محصولات فناورانه

توسعه تجهیزات حوزه زیستی

تجهیزات حوزه زیستی

یک شرکت دانش بنیان حوزه تجهیزات زیستی موفق به توسعه تجهیزات و روش های نوآورانه آزمایشگاه های تحقیقاتی در داخل کشور برای اولین بار شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.