWAS) توسط گروهی از دانشمندان برجستهٔ کشورهای جنوب با پیشگامی پروفسور عبدالسلام، برندهٔ پاکستانی جایزهٔ نوبل، و با هدف ارتقاء ظرفیت علمی این کشورها تشکیل شده است. این سازمان مستقل بین المللی در سال ۱۹۸۳ در تریست ایتالیا با عنوان اولیهٔ ” فرهنگستان علوم جهان سوم” آغاز به کار کرد. اعضاء این فرهنگستان که تعداد آنان هم اکنون بیش از نهصد نفر است، از بین دانشمندان برجستهٔ جهان انتخاب می‌شوند و هفتاد کشور را نمایندگی می‌کنند. دبیرخانهٔ تواس در مرکز تحقیقات فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) در تریست ایتالیا قرار دارد و شورایی که هر سه سال یکبار توسط اعضاء انتخاب می‌شود نظارت بر برنامه‌های آن را به عهده دارد.

تواس ایران
با به عضویت درآمدن تعداد قابل توجهی از پژوهشگران برجسته ایرانی در فرهنگستان علوم کشورهای درحال توسعه (TWAS) شاخه ایرانی این فرهنگستان با عنوان تواس ایران (TWASIC) توسط یازده نفر از پژوهشگران ایرانی در سال ۱۳۸۲ در مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی تشکیل شد. اعضای تواس ایران جلساتی را به منظور بررسی صلاحیت نامزدهای دریافت جایزه تواس و معرفی پژوهشگران ایرانی واجد شرایط برای عضویت در تواس بین المللی، تشکیل می‌دهند. ماحصل تحقیقات انجام شده توسط اعضا تواس ایران با حمایت مالی مرکز بیش از ۱۰۰ مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمی است.

مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP)
مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) نام مرکزی علمی-آموزشی است که عبدالسلام دانشمند پاکستانی و برنده جایزه نوبل فیزیک، در سال ۱۹۶۴ در ده کیلومتری شهر تریست ایتالیا تأسیس کرد. هدف این مرکز توسعه و ایجاد انگیزه در تحقیق و تحصیل رشته‌های پیشرفته به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. با وجود اینکه نام اولیه مرکز کماکان حفظ شده است، فعالیت‌های آن اکثر جنبه‌های علم فیزیک و کاربردهای آن را در بر می‌گیرد.
بیش از سه دهه است که این مرکز به عنوان مکانی برای گردهمایی دانشمندان سراسر جهان فعالیت می‌کند. سالانه نزدیک به ۴۰۰۰ دانشمند از مرکز بازدید می‌کنند تا همزمان از محیط علمی و امکانات پژوهشی سطح بالای آن بهره مند شوند.
در ۱۹ آذر ماه ۱۳۷۷ (۱۰ دسامبر ۱۹۹۸)، یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) و مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام در جریان سفر وزیر علوم به منظور شرکت در دهمین نشست عمومی فرهنگستان علوم جهان سوم (TWAS) و دوازدهمین نشست شورای اجرایی شبکه سازمان‌های علمی جهان سوم (TWNSO) تری است ایتالیا به امضاء رسید.
مرکز مطالعات به عنوان کانون اصلی همکاری ایران با مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام امور مربوط به اجرایی کردن تفاهم نامه‌های امضاء شده را به عهده دارد.

سایر همکاری‌های علمی بین المللی

معرفی سیمرغ
برنامهٔ دعوت از اندیشمندان و صاحب نظران خارجی

سیمرغ
در راستای مأموریت‌های “مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشمندان و محققان داخلی و خارجی این مرکز از سال ۱۳۸۹ اقدام به دعوت از دانشمندان و صاحبنظران سراسر جهان در حوزه‌های مختلف و برگزاری نشست‌های علمی تحت عنوان برنامه “سیمرغ” کرده است.

رویکرد و دیدگاه
با در نظر گرفتن اهمیت برقراری ارتباط میان محققان خارجی و داخلی برای پیشبرد تعامل بین‌المللی و بهره‌مندی از یافته‌ها و دستاوردهای نظری و کاربردی به دست آمده در سراسر جهان مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی تلاش می‌کند تا زمینه‌های لازم برای آشنایی، تبادل آراء، و همکاری صاحبنظران دیگر کشورها با اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی در خصوص دیدگاه‌های مختلف آنان را فراهم آورد. در ضمن فراهم آوردن فرصت‌های آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های استان‌های مختلف سراسر کشور با محققان و اندیشمندان خارجی و بهره‌مندی آنان از نشست‌های علمی اساتید داخلی و خارجی مورد تأکید مرکز می‌باشد.

نحوهٔ مشارکت
اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی می‌توانند در صورت تمایل به دعوت از دانشمندان برجستهٔ مقیم خارج از کشور (ایرانی یا خارجی) برای بهره‌مندی از برنامهٔ سیمرغ درخواست‌های خود را با ذکر مشخصات کامل استاد مدعو، دلیل دعوت، و همچنین برنامه‌های پیشنهادی به مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی ارسال نمایند.
آن دسته از تقاضاهایی که شامل ارائه سخنرانی در یکی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها علاوه بر دانشگاه محل دعوت باشد در اولویت قرار خواهند گرفت.
پرداخت قسمتی از هزینه‌های سفر سخنران مدعو (بلیط رفت و برگشت بین‌المللی (Economy Class)، بلیط پروازهای داخلی، هزینهٔ اسکان و پذیرایی) در ایران توسط این مرکز انجام خواهد گرفت.

* ضمناً این مرکز علاوه بر استقبال از دریافت برنامه‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور به طور مستقل نیز سالانه اقدام به دعوت از دانشمندان و صاحنبظران برجسته برای سفر به کشور و ایراد سخنرانی می‌نماید که مراتب به صورت نامه دعوت به همکاری به دفاتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌ها ارسال خواهد شد.

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.