کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

درباره کارگروه

تاریخچه

سال 1381:
به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری در ماده 100 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد تا درتأسیس صندوق­های غیردولتی پژوهش و فناوری مشارکت نماید.

سال 1382:
در بند ح ماده 45 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجددأ به دولت اجازه داده شد به تأسیس و توسعه صندوقهای مذکور کمک کند. تشکیل این صندوق­های فناوری باید به تأیید کمیسیون ماده 100 و مطابق با آیین نامه اجرایی ماده 100 مصوبه شماره 35675/ت 24721 هیات وزیران مورخ 28/12/1381 قرار می­گرفت. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس) 2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار او 3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار او 4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او 5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او 6- وزیر دستگاه ذیربط یا نماینده تام الاختیار او 7- چهار نفر از نمایندگان تشکل­های علمی به انتخاب خودشان 8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (دبیر)

1382-1393:

کمیسیون ماده 100 در فاصله سالهای 1382 الی 1393 در مجموع 13 جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به 18 صندوق پژوهش و فناوری مجوز تأسیس و فعالیت داد.

اردیبهشت 1394:

تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 1 اردیبهشت 1394 و تصویب ماده 44 با این عنوان که متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 اضافه می‌شود:

“به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ”

مرداد 1394:

هیات وزیران در جلسه 11/5/1394 و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین­نامه اجرایی ماده 44 و اساس­نامه نمونه جدید برای صندوق­های پژوهش و فناوری مصوب شد. مطابق با ماده 8 این آیین­نامه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت­های صندوق­ها، کارگروهی به شرح زیر تشکیل می­گردد:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه)
نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت
نماینده وزیر جهاد کشاورزی
نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی
نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق­ها و نهادهای خطرپذیر

هم­چنین به موجب تبصره 1 ماده 8، دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر می­گردد و رییس هیات عامل صندوق یاده شده دبیر کارگروه است.

2 آذر 1394:

تشکیل اولین جلسه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری در چارچوب جدید مصوب هیات وزیران و تصویب آیین­نامه داخلی جدید کارگروه.

15 آذر 1394:

تشکیل دومین جلسه کارگروه و بررسی سیاست­های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق­های پژوهش و فناوری.

29 آذر 1394:

تشکیل سومین جلسه کارگروه و بررسی عملکرد ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق­های پژوهش و فناوری.

5 دی 1394:

تشکیل چهارمین جلسه کارگروه و تصویب سیاست­های کلان کارگروه، دستورالعمل اجرایی، چارچوب دریافت اطلاعات و مسیر بررسی پرونده تشکیل صندوق­های پژوهش و فناوری و ابلاغ به صندوق‌ها.

5 دی 1394:

تشکیل پنجمین جلسه کارگروه و تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری افلاک در استان لرستان.

24 اسفند 1394:

تشکیل ششمین جلسه کارگروه و تصویب نماینده دولت در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، بررسی پیشنهاد تشکیل صندوق استان کرمان و صندوق صادرات و مبادله فناوری

4639301_850

مستندات قانونی

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات
ماده 1
شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
تبصره ـ
شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
ماده ۲ ـ
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی‌ربط خواهدبود.
ماده ۳ ـ
حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون عبارتند از: الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال. ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی. ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوریو شهرک‌های فناوری. د ـ اولویت واگـذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون. هـ ـ ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری. و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.
ماده ۴ ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.
تبصره ۱ ـ
ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.
تبصره ۲ ـ
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.
ماده ۵ ـ
به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می‌باشد. بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم‌درصد (۵/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
تبصره ۱ ـ
حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهدیافت. به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ ـ
سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی‌هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.
تبصره ۳ ـ
اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶ ـ
کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.
ماده ۷ ـ
کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگیکنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند. درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
ماده ۸ ـ
شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست‌محیطی مستقر نمایند. ماده ۹ ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوریدر جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۱۰ ـ
هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد.
ماده ۱۱ ـ
کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاءشده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود. الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند. ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می‌شوند. د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲ ـ
گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک‌بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
ماده ۱۳ ـ
آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی وفق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی:
ماده 42-
در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک‌های علم و فناوری» اضافه می‌شود.
ماده 43-
دولت موظف است به‌منظور افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوری‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند. کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/5/1، در برگزاری مناقصه‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به‌لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
ماده 44-

متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 اضافه می‌شود:

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وفق نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور:
«در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت –معافیت‌های مالیاتی و عوارض- علامت «،» اضافه می‌گردد.»
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
شماره 258/579553 ۱۳۸۹/۸/۳۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 40768/181333 مورخ 1387/10/8 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1389/8/5 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 195602 1389/9/16
نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور) ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 258/57953 مورخ 1389/8/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

5649390_298

ماده ۱۰۰ قانون برنامه ۳، ۴ و ۵ برنامه چهارم

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 44- متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه می‌شود:
به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 100 – به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوریهای کاربردی‌توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به‌تقویت صندوق‌های دولتی‌موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری‌حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 45 – دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخشخصوصی و تعاونیدر این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:
الف – طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللیو پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
ب – تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) درسطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
ج – اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی وخدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
د – حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتباردر بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرماتأمین وتعهد کرده باشد.
هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
و – اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار وعقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت ازورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.
ز – اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
ح – کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
ط – پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به‌منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور

متن ماده ۴۴

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات
ماده ۵ ـ
knowledge-company2
به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می‌باشد. بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.

به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم‌درصد (۵/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
تبصره ۱ ـ

حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهدیافت.
به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

متن الحاقی وفق ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 44- متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه می‌شود:
تبصره ۲ ـ
سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی‌هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.
تبصره ۳ ـ
اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مستندات کارگروه

دستورالعمل اجرایی
اهم مباحث دستورالعمل اجرایی کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری
ویژه درخواست کنندگان تأسیس صندوق پژوهش و فناوری
مقدمه
دستورالعمل اجرایی کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری در راستای تعیین نحوه انجام وظایف کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری و پیاده‌سازی آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ذیل تبصره 1 ماده 5 قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات، در تاریخ 6/10/1394 به تصویب کارگروه رسیده است. با توجه به اهمیت محتوای این دستورالعمل جهت شکل دهی به درخواست­های تأسیس یا ارائه تغییرات در اساسنامه صندوق­های پژوهش و فناوری، اهم مباحث مرتبط با فرآیند تأسیس شامل اهداف کارگروه و نیز فصل سوم دستورالعمل اجرایی به صورت زیر ارائه می­گردد تا مورد استفاده درخواست کنندگان تأسیس قرار گیرد. یادآور می‌شود قوانین بالادست این اسناد و نیز سیاست­های کلان مصوب کارگروه در سایت کارگروه وجود دارد. هم­چنین کلیه تعاریف و منابع قانونی مورد اشاره در این خلاصه مطابق با دستورالعمل اجرایی و آیین نامه اجرایی ماده 44 تنظیم شده است. بدیهی است در صورت تصویب هرگونه تغییرات در دستورالعمل اجرایی آخرین تغییرات مورد نیاز در فرآیند تأسیس به اطلاع درخواست‌کنندگان خواهد رسید.
اهداف
اهداف کارگروه در تدوین و پیاده‌سازی این دستورالعمل به‌شرح زیر است:

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش شبکه تأمین مالی نوآوری و فناوری از طریق تسهیل در ایجاد و توسعه صندوق­های پژوهش و فناوری توانمند و کارآمد
ارائه پیشنهادها، سیاست‌ها و راهبردهای مناسب برای کمک به سایر نهادهای مالی فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه تأمین مالی نوآوری و فناوری مطابق تبصره (1) ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون
ایجاد بستر و زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری داخلی بخش­های غیردولتی، نظام بانکی و بخش عمومی و دولتی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور در توسعه فناوری و نوآوری
همکاری و کمک در توانمندسازی، راهبری و نظارت نظام تأمین مالی نوآوری و فناوری و نهادهای مربوطه در کشور
کمک به فعالیت­های نوآورانه، پژوهشی و فناوری به‌ویژه در حوزه کاربردی و توسعه‌ای در راستای رفع نیازهای کشور
ایجاد ظرفیت برای سرمایه گذاری خطرپذیر و کاهش ریسک نوآوری و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه

ایجاد بستر مناسب برای همکاری در شبکه سازی فعالیت‌های نهادهای تأمین مالی و تجاری سازی درتعامل با فناوران، سرمایه‌گذاران، تسهیل‌گران و نهادهای واسط دولتی و خصوصی
فصل 3 – صندوق­های پژوهش و فناوری
3-1- شرح وظایف و موضوع فعالیت صندوق­ها
موضوع فعالیت، وظایف و ارکان صندوق مطابق با اساسنامه نمونه مصوب شماره 75593/ت 52232 مورخ 11/6/93 هیأت محترم وزیران خواهد بود.
3-2- فرآیند بررسی و صدور مجوز تأسیس صندوق
فرآیند بررسی و ارائه مجوز تأسیس صندوق بر مبنای موارد زیر مشخص می­گردد:
شرایط متقاضیان یا صندوق­های قابل بررسی در کارگروه
صندوق­ها باید دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تشکیل و فعالیت نمایند.
متقاضی تأسیس صندوق باید سهامدار اصلی و با وکالت از کلیه سهامداران بوده و کلیه سهامداران خصوصی و دولتی توانایی تأمین نقدی سهام صندوق را با ارائه مدارک معتبر داشته باشند (امضاء تفاهم‌نامه یا تعهدنامه کتبی مبنی بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی در صندوق ضروری است).
اداره صندوق با رعایت آئین نامه اجرایی و اساسنامه نمونه مصوب هیأت محترم وزیران و مصوبات کارگروه و با تبعیت از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه می­باشد.
صندوق­ها با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تأسیس خواهند شد.
حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس صندوق مبلغ 30 میلیارد ریال (30 میلیارد ریال) خواهد بود.
ترتیبات زمانی تأدیه سرمایه صندوق­ها بر حسب حوزه تخصصی، مکان جغرافیایی فعالیت و نوع خدمات مالی قابل ارائه صندوق، توسط کارگروه مشخص می­گردد.
برای صدور مجوز توسط کارگروه صندوق­هایی که در کلانشهرها تأسیس می‌شوند باید 100% سرمایه خود را در هنگام تأسیس تأدیه نمایند و در شهرهای بزرگ طی 5/1 سال باید تأمین سرمایه نمایند و در شهرستان­ها تا 3 سال فرصت دارند تا سرمایه خود را به‌طور کامل تأدیه نمایند.
مدارک مورد نیاز برای تشکیل و تکمیل پرونده تأسیس صندوق
تکمیل کاربرگ درخواست تأسیس یا تغییرات در محدوده مقررات صندوق توسط متقاضی و ارسال برای دبیرخانه
تفاهم نامه یا تعهدات سهامداران صندوق مبنی بر تأمین سرمایه و مشارکت حداقل 51% سهام بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه مدارک مستند مبنی بر مشارکت بخش دولتی (بخشی از حداکثر 49% سهام دولتی)
ارائه سوابق کاری اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مشارکت در تأمین سهام بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی
تکمیل و امضای پیش نویس اساسنامه صندوق (منطبق با اساسنامه 1394 مصوب هیأت محترم وزیران)
اسناد و مدارک هویتی رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی (سهامداران، مدیرعامل و هیأت‌مدیره شرکت) متقاضی مشارکت در تأمین سهام بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی
اساسنامه، روزنامه رسمی ثبت و آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت­های مشارکت کننده در تأمین سهام بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی
خلاصه‌ای از سوابق فعالیت شرکت­های مشارکت کننده در تأمین سهام به ویژه فعالیت­های تخصصی مبین توجه به حوزه‌های پژوهش و فناوری، تأمین مالی و سرمایه گذاری خطرپذیر
ارائه برنامه مختصر کسب وکار اولیه برای تأسیس صندوق در چارچوب کاربرگ دریافت اطلاعات مصوب دبیرخانه شامل چشم انداز، اهداف، برنامه، بازار و …

