نخبگان

سهم کمتر از ۲ درصدی اقتصاد دانش بنیان در ایران

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگاران از سهم کمتر از ۲ درصدی دانش بنیان ها از اقتصاد ایران در حال حاضر خبر داد. مسعود میرزایی شهرابی با اشاره به چالش های پیش رو برای گسترش این حوزه به نیاز به حمایت و توسعه در بخش های گوتاگون، فعال کردن استارتاپ ‌ها و همچنین واحدهای نوآور برای دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره نمود.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.