پژوهشگاه هوافضا

درباره پژوهشگاه

تاریخچه

پژوهشکده هوافضا در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۴ طبق موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی به منظور انجام تحقیقات هوافضایی، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ابلاغ وزیر وقت پایه‌گذاری شد و سپس در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۱۸ موافقت قطعی آن صادر گردید؛ متعاقباً، به استناد مصوبه شماره ۷۷۶۵/۲۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی مبنی بر ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه صورت پذیرفت. در همین راستا و به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، فعالیت‌های مجموعه در قالب بخشهای زیر سازماندهی گردید:

 • پژوهشکده علوم و فناوری هوایی
 • پژوهشکده سامانه فضانوردی
 • پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی
 • گروه پژوهشی فیزیولوژی هوافضایی
 • کانون تفکر، آیندهاندیشی و راهبردی هوافضایی
 • از جمله اهداف پژوهشگاه می‌توان به شناسایی و معرفی فناوریهای هوافضایی و همکاری با سازمانها و نهادهای مربوط برای دستیابی به آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه هوافضا اشاره کرد.
 • لازم به ذکر است برطبق مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۷/۷ شورای عالی اداری بمنظور ارتقاء فعالیتهای فضایی، با ادغام پژوهشکده جهادکشاورزی در پژوهشگاه هوافضا، به سازمان فضایی وابسته و در زیرمجموعه نهادریاست جمهوری قرار گرفت. درنهایت، بموجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای عالی اداری که توسط ریاست جمهور محترم ابلاغ گردید، مجدداً به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل و براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ و با انتزاع مجدداً، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت و بصورت قطعی، پژوهشگاه هوافضا بازتاسیس شد.

اهداف، وظایف و ماموریت ها

اهداف

 1. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه هوافضا و هدایت پژوهش‌ها در راستای منافع ملی
 2. زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
 3. توسعه علمی و پژوهشی برای بقاء و پیشرفت در عصر اطلاعات، دانش و سفرهای فضایی
 4. ایفای نقش فعال و مؤثر در گسترش دانش بشری و توسعه پژوهش در زمینه علوم و فناوری هوافضایی
 5. بسترسازی و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی و کارآفرینی در زمینه هوافضا

وظایف و اختیارات

 1. بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه فناوری‌های هوافضایی
 2. اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه
 3. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
 4. همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه دستیابی به آخرین دستاوردهای هوافضایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 5. ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام‌شده در پژوهشگاه
 6. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط
 7. برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 8. شناسایی و معرفی فناوری‌های هوافضایی و همکاری با سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات تحقیقاتی در راستای دستیابی به آخرین دستاوردهای پژوهشی در رابطه با هوافضا
 9. کمک به انجام تحقیق و توسعه در سطح ملی و گسترش پژوهش‌های علمی در زمینه هوافضا در بخش غیر دفاعی
 10. جذب و بومی‌سازی فناوری‌های هوافضایی ۱۱۱۱

کانون تفکر ، آینده اندیشی و مدیریت راهبردی هوافضا

وظایف کانون تفکر، آینده اندیشی و مدیریت راهبردی هوافضا

 1. انجام مطالعات کارشناسی به منظور تمصمیم سازی و عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها
 2. بازنگری در زمینه سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای هم پای تحولات جهانی در زمینه هوافضا
 3. ایجاد گروه‌های مطالعاتی
 4. تحلیل کارکرد و نتایج فعالیت پژوهشگاه
 5. ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه و ارتقای پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی در پژوهشگاه
 6. تولید فکر و بحث پیرامون گسترش و توسعه علوم و فنون هوافضا
 7. بهره مندی از همه پژوهشگران و اندیشوران در زمینه هوافضا
 8. استفاده از تجارب و رهآوردهای کانون‌های آینده اندیشی در سایر کشورها
 9. ارائه پیشنهاد راهکار برای بومی سازی و نهادینه کردن فناوری و به روز نگه داشتن آن و تجزیه و تحلیل موضوع‌های موردنظر در مجامع بین المللی
 10. ایجاد فضای گفتگو از طریق تشکیل هسته‌های فکری، کنفرانس‌ها و همایش‌ها با مشارکت کارشناسان داخلی و خارجی
 11. ارائه راه حل‌های علمی برای مشارکت با مراکز و سازمان‌های هوافضا در سایر کشورها
 12. ارائه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای توسعه و تجهیز منابع پژوهشی با تکیه بر منابع مجازی تا رسیدن به سطح مطلوب کشورهای پیشرفته
 13. شرکت در جلسات پژوهشگاه
 14. ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات
 15. انجام سایر امور محوله

sl-3_960_400

پژوهشگاه

ریاست

وظایف حوزه ریاست

 1. انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات هیات امنا، جلسات شورای پژوهشی، هیات رئیسه و پیگیری صورتجلسات
 2. پاسخگویی به مراجعان حضوری و راهنمایی و هدایت آنها به قسمت‌های مختلف ذی ربط و در صورت نیاز هماهنگی با واحدهای مربوطه
 3. گردآوری، تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌های پژوهشگاه هوافضا و انتشار در رسانه‌های گروهی.
 4. انجام اقدامات لازم برای برگزاری سمینارها، همایش‌های علمی و کنفرانسها در راستای پیشبرد اهداف و مأموریتهای پژوهشگاه.
 5. برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و انجام هماهنگی‌های لازم جهت شرکت واحدهای تابعه در نمایشگاه‌های مرتبط با وظایف و مأموریتهای پژوهشگاه
 6. مشارکت در تهیه و تنظیم و انتشار کتب، نشریات، دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه
 7. تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ مصوبات آن
 8. اعلام و ابلاغ دستورات رییس پژوهشگاه به واحدهای تابعه، نظارت بر حسن اجرا و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه
 9. طبقه بندی کنترل و بازبینی و ارجاع نامه‌های با عنوان رئیس پژوهشگاه اعم از وارده و صادره و نظارت بر انجام سایر امور دفتری
 10. برنامه ریزی و ساماندهی برنامه‌های ریاست محترم پژوهشگاه از قبیل شرکت در جلسات، ملاقات‌ها، شرکت در گردهمایی‌ها و انجام مأموریت‌های داخلی و خارجی
 11. ارزشیابی از عملکرد واحدها و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از واحدها و تهیه گزارش‌های لازم برای ریاست پژوهشگاه
 12. دریافت، بررسی و رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از واحدها و کارکنان، ارجاع شکایات به واحد مربوطه با هماهنگی ریاست پژوهشگاه
 13. ویرایش پیش نویس مکاتبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به امضاء ریاست پژوهشگاه می‌رسد
 14. ثبت، صدور و ارسال نامه‌های حوزه ریاست و پیگیری نامه‌های وارده و صادره حوزه ریاست تا تعیین تکلیف نهایی
 15. برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای مراسم و آئین‌های مربوط به مناسبت‌های مذهبی و ملی و همچنین انجام فعالیت‌های فرهنگی با هدف حفظ محیط ارزشی پژوهشگاه.
 16. مستند سازی رویدادهای پژوهشگاه و ارائه خدمات شنیداری و دیداری
 17. هماهنگی برگزاری کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها و سمینارها و اجرای نمایشگاه‌های معرفی و عرضه محصولات و خدمات پژوهشگاه در سطح ملی و استانی