3-3- منابع مالی صندوق
منابع مالی صندوق مطابق با ماده 6 آیین‌نامه عبارت است از:
کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
کمک و سرمایه گذاری بانک­ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.
کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت­های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری­ها و شرکت­های وابسته و تابع.
کمک و سرمایه گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه­ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان منفرد.
سود حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک­ها و مؤسسات اعتباری.
استفاده از وجود اداره شده دستگاه­های اجرایی.
منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.
منابع قابل جذب از طریق ابزارهای سرمایه.
میزان سرمایه‌گذاری دولت وفق ماده 5 آیین‌نامه حداکثر معادل 49% (چهل و نه درصد) سرمایه صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه با افزایش سرمایه صندوق­ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی یا از اعتبار دستگاه­های اجرایی در قالب موافقت نامه متبادله تأمین می­شود.
منابع مالی دولتی: منابع مالی دولتی صندوق مطابق با بندهای 3-6-1 و 3-6-2 بالا (بند 5 و 6 آیین نامه) خواهد بود. ضمن این که دستگاه‌های اجرایی در تأمین منابع یا کمک و یا افزایش سرمایه صندوق‌ها، مطابق مصوبات کارگروه همکاری خواهند نمود. از سوی دیگر مطابق با ماده 7 آیین نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق­ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.

3-4- شیوه نامه تأسیس صندوق
درخواست‌ها و مدارک واصله در صورت تکمیل پس از تشکیل پرونده و بررسی، در لیست انتظار جهت ارائه در جلسه کارگروه قرار می‌گیرد. نتیجه جلسه و اعلام نظر اعضاء کارگروه توسط دبیرخانه به متقاضیان تأسیس صندوق اعلام خواهد شد. دبیرخانه در بررسی درخواست­هایی که مدارک آنها کامل باشد اولویت­های زیر را مورد نظر قرار خواهد داد:
انطباق رشته تخصصی فعالیت صندوق با اولویت­های کارگروه
افزایش میزان سهم بخش خصوصی سرمایه‌گذار
توانایی مالی سهامداران بخش خصوصی
امکان پذیری و سهل الوصول بودن سرمایه بخش دولتی

3-5- ارائه مجوز تأسیس صندوق
اقداماتی که پس از تأیید تأسیس صندوق توسط متقاضی باید انجام شود به شرح زیر است:
تأسیس صندوق در اداره ثبت شرکت­ها به‌نام صندوق، طبق مصوبه کارگروه و ترجیحاً به صورت شرکت سهامی خاص
ثبت اساسنامه شرکت در دفتر ثبت استان مذکور
افتتاح حساب بانکی به نام صندوق و ارائه مدارک مستند مبنی بر واریزی سهم بخش خصوصی و دولتی به دبیرخانه
ارائه آخرین روزنامه رسمی، آگهی تأسیس و تعیین سهام مدیران و امضای مجاز به دبیرخانه

3-6- فرایند بررسی تغییرات در صندوق
در مواردی که صندوق درصدد اعمال تغییراتی مرتبط با شرایط ایجاد صندوق و مفاد مصوب کارگروه باشد باید مراتب را طی درخواستی به دبیرخانه ارسال نماید و پس از بررسی در چارچوب مقررات، دستورالعمل‌ها، مصوبات و سیاست‌های کلان کارگروه و در صورت نیاز پس از بررسی و اخذ تأیید در کارگروه، نتایج توسط دبیرخانه به اطلاع صندوق خواهد رسید.
3-7- ارزیابی عملکرد، نظارت بر عملکرد و لغو مجوز صندوق

کارگروه شرایط ارزیابی عملکرد صندوق­ها را در دوره­های زمانی مشخص، مصوب می‌نماید و نتایج را به صورت شفاف به اطلاع تمامی صندوق­ها می­رساند.
دبیرخانه موظف است به‌صورت دوره­ای و منظم عملکرد صندوق­ها را طبق شرایط مصوب و با استفاده از شبکه ارزیابان متخصص مرتبط با خود ارزیابی نماید.
کارگروه پس از ارزیابی عملکرد صندوق توسط گروه­های ارزیابی، در صورتی­که فعالیت صندوق در راستای مأموریت مصوب و اسناد بالادستی نباشد، در خصوص نحوه ادامه فعالیت یا لغو مجوز صندوق حداقل یکسال پس از ثبت صندوق تصمیم‌گیری خواهد نمود.

