شورای شهر تهران

یک شرکت دانش بنیان حضور ابر متان در آسمان جنوب تهران را تأیید کرد

مجموعه دانش بنیان تیزنگر پایش با توسعه یک سیستم هوشمند مشاهدات ماهواره ای که از داده های پیشرفته ترین ماهواره های آژانس فضایی اروپا استفاده می کند، توانسته است گزارش ناسا مبنی بر حضور نگران کننده ابر عظیم متان در تهران را تأیید کند. حضور این ابر که یکی از بزرگترین منابع متان جهان بوده و نشانه واضحی از مدیریت شهری ناکارآمد پایتخت است، پیش از این توسط زاکانی شهردار تهران و چمران عضو شورای شهر قویاً تکذیب شده بود.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.