معرفی ریاست

ریاست محترم پژوهشگاه هوافضا

جناب آقای دکتر فتح اله امّی
رتبه علمی: دانشیار

دکتری: مهندسی مکانیک ، گرایش: هوافضا
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک
کارشناسی: مهندسی مکانیک

مدیریت همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل
همکاری‌های علمی و امور بین‌المللی پژوهشگاه هوافضا

وظایف و اهداف مدیریت همکاری‌های علمی و امور بین الملل

 • توسعهٔ مناسبات دو جانبه با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور اعم از منطقه‌ای یا بین‌المللی
 • بسط و توسعه، تماس و مذاکره با مجامع بین‌المللی و انجمن‌های علمی داخلی و خارجی به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای یافته‌های علمی و تحقیقاتی
 • انجام امور مربوط به برنامه‌های مبادلات و همکاری‌های علمی با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذیربط در داخل و خارج از کشور
 • همکاری‌های علمی و مبادلهٔ تفاهم‌نامه با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور در حدود مقررات جاری و نیز با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل کشور
 • انتشار و توزیع اطلاعیه‌ها، خبرنامه‌ها و اعلامیه‌های کنفرانس‌های علمی داخلی و بین‌اللملی با همکاری و معاضدت روابط عمومی
 • همکاری با مسئولان ذیربط و پژوهشکده‌ها و گروه‌های تحت پوشش در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای اعزام محققان و متخصصان به خارج از کشور به منظور شرکت آنان در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی تخصصی مربوط به رشتهٔ هوافضا و نیز دعوت از محققان و دانشمندان خارجی
 • برقرار ارتباط مستمر و متقابل با مراکز علمی و فرهنگی بین‌المللی و فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای عضویت در سازمان‌ها و انجمن‌ها و مراکز علمی خارج از کشور
 • جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از کنفرانس‌ها، سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی به منظور دستیابی به نتایج آخرین تحقیقات علمی
 • نظارت بر انعقاد قراردادها از نقطه نظر حقوقی و تطبیق با قوانین و مقررات جاری کشور
 • جمع‌آوری و نگهداری سوابق مربوط به امور حقوقی پژوهشگاه
 • تهیهٔ آرشیو قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و کتب و مراجع قابل استناد و مورد عمل
 • بررسی کلیه شکایات واصله و تهیهٔ گزارش‌های مربوط
 • تهیه پاسخ برای مراجع قضایی و محاکم دادگستری و سایر مراجع قانونی و نظارتی در خصوص اخطار و احضار و دعوت‌نامه‌ها
 • تبادل لوایح و انجام مکاتبات با محاکم دادگستری و سایر دادگاه‌ها و هئیت‌های رسیدگی
 • طرح دعاوی مربوط به حقوق پژوهشگاه در مراجع صالحه و پاسخگویی به دعاوی که له یا علیه پژوهشگاه مطرح می‌شود و پیگیری و تعقیب موضوعات مطروحه به نمایندگی از طرف پژوهشگاه
 • انجام سایر امور مربوطه

فعالیت‌های انجام شده در حوزه مدیریت همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه هوافضا با شرکت در کنفرانس‌ها و رویدادهای متنوع بین‌المللی، دوره‌های آموزشی، فرصت‌های مطالعاتی، همکاری‌ها و مذاکرات بین‌المللی و عضویت در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی، گام‌بزرگی در گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی خود برداشته است. برای توضیح بیشتر به چند مورد از موارد مذکور اشاره می‌گردد.

عضویت در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (IAF)
پژوهشگاه هوافضا از سال ۲۰۰۱ به عضویت فدراسیون بین‌المللی فضانوردی در آمده است و هر سال عضویت خود را در این فدراسیون تمدید می‌کند. این فدراسیون همه ساله در یکی از کشورهای جهان کنگره بین‌المللی فضانوردی را برگزار می‌کند. فدراسیون مذکور محل تجمع جهانی متخصصان صنعت فضایی جهان است که تلاش می‌کند تا فعالیت‌های فضایی را با استفاده از اطلاع‌رسانی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و نیز توسعه تبادل اطلاعات ارتقاء دهد و با استفاده از فضا سطح زندگی انسان را بهبود بخشد.

گذراندن دوره تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات رایانه‌ای تولوز فرانسه
مرکز مطالعات و همکاری‌های بین‌المللی (زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، مجری برنامه طرح پژوهشی جندی شاپور است. هدف این برنامه ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. پژوهشگاه در سال ۲۰۰۵ در قالب برنامه جندی‌شاپور، با مؤسسه تحقیقات رایانه‌ای تولوز فرانسه قرارداد همکاری در پروژه «طراحی و ساخت سیمولاتور واقعیت مجازی برای درمان اختلالات اضطرابی هراسی (فوبیا) مسافران خطوط هوایی»، منعقد کرد. در سال ۲۰۰۷ یک تیم سه نفره از پژوهشگاه هوافضا به مرکز تحقیقات رایانه در شهر تولوز فرانسه اعزام شدند. در پی دو ماه اقامت این تیم تحقیقات لازم در رابطه با چگونگی ایجاد محیط واقعیت مجازی به‌طور کلی و شرایط لازم برای درمان اختلالات اضطرابی هراسی (فوبیا) مسافران خطوط هوایی به‌طور اخص انجام گرفت که نتایج این تحقیقات که شامل نرم‌افزار واقعیت مجازی و روش‌های مربوطه بود، به ایران منتقل گردید.