سؤالات متداول

لیست سؤالات متداول
-چگونه می‌توان یک صندوق پژوهش و فناوری ایجاد کرد؟
مجموعه سهام­دارانی که متمایل به ایجاد یک صندوق پژوهش و فناوری هستند می­توانند با عقد یک تفاهم­نامه یا توافق­نامه مبنی بر سرمایه­گذاری و مشارکت در ایجاد یک صندوق پژوهش و فناوری اقدام به دریافت مجوز از کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری نمایند. نکات اصلی در تشکیل هسته اولیه سهامداران به صورت زیر است:
مجموعه سهام افراد حقیقی و شرکت­ها و سازمان­های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) باید حداقل 51% سهام صندوق را تشکیل دهد.
محتوای فعالیت صندوق و نیز بخش اصلی و ماهیت فعالیت سهامداران باید شامل فعالان بخش خصوصی و با تمرکز بر توسعه سرمایه­گذاری و تأمین مالی نوآوری در بخش خصوصی باشد و سیاست­های کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری در پیشنهاد تشکیل آن رعایت گردد.
مدارک لازم برای پیشنهاد تشکیل با همکاری و مشاوره دبیرخانه کارگروه تکمیل و جهت بررسی و کسب مجوز از کارگروه به آدرس دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.
پس از کسب مجوز تأسیس از سوی دبیرخانه کارگروه، سهامداران صندوق و نماینده ایشان در تعامل با دبیرخانه می­توانند برای ثبت صندوق مطابق با اساسنامه مصوب صندوق­های پژوهش و فناوری از طریق اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

-وظایف اصلی یک صندوق پژوهش و فناوری چیست؟
وظایف اصلی صندوق پژوهش و فناوری ارائه خدمات نوین مالی و تأمین مالی فناوری و نوآوری متناسب با حوزه تخصصی، موضوعی و یا جغرافیایی انتخاب شده از سوی سهامداران صندوق است. این وظایف می­توان مجموعه­ای از موارد زیر باشد:

جذب کمک­های بلاعوض و سرمایه­های بخش دولتی و خصوصی در جهت توسعه و حمایت از شرکت­های نوپای فناور و دانش­بنیان
ارائه خدمات مالی متنوع در حوزه توسعه نوآوری شامل تسهیلات، ضمانت­نامه، لیزینگ و خدمات توسعه بازار
ایجاد تفاهم­نامه­های مشترک با سایر دستگاه­های متولی و نهادهای مالی توسعه­ای از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی برای کارگزاری ارزیابی، نظارت و کارگزاری تأمین مالی شرکتهای دانش­بنیان
کارگزاری وجوه مالی اداره شده دستگاه­های دولتی سهامدار و سرمایه­گذار
سرمایه­گذاری خطرپذیر (VC)
ایجاد نهادهای سرمایه­گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) مطابق با جهت­گیری سهامداران شرکتی بزرگ و هولدینگهای اقتصادی
تضمین و خرید سهام شرکتهای فناور و نوآور
شتابدهی فناوری
ایفای نقش فعال تأمین مالی برای شبکه نوآوری کشور شامل پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد حرفه­ای

-تأسیس صندوق پژوهش و فناوری چه مزایایی دارد؟

  • ایجاد سود از کسب سهام شرکتهای فناور و نوآور با ارزش افزوده بالا
  • ایجاد شبکه نوآوری و فناوری مورد نیاز شرکتهای و نهادهای خصوصی بزرگ و هولدینگهای اقتصادی
  • کسب سود از فعالیتهای تخصصی مرتبط با کارگزاری نهادهای توسعه­ای و مالی
  • کسب سود از ارائه خدمات تخصصی توسعه فناوری و تأمین مالی فناوری و نوآوری

-صندوق پژوهش و فناوری چه تمایز با یک نهاد مالی یا بانک دارند؟
صندوق­های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی به شرکتهای نوآور و دانش­بنیان از ساز و کارهای سهل­گیرانه­تر و سریع­تر بدون در نظر گرفتن محدودیت­های اعتباری و وثیقه­ای لازم برای شرکتهای درخواست­کننده خدمات، استفاده می­کنند.

-صندوق پژوهش و فناوری چه تمایزی با شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر دارند؟
صندوق­های پژوهش و فناوری جدا از فعالیتهای خطرپذیر برای ارائه خدمات متنوع مالی مورد نیاز شرکتهای فناور و دانش­بنیان تاکید دارند. هرچند هدف نهایی فعالیت این صندوق­ها، تبدیل شدن به یک نهاد تأمین مالی تخصصی مبتنی بر سرمایه­گذاری خطرپذیر (VC) و یا متناسب با نیاز شرکتهای خصوصی و هولدینگ­های اقتصادی بزرگ به صورت CVC است.

