داخلی سازی کاتالیست پتروشیمی
از مجموع ۸۵ کاتالیست پتروشیمی، ۲۲ کاتالیست داخلی سازی شده و ۱۴ مورد در دست اقدام است که در این راستا شرکت پتروشیمی آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان
شهریور 20, 1400
نقش دانش بنیان ها در انرژی هسته ای
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه انرژی هسته ای از حوزه اصلی این شرکت، در استفاده از پرتوهای گاما در صنایع مختلف که بیشتر در حوزه ابزار دقیق است
شهریور 1, 1400
مزایای مبدل های کاتالیستی
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: مبدل های کاتالیستی با توان داخلی توسط جوانان نخبه تولید و از خروج ۲۰ میلیون دلار ارز نیز جلوگیری می‌
مرداد 30, 1400
تولید کاتالیست پلی اتیلن
یک شرکت دانش بنیان موفق شده با سرمایه گذاری ۳ میلیون دلاری و تولید کاتالیست پلی اتیلن سنگین، از واردات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری
اردیبهشت 1, 1400
670 فقره ضمانت نامه به مبلغ بیش از 1000 میلیارد تومان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با ایجاد زمینه فروش نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان محصول صادر
آذر 3, 1399