نحوه دریافت معافیت مالیاتی

آموزش فرایند اعطای معافیت مالیاتی

فرایند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان-سال مالی ۱۳۹۶ مطابق بند ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، درآمد حاصل از کالا و خدمات تایید شده را از تاریخ…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.