فناوری سلول های بنیادی در دانش بنیان

فناوری سلول های بنیادی در دانش بنیان

فناوری سلول های بنیادی در دانش بنیان

یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مهندسی بافت، توانسته است برای کمک به بهبود اثرات سوختگی های پیشرفته، داربست هایی را طراحی کند که در ناحیه ضایعه دیده قرار گرفته و به ترمیم و ساخت دوباره بافت آسیب دیده کمک کند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.