پرتوهای گاما

نقش دانش بنیان ها در انرژی هسته ای

نقش دانش بنیان ها در انرژی هسته ای

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه انرژی هسته ای از حوزه اصلی این شرکت، در استفاده از پرتوهای گاما در صنایع مختلف که بیشتر در حوزه ابزار دقیق است گفت.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.