پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی یک پهپاد خورشیدی با ثبت رکورد 4 ساعت پرواز مداوم شدند قابلیت شناسایی،تصویربرداری و کنترل و بازرسی محیط را
اردیبهشت 12, 1400