کرایو تراپی

بومی سازی دستگاه کرایوتراپی

پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان ایرانی به دانش ساخت دستگاه کرایوتراپی یا سرمادرمانی دست یافتند که نسبت به نمونه وارداتی آن، هزینه پایین تری دارد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.