هدف صندوق های جسورانه

شرکت های دانش بنیان و بورس

حمایت صندوق های جسورانه از شرکت های دانش بنیان در بورس زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صندوق های جسورانه ۷ئ-بازار سرمایه را راهکاری برای حمایت از شرکت های…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.