پلتفرم خانه های خلاق

پلتفرم خانه های خلاق

پلتفرم خانه خلاق

خانه های خلاق زمینه توسعه کارآفرینی و تجاری سازی ایده ها در صنایع دستی، گیم،مد و لباس را فراهم می‌ کنند که به پرورش صنایع فرهنگی و خلاق در کشور کمک می کنند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.