نماینده کشور ایران در زیرکمیته علمی- فنی و حقوقی کوپوس (کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد)
اعضای هیئت علمی پژوهشگاه با شرکت در نشست‌های سالانه زیرکمیته علمی- فنی کوپوس، هم در قالب فوکال پوینت ایران در کارگروه پایداری فعالیت‌های فضایی و تهیه و تدوین دستورالعمل پایداری فعالیت‌های فضایی، و هم به‌صورت ارائه سخنرانی‌های فنی و همچنین به‌صورت شرکت در نشست‌های دوره‌ای زیرکمیته حقوقی کوپوس، حضور مؤثری در جهت ارتقای دانش و فناوری و حفظ پایداری فعالیت‌های فضایی در سطح بین‌المللی داشته‌اند.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری علمی- پژوهشی و اجرایی با دانشگاه دوستی ملل روسیه (PFUR)
از سال ۲۰۱۵ رایزنی با مقامات دانشگاه دوستی ملل آغاز شد و در نهایت در سال ۲۰۱۶ پژوهشگاه هوافضا با دانشگاه دوستی ملل روسیه تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه امضاء کرده است. بازدید از دانشگاه مذکور و ملاقات با ریاست و مدیران دانشگاه در خصوص نحوه اجرایی کردن تفاهم‌نامه و تدوین برنامه کار و چگونگی عقد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، همچنین بازدید از شهرک ستارگان مسکو از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه در حیطه روابط بین‌الملل است.

بازدید از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در حیطه هوافضای کشور ایتالیا
بازدید از مرکز تحقیقات هوافضای ایتالیا CIRA، دانشگاه رم، دانشگاه BOCCONI میلان، دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، شرکت ARGOTEC، گروه صنعتی GMA و همچنین ملاقات با مسئولین دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور و پیگیری عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری، از دیگر فعالیت‌های ارزشمند پژوهشگاه در حوزه بین‌الملل در سال ۲۰۱۶ است.

روابط عمومی
امروزه این یک اصل اساسی پذیرفته شده در مدیریت است. که افراد و مؤسسات برای رسیدن هرچه بهتر و راحت‌تر به مقاصد خود نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم بایکدیگر و عموم مردم دارند.
در این راستا روابط عمومی، نقش و جایگاه مطلوبی دارد، و پژوهشگاه هوافضا با اطلاع از نقش و جایگاه ارتباطات در دنیای امروز و با استفاده از فناوری نوین ارتباطی در این زمینه فعالیت‌های خود را سازماندهی کرده است.
تشکیلات روابط عمومی که زیر مجموعه دفتر ریاست پژوهشگاه است دارای یک نیروی ثابت بوده و برای انجام کارهای مربوطه از همکاری بخش‌های مختلف بهره‌می‌جوید.
فعالیت‌های روابط عمومی پژوهشگاه
مهم‌ترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکارعمومی نسبت به پژوهشگاه است که هم در درون پژوهشگاه ‌ و هم در بیرون از پژوهشگاه دنبال می‌شود. بی‌تردید، این وظیفه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های ارتباطی صورت می‌گیرد که می‌توان آنها را تحت عناوین ارتباطات، امور فرهنگی و نمایشگاه‌ها، انتشارات، و … برنامه‌ریزی و دسته‌بندی کرد. در زیر فعالیت‌ها انجام شده، آمده است.

معاونت پژوهشی
معرفی معاونت پژوهشی
معاونت پژوهش و فناوری به عنوان رکن اصلی پژوهشگاه در اجرای اهداف و مأموریت‌های پژوهشی و امور راهبردی پژوهشگاه، وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی علمی و فنی امور پژوهشی پژوهشگاه را برعهده دارد. همچنین فعالیتهای مرتبط با مسائل آموزشی تحصیلات تکمیلی نیز یکی دیگر از مسئولیتهای این معاونت است.

وظایف حوزه معاونت پژوهشی
مهم‌ترین وظایف این معاونت به شرح ذیل است:

 1. نظارت بر تعیین نیازهای پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی
 2. نظارت و برنامه‌ریزی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی
 3. مشارکت در تعیین خط مشی‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی
 4. نظارت و بررسی در زمینه طرح‌های پژوهشی جدید ارائه‌شده و طرح آن در شورای پژوهشی پژوهشگاه
 5. مشارکت و همکاری با پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی در زمینه تأمین و انتخاب نیروهای مورد نیاز آنها
 6. مشارکت و همکاری در امور مربوط به عقد قراردادهای پژوهشی
 7. نظارت بر مقررات پژوهشی
 8. نظارت بر تأمین کتب، نشریات و سایر منابع مورد نیاز کتابخانه پژوهشگاه
 9. بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایفای صحیح وظایف محوله
 10. مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی
 11. پیشنهاد تدوین برنامه‌های مورد نیاز پژوهشگاه
 12. نظارت بر اجرای کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی
 13. اعلام نظر در ارتباط با مأموریت‌های علمی و نظایر آن
 14. ارائه گزارش‌های تخصصی به ریاست پژوهشگاه
 15. نظارت بر دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 16. انجام سایر امور محوله

