ict

شرکت های حوزه ICT

شرکت های حوزه ICT

۵۰ درصد شرکت های دانش بنیان در سطح کشور، جز شرکت های حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند و تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری دارند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.