-آیا افراد و سرمایه گذاران حقیقی می­توانند اقدام به تأسیس صندوق پژوهش و فناوری نمایند؟
با توجه به بند 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صندوق­ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند. هم­چنین طبق بند 3 ماده 6 این آیین­نامه، “کمک و سرمایه­گذاری اشخاص حقیقی” جزء منابع تأمین مالی و سرمایه­گذاری در صندوقها در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به این موارد و نیز سیاستهای کارگروه، افراد و سرمایه­گذاران حقیقی می­توانند با در اختیار داشتن حداقل 51% توسط ایشان یا ترکیب سهام ایشان و سایر بخشهای غیردولتی اقدام به درخواست مجوز تأسیس صندوق نمایند.

-آیا شرکت­های خصوصی به تنهایی می­توانند از کارگروه مجوز تأسیس دریافت کنند؟
از آنجا که صندوق­ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و مطابق با بند 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، “کمک و سرمایه­گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی” جزء منابع تأمین مالی و سرمایه­گذاری در صندوقها در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به این موارد و نیز سیاست­های کارگروه، شرکت­ها و سازمان­های خصوصی می­توانند با در اختیار داشتن حداقل 51% سهام توسط ایشان یا ترکیب سهام ایشان و سایر بخشهای غیردولتی اقدام به درخواست مجوز تأسیس صندوق نمایند.

-آیا شرکتها و سازمانهای دولتی و غیرخصوصی می­توانند از کارگروه مجوز تأسیس دریافت کنند؟
از آنجا که صندوق­ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با توجه به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت­ها و سازمان­های دولتی و غیرخصوصی (همانند نهادهای عمومی کشور) می­توانند با در اختیار داشتن حداکثر 49% سهام توسط ایشان یا ترکیب سهام ایشان و سایر بخشهای دولتی و غیرخصوصی اقدام به درخواست مجوز تأسیس صندوق نمایند.

-آیا بدون کسب مجوز از کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری می­توان صندوق پژوهش و فناوری تأسیس کرد؟
با توجه به به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تنها مرجع اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری، کارگروه صندوق پژوهش و فناوری است و ایجاد صندوق پژوهش و فناوری بدون مجوز یا تأیید فعالیت این کارگروه امکان­پذیر نیست.

-آیا بدون تأسیس صندوق پژوهش و فناوری می‌توان صندوق یا نهاد مالی مشابه در زمینه سرمایه گذاری برای فناورهای نوین ایجاد کرد؟
در حال حاضر برای ایجاد صندوق­های مالی با فعالیت مشابه دو امکان وجود دارد:
ایجاد صندوق از طریق نهاد یا دستگاه مرجع دولتی یا عمومی با در نظر گرفتن تأمین مالی نوآوری در راستای سیاستهای دستگاه مربوط همانند طرح­ها یا صندوق­های دولتی موجود مثل صندوق الکترونیک و IT وزارت صنعت، معدن و تجارت
کسب مجوز از طریق بانک مرکزی که در حال حاضر امکان­پذیر نیست. در واقع امکان کسب مجوز از بانک مرکزی در حال حاضر به کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری محول شده است و نماینده رسمی رییس کل بانک مرکزی در کارگروه حضور دائم دارد.

-مدارک لازم برای درخواست تأسیس صندوق پژوهش و فناوری چیست؟
مدارک لازم برای درخواست تأسیس به صورت زیر است:

نامه رسمی درخواست
معرفی­نامه رسمی نماینده
کاربرگ
پیوست­ها شامل:
اساسنامه،
تفاهم­نامه تعهد سهام مشارکت سهامداران حقوقی و حقیقی متقاضی،
سوابق اشخاص حقیقی و حقوقی،
اسناد مدارک هویت،
ارائه مختصر طرح کسب و کار.

-در صورت دریافت مجوز تأسیس صندوق از کارگروه، ثبت صندوق در اداره شرکتها باید به چه صورتی باشد و چه مواردی باید در آن وجود داشته باشد؟

پس از دریافت مجوز رسمی برای تأسیس صندوق از کارگروه، صندوق پژوهش و فناوری مطابق با اساسنامه مصوب صندوق­های پژوهش و فناوریمصوب هیات وزیران، از طریق اداره ثبت شرکت­ها قابل ثبت است. در این مرحله هماهنگی و مشاوره لازم از سوی دبیرخانه کارگروه برای ثبت صندوق انجام خواهد شد.

