پایش اطلاعات

نرم افزار پایش محتوای مجازی

نرم افزار پایش محتوای مجازی

یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به تولید و توسعه نرم افزار پایش، بررسی و تحلیل محتوای فضای مجازی شده است که به جز قابلیت های مدیریتی، قادر است به عدم خروج ارز از کشور کمک نماید.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.