محلول ضدعفونی

معرفی ضدعفونی کننده های نانو

ضدعفونی کننده های نانو در سالیان اخیر به عنوان یک راه حل موثر و به صرفه برای حل مشکل مقاومت میکروبی و سویه های مقاوم بیمارستانی مطرح شده اند که مورد توجه شرکت های دانش بنیان داخلی قرار گرفته است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.