صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

خدمات صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

خدمات صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری برای شرکت های دانش بنیان مهرداد امانی در نشست شرکت‌های دانش بنیان استان قم، با اشاره به خدمات صندوق توسعه صادرات و تبادل…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.