مدیریت امور پژوهشی و فناوری
وظایف حوزهٔ مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 • تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به امور پژوهش در پژوهشگاه
 • نظارت در زمینه امور مربوط به فناوری‌های نو
 • تدوین برنامه‌های سالانه مربوط به امور پژوهشی و فناوری حوزه معاونت
 • تهیه گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای فعالیت‌های پژوهشی
 • تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی
 • برنامه‌ریزی در خصوص همکاری با صنایع مختلف
 • برنامه‌ریزی امور مربوط به تحصیلات تکمیلی
 • ارزیابی نتایج حاصل از مأموریت‌های تحصیلی و سفرهای علمی و فرصت‌های مطالعاتی
 • هماهنگی برای شرکت یا برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، همایش‌ها و کنفرانس‌ها
 • نیازسنجی و برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی با همکاری سایر واحدها و مراجع ذیربط
 • نظارت بر خرید تجهیزات فنی و پژوهشی
 • انجام سایر امور محوله

مدیریت طرح‌ها
وظایف حوزهٔ مدیریت طرح‌ها

 • نظارت و پیگیری مراحل تصویب طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • نظارت بر اجرای طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • کنترل و ثبت اسناد مالی طرح‌ها و پروژه‌ها
 • کنترل پیشرفت طرح‌ها از لحاظ برنامه زمان‌بندی و بودجه
 • نظارت بر پایان و تحویل طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • به روزنگه‌داشتن اطلاعات پروژه‌ها
 • بایگانی مدارک طرح‌ها/ پروژه‌ها
 • نظارت و تنظیم فعالیت نیروی انسانی پژوهشی موجود
 • نظارت بر جذب پژوهشگران و هیئت علمی جدید و آشنا کردن آنها با آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشگاه
 • ارزیابی عملکرد کارشناسان، طرح‌ها و فعالیت‌های انجام‌گرفته
 • بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و طرح‌های تخصصی پژوهشگاه در راستای انطباق با اهداف و مأموریت‌ها
 • تدوین شیوه‌نامه‌های لازم برای اجرا و کنترل طرح‌ها / پروژه‌ها
 • پیشنهاد روش‌های بهبود ا جرای طرح‌ها برای افزایش کارایی
 • تهیه و تدوین گزارش‌های کار به صورت دوره‌ای

sl-5_960_400

مدیریت تحصیلات تکمیلی

دوره تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه هوافضا با عنایت به ضرورت فعالیت پژوهشی در زمینه راهبردی هوافضا و تأکید بر پژوهش کاربردی در راستای مأموریت خود و ضرورت تربیت دانش‌آموختگان با هدف رفع نیاز نیروی پژوهشی کشور، اقدام به راه‌اندازی مدیریت تحصیلات تکمیلی و ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی فضایی و دکترا در رشته مهندسی هوافضا نموده است. تحصیلات تکمیلی با ایجاد دوره کارشناسی ارشد در سال ۸۶ به‌صورت رسمی فعالیت‌های خود را آغاز کرد و در سال ۸۹ دوره دکترای آموزش- پژوهش به صورت مشترک با دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف و در سال ۱۳۹۱ دوره دکترای پژوهش محور را راه‌اندازی نموده است و از سال ۱۳۹۲ به طور مستقل در مقطع دکترای مهندسی هوافضا دانشجو پذیرش می‌نماید.
این پژوهشگاه با در اختیار داشتن اعضاء هیات علمی توانمند و متخصصان خبره در زمینه هوافضا، این امکان را دارد تا با بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های بالقوه موجود در پژوهشگاه، دوره‌های آموزشی پیشرفته‌ای را در سطح تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.
یکی از مهمترین ویژگی‌های دوره تحصیلات تکمیلی که آن را از مقاطع پایین‌تر متمایز می‌سازد، تحقیق و پژوهش در حین آموزش است. پژوهشگاه هوافضا به‌واسطه فعالیت‌های پژوهشی متنوعی که در شاخه‌های مختلف هوافضا انجام می‌دهد، می‌تواند زمینه مناسبی را برای فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان فراهم نماید و دانشجویان پژوهشگاه از بدو اشتغال به تحصیل، وارد فعالیت‌های پژوهشی شده و توان آنها مصروف تحقیقات جدی و کاربردی می‌شود. این موضوع ویژگی منحصر به فردی به پژوهشگاه هوافضا می‌دهد که آن‌را در جایگاه خاصی در مقایسه با دانشگاه‌ها قرار داده است؛ چراکه در اغلب دانشگاه‌هایی که اقدام به پذیرش دانشجو در رشته هوافضا می‌نمایند، به دلیل فقدان شرایط، امکان انجام پژوهش‌های کاربردی در حین تحصیل وجود ندارد.
برگزاری دوره‌های هدفمند بین رشته‌ای و ارائه آموزشهای خاص از دیگر اهداف پژوهشگاه است که با توجه به نیاز روزافزون صنایع کشور به تربیت نیروهای کارآمد، در صورت فراهم شدن بودجه و فضای آموزشی و پژوهشی متناسب با این دوره‌ها، پژوهشگاه به صورت جدی‌تر و با کیفیت بهتر قادر به رفع این نیاز خواهد بود.
مدیریت تحصیلات تکمیلی سعی کرده است برای تحصیل دانشجویان محیطی مناسب و آرام آماده کند تا دانشجویان بتوانند از تمامی امکانات علمی و پژوهشی پژوهشگاه استفاده کنند. از جمله امکاناتی که دانشجویان می‌توانند استفاده کنند سیستم رایانه موازی با ۳۲ گره موازی است. علاوه بر این دانشجویان امکان فعالیت در پروژه‌های مصوب پژوهشگاه را دارند.

مزایای تحصیل در پژوهشگاه هوافضا

 1. امکان استفاده دانشجویان از تمامی امکانات علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه برای ارتقای سطح علمی،
 2. تحصیل در محیطی امن و آرام،
 3. برخورداری از اساتید خبره و متخصص در گرایش‌های مهندسی هوافضا و مهندسی فضایی،
 4. امکان پشتیبانی از رساله‌های تحصیلات تکمیلی،

معرفی گرایش مهندسی فضایی
دوره مهندسی فضایی دوره‌ای علمی، پژوهشی و کاربردی است که در سطح کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شده است. در طی این دوره زمینه‌های علمی و فنی برای تجزیه، تحلیل و طراحی سیستمی ماهواره‌ها و ماهواره‌برها به دانشجویان آموزش داده می‌شود. هدف از اجرای این دوره تربیت متخصصانی است که قابلیت تعریف، مدیریت، اجرا و نظارت پروژه‌های فضایی و طراحی سیستمی ماهواره‌بر و ماهواره را با توجه به نیازها و امکانات داخل کشور داشته باشند.

مدیریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی

وظایف حوزهٔ مدیریت کتابخانه و اطلاع‌رسانی

 • شناسایی و تهیه مراجع و منابع اطلاعاتی مورد نیاز پژوهشگاه
 • ثبت، نگهداری و بازیابی مراجع و منابع اطلاعاتی با روش‌های روزآمد و استاندارد
 • ثبت، نگهداری و بازیابی مستندات و گزارش‌های طرح‌های پژوهشی ایجاد پایگاه رایانه‌ای اطلاعات علمی پژوهشگاه، و بروزرسانی آن
 • برقراری ارتباط با کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی و تأمین مدارک در داخل و خارج کشور به منظور ایجاد سیستم کارآمد و استفاده متقابل از منابع اطلاعاتی
 • انتشار نشریات ادواری مصوب پژوهشگاه
 • انتشار گزارش‌های ادواری و مدیریتی
 • ارائه خدمات نشر به نهیه‌کنندگان گزارش‌های پژوهشگاه
 • ارزیابی کتب، و ارائه خدمات نشر به مؤلفان و مترجمان کتاب‌های مصوب پژوهشگاه
 • تدوین، آموزش و نظارت بر حسن اجرای شیوه‌نامه نگارش مستندات و گزارش‌های پژوهشگاه
 • انجام سایر امور محوله

معرفی کتابخانه:
کتابخانه پژوهشگاه هوافضا به عنوان یک از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی- پژوهشی در حوزه هوافضا به شمار می‌رود. این واحداز سال ۱۳۷۹ همزمان با تاًسیس پژوهشگاه فعالیت خود را آغاز نمود و در راستای اهداف پژوهشگاه یعنی حمایت از تحقیق و توسعه علوم و فناوری در سطح ملی و بین المللی، در زمینه گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات فعالیت نموده است.
منابع کتابخانه:
منابع موجود در کتابخانه، همسو با رشته‌های علمی فعال در پژوهشگاه شامل: هوافضا، مکانیک، برق و الکترونیک، کامپیوتر، فیزیولوژی، پزشکی، حقوق هوافضا، ریاضی، سنجش از دور و نانوتکنولوژی می‌باشد. هم‌اکنون منابع کتابخانه به شرح ذیل است:

 • مجموعه کتب (فارسی و لاتین)
 • اسناد و مدارک (فارسی و لاتین)
 • نشریات
 • لوحهای فشرده (فارسی و لاتین)
 • کتب الکترونیکی
 • پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
 • مقالات (فارسی و لاتین)
 • فیلم‌های علمی و آموزشی
 • استانداردهای بین‌المللی مثل ECSS و ….

خدمات کتابخانه:
روند برنامه‌های عملیاتی کتابخانه در راستای ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات مناسب به منظور بهره‌مندی از منابع کتابخانه عبارتند از:
عضویت و امانت منابع اطلاعاتی به اعضا
تهیه، سفارش و فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی مورد نیاز اعضا اعم از کتاب و مقاله و …(به روش‌های مختلف از جمله: خرید مستقیم، سفارش به کارگزاران، جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی و همکاری بین کتابخانه‌ای)
سازماندهی و فهرست‌نویسی منابع اطلاعاتی: کلیه منابع موجود در کتابخانه براساس روش‌های استاندارد بین‌المللی سازماندهی شده‌اند و سیستم رده بندی کتابخانه LC بوده و به صورت قفسه باز اداره می‌شود.
نصب و راه‌اندازی سیستم جامع کتابخانه دیجیتال: کتابخانه با بکارگیری نرم‌افزار جامع کتابخانه دیجیتال پارس‌آذرخش، امکان جستجوی منابع و همچنین دسترسی به منابع علمی الکترونیکی تمام‌متن از طریق شبکه داخلی پژوهشگاه را برای پژوهشگران فراهم نموده است.
ساعت کاری:
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸: ۰۰ الی ۱۶: ۰۰

ارتباط با کتابخانه:
آدرس پست الکترونیکیaerolib@ari.ac.ir
آدرس پستی: تهران- شهرک قدس (غرب)، خ ایران زمین، خ مهستان، بالاتر از کلانتری، خ پژوهشگاه هوافضا
تلفکس: ۸۸۳۶۶۰۴۵ صندوق پستی: ۸۳۴-۱۴۶۶۸

شرایط استفاده برای سایر کاربران:
اعضای انجمن هوافضای ایران و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با ارائه کارت دانشجویی و معرفی‌نامه رسمی از دانشگاه یا موسسه آموزشی مربوطه، با هماهنگی قبلی با کارشناس کتابخانه، فقط می‌توانند از کتب و نشریات در محل کتابخانه استفاده نمایند.

مرکز رایانه و فناوری اطلاعات
وظایف مرکز رایانه

 • ایجاد بانک نرم‌افزارهای مورد نیاز و ارائه خدمات به سایر واحدها
 • طراحی، ایجاد و بهبود سیستم‌های رایانه‌ای برای انجام فعالیتهای پژوهشگاه
 • پیشنهاد و اجرای طرح‌های توسعه سیستم‌های رایانه‌ای
 • انجام فعالیت‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات سیستم‌های رایانه‌ای
 • انجام امور مربوط به برنامه‌نویسی و مکانیزه کردن سیستم‌های پژوهشگاه با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • فراهم کردن دسترسی به شبکه، اینترنت و پست الکترونیکی
 • مشاوره و همکاری در انجام پروژه‌های مرتبط
 • ایجاد بستر مناسب برای ذخیره اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و کاربران
 • تأمین امنیت برای شبکه و سیستم‌های رایانه‌ای پژوهشگاه
 • طراحی ایجاد و نگهداری صفحه خانه اینترنتی (home page) برای پژوهشگاه هوافضا و بروزرسانی آن
 • تعریف و تخصیص دامنه (domain) برای پژوهشگاه
 • مشاوره به بخش‌های اداری و مالی و پژوهشی و تلاش در جهت تحقق طرح دولت الکترونیکی، شامل اتوماسیون بخش‌های حسابداری، بایگانی دبیرخانه، پرسنلی و بودجه
 • همکاری با مدیریت طرح‌ها و ایجاد بستر لازم برای اتوماسیون کنترل پروژه
 • انجام سایر امور محوله

