فضای کار دانش بنیان

فضای کار شرکت های دانش بنیان

مدیرکل نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری از یک میلیارد متر مربع فضای کار برای شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در کشور خبر داد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.