پیش بینی زلزله

تشخیص زلزله

تشخیص زلزله

یک شرکت دانش بنیان، دستگاهی ساخته که با قابلیت قطع گاز و آب ساخته شده است و در هنگام زلزله ۷ فرمان صادر می‌ کند که قطع‌ گاز، آب، برق و … از جمله آن ها است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.