پارکینگ

پارکینگ مکانیزه

استفاده از دانش فنی ساخت پارکینگ های مکانیزه در خارج از کشور و بومی‌ کردن آن راه حلی است که فناوران ایرانی آن را دنبال کرده و نتایج خوبی از آن گرفته اند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.