#محلول_ضدعفونی

ضدعفونی کننده نانو ایرانی

یکی از شرکت های پیشگامان حوزه پزشکی که از دو دهه پیش تولید آزمایشی بر خواص نانوکلوئید نقره را آغاز کرده بود موفق به تولید ضدعفونی کننده نانوبیوساید شده است.

مواد ضدعفونی بر پایه آب

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان کیسه های بهداشتی استریل کننده ضایعات عفونی و فراورده های ضدعفونی بر پایه آب با حداقل اثرات زیست محیطی عرضه و تولید کردند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.