پلیس هوشمند

رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند

دکتر شاوردی در رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند از انعقاد ۶۵ میلیارد ریال قرارداد فناورانه بین نیروی انتظامی و شرکت های دانش بنیان، خبر داد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.