نقش کلیدی شرکت های دانش بنیان

حمایت از تولیدات دانش بنیان و صنایع تکنولوژیک

صنایع تکنولوژیک و شرکت‌های دانش بنیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص صنایع تکنولوژیک و شرکت‌های دانش بنیان و نقش کلیدی شرکت‌های دانش بنیان همچنین حمایت از تولیدات دانش بنیان گفت:…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.