پارک علم و فناوری کرمان
بیش از ۲۵۰ شرکت فناور و دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان کرمان مستقر هستند که در واقع یکی از شاخصه های موفق پارک در فعالیت استانی
اردیبهشت 22, 1400
ایجاد زیرساخت های لازم برای رونق صادرات محصولات دانش بنیان و فناور همدان امری ضروری است تا با ایجاد انگیزه توسعه تولید و صادرات رقم
اردیبهشت 11, 1400
دستگاه شوک قلبی خودکار توسط یک شرکت دانش بنیان در خراسان طراحی، ساخته و برای اولین بار در کشور موفق به اخذ تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
اردیبهشت 6, 1400