پارک فناوری پردیس

شرکت های دانش بنیان پارک پردیس

شرکت های دانش بنیان پارک پردیس

رییس پارک فناوری پردیس از راه اندازی ۳۴ شرکت دانش بنیان طی دو سال گذشته از سوی محققان ایرانی خارج از کشور در این پارک خبر داد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.