مرکز رایانه و فناوری اطلاعات پژوهشگاه هوافضا، دارای ۱۸۰ ایستگاه کاری و ۱۴ دستگاه سرور قدرتمند است که از طریق شبکه داخلی (LAN) به یکدیگر متصل بوده و از طریق رادیو به صورت بی‌سیم به شبکه جهانی متصل هستند و کاربران می‌توانند از امکانات اینترنت، پست الکترونیکی و … استفاده کنند. سه دستگاه اکسس پوینت (Access Point) نیز برای استفاده از از اینترنت به صورت بی‌سیم نصب شده تا پژوهشگران در محل استقرار خود بتوانند از امکانات شبکه بهره‌مند شوند و امکان دسترسی به اینترنت در هر نقطه پژوهشگاه بدون نیاز به کابل فراهم باشد. این مرکز مجهز به یک دستگاه دیواره آتش، ضدویروس و Antispyware قوی است که امنیت اطلاعات کاربران را تضمین می‌کند. مرکز رایانه نرم‌افزارهای کنترل پروژه را طراحی، توسعه و راه‌اندازی کرده است و سیستم اتوماسیون اداری نیز برای بهبود و تسریع در کارهای دبیرخانه نصب و راه‌اندازی گردیده است. از دیگر فعالیت‌های این مرکز، پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قسمت‌های مختلف پژوهشگاه، مانند امور مالی، اداری، تحصیلات تکمیلی، سیستم تلفن، رایانه موازی، کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها است که هر یک مجهز به سرور و نرم‌افزارهای تخصصی خود هستند.

معاونت اجرایی
معرفی معاونت اجرایی
به منظور پشتیبانی و فراهم نمودن امکانات موردنیاز بخش پژوهشی پژوهشگاه، معاونت اجرایی متشکل از دو مدیریت (مدیریت امور اداری و مدیریت امور مالی) و واحدهای تابعه، وظیفه هماهنگی، اجرای وظایف و نحوه پشتیبانی مؤثر فعالیت‌های پژوهشی را بر عهده دارد.
انجام اموری نظیر هماهنگی برای بهره برداری از آموزش‌های تخصصی، فراهم کردن زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تلاش برای تأمین نیازهای پژوهشی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های مختلف علمی از اهم وظایف این حوزه به شمار می‌آید.
معاونت اجرایی پژوهشگاه به عنوان بازوی پشتیبان و تکیه گاهی محکم و قابل اعتماد در کنار سایر بخشهای این مجموعه علمی فعالیت میَ‌نماید.

sl4_960_400
وظایف حوزه معاونت اجرایی

 1. نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات،‌ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی پژوهشگاه
 2. نظارت بر انجام امور اداری و استخدامی کارکنان و اعضای هیئت علمی مطابق مقررات و آیین نامه‌های مربوطه
 3. نظارت و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پژوهشگاه
 4. نظارت بر انجام همه امور مالی پژوهشگاه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه
 5. نظارت بر قراردادها،‌ آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با قوانین و مقررات اداری، مالی و محاسباتی
 6. بررسی و نظارت مستمر درباره ساختار تشکیلات پژوهشگاه و نیز تغییرات کلی و اصلاحات مربوط به تغییرات مورد نیاز پژوهشگاه در صورت لزوم
 7. نظارت بر تهیه و تنظیم شرح وظایف اداره‌ها، واحدهای تابعه، کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها
 8. نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های لازم به منظور رشد و ارتقای کیفی پژوهشگاه از طریق آموزش و تربیت انسانی
 9. نظارت بر امور خریدهای پژوهشگاه
 10. نظارت بر اجرای امور ایمنی و حفاظتی پژوهشگاه
 11. نظارت بر امور اموال و دارایی‌های پژوهشگاه
 12. نظارت بر امور انتشاراتی پژوهشگاه
 13. شرکت در جلسات،‌ سمینارها و کنفرانس‌ها در رابطه با وظایف محوله
 14. بررسی فعالیت‌های انجام شده توسط همه واحدهای پژوهشگاه
 15. همکاری و همفکری در زمینه‌های درخواست شده معاونت پژوهشی
 16. تعیین و ابلاغ خط مشی‌های پیشنهادی در امور اجرایی به ریاست پژوهشگاه
 17. انجام امور محوله از سوی ریاست پژوهشگاه
 18. نظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان، حفظ و حراست اموال،‌ تاسیسات و تنظیم امور نگهبانی پژوهشگاه
 19. انجام سایر امور محوله

مدیریت امور مالی
وظایف حوزهٔ مدیریت امور مالی

 1. تنظیم و هماهنگ کردن تمامی عملیات مالی پژوهشگاه از جهت انطباق با سیست ها، خط مشی‌ها و رویه‌های جاری حاکم بر فعالیت‌های پژوهشگاه
 2. ابلاغ آیین نامه‌ها،‌ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های مالی پژوهشگاه به مدیران واحدهای تابعه
 3. سرپرستی و نظارت بر همه عملیات مالی واحدهای پژوهشگاه
 4. نظارت بر نحوه تهیه و تنظیم اسناد،‌ قراردادها، مناقصات و سایر اسناد مالی پژوهشگاه به مدیران واحدهای تابعه
 5. نظارت بر اقدامات مربوط به رسیدگی و کنترل اسناد مالی
 6. نظارت بر وصول و انتقا درآمدها به حساب‌های ذیربط
 7. نظارت بر تهیه و نگاهداری دفاتر اموال پژوهشگاه
 8. نظارت بر انجام امور مربوط به خریدهای داخل و خارج پژوهشگاه
 9. تهیه و تنظیم بودجه پژوهشگاه و پیگیری اعتبارات مورد نیاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 10. شرکت در جلسات
 11. انجام سایر امور محوله

