وزارت علوم

وزارت علوم ارزیاب دانش بنیان شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری شد

وزارت علوم با دریافت مجوز ارزیابی از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری، رسماً به عنوان ارزیاب شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری انتخاب شد. بر این اساس این وزارتخانه می تواند با ارزیابی بیش از ده هزار شرکت مستقر در این پارک ها به گسترش چتر حمایتی حوزه دانش بنیان به شرکت های فناور کوچکتر کمک چشمگیری نماید.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.