کشاورزی هوشمند

پلتفرم کشاورزی هوشمند

دستیار هوشمند کشاورزی

محققان در یک شرکت دانش بنیان، یک پلتفرم کشاورزی هوشمند را طراحی کرده اند که می تواند با تصاویر ماهواره سنجش از دور راهکارهای مدیریتی به کشاورزان ارائه کند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.