مدیریت امور اداری و پشتیبانی
وظایف حوزهٔ مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 1. نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان،‌ جذب، گزینش، تهیه و صدور احکام کارگزینی اعم از ترفیع، ارتقاء،‌ انفصال، مرخصی، بیمه و بازنشستگی
 2. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های مصوب اداری و استخدامی در واحدهای مختلف پژوهشگاه
 3. نظارت بر دریافت و ثبت مکاتبات وارده و صادره،‌ ارسال و مراسلات، تایپ و تکثیر اوراق مورد نیاز
 4. نظارت بر تهیه و تأمین مایحتاج و نیازهای داخلی واحدهای پژوهشگاه و توزیع کالاها و ملزومات خربداری شده حسب درخواست واحدها
 5. نظارت بر امور مربوط به خدمات عمومی و کاخداری و تعمیر و نگهدای ساختمان، تاسیسات و تجهیزات پژوهشگاه
 6. نظارت بر فراهم کردن تسهیلات و خدمات رفاهی مورد نیاز از قبیل وام مسکن،‌ بیمه تکمیلی،‌ سفرهای زیارتی و سیاحتی، خدمات بهاشتی و درمانی و سایر موارد
 7. نظارت بر طبقه بندی و بایگانی مکاتبات، آیین نامه‌ها، قوانین و مقررات،‌ بخشنامه‌ها و سایر دستورالعمل‌های مربوط به پژوهشگاه
 8. انجام سایر امور محوله

پژوهشکده‌ها

پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی
هدف پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، انجام پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در ارتباط با وسایل فضایی، اجزای مربوطه، مأموریت‌ها و کاربردهای آن است. طراحی، تحلیل، شبیه‌سازی، نمونه‌سازی، توسعه و آزمایش بخش‌های مختلف سفینه‌های فضایی اعم از ماهواره‌ها، فضاپیماها، متعلقات زمینی و مکانیک مداری آن‌ها از جمله فعالیت‌های این پژوهشکده خواهد بود. سه گروه پژوهشی شامل گروه پژوهشی علوم فضایی، گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی، گروه پژوهشی سیستم‌های فضایی، برای انجام فعالیت‌های مزبور در این پژوهشکده پیش‌بینی شده است که طرح‌های پژوهشی و صنعتی در گروه‌های مذکور اجرا می‌شود.

 • گروه پژوهشی علوم فضایی
 • گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی
 • گروه پژوهشی سیستم‌های فضایی

گروه پژوهشی علوم فضایی
مباحث بنیادی علوم فضایی با رویکرد توسعه‌ای و کاربردی در این گروه پژوهشی بررسی می‌شوند. زمینه‌های پژوهشی نظیر مکانیک مدارهای فضایی، عوامل محیطی در فضا، مانند میدان‌های مغناطیسی، طوفان‌های خورشیدی، مکانیک سیالات و آیرودینامیک سفینه‌های فضایی، سازه، دینامیک و کنترل پیشرانش در سیستم‌های فضایی در شرح وظایف این گروه گنجانده شده است. سفرهای بین سیاره‌ای نیز در حوزه پژوهش این گروه قرار دارد.

گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی
ماموریت‌های پژوهشی این گروه، بر حوزهٔ دینامیک پرواز و تحلیل و طراحی کلیهٔ اجزای یک سیستم کنترل متمرکز شده است. بر این مبنا، پژوهش‌هایی از قبیلِ تحلیل و شناسایی سیستم‌های دینامیکی، تخمین و فیلترینگ در سیستم‌های دینامیکی، مسائل طراحی مسیر و الگوریتم‌های هدایت، ردیابی و تعیینِ موقعیت و وضعیت، طراحی و تحلیل سیستم‌های کنترلی، الگوریتم‌های مدیریت سامانهٔ کنترل، مسائل تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی بهینه، طراحی، بررسی و بهره‌برداری از سامانه‌های تستِ سیستم کنترل، تحلیل دینامیک پرواز سامانه‌های هوافضایی و بررسی عملکرد آن‌هادر زمرهٔ مسائل مورد توجه این گروه پژوهشی می‌باشند.

گروه پژوهشی سیستم‌های فضایی
این گروه عمدتاٌ بر کاربرد فناوری فضایی نظیر ماهواره‌ها تکیه دارد. کاربری نظامی، تحقیقاتی، زیست‌محیطی، سنجش از دور مخابراتی، تعیین موقعیت، هواشناسی در این گروه پژوهشی مدنظر قرار می‌گیرد. تدوین نحوه خدمت‌گیری و خدمت‌دهی در موارد مذکور، طراحی سیستم‌های زمینی و فضایی مورد نیاز برای ایجاد خدمت، از جمله فعالیت‌های این گروه است. برای مثال می‌توان به طراحی و پیاده‌سازی ایستگاه‌های زمینی وی‌ست (VSAT)، طراحی و کاربرد آنتن‌های تی‌وی‌رو (TVRO)، طراحی اینتلست، اینمارست و غیره، طراحی و کاربرد ترمینال‌ها و بهینه‌سازی ایستگاه‌های سنجش از دور، طراحی و کاربرد ایستگاه‌های ماهواره‌های هواشناسی، طراحی و ارائه خدمات مخابرات سیار ماهواره‌ای (MSS) و طراحی و کاربرد گیرنده‌های جی‌پی‌اس اشاره نمود.

پژوهشکده علوم و فناوری های هوایی
هدف پژوهشکده علوم و فناوری هوایی، پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در همه زمینه‌های مربوط به وسایل پرنده، زیرسیستم‌ها و کاربردهای آنهاست. مباحث علمی و فناوری مربوط به طراحی، تحلیل، توسعه، نمونه‌سازی، آزمایش و کاربرد وسایل پرنده، حوزه عملکرد این پژوهشکده را تشکیل می‌دهند. این پژوهشکده فعالیت‌های خود را در قالب سه گروه پژوهشی به شرح زیر سازماندهی می‌کند که به‌طور مستقل یا با همکاری یکدیگر بر روی طرح‌های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشکده فعالیت می‌کنند.