-حداقل سرمایه ثبتی لازم برای تأسیس صندوق به چه میزان است و زمان تأدیه آن به چه صورت است؟
مطابق با بند 1-2-3 فصل سوم از دستورالعمل اجرایی کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوریحداقل سرمایه ثبتی و ترتیبات زمانی تأدیه سرمایه به صورت زیر است:

حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس صندوق مبلغ 30 میلیارد ریال (3 میلیارد تومان) خواهد بود.
ترتیبات زمانی تأدیه سرمایه صندوق­ها بر حسب حوزه تخصصی، مکان جغرافیایی فعالیت و نوع خدمات مالی قابل ارائه صندوق، توسط کارگروه مشخص می­گردد.
صندوق­هایی که در کلانشهرها تأسیس می‌شوند باید 100% سرمایه خود را در هنگام تأسیس تأدیه نمایند و در شهرهای بزرگ طی 5/1 سال باید تأمین سرمایه نمایند و در شهرستان­ها تا 3 سال فرصت دارند تا سرمایه خود را به‌طور کامل تأدیه نمایند.

-منابع تأدیه سرمایه و فعالیت‌های تأمین مالی صندوق­ها از چه مواردی قابل تأمین است؟
منابع مالی صندوق مطابق با ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت است از:
کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
کمک و سرمایه­گذاری بانک­ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.
کمک و سرمایه­گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت­های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری­ها و شرکت­های وابسته و تابع.
کمک و سرمایه­گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه­ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل­های صنفی و علمی و محققان منفرد.
سود حاصل از سرمایه­گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک­ها و مؤسسات اعتباری.
استفاده از وجود اداره شده دستگاه­های اجرایی.
منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.
منابع قابل جذب از طریق ابزارهای سرمایه.

-آیا امکان ثبت یک یا چند صندوق در حوزه‌های تخصصی مشابه وجود دارد؟
در حال حاضر صندوق­های پژوهش و فناوری زیر با کارکرد تخصصی وجود دارند:
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت ثامن
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت البرز
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی کشور
صندوق غیردولتی تحقیق و توسعه صنایع و معادن

از این رو فعالیت در سایر حوزه­های تخصصی یا ایجاد صندوق در زمینه­های خاص مرتبط با این حوزه­ها در صدر اولویت­های کارگروه قرار دارد. هم­چنین مطابق با سیاستهای کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری امکان فعالیت صندوق در یک یا چند حوزه تخصصی وجود دارد.

-آیا امکان ثبت یک یا چند صندوق در حوزه­های مختلف ارائه خدمات و تأمین مالی نوآوری وجود دارد؟
در حال حاضر صندوق­های پژوهش و فناوری زیر به ارائه خدمات متنوع مالی در زمینه­های مختلف مالی و تأمین مالی فناوری و نوآوری می­پردازند:
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری­های نوین
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری حمایت از توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان

از این رو مطابق باسیاست­های کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوریامکان شکل­گیری سایر صندوق­های پژوهش و فناوری با محوریت ارائه خدمات تخصصی و مالی نوین با تکیه بر مدل کسب و کار مناسب وجود دارد.

-آیا صندوق­ها طبق اساسنامه خود در اجرای فعالیت­های خود در اجرای هر نوع سیاستگذاری و اقدامات عملی آزاد هستند؟ مرجع نظارت و ساز و کار ارزیابی فعالیت صندوق­ها کدام است؟
با توجه به به ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تنها مرجع اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری، کارگروه صندوق پژوهش و فناوری است. بنابراین یکی از محورهای اصلی فعالیت کارگروه و دبیرخانه انجام اقدامات نظارتی و ارزیابی دوره­ای محتوایی و کیفی فعالیت­های صندوق‌ها است. در نهایت در صورتی که هر کدام از صندوق­ها در اجرای فعالیتهای خود مطابق با سیاستهای کلان مورد نظر قانونگذار، سیاست‌های کلان کارگروه و یا اهداف مورد نظر از تأسیس پیشنهادی سهامداران عمل ننماید، کارگروه تنها مرجع رسمی برای لغو مجوز صندوقها خواهد بود.


مشاوره رایگان آنلاین

با ما راحت باشید. هر سوال و درخواستی دارید به راحتی با تماس بگیرید تا مشاوران ما به صورت رایگان به شما خدمت رسانی نمایند.

امتیاز :
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره
Loading...
به اشتراک بگذارید :