صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.حافظی گفت که این شرکت ها می توانند از تسهیلات معاونت علمی و فناوری بهره مند
فروردین 10, 1399
کیت های تشخیص کووید-۱۹ را محققان یکی از شرکت های دانش بنیان توانستند با مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تولید انبوه برسانند
فروردین 6, 1399
مبارزه با ویروس کرونا، امروزه به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، از این رو شرکت های دانش بنیان برای مبارزه با این ویروس پای کار آمده
اسفند 28, 1398