رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری از حمایت های مالی به شرکت های عضو پارک فناوری پردیس، نوآوری آزادی و های وی، برای اخذ استانداردها و مجوزهای بین المللی خبر
مهر 19, 1399
ربات بازرس ریلی با حضورستاری،معاون علمی ریاست جمهوری، سید محسن دهنوی، رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان، مهدی صفارنیا، رییس پارک پردیس مورد رونمایی قرار
شهریور 30, 1399
شرکت های دانش بنیان پارک پردیس سال گذشته بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد ریال و در صادرات ۳۰ میلیون دلار فروش داشته و فن بازارهای استانی رشد قابل توجه ای
شهریور 10, 1399
در سال گذشته شرکت های دانش بنیان دارویی پارک پردیس با تولید و فروش ۱۲۳ محصول دانش بنیان بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب
شهریور 1, 1399
پارک فناوری پردیس از ۱۵ تیر ماه فرایند پذیرش و واگذاری اراضی فاز سوم را شروع و تعدادی از اراضی فاز سوم خود را به شرکت های دانش بنیان واگذار می
تیر 26, 1399