چشم پزشکی

بومی سازی تولید قرنیه مصنوعی

بومی سازی تولید قرنیه مصنوعی

یک شرکت دانش بنیان با هدف خودکفایی داخلی و رفع نیاز به بیگانگان در زمینه پیوند قرنیه مصنوعی، اقدام به بومی سازی تولید این محصول نموده است

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.