 • گروه پژوهشی علوم هوایی
 • گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده
 • گروه پژوهشی سیستم‌های هوایی

گروه پژوهشی علوم هوایی
هدف این گروه انجام فعالیت‌های پژوهشی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در تمام زمینه‌های نظری، تحلیلی و تجربی است، که مبنای فناوری هوایی را تشکیل می‌دهد. این زمینه‌های علمی، شامل ایرودینامیک و مکانیک سیالات، تحلیل سازه‌ها و مکانیک جامدات، علم مواد، مکانیک پرواز و کنترل و پیشرانش هوافضایی است. موضوعاتی چون فناوری‌های نو در تحیلیل عددی جریان یا سازه، مواد و سازه‌های هوشمند و پیشرانه‌های نوین از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه هستند.

گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده
هدف این گروه، تقویت دانش طراحی وسایل پرنده از طریق مطالعات و پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی، نمونه‌سازی و آزمایش در زمینه‌های مربوط به این مبحث است. طراحی و توسعه وسایل پرنده نوین مانند ریزپرنده های هدایت پذیر از دور و پرنده‌های بدون سرنشین هوشمند، استفاده از روش‌های نو مانند طراحی میان رشته‌ای و بهینه سازی برای توسعه وسایل پرنده و کاهش اثرات محیطی و زیست محیطی وسایل پرنده، مانند تابش و بازتاب راداری و مادون قرمز، صدا و آلایندگی از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه هستند.

گروه پژوهشی سیستم های هوایی
فعالیت‌های این گروه به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: پژوهش در زمینه سیستم‌هایی که وسایل پرنده بخشی از آن را تشکیل می‌دهند و کاربرد فناوری هوایی در دیگر حوزه‌های علوم و مهندسی از یک سو و پژوهش در زمینه زیر سیستم‌هایی نوین تشکیل دهنذه و پشتیبانی کننده وسایل پرنده و کاربرد فناوری‌های نو در این وسایل از سوی دیگر. در این راستا موضوعاتی چون کاربرد فناوری هوایی در سنجش از دور، حفاظت از محیط زیست و کنترل منابع طبیعی، مخابرات، کنترل و پاسخ به بلایای طبیعی، به سازی و بازآرایی وسایل پرنده برای استفاده در این زمینه‌ها، سامانه‌های ناوبری و کنترل هوایی، الکترونیک هوایی، شبیه سازی پرواز و آموزش رایانه‌ای فناوری هوایی (CBT) و مباحث نو در زیرسیستم‌های هوایی (مانند سیستم‌های هیدرولیک فشار-بالا، توسعه کاربرد توان الکتریکی در هواپیما، خدمات مخابرات و انتقال داده از/ به هواپیما …) از زمینه‌های پژوهشی مورد توجه در این گروه هستند.

پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی
هدف پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی پژوهش‌های بنیادی توسعه‌ای و کاربردی در کلیه زمینه‌های مربوط به مدیریت امور هوانوردی و فضایی، حقوق هوافضا و استانداردهای مربوط به هوافضا است. با توجه به ماهیت بین المللی فعالیت‌های هوایی و فضایی، مطالعه و پژوهش برای یکنواختی و استانداردسازی فعالیت‌های هوافضایی کشور در قالب قوانین، مقررات و استاداردهای بین المللی در حوزه عملکرد این پژوهشکده قرار می‌گیرد. این پژوهشکده فعالیت‌های خود را در قالب سه گروه پژوهشی به شرح زیر سازماندهی می‌کند که به طور مستقل و با همکاری یکدیگر بر روی طرح‌های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشکده فعالیت می‌کند.

 • گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی
 • گروه پژوهشی استانداردهای هوایی و فضایی
 • گروه پژوهشی حقوق هوافضا

گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی
هدف این گروه انجام فعالیت‌های پژوهشی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در استفاده از هوافضا، شامل هواپیمایی، فرودگاهی، مخابرات، سنجش از دور، کنترل بلایای طبیعی، حمل ونقل فضایی، توریست فضایی و آموزش است

گروه پژوهشی استانداردهای هوایی و فضایی
هدف این گروه، انجام فعالیت‌های پژوهشی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، برای تدوین و اعمال این استانداردهای هوایی و فضایی در فعالیت‌های هوایی و فضایی کشور است.
با توجه به بین المللی بودن فعالیت‌های هوایی وفضایی، پژوهش برای تهیه، تدوین و اعمال این استانداردها در زمینه ساخت وسایل پرنده هوایی و فضایی و زیر ساختارهای هوایی و فضایی، از قبیل فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های کنترل زمینی از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه است.

گروه پژوهشی حقوق هوافضا
هدف این گروه انجام فعالیت‌های پژوهشی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی، نحوه استفاده از هوافضا، قوانین و مقررات بین المللی حاکم بر هوافضا، تجاری سازی و خصوصی سازی فعالیت‌های فضایی از موضاعات مورد توجه این گروه است. فعالیت‌های این گروه به دو بخش عمده زیر گروه حقوق هوایی و زیر گروه حقوق فضایی تقسیم می‌شود.

گروه‌ پژوهشی فیزیولوژی هوافضا
هدف این گروه، انجام تحقیقات بنیادی، توسعهای و کاربردی پیرامون تأثیر قرارگرفتن در دو محیط هوا و فضا، بر روی مکانیسم‌های فیزیولوژیک موجودات زنده است. پژوهش‌های این گروه در بر گیرنده همه انواع جانداران و در نهایت انسان خواهد بود و تمام تغییرات ایجاد شده در سیستم‌ها و زیرسیستم‌های فیزیولوژیک حیات، که بر اثر قرار گرفتن در این دو محیط را که اساساً برای جانداران ناشناخته هستند، در بر خواهد گرفت. این گروه پژوهشی فعالیت‌های خود را در دو زیر گروه فیزیولوژی هوایی و فیزیولوژی فضایی ساماندهی خواهد کرد، که مستقلاً یا با همکاری یکدیگر بر روی طرح‌های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشگاه فعالیت می‌کنند.

لطفا امتیاز خود را وارد کنید
جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.